10 March 2023

Reinstate Susanne Täuber, protect social safety and academic freedom at the RUG

10 March 2023

To prof. Jouke de Vries, President, and members of the Board of the University of Groningen,

We, the undersigned employees and students of the University of Groningen (UG), joined by concerned observers and colleagues at institutions around the world, are appalled at the firing of Dr. Susanne Täuber. The facts of this case are clear: Dr. Täuber was punished for exerting her academic freedom. The same court that allowed the UG to fire her also made it clear that it was the university’s negative reaction to an essay about her experiences of gender discrimination at the university that “seriously disturbed” their work relationship. Alarming details have also been made public about how the university pressured Dr. Täuber to censor future publications, in order to retain her position.

The protest in front of the Academy Building on 8 March, International Women’s Day, and the continuing press attention and social media outcry, demonstrate that this case has consequences far beyond one university. Firing a scholar who publishes work that is critical of powerful institutions, including the university itself, sets a disturbing precedent for us all. We, the employees and students, ARE the UG, and we refuse to let this act be carried out in our names. We call on the University Board to reinstate Dr. Täuber, without delay, as an associate professor, and to ensure that she is provided with a safe working environment.

The firing of Dr. Täuber has surfaced structural problems that necessitate immediate action by the University Board and all UG faculties. It is unacceptable that when a “disrupted employment relationship” emerges within a department, the more vulnerable person is fired. This points to a broader pattern at Dutch universities, as evidenced by the YAG Report (2021), the LNVH Report (2019), and other recent cases: in cases of transgressive behavior, Full Professors, Principal Investigators (PIs), and managers are protected, while employees of lower rank, or students, bear the consequences. If we are to continue performing our education and research mission, then this practice must be reformed, and the University of Groningen has an opportunity to lead here. We call on the University Board to work with labor unions, the LNVH, the University Council, and Faculty Councils to design and implement a safe, independent procedure for addressing violations of social safety: one that prioritizes the protection and support of vulnerable parties.

Internal reforms will help ensure the safety of students and employees, but they will not repair the damage these events have caused to the reputation of the University of Groningen. The termination of a scholar who publishes field-leading research that is critical of academia has triggered doubts among employees, students, and the public about the UG’s commitment to academic freedom. This action is already raising concerns from talented job candidates, and we fear a chilling effect on critical research at the UG and beyond. We call on the University of Groningen, in partnership with the Universities of the Netherlands (UNL), the Ministry of Education, and the labor unions, to enshrine protections for academic freedom in the Collective Labor Agreement.

Reinstate Dr. Täuber, reform complaint procedures, and establish binding protections for academic freedom. The relationship between the University of Groningen and the people it employs, teaches, and serves has been severely disrupted in the past weeks, but that relationship can be repaired if the Board begins taking these actions today.

Sincerely,References:
Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout. (2022, October 25). NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/25/leidse-hoogleraar-ging-meerdere-jaren-in-de-fout-a4146291

LNVH. (2019). Harassment in Dutch academia. Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions. https://www.lnvh.nl/a-3078/harassment-in-dutch-academia.-exploring-manifestations-facilitating-factors-effects-and-solutions.

Täuber, S. (2020). Undoing Gender in Academia: Personal Reflections on Equal Opportunity Schemes. Journal of Management Studies, 57(8), 1718–1724. https://doi.org/10.1111/joms.12516

Upton, B. (2023, March 8). Court rules Groningen is free to fire critical lecturer. Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/news/court-rules-groningen-free-fire-critical-lecturer

Veldhuis, P., & Marée, K. (2023, March 8). Groningse universiteit mag kritische docent ontslaan. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/08/groningse-universiteit-mag-kritische-docent-ontslaan-a4158914

Young Academy Groningen. (2021). Harassment at the University of Groningen. https://www.rug.nl/news/2021/10/young-academy-groningen-publishes-report-on-harassment-in-academia


---

10 maart 2023

Aan: prof. Jouke de Vries, voorzitter, en leden van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Wij ondergetekenden - medewerkers, collega’s en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bijgestaan door bezorgde collega's van andere instellingen over de hele wereld - zijn geschokt over het ontslag van dr. Susanne Täuber. De feiten in deze zaak zijn duidelijk: dr. Täuber is gestraft voor het uitoefenen van haar academische vrijheid. De rechtbank staat de RUG dan wel toe haar te ontslaan. De uitspraak toont echter ook dat de negatieve reactie de universiteit op een (peer-reviewed) publicatie over haar ervaringen met genderdiscriminatie aan de universiteit aanleiding was voor de "ernstig verstoorde" werkrelatie. Er zijn ook verontrustende details aan het licht gekomen over de manier waarop de universiteit dr. Täuber onder druk zette: zo moest zij onder meer toekomstige publicaties censureren om haar positie te behouden.

Het protest voor het Academiegebouw van 8 maart, Internationale Vrouwendag, de aanhoudende persaandacht en verontwaardiging op de sociale media tonen aan dat deze zaak gevolgen heeft die veel verder reiken dan één universiteit. Het ontslaan van een wetenschapper die werk publiceert dat kritisch is over machtige instellingen, waaronder de RUG zelf, creëert een verontrustend precedent voor ons allemaal. Wij, de werknemers en studenten, ZIJN de RUG, en wij weigeren deze daad in onze naam te laten uitvoeren. Wij roepen het universiteitsbestuur op dr. Täuber onmiddellijk weer aan te stellen als universitair hoofddocent en ervoor te zorgen dat zij in een veilige werkomgeving haar werk kan uitvoeren.

Het ontslag van dr. Täuber brengt structurele problemen aan het licht die onmiddellijke actie van het universiteitsbestuur en alle faculteiten van de RUG vereisen. Het is onaanvaardbaar dat bij een "verstoorde arbeidsverhouding" binnen een vakgroep de meest kwetsbare persoon wordt ontslagen. Dit wijst op een breder patroon aan Nederlandse universiteiten, zoals aangetoond in het YAG-rapport (2021), het LNVH-rapport (2019) en andere recente gevallen: bij grensoverschrijdend gedrag worden hoogleraren, hoofdonderzoekers (PI's) en managers beschermd, terwijl medewerkers van lagere rangen, of studenten, de gevolgen dragen. Willen we onze onderwijs- en onderzoeksmissie blijven uitvoeren, dan moeten hier veranderingen in komen, en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een kans om hierin voorop te lopen. Wij roepen het universiteitsbestuur op om samen met de vakbonden, het LNVH, de universiteitsraad en de faculteitsraden een veilige, onafhankelijke procedure voor de aanpak van schendingen van de sociale veiligheid te ontwerpen en in te voeren: een procedure die prioriteit geeft aan de bescherming en ondersteuning van kwetsbare partijen.

Interne hervormingen zullen de veiligheid van studenten en medewerkers helpen waarborgen, maar zullen de schade die deze gebeurtenissen hebben toegebracht aan de reputatie van de Rijksuniversiteit Groningen niet herstellen. Het ontslag van een wetenschapper die toonaangevend onderzoek publiceert dat kritisch is op de academische wereld, heeft bij medewerkers, studenten en het publiek twijfels opgeroepen over de mate waarin academische vrijheid wel gewaarborgd is aan de RUG. Deze actie wekt nu al bezorgdheid op bij getalenteerde nieuwe collega’s, en wij vrezen een ijzingwekkend effect op kritisch onderzoek aan de RUG en daarbuiten. Wij roepen de Rijksuniversiteit Groningen op om in samenwerking met de Universiteiten van Nederland (UNL), het Ministerie van Onderwijs en de vakbonden de bescherming van de academische vrijheid in de CAO vast te leggen.

Kortom, dr. Täubers aanstelling moet hersteld worden, de klachtenprocedures moeten hervormd worden en het is noodzakelijk om bindende bescherming van de academische vrijheid vast te stellen. De relatie tussen de Rijksuniversiteit Groningen enerzijds en de mensen die er werken, onderwijzen en studeren anderzijds is de afgelopen weken ernstig verstoord, maar die relatie kan worden hersteld als het College vandaag begint met deze maatregelen.

Hoogachtend,Verwijzingen:
Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout. (2022, October 25). NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/25/leidse-hoogleraar-ging-meerdere-jaren-in-de-fout-a4146291

LNVH. (2019). Harassment in Dutch academia. Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions. https://www.lnvh.nl/a-3078/harassment-in-dutch-academia.-exploring-manifestations-facilitating-factors-effects-and-solutions.

Täuber, S. (2020). Undoing Gender in Academia: Personal Reflections on Equal Opportunity Schemes. Journal of Management Studies, 57(8), 1718–1724. https://doi.org/10.1111/joms.12516

Upton, B. (2023, March 8). Court rules Groningen is free to fire critical lecturer. Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/news/court-rules-groningen-free-fire-critical-lecturer

Veldhuis, P., & Marée, K. (2023, March 8). Groningse universiteit mag kritische docent ontslaan. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/08/groningse-universiteit-mag-kritische-docent-ontslaan-a4158914

Young Academy Groningen. (2021). Harassment at the University of Groningen. https://www.rug.nl/news/2021/10/young-academy-groningen-publishes-report-on-harassment-in-academia

Update 19 March 2023

Letter delivery and crowdfunding campaign: "Reinstate Susanne Täuber, protect social safety and academic freedom at the RUG"

More than 3,000 students, staff, academics, and members of the public, in the Netherlands and around the world, have signed the Open Letter to reinstate Susanne Täuber and protect social safety and academic freedom at the University of Groningen. In signing, you have shown solidarity with Susanne and others who have been let down by the system, and you have kept this case in the public eye. Thank you!

Wondering what else you can do to support the campaign? Here are some suggestions:

DELIVER the open letter. On Tuesday 21 March, employees, students, and union staff will present the RUG Executive Board with a paper copy of the letter. If you are in Groningen and would like to join us, please email dpechler@aob.nl by Monday afternoon. The organizers will send details.

DONATE to the crowdfunding campaign to help Susanne and her family with the legal fees associated with this case. You can help ease the financial burden and support her appeal. (https://gofund.me/c14e77cf)

FOLLOW Casual Groningen and #AmINext for updates about progress on local and national demands. (https://twitter.com/casualgroningen, https://www.instagram.com/am.i.next.rug/)

SHARE the open letter with colleagues in six languages: English, Dutch, German, Spanish, Portuguese, and French. (https://organizetherug.wordpress.com/7-2/open-letter/)

READ more about the case:

18 March: https://www.trouw.nl/wetenschap/kritiek-is-liefde-dat-begrijpt-niet-elke-bestuurder~b1a99c89/ (Dutch)

16 March: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5371843/vrouwen-promotie-universiteit-groningen-docente-ontslag-susanne-tauber (Dutch)

14 March: https://ukrant.nl/magazine/susanne-tauber-has-been-fired-if-we-stay-silent-now-the-systems-wins/?lang=en (English)

9 March: https://www.aob.nl/en/news/judge-decides-that-university-can-fire-tauber/ (English)

3,874
signatures
3,558 verified
 1. Maxigas, Senior Lecturer in New Media and Digital Culture, University of Amsterdam, Amsterdam
 2. Iris Calmes, Oud student RUG
 3. Anna-Lena Rose, doctoral researcher, TU Dortmund University, Dortmund
 4. Manon Dahler, Consultant en oud RUG student, Making Sense Together, Amsterdam
 5. sigrid vertommen, assistant professor, UvA, Vorst
 6. Joost Oude Groeniger, Assistant Professor Health Sociology, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 7. Anonymous, Researcher, Self-employed, Mission
 8. Tim van Meurs, Postdoc, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 9. Jeroen van der Waal, Professor of Sociology of Stratification, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 10. Francesca Barbera Kipreos, PhD student, Utrecht University, Utrecht
 11. Willem de Koster, Professor of General Sociology, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 12. Koen Cornelis, UX designer & Developer, Eeklo
 13. Mette, Student, RUG, Groningen
 14. Matthias Preuß, Social worker, Ostrhauderfehn
 15. I, teacher, Former Rijkuniversiteit Groningen, abused by faculty manager, Groningen
 16. Merel Schalkers, PhD Student, TU Delft, Delft
 17. Mark Blokpoel, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 18. Corry Bijlsma, Programme coordinator, RuG, Groningen
 19. mr. L.P. van der Roest, Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving Milieu, Alumnus Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 20. Gabi Helfert, PhD, Erasmus University Rotterdam
 21. Anoniem, FEB, University of Groningen, Groningen
 22. anonymous, NHL Stenden University of Applied Sciences
 23. Anne Gerritsen, Professor, University of Leiden, Leiden
 24. Grace Kyungwon Hong, Professor, University of California, Los Angeles, Los Angeles
 25. Petra de Jongh, Prof., Utrecht
 26. Jeroen Timmerman, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 27. Anita Nijland
 28. Mick Mulder, FSE Fellow, University of Groningen, Amsterdam
 29. Nayelki, Engineer, GRONINGEN
 30. Owen Keijser
 31. Felix Schönbrodt, Professor of Psychological Methods, Ludwig-Maximilians-Universität München, München
 32. Peter Zwerver, Retired, Groningen
 33. Anoniem, Assistant professor, FEB, Groningen
 34. Caroline Ehelander, Beleidsmedewerker Omgeving, Gemeente Altena, Beek en Donk
 35. Lars Rensmann, Professor of Political Science and Comparative Politics, University of Passau, Germany, Passau
 36. Adelina Grozav, student, University of Groningen, Groningen
 37. Margot van der Meulen, teacher, Monnickendam
 38. Maria Lauret, Visiting Professor, University of Sussex, Brighton, UK
 39. anonymous, Post-doctoral researcher, University of Eastern Finlay, Joensuu
 40. Phil Baber, Tutor, Royal Academy of Art, The Hague; Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
 41. Salute to the few FEB staff members who dared to sign with name, FEB staff member, Faculty of Economics and Business, University of Groningen, Groningen
 42. Nacira GUENIF, Professor of sociology and anthropology, University Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Paris
 43. George Cotea, Student, Amsterdam
 44. Margriet Bos, redacteur, UMCG, Groningen
 45. R. Idema, independent, maastricht
 46. Magalí Lingenfelder, Epfl, Lausanne
 47. TRAN, Student, Université Paris Cité, Paris
 48. C. B., Hoogleraar, EUR, Rotterdam
 49. Daniel Reyes Lara, Profesor e Investigador, Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno
 50. Zhong HUI, student, University of Groningen, Groningen
 51. Daniël Younis, Deveoper, Amsterdam
 52. Pieter vanRossum, Teacher, Mendelcollege, Haarlem
 53. Matthias Laschke, University of Siegen, Siegen
 54. Carolina Sanchez Gajardo, Academic, UCLouvain Belgium, Barendrecht
 55. Swetta Tolpekin, student, Universiteit Utrecht, Utrecht
 56. Carl Deussen, PhD candidate, Universiteit van Amsterdam, Cologne
 57. Judith Vega, Lecturer (retired), Groningen
 58. Nathalie Schaller, Scientific officer, Swiss National Science Foundation, Bern
 59. Hans de Vries, Docent/onderzoeker, Saxion Hogeschool, Deventer
 60. Paula van Manen, Schrijfster, Den Bosch
 61. Philippe Nabonnand, Enseignant-chercheur, Université de Lorraine, Nancy
 62. Fred Schut, Teacher, Hoogland
 63. anonymous, Assistant Professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 64. Anonymous, PhD Candidate, Melbourne
 65. Gina Thijsse, Community worker, Aktiegroep het Oude Westen, Rotterdam
 66. Anonymous, Assistant professor, Erasmus University Rotterdam
 67. Anonimous
 68. Renae Veneboer, Creatief communicatieadviseur, INretail, Utrecht
 69. Elles Botman, docent, Atlas College, Medemblik
 70. MARKOS Skoufalos, Retired, Former Principal in Primary School, Vrodathos Chios Greece
 71. Pooja Sawrikar, Publisher, Scholar Freedom, Gold Coast
 72. Carrie Zwarts, Visuele Communicatie, Den Haag
 73. Friso de Boer, Student, TU Delft
 74. anonymous, Assistant Professor, Radboud, Nijmegen
 75. Marjet Douze, Retired, Utrecht
 76. Lieke Stelling, uhd, Utrecht University, Utrecht
 77. Eline van der Heijden, Professor, Tilburg University, Tilburg
 78. Pieter Bakker, Schildwolde
 79. Anonymous, Research Assistant, Freie Universität Berlin, Berlin
 80. Friso Aalbers, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 81. Julia Kleijnen, Nijmegen
 82. Felix Duterloo, Consultant, Maarssen
 83. Milena Dragicevic Sesic, professor emerita, University of Arts, belgrade, Serbia
 84. John van Harten
 85. Sandra de Boer
 86. Sophia Knight, Student, Amsterdam
 87. Maaike Harbers, Lector, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
 88. Lisa Van der Linde, PhD candidate, Delft University of Technology, Delft
 89. Maria Eleftheriadou, Lab technician, Rotterdam
 90. Fulya Kula, Lecturer, University of Twente, Enschede
 91. Mayra Mascareno Lara, Assistant professor, University of Groningen
 92. Elias Janssen, PhD Candidate, Radboud University, Nijmegen
 93. Tilo Hartmann, Hoogleraar, VU Amsterdam, Amsterdam
 94. Annie de Roo, Associate professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 95. Paula Eikelboom, Vice Chair, ASVA, Amsterdam
 96. Wietze Jansen, Consultant, Den Haag
 97. Ghislaine de Thouars, Vertaler, Amersfoort
 98. Annet Glas, Senior Manager Clinical Development, HMNC, Vaals
 99. T. Volker, qualitycoordinator, UMCU, Utrecht
 100. Ina Radtke, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 101. Jordi Bonet Martí, Lecturer in Sociology, University of Barcelona, Barcelona
 102. Cateleyne Deodatus, psycholoog, Groningen
 103. Minke Postma, Rijksuniversiteit Groningen
 104. Sharon Coen, SL, University of Salford, Salford
 105. Simon Braun
 106. Julie van Schravendijk, SociaalPedagoog, Teamleider Ombudsteam PvdA Leiden, Leiden
 107. Leonie Guerrero Lara, PhD Candidate, Utrecht University, Utrecht
 108. Anon, RUG, Groningen
 109. Julia Spanier, PhD Candidate, Utrecht University, Utrecht
 110. Alex van Dillen, student, amsterdam
 111. Carolina Rocha, PhD candidate, University of St Andrews, Dundee
 112. Ingrid de Waal, historicus, Utrecht
 113. Laila Osman, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 114. Ruud Rijkers, PhD candidate, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 115. Irena Rosenthal, Universitair docent, Radboud universiteit
 116. Wieke Meijer, Utrecht
 117. Coos Van Der Pol, Utrecht
 118. Yvonne Morselt, Retired, Groningen
 119. Jeroen Bruggeman, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 120. D van Beurden, University Lecturer, alumnus RUG, Rotterdam
 121. Maryn Wilkinson, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 122. Evelien, Leerlingondersteuner, coach, Dollard college en zelfstandige, Bellingwolde
 123. Luuk Mulders, Vredestuinen in nederland, Zwolle
 124. Ellen Haadsma, Utrecht
 125. Saoirse O'Shea, Senior lecturer, Open University, Milton Keynes, UK
 126. Irene van der Ven, Geestelijk verzorger, Groningen
 127. Maria NOrbäck, Associate professor, Göteborgs Universitet, Göteborg
 128. Annet van der Meer, Conservator, Groningen
 129. Mieke Lageschaar, Groningen
 130. Saket Kulkarni, Consultant, ex-universitair docent Universiteit Leiden, Zoetermeer
 131. Maarten Kluit, Former student, Hoogezand
 132. Chris Aalberts, Lecturer, Erasmus University Rotterdam, Amsterdam
 133. Martine, Zeist
 134. M. Groeneveld, Groningen
 135. Dagmar Boer, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Leeuwarden
 136. Nina Bijl, Programmacoördinator, Universiteit Leiden, Leiden
 137. Coba Fokkema, Docent, CHE, Ede gld
 138. Floske Spieksma, Hoogleraar, Universiteit Leiden, Leiden
 139. Bart de Vos, Consultant, Tabula Rasa, Den Haag
 140. Veronique Dijkzeul, Maatschappelijk werker, Reinier van Arkel, Breda
 141. Sonia Roldan, Regulator, Groningen
 142. Pieter Bots, research fellow, University of Strathclyde, Glasgow
 143. Rikus Brederveld, Groningen
 144. Kendy Urdaneta, PhD Student, LUMC/Leiden University, Leiden
 145. Corinna Glasner, Crossborder Coordinator Onderwijs en Onderzoek, UMCG / RUG, Groningen
 146. Willy Drummen, Specialist Ouderengeneeskunde, Geleen
 147. Corrine van der Meer, Projectleider, RUG, Eelde
 148. Pauline Vos, Hoogleraar, University of Agder, Kristiansand
 149. Angelique Hartog, Student, Utrecht
 150. Nicole van Gelder, onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
 151. Bryan Souza, postdoc, Radboud University, Nijmegen
 152. BA Breunissen, burger, -, Jucken (D)
 153. Dr. Anastasia Sergeeva, Assistant Professor, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam
 154. A Bhardwaj, Asst. Professor, Tilburg University, Rotterdam
 155. A van Arragon, beleidsadviseur (gepensioneerd), Rijksuniversiteit, Groningen
 156. A Schokker, Artist researcher, Groningen
 157. SA Kuik, Pastorale beroepskracht, RK Kerk, Noordwijk
 158. Paul van der Schoot, Hoogleraar Theorie van Complexe Biomoleculaire Systemen, TU Eindhoven, Eindhoven
 159. Núria Pujol Furelos, PhD, RUG, Groningen
 160. Samiah Sultana, Product Manager, Ex-RUG, Rotterdam
 161. Anna, student, Groningen
 162. Welmoed Leinenga, Groningen
 163. Arman Rebecka, Associate professor, School of Business Administration, Gothenburg University, Gothenburg
 164. Juliane Degner, Professor of Social PSychology, Universität Hamburg, Germany, Hamburg
 165. Camille Vergnaud, Associate Professor, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 166. Nada Amekran, Healthcare manager, Amsterdam
 167. Jacintha Ellers, Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 168. Maria Magas, UG employee, UG, Groningen
 169. Matthijs van Hofslot, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 170. Wouter Haarman, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 171. djorn barkmeijer, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 172. Jesper Hinze, PhD-fellow, Technical University Denmarl, Copenhagen
 173. Henk Ritzen, Tubbergen
 174. Hannah Fritsch, Student, Universtiy of Groningen, Groningen
 175. Barbara Sattler, professor, RUB, Bochum
 176. julia struzik, student, RUG, Leeuwarden
 177. T.S. Anna, artist-researcher, Artistic Research Community, Groningen
 178. Merita, PhD student, University of Groningen, Groningen
 179. Meina Peek, Student, Leiden University, The Hague
 180. Noor Boerrigter, Student, University of Groningen, Groningen
 181. Tibor Zingora, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 182. Sigrid Sterckx, Professor of Ethics, Universiteit Gent, Gent, Belgium
 183. Lyndsey Harris, Associate Professor, University of Lincoln, Nottingham
 184. Ann-Sophie Vandenberghe, Associate Professor, Erasmus School of Law, Rotterdam
 185. John Drury, Professor of Social Psychology, Univerversity of Sussex, Brighton
 186. Christina Sagioglou, Assistant Professor, University of Innsbruck
 187. Marieke Woensdregt, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 188. Rima Hussein, ASSISTANT PROFESSOR, Northumbria University, Newcastle, UK
 189. Peter L'Official, Associate Professor, Bard College, Annandale-on-Hudson
 190. Arnd Mehrtens, Lecturer/researcher, Hanze University, Groningen
 191. Özge Savas, Assistant Professor, Bennington College, Bennington
 192. Ivo Smits, Professor, Leiden University, Leiden
 193. Anna Henneke, Student, University of Groningen, Groningen
 194. Anna Henneke
 195. Wahideh Achbari, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 196. Fouad Bou Zeineddine, Innsbruck, University of Innsbruck, Postdoc
 197. Nik Linders, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 198. Tamaryn Nicholson, Research consultant, O’Hearne Ferreira/ PhD graduate from University of KwaZulu-Natal, Howick, South Africa
 199. Ana Figueiredo, Academic, Universidad de O’Higgins, Rancagua
 200. Melis Ulug, Lecturer, University of Sussex, Brighton
 201. C.C. Wansbeek, Student, Groningen
 202. Hilde neus, Researcher, Anton de Kom universiteit, Paramaribo
 203. Simanur Ateş, Ludwig Maximilian University of Munich, Münich
 204. Şevval Hilal Duman, Psychologist, İstanbul
 205. Masi Noor, Senior Lecturer, School of Psychology, Keele University, England, Newcastle Under Lyme
 206. Fatih Çarkçı, Counselor, İstanbul
 207. Demet Basar, Research Assistant, MEF University, Istanbul
 208. Andreas Aksungur, Student, Groningen
 209. Georgia Krüger, Student, Groningen
 210. Elizabeth Chandler, Doctor, Alumnus medical faculty, Glasgow
 211. Lijie Dong, University of Groningen, Leeuwarden
 212. Janna Rose, Professor, GEM, Grenoble
 213. Laura Luci Parolin, Associate Professor, University of Southern Denmark, Slagelse
 214. Ben Sikkens, IVO Rechtspraak, utrecht
 215. Savannah Wolin, Student, Amsterdam
 216. Anoniem, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 217. Leonie van Dijk, Sliedrecht
 218. Caroline Nieberding, Professor in terrestrial ecology and evolution, University of Louvain (UCLouvain), Louvain-la-Neuve
 219. Sanne Blom, Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 220. Crystel Hajjar, PhD candidate, RUG, Groningen
 221. Laura De Vos, Lecturer, Radboud Universiteit, Nijmegen
 222. Siman, Masters Student, Université de Paris Nanterre, Paris
 223. Rael Onyango, Phd Researcher, Vrije Universiteit, Amsterdam
 224. Till van Rahden, Professor, Université de Montréal, Montreal, QC, Canada
 225. Simone Pentermann, University of Groningen, Groningen
 226. Leo Vleeshouwers, oud-medewerker, Wageningen Universiteit, Arnhem
 227. Dorine Greshof, Lecturer, Amsterdam
 228. Bushra Khalfan, Student, Royal Holloway University of London, London
 229. Dorine Greshof, Lecturer, Amsterdam
 230. Neeltje van Os, Student, Amsterdam
 231. Halleh Ghorashi, professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 232. Maaike, ReMa student, Radboud, Nijmegen
 233. Sophie Bruinzeel, Student, UvA, Amsterdam
 234. Martin, University of Surrey, UK
 235. Jonas Bergmann, Student, UVA, Amsterdam
 236. Bertanne Visser, FNRS Research Associate, University of Liège, Gembloux
 237. Byungha Lee, Student, Osaka University of Arts, Osaka
 238. Annelot Prins, PhD Candidate, John F. Kennedy Institute, Freie Universitat Berlin, Berlin
 239. Carmen Pérez Díaz, Facultad de Veterinaria, Madrid
 240. Signe Vikkelsø, Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 241. Mirjam Oosterman, Orthopedagoog generalist, Groningen
 242. Marleen Meijer, Strategisch adviseur, Groningen
 243. Evelien Mulder, Teacher and researcher, Radboud University, Nijmegen
 244. Catherine Orian Weiss, Lecturer, RMIT University, Melbourne
 245. Sjoerd Otter, Juridisch adviseur, Groningen
 246. Lorena Sellin, Student, HWR, Berlin
 247. Baptiste Poursat, PDRA, University of Glasgow, Glasgow
 248. anonymous
 249. Judith Paridaen, UD, UMCG, Groningen
 250. BREHM Karen, Student, LMU University, Munich, Germany
 251. Dineke, Groningen
 252. Julee Blom, Amref Flying Doctors, Amsterdam
 253. D Nadkarni, Lecturer, University of Amsterdam
 254. Artoghrul Alishbayli, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 255. Valeria Raparelli, Scientist Clinician, University of Ferrara, Ferrara
 256. Harm Kloosterhuis, Erasmus university, Amsterdam
 257. Wouter Meijer, Groningen
 258. Janita Lohr, Manager, Groningen
 259. Barbara Müller, UHD, RU, Nijmegen
 260. Boxuan Yang, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 261. Jehad Jalbout, Groningen
 262. Nerea Orr, student, university of groningen, Groningen
 263. Sarah Cochu, Student, Groningen
 264. Justine Bakker, UD Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen
 265. Els Minne, PhD researcher, KU Leuven, Leuven
 266. Janina Klein, Assistant Professor, VRIJE Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 267. Manuel Castelo Branco, Full professor, University of Porto, Porto
 268. Lune Gros, Student, University of Groningen, Groningen
 269. Flip Kramer, Research Coordinator GIA, University of Groningen, Groningen
 270. Atharva Gupta, Research Assistant, University of Groningen, Groningen
 271. thierry horsin, Professeur, CNAM, Paris
 272. Christina Rott, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 273. Émilie Dionne, researcher, VITAM & Université Laval, Quebec
 274. Geke Meijer-Severs, gepensioneerd UD, RuG, Groningen
 275. Chaima Abarkan, MSc Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 276. Catarina Moreira, PhD Student, Universidade NOVA de Lisboa, Lisbon
 277. Sue Blackwell, Lecturer, Universiteit Utrecht, Hoorn
 278. Tessa vanSchijndel, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 279. Dr Lena Wanggren, University of Edinburgh, Edinburgh
 280. Gazi Islam, Full Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 281. Jan Eijking, Postdoctoral Fellow, University of Oxford, Oxford, UK
 282. Deborah Biging, lecturer, University of Graz, Graz
 283. Gosse Minnema, PhD student, University of Groningen, Groningen
 284. Panas Karampampas, Teaching Fellow, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens
 285. Pekka Väyrynen, Professor, University of Leeds, Leeds
 286. Kehan Shetty, MA Student, Leiden University
 287. Luke Valentine Darrell Leong, PhD student, University of Warwick, Coventry
 288. MEI HU, PHD students, University of Glasgow, Glasgow
 289. Fenna Nijboer, Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 290. Penelope Bollini, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 291. Amber Bartlett, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 292. Rupert Brown, Emeritus Professor of Social Psychology, University of Sussex, UK, Canterbury
 293. Willem Schinkel, Professor of Social Theory, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 294. gijs van maanen, Assistant Professor, Tilburg University
 295. David Sim, Associate Professor, University College London, London
 296. Sanne Verdoes, Student, Rotterdam
 297. Geetha Reddy, The Open University
 298. Rajive Tiwari, Professor, Belmont Abbey College, Charlotte, USA
 299. Rohit K Dasgupta, Senior Lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 300. Leni Grünbaum, doctoral researcher, Aalto University, Helsinki
 301. Ulrich Arnswald, Privatdozent, Universität Innsbruck, Innsbruck
 302. Georgios Agelopoulos, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
 303. MARIA KOKKINOU, post doctorante, ICM, paris
 304. Robert Topinka, Senior Lecturer, Birkbeck, University of London, London
 305. Hieke Huistra, UD wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Utrecht, Utrecht
 306. Sibylle Gemming, Scientist, Dresden
 307. Dr Nirmal Puwar, Academic, Goldsmiths, University of London, London
 308. Hannah Werner, Assistant Professor, Zurich University, Zurich
 309. Michaela Zemachová, PGT student, University of Glasgow, Glasgow
 310. Nat Paterson, PhD student, University of Glasgow, Glasgow
 311. Mirjam Hagens, project manager, Noordhoff, Scharmer
 312. Daniel Frings, Academic, Daniel Frings
 313. Nina van Kampen, Subject librarian, University of Amsterdam, Amsterdam
 314. horsin, Professeur
 315. MOLINARO Hélène, Enseignante, Rectorat de Versailles, Gif-sur-Yvette
 316. Elisabeth Guenther, University Assistant, University of Vienna, Vienna
 317. Daniella, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 318. Jennifer Sheehy-Skeffington, Assistant Professor, London School of Economics, London
 319. Luisa Burchartz, PhD student, University of Amsterdam, Amsterdam
 320. Elena Merlo, Business developer, UMCG, Groningen
 321. Miriam Lommen, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 322. Helen A. Gibson, Research fellow, University of Erfurt
 323. Mareike Bach, PhD Student, RUG, Groningen
 324. Maud Anne Bracke, Professor, University of Glasgow, Glasgow
 325. Asli Telli, Associate Professor, Wits University, Cologne
 326. Julia Alting, PhD candidate, University of Groningen
 327. Fred Basso, Associate professor, London School of Economics, London
 328. Anil Ori, Postdoctoraal onderzoeker, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York City
 329. Heleen van Galen, study advisor, UvA, Amsterdam
 330. Marco Borkent, RMA Student, Utrecht University, Utrecht
 331. Ely Strömberg, PhD Student, Amsterdam
 332. Alex Afouxenidis, Political Sociologist, National Centre for Social Research, Athens
 333. Gemma, PhD student, RUG, Groningen
 334. Janina Schindler, PhD student, TU Dortmund University, Dortmund
 335. Aleksandra Reitupe, BSc Student, Groningen
 336. Jaap van Slageren, postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 337. Leonie Hermann, Scientist, University Freiburg, Freiburg
 338. Marloes Menten, Educationalist, Maastricht University, Maastricht
 339. Rimma Velikanova, Phd student, UMCG, Groningen
 340. Julia Pelger, PhD student, UW, Seattle
 341. Khalida Malik, Researcher, Sydney
 342. Ardemis Boghossian, professor, EPFL, Lausanne
 343. Andrea Poelstra-Bos, Programma manager, University of Groningen, GRONINGEN
 344. Marie-Luise Braatz, PhD student, JGU Mainz, Mainz
 345. Sophia noraman, Student, Groningen
 346. Nikolaus Schweizer, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 347. Karin Svedberg Helgesson, Associate Professor, Stockholm School of Economics, Stockholm
 348. Suzanne Lanooij, PhD student, University of Groningen, Groningen
 349. Werner Distler, Asst. Professor, University of Groningen, Groningen
 350. Pieter Becq, Aardklootbewoner, Nilort Technologies IT Group, Lummen
 351. Mieke Poell, docente (gepensioneerd), Beesel
 352. Jaap Abbring, Professor, Tilburg University, Tilburg
 353. Sabrina Sauer, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 354. Bettina Siflinger, Associate Professor, Tilburg University
 355. Manuela Schiek, Senior Scientist, University of Oldenburg, Oldenburg
 356. Constanza Parra, Professor, University of Leuven, Leuven
 357. Isabelle Ottmann, 03.01.2002
 358. Dennis Tourish, Professor, Universty of Sussex, Brighton
 359. George Knox, associate professor, Tilburg University, Tilburg
 360. Meïli Baragatti, Assistant professor, Institut Agro, Montpellier
 361. Shahzeb Ali Khan, Ph.D. Candidate, ESADE Business School, Barcelona
 362. Albert Silvans, Student, University of Groningen, Groningen
 363. Emma Steringa, Jeugd- en Gezinswerker, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ermelo
 364. Jean-Marie Jehanno, Reseacher, CEA, Paris
 365. Leonie Peters, Alumna, RUG, Groningen
 366. Imogen Doran, Student, University of Groningen, Groningen
 367. Nidhi Srinivas, Associate Professor, The New School, New York City
 368. Massimo Fattori, Researcher, EUR, Rotterdam
 369. Caitlin D’Antoni, student, Groningen
 370. Alessia Vandelli, Student, University of Groningen, Groningen
 371. Luciano Paltoe, student, university of amsterdam, amsterdam
 372. Jeroen van der Waaij, verpleegkundige GGGD, Tilburg
 373. Roel Endendijk, Artist, Groningen
 374. Paula Stiegler, student, Goethe University, Frankfurt am Main
 375. Noa Boon, Student, Hanze, Groningen
 376. Suolinga, Assistant professor, Ritsumeikan University, Osaka
 377. Josef Melcr, entrepreneur, Protyon, Groningen
 378. Adéla Melcrová, Postdoctoral researcher, University of Groningen, Groningen
 379. Bas Werker, Professor, Tilburg University, Tilburg
 380. Nathalie Schram, Research Master student, RUG, Groningen
 381. María Pilar Uribe Silva, student, University of Groningen, Groningen
 382. Shekhar Nayak, Assistant Professor, Campus Fryslân, University of Groningen, Leeuwarden
 383. Gurminder K Bhambra, Professor, University of Sussex, Brighton
 384. SONG Jiawei, Researcher, Tohoku University, Sendai
 385. Golshid Shekoufandeh, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Leeuwarden
 386. Christian Herff, Assistant professor, Maastricht University, Maastricht
 387. Monique De Koning, Senior adviseur gezonde wijk, Gemeente Utrecht, Utrecht
 388. Elizabeth Siler, Professor, Worcester State University, Worcester, MA
 389. Michelle de Jong, docent ( gepensioneerd) en alumnus, RUG, Groningen
 390. Jasmijn Bastings, Amsterdam
 391. Ana Sauri Peris, Project Manager, UMCG, Groningen
 392. James Hughes, Professor of Comparative Politics, London School of Economics, London
 393. Ana Guerberof Arenas, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 394. Lotte Kallio, alumnus, University of Groningen, Groningen
 395. David Bowers, Assistant Professor, University of Tennessee, Knoxville
 396. Ali Mohammad, Leiden University, Rotterdam
 397. Preston Adcock, PhD Candidate, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC
 398. Esther Canrinus, Professor, University og Agder, Norway, Høvåg
 399. Gerard te Meerman, UHD met pensioen, private, Groningen
 400. Dirk Kuiken, Alumnus Rijksuniversiteit Groningen, De Luchtfietsers, Leeuwarden
 401. Luuk Schröder, PhD student, RUG, Amsterdam
 402. Dr. Jörg Sydow, Professor of Management, Freie Universität Berlin, Berlin
 403. Amélie Gabriagues, PhD Candidate, Université Paris-Dauphine, Paris
 404. Antje Visser, Alumnus RUG, -, Leeuwarden
 405. Alka Renu, Alumini, RUG, Groningen
 406. David Elshof, Lawyer, Eindhoven
 407. Suzanne Oud, Alumna, University of Groningen, Groningen
 408. Hung-Jui Chen, Graduate Student, Tohoku University, Sendai
 409. Indrani Chatterjee, Professor, University of Texas, Austin, Austin
 410. Nicky Del Grosso, Docent, HVHL, Eelde
 411. Annick VALIBOUZE, Professeure, Sorbonne Université, Paris
 412. catarina Roseira, University Professor, University of Porto, Porto
 413. Gusta Metz, Student, University of Groningen, Ballum
 414. Meindert Boersma, alumnus, University of Groningen, Groningen
 415. Luca Papp, student, University of Groningen, Groningen
 416. Miriam Reeders, Leerkracht, Dieren
 417. Jeanine deen, Retired assistant professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 418. Berber Siersma, student, UvA, Amsterdam
 419. Sam Kints, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 420. Max Verheij, Student, WUR, Wageningen
 421. Jolanda Zweers, Student, University of Groningen, Groningen
 422. Jodi Sturge, University of Twente
 423. Avanti Gogate, Alumni, University of Groningen, Groningen
 424. Laura Kangas-Müller, Doctoral researcher, Aalto University, School of Business
 425. Angela Daly, Professor, University of Dundee, Scotland
 426. Maaike Modderman, Groningen
 427. Douglas Hauck, Engineer, Cleveland
 428. Aparajitha Ramesh, Post doc researcher, University of Groningen, Groningen
 429. Michèle Leclerc-Olive, chercheure, CNRS-EHESS, RONCHIN
 430. Jenniek, Student, University of Groningen, Groningen
 431. Simon Repp, University of Applied Arts Vienna, Vienna
 432. Laura Ballato, Teacher & coach, University of Groningen, Groningen
 433. Jean-Luc Gautero, lecturer, Université Côte d'Azur, Nice
 434. Lisanne, Student, RUG, Groningen
 435. Dimple Oberoi vahali, Independent activist, Delhi
 436. Petra Bolhuis, Filosoof, Maieutiek, Groningen
 437. Olga van Buchem, Begeleider verstandelijk beperkten, Amerpoort, Den Dolder
 438. Jan Bransen, Professor, Radboud University, Nijmegen
 439. Besmira Dyca, Postdoc researcher, Wageningen University and Research, Wageningen
 440. John Mumaw, Student, SJCC, Colorado
 441. Vibhuti Patel, Retired teacher, TISS, Mumbai
 442. Jay Janney, Professor, University of Dayton, Dayton, Ohio
 443. Claudia Haase, Associate Professor, Northwestern University, Evanston
 444. Laura Bluemink, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 445. Nectaria Gizani, Assistant Professor, Hellenic Open University, Patra
 446. Eunice Muneri, Research Fellow, University of Sussex, Brighton
 447. Tim Povel, Student, University of Amsterdam
 448. Gregor Struwe, Student, University of Groningen, Groningen
 449. Frank Aué, University of Twente
 450. Lena Henningsen, Researcher, University of Freiburg, Freiburg
 451. John Mocnik, IT
 452. Sofia Kaliarnta-Aalbers, Lecturer, Hogeschool Utrecht
 453. M Jiamton, Creative Designer, London, UK
 454. Sjoukje Hoekstra, Productmanager, Leeuwarden
 455. Heleen Smits, informatiespecialist, Universiteit Leiden
 456. Hans Splinter, Chemist, Delft
 457. Anna de Bruijn, Student, Groningen
 458. anonymous, Dora Kostakopoulou, KU Leuven, Professor
 459. Mital Kinderkhedia, Academic, University of Bath, London
 460. Diana Rogers-Adkinson, provost, Commonwealth University, Bloomsburg
 461. Ainsley Schuur, Student, Roden
 462. E. Costantini, Astronomer, SRON Netherlands Institute for Space Research, Leiden
 463. Beth Herbel-Eisenmann, Professor, Michigan State University, East Lansing
 464. Lisa Walters, Senior Lecturer, University of Queensland, Brisbane
 465. Rampal Etienne, Professor, University of Groningen
 466. Lotte Bekkema, Student, University of Groningen, Groningen
 467. Oscar Koster, Student, University of Groningen, Groningen
 468. Aydin Krook, Student, Marum
 469. Danique van der Woude, Student, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 470. Ester scherps, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 471. Mrittika, Student, Mumbai
 472. Sabine Duran, Designer, Camino Verde Designs, Stoddard, NH USA
 473. Désirée Goedhuis, Student, University of Groningen, Groningen
 474. Kathrin Sele, Research Fellow, Aalto University, Helsinki
 475. Ulrik Buchholtz, Assistant Professor, University of Nottingham, Nottingham
 476. Rebecca Jordan-Young, Professor, Barnard College, Columbia University, New York, NY USA
 477. Zoë Kock, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 478. A Mani, Women Scientist, Indian Statistical Institute, Kolkata
 479. DariaY., Leeuwarden
 480. Carole Couper, Associate Professor, University of Birmingham, Birmingham, UK
 481. Katharina Gugerell, Tenure Track Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Vienna
 482. Nika Jurlin, postdoctoral fellow, UT Austin, Austin
 483. Laura Guérin, Postdoc, CNRS, Paris
 484. Andrea Baldi, Associate professor, VU, Amsterdam
 485. Nella van den Brandt, Associate Professor (Research), Coventry University, Coventry
 486. Sylvie Saget, PhD student, University of Gothenburg, Gothenburg
 487. Pierre Lannoy, Professor, Université libre de Bruxelles, Brussels
 488. Aileen Oeberst, University of Hagen
 489. Zahra, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 490. Giulia Russo, Curatorial Assistant, Vorderasiatisches Museum Berlin, Berlin
 491. Emma, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 492. Elise de La Rochebrochard, Researcher, Ined, Paris
 493. Tara Velting, freelance kunstenaar, Sittard
 494. Suma Murthy, Support Scientist, Joint Institute for VLBI ERIC, Dwingeloo
 495. against silence
 496. Jueun Yi, student, NHL Stenden, Groningen
 497. Matijn de Visser, Student, WUR, Wageningen
 498. Jakob Vogel, Professor, Centre Marc Bloch, Berlin
 499. Anne Maaike Mulders, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 500. Sofie Lorijn, PhD student, University of Groningen, Groningen
 501. Benito Marcote, Staff Support Scientist, JIVE, Dwingeloo
 502. Francesco Cerchiaro, Assistant professor, Radboud University, Nijmegen
 503. Margaret Blandford, Retired from McGill University, Baie d'Urfe, Quebec
 504. Luisa Helena Pinto, Associate Professor, University of Porto (Portugal), Porto
 505. Alexandra Beauregard, Professor of Organizational Psychology, Birkbeck, University of London, London
 506. Elena Burgos Martinez, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 507. Ilse van Bemmel, Project scientist, JIVE, Dwingeloo
 508. Juliana Lima Constantino, Master Student, University of Groningen, Groningen
 509. FOTEINI TZAVELLA, Associate Professor, University of Peloponnese, Athens, Greece
 510. Shinya Orihashi, Professor, Tohoku Gakuin University, Sendai
 511. KAZUKI NEMOTO, STUDENT / CEO, Tohoku University / QueeenB, Sendai
 512. liset blaauw, student, RUG, Groningen
 513. Catherine Koekoek, PhD researcher, Erasmus School of Philosophy, Rotterdam
 514. Ilju Kim, Assistant professor, Utsunomiya University, Utsunomiya
 515. Hannah Flerlage, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 516. Heejin Kim, Associate Professor, Tohoku University, Sendai, Japan
 517. Niloufar Ashtiani, Pediatrician, CoMaster, Amsterdam UMC, Amsterdam
 518. Despina KARAKATSANI, Professor, University of the Peloponnese
 519. Konstantina Georgelou, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 520. Lina Daouk-Öyry, Associate Professor, BI Norwegian Business School, Oslo
 521. Fiona Moore, Professor, Royal Holloway University, London
 522. Claudio Panico, Professor, Bocconi University, Milan
 523. N. Huesken, Data analist, Delft
 524. Thomas Beer, Business Developer, DIGI-TEXX Germany, Leipzig
 525. Pia Adibe, Junior Researcher, LUT University, School of Business, Lappeenranta
 526. Russell Shipman, Astronomer, SRON Netherlands Institute for Space Research, Groningen
 527. Eva Kipnis PhD, Professor, University of Bradford
 528. Ina Kubbe, Professor, University, Tel Aviv
 529. Jeremy Tang, Student, UvA, Amsterdam
 530. Tana Joseph, astronomer, University of Amsterdam, Amsterdam
 531. David-Emil Wickström, Professor, Popakademie Baden-Württemberg, Mannheim
 532. Laurens Naudts, Postdoctoral Researcher, Universiteit van Amsterdam, Brussels
 533. Mar Perezts, Professor, Emlyon Business school, Lyon, France
 534. Daisy Harmelink, student RUG, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 535. Martin Trans, Research Assistant, University of Amsterdam, Amsterdam
 536. Simone Diegenbach, Landschapsarchitect, Zelfstandig adviseur, Voorburg
 537. Renate Kat, PostDoc, University of Groningen, Groningen
 538. Ruby Schofield, PhD Student, University of Groningen, Groningen
 539. C.P.
 540. Larissa Boie, Postdoctoral researcher, Paul Scherrer Institut, Villigen
 541. Susanne Tietze, Professor (retired), Sheffield Hallam University, Sheffield
 542. Merijn Collignon, Research Assistant, University of Amsterdam, Amsterdam
 543. David Spurrett, Professor, University of KwaZulu-Natal, Durban
 544. Sherilyn Bouyer, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 545. Pieter van Rees, University teache, University of Humanistic Studies Utrecht, Maastricht
 546. Sarah, PhD fellow, Sciensano/ULB, Brussels
 547. Alessandro Donada, Post-Doctoral researcher, Institut Curie, Paris
 548. Nidia Veitch, Senior Lecturer, Leeds Beckett University, Leeds
 549. Bas Hofstra, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 550. Tommaso Pardi, Senior Researcher, CNRS, Paris
 551. Jorien Treur, Assistant Professor, Amsterdam UMC, Amsterdam
 552. tina bastajian, reasearch/writing tutor, Sandberg Instituut, Amsterdam
 553. OUALI Nouria, Professeure, Université Libre de Bruxelles, Brussels
 554. Kitlyn Tjin A Djie, Familietherapeut, Bureau Beschermjassen, Amsterdam
 555. Henriette Louwerse, Senior Lecturer, University of Sheffield, Sheffield
 556. Dr M Adamson, Associate Professor, QMUL, London
 557. Katharina Stückradt, PhD student, UvA, Amsterdam
 558. Chloe Preece, Associate Professor, ESCP Business School, London
 559. Judith Gannon, Academic, Oxford Brookes University, Oxford, UK
 560. Helena Martins, academic, Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal
 561. Elif E., Student, Groningen
 562. Pol, student, University of Groningen, Groningen
 563. Margo Van Poucke, linguist, Macquarie University, Sydney
 564. Tatiana Andreeva, Associate Professor, Maynooth University, Maynooth
 565. Luca guerrini, Italy
 566. Lucrezia Bonarota, Netherlands
 567. anonymous, Italy
 568. Jean Cushen, Faculty, Maynooth University
 569. Mery Castillo, Professeure
 570. Wioletta Nawrot, Assistant Professor, ESCP, London
 571. Nils
 572. Sai Yang, PhD, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna
 573. Grace Woods, student, Groningen
 574. Dogacan Ozturk, Assistant Professor, University of Alaska, AK, USA, Fairbanks
 575. Helene Tenzer, Professor of International Management, LMU Munich School of Management, Munich
 576. Tullio Viola, assistant professor, Maastricht University, Maastricht
 577. caroline whitfield, PhD, Strathclyde Business School, Glasgow
 578. Saja, Student, Groningen for palestine, Groningen
 579. Yasmina, Student, University of Groningen, Groningen
 580. Anne Kurzmann, PhD candidate, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
 581. Marlies Sparreboom, Postdoc, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 582. Yonjoo Cho, Professor, University of Texas at Tyler, Tyler, TX, USA
 583. Prof Karin Moser, PhD, Full Professor, LSBU Business School
 584. Pieter Sjoerd Hasper, Associate Professor Ancient Philosophy / Ph.D. Groningen, Hamburg University, Hamburg
 585. Christina Butler, Associate Professor, Kingston University London, LONDON
 586. Dr Anna Charalambidou, Director of Programmes, Middlesex University, London, UK
 587. María Bastida, Lecturer, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
 588. Flaviana Manta, Research student, Middlesex University, London
 589. Merie-Therese Claes, Professor, WU, Vienna
 590. Monica Perez, Af. Professor of Management Practice, ESMT Berlin, Berlin
 591. Jente Tummers, Student, University of Groningen, Groningen
 592. Maria Voukelatou, Preschool education, Preveza
 593. Jelmer Dijkstra, Student, University of Groningen, Groningen
 594. Josef Barla, Postdoc, Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main
 595. Emmelie van der Pol, student, TU Delft, Delft
 596. Linda Wilkens, Retired, Alumni, University of Utrecht, Westerkwartier
 597. Rebekka Hemmerling, Student, University of Groningen, groningen
 598. Christine Sas, Associate Professor (Teaching), University College London, London
 599. Rasmus Steinkrauss, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 600. Jessica Francavilla, PhD Stuent, Washington University in St. Louis, St. Louis
 601. Carolin Eirich, PhD candidate, Hochschule Düsseldorf
 602. Vincent Fourrier, UX researcher, University of Luxembourg, Belvaux
 603. Mareen, Student, University of Groningen
 604. Salomé Dehaut, PhD candidate, Université Grenoble Alpes, Grenoble, France
 605. Jesse bos, Joure
 606. Hannah Engelmann-Gith, PhD candidate, Philipps-Universität Marburg, Einbeck
 607. Asher Boersma, scholar, Universtät Konstanz, Konstanz
 608. Frank Hindriks, Professor of Philosophy, University of Groningen, Groningen
 609. Anastasia Cepoi, student, University of Groningen, Groningen
 610. Evi Muscus, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 611. Kit, Student, Swinburne University of Technology, Australia
 612. Lisa Wu Jianshun Pieters, Lecturer, Universiteit Leiden, Leiden
 613. Louise Brouwers, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 614. Pieter Cornelissen, Archivist, District Court, Amsterdam
 615. Nuria Lopez, Learning Consultant, Copenhagen Business School, Copenhagen
 616. Mapiya, Beauty advisor, Ulta, Keene
 617. Austine Garcia, Student, Roehampton University, London
 618. Suze Vries, student, University Groningen, Groningen
 619. Reza Ahmadi, Phd Candidate, Concordia University, Montreal
 620. Lotte, ALKMAAR
 621. Shenoa Duran, Nurse, Münster
 622. Grigoris, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 623. Berber, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 624. Mio Hazama, student, university of groningen, GRONINGEN
 625. Aiyana Rose Duran, student, University of Groningen, Groningen
 626. Claudius Seiter
 627. Liza, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 628. Nina, Nijmegen
 629. Geertje Mak, Hoogleraar Gendergeschiedenis, Universiteit van Amsterdam, KNAW, Amsterdam
 630. Annemieke Bonnema, teacher, ROC Rivor, Tiel
 631. Angelique Witjes, student, University of Tuscia
 632. Julia Kleinhuis, Student, RUG, Groningen
 633. Midas Bosman, Board member, LSVb, Utrecht
 634. Melissa Verhoeven, Student, GRONINGEN
 635. Ids van der Werf, Promovendus, Technische Universiteit Delft, Delft
 636. Monique Wagenaar, Amsterdam
 637. Renske van Raaphorst, Postdoc, UCLouvain, Woluwe St-Lambert
 638. Marleen Groenier, Researcher, University of Twente, Enschede
 639. Geeske Bakker, Groningen
 640. Marije, Groningen
 641. Ellen van de Bovenkamp, former teacher at Leiden and Utrecht University, Amsterdam
 642. Aurelia Strauss, PhD candidate, University of Groningen, Wageningen
 643. Birgit Möller-Kallista, Professor, Fachhochschule Münster, Münster
 644. Anna, Leeuwarden
 645. DIMITRIOS FILIOGLOU, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 646. anonymous, MD, Arbo, Groningen
 647. Niall Martin, Universiteits Docent, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 648. Veera Ruuskanen, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 649. Hetty Zock, Extraordinary Professor Religion and Mental Health, University of Groningen, Groningen
 650. W Bijenhof, Ar manager, Draw productions, London
 651. Monika Schmid, Academic, University of York, York, UK
 652. Ceren Pekdemir, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 653. Cato Teunissen, Medewerker, Alkmaar
 654. Andra Buciu, Internal Affairs, Groninger Studentenbond (GSb), Groningen
 655. Ewa Palczynska, Student, TU Delft, Delft
 656. Lena Haveland, Kiel
 657. Michal, Student, RUG, Groningen
 658. Sander Verhaegh, Associate Professor, Tilburg University
 659. Bram Schillemans, Student rMA Literary Studies, Student Assistent, Universiteit van Amsterdam, Heemskerk
 660. dr Dunia H Urrego, Senior Lecturer, University of Exeter, United Kingdom, Exeter
 661. Marije Derksen, PhD Candidate, Radboud Universiteit, Nijmegen
 662. Verena Schoepf, Asst Prof, University of Amsterdam, Amsterdam
 663. Drs. N.S. Steffers, Psychologist, Høvåg
 664. Irina Ciobanu, Research Master, RUG Faculty of Philosophy, Groningen
 665. Susanne Conradi, Utrecht
 666. A.J.N. van der Salm, Lecturer, Universiteit Leiden, Leiden
 667. John Holmwood, Emeritus Professor of Sociology, University of Nottingham, Nottingham
 668. Maruna, student, University of Groningen, Groningen
 669. ,Marieke
 670. Dr. Kimberley Hagemans, Bioloog, Utrecht
 671. Eva-Anne Le Coultre, vakdidacticus filosofie, RuG, Groningen
 672. Marc Conradi, Socioloog, Eelde
 673. Panagiota Rouni, Lecturer, Dr. Eng, National Technical University of Athens, Athens
 674. Ben L.M. van Baar, Analytical Chemist, Private, Groningen
 675. Susan Legene, historicus, VU, Amsterdam
 676. Metta Hofstra, Arts, Eelde
 677. Daniël Schoemaker, Eenmanszaak, DanSellsShoes, Groningen
 678. Joanne Schuitemaker, Support staff, University of Groningen, Groningen
 679. Paulien
 680. Marianne Fry, Management Assistant, UG, Groningen
 681. Yujing Tan, Lecturer, Leiden University, Leiden
 682. James Kennaway, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 683. Sanne Alblas, Faculty Graduate School, TU Delft, Delft
 684. Meredith Nicoll, Research Assistant, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Hamburg
 685. Katja Girr, PhD student, University of Bonn, Bonn
 686. André Felipe Cerqueira Fontes, Master's Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 687. Dettie Oenema, Docent, UMCG/RUG, Assen
 688. Caru Vanessa, research fellow, CNRS, Paris
 689. Cynthia van Asperen, Procesmanager, Rabobank, Arnhem
 690. Alida van Hunnik, Student, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Groningen
 691. Bern Kroezen, Logistiek, Daf, Eindhoven
 692. Véronique Nahoum-Grappe, Chercheure en sciences sociales, Ehess, Paris
 693. Claudia Busuttil-Hijwegen, Apeldoorn
 694. Alicia Dupouy, keramiste, Amsterdam
 695. Lea Hofer, Physiotherapist, MONK, Eindhoven
 696. Kim Vos, Rijksuniversiteit Groningen, AMSTELVEEN
 697. Loek van der Kallen, Universitair Docent, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 698. Pascalle Mossel, PhD student, University of Groningen, Groningen
 699. Anne-Mieke Geel, Arts, Rotterdam
 700. Gerrit-kjeld Dusseljee
 701. Inez van Zoelen, Lyceum Schravenlant, Schiedam
 702. Wouter van Willigen, Docent (opgeleid op RUG), Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Oegstgeest
 703. Lidia Boneschansker, onderwijscoordinator, Rijksuniversiteit Groningen, Ten Boer
 704. Heike Gleibs, Kulturwissenschaftlerin, Berlin
 705. Judicaelle Dietrich, ssociate professor, Université Lyon 3 Jean Moulin, Lyon
 706. Anna Roussou, Professor, University of Patras, Patras
 707. Annemieke Groeneveld, Trainingsacteur, Een
 708. Emma Mojet, UD, UCU, Utrecht
 709. Elisabeth Lösken, Neuropsychologist, Konstanz
 710. Ségolène Humann, Postdoc, C.E.B.C France
 711. Rogier Creemers, UD, Universiteit leiden, Leiden
 712. Ulla Hytti, Professor, University of Turku, Turku
 713. Liz Morrish, Visiting Fellow, York St John University, Nottingham
 714. Norbert Groeben, Professor, Department of Psychology, Cologne, Heidelberg
 715. Alix Cooper, Associate Professor, Stony Brook University, New York
 716. Edith Oliver Mosqueda, Lecturer, Rotterdam University of Applied Sciences, Rotterdam
 717. Iris Mulders, Utrecht University, Utrecht
 718. Robert Stark, Professor of English, Mie University, Tsu
 719. Maui Galang, Student, Radboud University, Nijmegen
 720. Aholi So, Lecturer, Leiden University, Leiden
 721. Lynne Baxter, Academic, University of York, York
 722. Michael Beverland, Professor, University of Sussex, London
 723. Karine Cristine de Souza Barboza, Student of Master Degree UFPR Brazil, UFPR (Brazil), Curitiba - PR
 724. Maarten Wilms, Student, University of Groningen, Groningen
 725. Dominik Klein, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 726. Mary Godwyn, Professor, Babson College, Kittery
 727. Marian de Vooght, Visiting Fellow, University of Essex
 728. Frank Kupper, Associate professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 729. Suzanne Frenk, Student, University of Groningen, Groningen
 730. Danny van der Haven, PhD student, University of Cambridge, Cambridge
 731. Harrianne ter Meer, HR Manager, Astron, Zuidhorn
 732. Ferrière, Maitre de conférences, Université de Bretagne Occidentale, Brest
 733. Esther Miedema, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 734. Eva Romviel, Wageningen
 735. Rebecca C. Ruehle, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam
 736. Beatrice Collignon, Professor, University Bordeaux Montaigne, Bordeaux, France
 737. Gerda Vollmann, Math teacher, Estonian Business School, Tallinn
 738. Laura Bringmann, associate professor, University of Groningen, Groningen
 739. Rebecca Ploof, Assistant Profesor, Leiden University
 740. Céline Garnier, Arts, Isala ziekenhuis, Zwolle
 741. William Michael Schmidli, University Lecturer, Leiden University, Leiden
 742. Elisa Da Vià, Lecturer, Leiden University, Leiden
 743. Edwin Ghattas, Student, University of Groningen, Groningen
 744. Gert Stulp, associate professor, University of Groningen
 745. Pepijn Kleingeld, penningmeester, STUUR rotterdam, Maassluis
 746. Ella Kuipers, Groningen
 747. Johanna HaesooJeung, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 748. Rosa Morales, Engineer, Eindhoven
 749. Gunther De Vogelaer, Full professor, WWU Münster, Münster
 750. B. N. van Bergeijk, Docent, Talencentrum RUG, Groningen
 751. Harriet cansino, Researcher, Newcastle university, Newcastle
 752. Houssine Alloul, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 753. Beryl ter Haar, Prof, RUG/University of Warsaw, Groningen/Warschau
 754. Daniel Berjano, Teaching Assistant, University of Colorado (Boulder), Boulder
 755. Etienne Gaudrain, Researcher, CNRS, Lyon
 756. Pedro Monteiro, Assistant Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 757. Alireza Esfandiari, Student, Concordia University, Montreal
 758. Karen Mulders, beleidsmedewerker, RUG, Groningen
 759. Alex Blokhuis, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 760. Merle von Bargen, Student, RUG, Groningen
 761. Veronica Gorii, Groningen
 762. Jan Willem Bolderdijk, (Associate) Professor, University of Groningen & University of Amsterdam, Groningen
 763. Sarah Jay, Lecturer, University of Limerick Ireland, Limerick
 764. Sabine Bergler, Full Professor, Concordia University, Montreal
 765. Louise Bruit Zaidman, professeure histoire, laboratoire EHESS, Paris
 766. Keroles Riad, CEO, enufCanada.ca, Brossard
 767. Phelouzat, sociologue, CNRS, Paris
 768. Jeroen Stoffels, Directeur, Broodkast, Noordwolde Gn
 769. Siméon Lahaije, PhD researcher, University of Groningen, Groningen
 770. Elena Schlede, student, berlin
 771. Suzanne van Gils, Associate professor, BI Norwegian Business School, Oslo
 772. Ghaliya Djelloul, Post-doc, University of Lausanne, Lausanne
 773. Eilidh Harris, Student, Douglas Academy, Glasgow
 774. Dr Jen Baker, Teaching Fellow c19th, University of Warwick, UK, Warwick
 775. Philippe Matthey, Indépendant researcher, Groningen
 776. Jan Lukas Stein, Graduate, RUG Groningen, Groningen
 777. Nienke Smit, Assistant Professor, Utrecht University
 778. Nora Wiegmann, Student, Leuphana Universität, Lüneburg
 779. Jelte de Jong, Postdoctoral researcher, University of Groningen, Groningen
 780. Mallory James, Research Associate, Technical University of Munich, München
 781. Claude Calame, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Directeur d'études
 782. Anne Weike Noorman, Regiomanager, Haarlem
 783. Emma Catan, PhD researcher, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne
 784. Marie Herrnhold, student, University of Groningen, Groningen
 785. Richard Krueger, Professor, Washington University, St. Louis
 786. Esther Marijnen, Assistant Prof, Wageningen University and Research, Wageningen
 787. Paul Zoontjens, emeritus professor onderwijsrecht, Tilburg University, Tilburg
 788. Christopher D Green, Professor, Toronto
 789. Merle Büter, Equal Opportunity Specialist, Freie Universität Berlin, Berlin
 790. Irene Maltagliati, Policy Advisor, University of Groningen, Groningen
 791. Levi Dekker, Student, University of Groningen, Groningen
 792. Karin, Externe adviseur, Consulting BV, Amsterdam
 793. Aleid Brouwer, researcher, CMO STAMM, Groningen
 794. Nathalie Brusgaard, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 795. Sara Mencigar, Student, University of Groningen, Berlin
 796. Boike Teunissen, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 797. Martijn Dekker, Lecturer Political Science, University of Amsterdam, Amsterdam
 798. Henk-Jan Hoving, Scientist, GEOMAR, Kiel
 799. Akshaya Balaji, Student, University of Groningen, GRONINGEN
 800. Tim Lankhuizen, Student, University of Groningen, Groningen
 801. Madelon Simons, UD, UvA, Amsterdam
 802. Bonne, Teaching Assistent, University of Groningen, Groningen
 803. Roza Weber, PhD student, RUG, Groningen
 804. Deniz Haydar, Assistant Profession, University of Groningen, Groningen
 805. Lea Katharina Reiss, Assistant Professor, WU Vienna, Vienna
 806. Cigdem Bozdag, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 807. Silke
 808. Kik (Francoise) Marais, student, University of Groningen, Groningen
 809. Adri, Financial, RUG, Groningen
 810. Bente Gjaltema, Student, RUG, Groningen
 811. Mal Pool, DEI, Neurogenderings (UNIL, CH); AAA - DEI (Berlin, DE), Berlin
 812. Camila S. M. Costa, student, RUG, Groningen
 813. Sonja Gland, student, Groningen
 814. Manuela Vecchi, Assistant Professor, RUG, Groningen
 815. Gesa Kübek, Assistant Professor, RUG, Groningen
 816. Laura Bunghez, student, Groningen
 817. Joris Koster, Student, RUG, Groningen
 818. Susan, Researcher, UK
 819. Vanessa Bermudez Vogensen, MD-PhD student, UMCG/RUG, Groningen
 820. Shanti Suki Osman, PhD, University of Oldenburg
 821. Roos van der Haer, UD, Universiteit Leiden, Den Haag
 822. Zoë-Ann Duppen, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 823. Jari van der broek, Groningen
 824. Tamara Dijkstra, Postdoc, RuG, Groningen
 825. Iosif Gordon, PhD student, University of Groningen, Groningen
 826. Lindsey Thurston, PhD Candidate, University of Toronto, Toronto
 827. Saliha Metinsoy, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 828. BH Hoorani, Radboud University
 829. Marion Pragt, Postdoctoral researcher, KU Leuven
 830. Laura Spierdijk, Professor, University of Twente, Enschede
 831. Selen Eren, PhD Candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 832. Marketka Sikolova, Administrative staff, University of Groningen, Groningen
 833. Vanessa Uffink, PhD-student, University of Groningen, Groningen
 834. Daan, PhD, RuG, Groningen
 835. Ana Leal, University of Groningen
 836. Alex Lepe, PhD Student, UMCG, Groningen
 837. Kristin Becker, PhD student, Groningen
 838. Gert Sikkema, Postdoc, UMCG, Groningen
 839. Danique Zantinge, Master student, University of Groningen, Groningen
 840. Gina Drijfhout, Stafassistent, RUG/UMCG, Groningen
 841. Katharina Runge, PhD candidate, UMCG, Groningen
 842. Mariska, University of Groningen, Groningen
 843. Candida Leone, associate professor, University of Amsterdam
 844. Iris Jonkers, Rosalind Franklin Fellow and UHD, UMCG, Groningen
 845. Ana Flamind, PhD Student, Faculty of Arts, Groningen
 846. Marion Tillous, associate professor, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Paris
 847. Bart Roelofs, PhD Candidate, University of Groningen
 848. Marijn Riemsma, Wetenschappelijk adviseur, Groningen
 849. Jonathan Ginzburg, Professor, Université Paris-Cité, Paris
 850. Anne Crutzen, Admission Office University of Groningen, Groningen
 851. Reubs Walsh, Visiting Fellow, Vrije Universiteit, Amsterdam, Amsterdam
 852. Laura Spence, University Professor, Royal Holloway, Uni of London, UK
 853. Valerija Golubic, PhD student, Campus Fryslân, University of Groningen, Leeuwarden
 854. Mark Huisman, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 855. Mischa van Delden, UB Groningen
 856. Dune boisard, Étudiante, Ehess, Paris
 857. Erika Darics, University of Groningen, Groningen
 858. Bea Zand Scholten, cluster assistant, University of Groningen, Groningen
 859. Errit van Splunder, Student, University of Groningen, Groningen
 860. Marijn, PhD student, UMCG, Groningen
 861. Karin de Boer, lecturer, University of Groningen, Groningen
 862. Konstantinos, student, RUG, Groningen
 863. Tsjerk, University Groningen, Groningen
 864. Patricia van Royen, Policy officer quality assurance and education, University of Groningen, Groningen
 865. Violette Larrieu, ENSTA Bretagne, Brest
 866. F.Reese, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 867. Sanne
 868. Janneke, UMCG, Groningen
 869. Margot Silvius, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 870. Fenna Wolthuis, Educationalist, University of Groningen, Groningen
 871. Roya Gholami, Academic, University of Illinois Systems, Springfield
 872. Marina Grisko, Teaching Assistant, University of Groningen, Groningen
 873. puck
 874. Josse 't Sas, University of Groningen, Groningen
 875. Thomas Teekens, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 876. Aart-Pieter Bragt, University of Groningen, Groningen
 877. Jasper, Student, RUG
 878. Loïs Bakker, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 879. Anouk Van Es, Teacher, Rijksuniversiteit Groningen, Haren
 880. Michael Gommel, Research Integrity Consultant, Team Scientific Integrity/ENRIO, Berlin
 881. Wouter Levenga, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 882. Renske Ferwerda, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 883. Stijn van Hussen, Student, University of Groningen, Groningen
 884. Peter van Santen, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 885. Evelien, Student, TU delft, Delft
 886. Marile Hüsing, Teaching Assistant, RuG, Groningen
 887. Glòria Casas Vila, associate professor, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse
 888. Petra Brouwer, ud, UvA, Amsterdam
 889. Alexandra Tomaselli, Senior Researcher, Eurac Research, Bolzano
 890. Corinne Luxembourg, Professor, Vil
 891. samira azabar, RU
 892. Maja Malec, lecturer, University of Ljubljana, Ljubljana
 893. RAMIL ZAMANOV, Lecturer, Charles University, Prague
 894. Cynthia Kraus, Senior Lecturer, Switzerland, Lausanne
 895. Marilou Niedda, Student, UvA, Amsterdam
 896. Christopher F. Julien, PhD candidate, Utrecht University, Zaandam
 897. Wendy Fox-Kirk, Academic, Birmingham
 898. Jan Overwijk, Lecturer, Utrecht University, Amsterdam
 899. borghi rachele, professor, Ecole Beaux Arts, marseille
 900. Margriet van Heesch, senior lecturer, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 901. Anne Julie Arnfred, Ph.d. fellow, Roskilde University, København S
 902. Artemisa Flores, sociologist, Université Paris-Est Créteil, Paris
 903. Mieke de Roo, teacher, UvA, Amsterdam
 904. soline blanchard, associate professor, Université Lumière Lyon 2, lyon
 905. van Schaik, retired, Warffum
 906. Ryan van Nood, Lecturer, Leiden University, Leiden
 907. Marjolein Hogenbirk, senior lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 908. Yannis Tzaninis, Researcher, UvA, Amsterdam
 909. Khursheed Wadia, Professor of Sociology, University of Warwick, Coventry
 910. Miriam Brunnengräber, PhD Candidate, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
 911. Buscatto Marie, Full Professor, University of Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris
 912. India G, étudiante, UT2, TOULOUSE
 913. David Bazan, PhD Student, Lund University, Malmö
 914. Melvin Wevers, Assistant Professor, UvA, Amsterdam
 915. Leda Spasova, student, Groningen
 916. Wafa Ben Khaled, Professor Assitant, ESCP, Paris
 917. Provansal, Postdoctoral researcher, LMU Munich, München
 918. Pauline Kussmann, Teacher, Berlin
 919. Dorine Kieft, Specialist Wetenschappelijke Informatie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 920. Anita Maskova, PhD Candidate, Roskilde University, Copenhagen
 921. Loréna Clément, ATER, Université, Nanterre
 922. Sharon Brouwer, Research technician, UMCG, Groningen
 923. Cristina Del Biaggio, assistant professor, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 924. Ulrik Schmidt, Associate professor, Roskilde University, Denmark, København V
 925. Ammerins Moss-de Boer, Translator, Leeuwarden
 926. Lukas Fuchs, Postdoctoral Researcher, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 927. Marlijn ter Bekke, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 928. Eleni Andreou, Professor, University of Thessaly, Volos, Greece
 929. Iben Holck, PhD student, Roskilde University, Copenhagen
 930. Naomi Nota, PhD, Nijmegen
 931. Cristina Galea, researcher, Radboud University, Nijmegen
 932. Sil Hudepol, Student, University of Groningen, Groningen
 933. María José Lianes Laserna, Specialist laboratorio technician, Polytechnic University of Valencia, València Spain
 934. Koen Vermeylen, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 935. Inge Willems, Lecturer, HAN Nijmegen, Nijmegen
 936. Annelies van Noortwijk, Retired lecturer, RUG, groningen
 937. Libora Oates-Indruchova, University Professor, University of Graz, Graz
 938. Leo Ducas, Researcher, Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam
 939. Emily Boon, Graduate student, Leiden University, Leiden
 940. Lilian Hoff, Groningen
 941. Skander, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 942. Ángela Cáceres, Psychologist, The Safo Space, Utrecht
 943. Renate Kratochvil, Associate Professor, BI Norwegian Business School, Bergen
 944. Stefan Dudink, Ass. prof., Radboud Universiteit, Nijmegen
 945. Rebecca Tildesley, PhD Candidate, Universidad Complutense Madrid, Madrid
 946. Leon van Steensel, Journalist, Hooglanderveen
 947. Myriam Hernández Domínguez, Researcher, Universidad de La Laguna, Tenerife
 948. Gerardine Meaney, Professor, University College Dublin, Dublin
 949. Cata Amaro-Madariaga, Teacher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 950. Manuel Ramirez, PhD Candidate, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 951. Daniela Cherubini, Social researcher, Milan, Italy
 952. Müge Özoğlu, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 953. Dorine Ringlever, Lecturer, HAN university of applied sciences, Nijmegen
 954. Julia Leslie, PhD, Adjunct instructor, Irvine Valley College, Irvine
 955. Marthe Goudsmit Samaritter, DPhil Candidate, University of Oxford, Oxford
 956. Georg Cyrus, Postdoc, NINO, LIAS, University Leiden, Leiden
 957. Benedikt Ehinger, assistant professor, university of Stuttgart, Stuttgart
 958. Jaana Vuori, professor, University of Eastern Finland, Joensuu
 959. Christopher May, associate professor, University of Groningen, Groningen
 960. Sander Molenaar, PostDoc, IISG, Amsterdam
 961. Mette Thuesen, PhD student, Freie Universität Berlin, Berlin
 962. Giselinde Kuipers, Professor of Sociology, KU Leuven, Utrecht/Leuven
 963. Anne Antoni, Associate Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 964. Remco Knooihuizen, assistant professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 965. Todor Stoyanov, Associate Professor, Orebro University, Sweden
 966. Linda Lapina, Associate professor, Roskilde University, Copenhagen
 967. Hans Van de Velde, Professor, Utrecht University / Fryske Akademy, Leeuwarden
 968. Noortje van Amsterdam, Assistant Professor, Utrecht University
 969. Jan Geert Kluiter, Leek
 970. Cristine dyhrberg Hoejgaard, Ph.D Fellow, Copenhagen Business School, COPENHAGEN V
 971. N. Storz, Researcher, , Berlin
 972. Nicolo' Bettegazzi, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 973. Judith GÖTZ, University assistant, University of Innsbruck, Wien
 974. Maja Rudloff, Lecturer, PhD, Roskilde University, Roskilde
 975. anonymous
 976. Lisa Wingate, Director of Research, INRAE, Bordeaux
 977. anonymous
 978. Lieks Hettinga, Assistant Professor, Leiden University
 979. Dima Louis, Associate Professor, Grenoble École de Management, Grenoble
 980. Maribel Blázquez, Associate professor, Complutense University, Madrid
 981. Verner Worm, Associate Professor, Copenhagen business School, Hvidovre
 982. Valerija Barada, Professor, University of Zadar, Zadar, Croatia
 983. Louw Buijs, Nijmegen
 984. Douwe van der Tuin, Support Staff, University of Groningen, Assen
 985. Sean-Paul Herbert, Hamburg
 986. Catherine Greenhill, Professor, UNSW Sydney, Sydney
 987. Deborah Apthorp, Associate Professor, University of New England, Armidale
 988. Claudia María Salgar Saldarriaga, Trabajadora Social, Ninguna, Medellín
 989. Isabelle Krzywkowski, Professor, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 990. Esther Maassen, PhD Candidate, Tilburg University, Tilburg
 991. Mary Walker, Lecturer, La Trobe University, Melbourne
 992. John Odro, Aylesbury
 993. Geovane Máximo, Associate Professor, UFVJM, Brazil
 994. Conrad Heilmann, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam
 995. Ferran Torres, PhD Candidate, Esade Business School, Barcelona
 996. Hamed Mazaheri, Researcher, University of Leoben, Leoben
 997. Marijn Giljam, BA Philosophy, University of Groningen, Groningen
 998. Ita Jansen, Assistant Professor, University of Edinburgh, Edinburgh
 999. Molly Occhino, PhD Fellow, Roskile University, Copenhagen
 1000. Artemis Ioannidou, artemisioannidou7@gmail.com
 1001. Roos Pot-Kolder, Post-Doctoral Research Fellow, the University of Melbourne, Melbourne
 1002. Florian Julien, Doctorant, Université Paris 8, Saint Denis
 1003. Ioannis Valasakis, PhD candidate, King’s College London, London
 1004. dani Kortekaas, student, WUR, Apeldoorn
 1005. ALEXANDROS GARYFALLOS, PROF. IN INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, THESSALONIKI
 1006. Spencer M Ross, Associate Professor, University of Massachusetts Lowell, Lowell, USA
 1007. Gijs van Soest, Professor, Erasmus MC, Rotterdam
 1008. Iseult lynch, Professor, University of Birmingham, Birmingham
 1009. Hanneke Siebe, PhD student, University of Groningen
 1010. A UNDO, SCIENTIST, RUG, GRONINGEN
 1011. Prof I Grugulis, Academic, University of Leeds, Leeds
 1012. Amira Benali, Assistant Professor, Aalborg University, Aalborg
 1013. Giulia Bonanno, PhD candidate, Rome
 1014. Isabella Petrone, Teacher, Cosenza
 1015. Valentina Sagmeister, Phd researcher, Vrije Universiteit Brussel, Brussels
 1016. Camilla Quental, Associate Professor, Audencia Business School, Nantes
 1017. Ethan Hoekema, Apprentice Gardener/Former RUG student, Groningen
 1018. Elena Pagani, PhD researcher, University of Bristol, Bristol
 1019. Anna Beckers, Associate Professor, Maastricht University, Maastricht
 1020. Mariana Aboim, teacher, Willem de Kooning Academy, Rotterdam
 1021. Erik Koelink, professor, Radboud Universiteit, Malden
 1022. Terry Amburgey, Emeritus, University of Toronto, Toronto
 1023. Pauline van Romondt Vis, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1024. Albert Joosse, Docent, University of Groningen, Groningen
 1025. Dounia bourabain, Postdoc, UHasselt
 1026. Moritz Wohlers, Schwerte
 1027. Julie Mewes, Postdoc, Berlin
 1028. Luisa Coelho, lecturer, University of Oxford, Oxford
 1029. Sebastian Lequime, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1030. Nóra Séllei, professor, Hungary
 1031. Joanne Hill, Senior Lecturer, University of Bedfordshire, Bedford
 1032. Komal, Lecturer, Newcastle University, Newcastle
 1033. Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Roskilde
 1034. Jill Decrop Ernst, Researcher, Things That Talk, Utrecht
 1035. Ronald Loeffler, Associate Professor of Philosophy, Grand Valley State University, Allendale
 1036. Geert Wilkens, Oud Rug medewerker, Groningen
 1037. Jacques Don, Docent, Zelfstandig, Groningen
 1038. Agnes Andeweg, Assistant professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1039. Michael Rogerson, Lecturer, University of Surrey, Bristol
 1040. Sam Pehrson, Lecturer, University of St Andrews, St Andrews
 1041. Thomas Hackl, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1042. Tijn Smits, PhD Candidate & junior lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1043. Dr. Hanna Carlsson, Assistant Professor Public Administration, Radboud University, Leiderdorp
 1044. Clare Rigg, Professor, University of Suffolk, Ipswich
 1045. Wiep van Bunge, Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1046. Thomas Jansen, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1047. Mara Sandru, BA European Studies student, Maastricht University, Maastricht
 1048. Jost Sieweke, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1049. Sita Steckel, Professor of High and Late Medieval History, University of Münster, Münster
 1050. Kätlin Pulk, Associate Professor, Estonian Business School, Tallinn
 1051. Dijk, Student, Groningen
 1052. George Dourakis, Retired Associate Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
 1053. Riley Dugan, Associate Professor and Department Head, University of Dayton, Dayton
 1054. Jingzhe Zhang, Student, Utrecht University, Utrecht, NL
 1055. John R. Sparks, Professor emeritus, University of Dayton, Dayton, Ohio, USA
 1056. Andrea angulo menassé, Psychologist, Comunidad psicoterapéutica feminista, Madrid
 1057. Juliana Bosch, Supply chain, Technology, Eindhoven
 1058. Emily Oliver, Professor, Newcastle University, Newcastle
 1059. Max Reuvers, Student, RUG, Groningen
 1060. Koen
 1061. Ben Gützkow, PhD student, University of Groningen, Groningen
 1062. Dr. Miroslav Imbrisevic, Philosopher, Open University/UK, Worthing
 1063. Svitlana Kharchenko, Communicatie medewerker, Rug, Leeuwarden
 1064. Aleid Fokkema, Senior Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 1065. Raluca Sardaru, BSc Student Chemistry and Board Treasurer, University of Groningen and De Chemische Binding, Groningen
 1066. Alex Radulescu, BSc. student, University of Groningen, Groningen
 1067. Michal Lyso, Student, Groningen
 1068. Katharina Block, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1069. Annemieke Visser, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslân, LEEUWARDEN
 1070. Cristina Boari, full professor, University of Bologna, Bologna
 1071. Paul Hulsenboom, PhD Candidate/Researcher/Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 1072. Celia, PhD Candidate, Université Paris Cité, Paris
 1073. Marjon de Vos, Assistant Professor, RUG, Groningen
 1074. Arie L. Molendijk, Professor, University of Groningen, Utrecht
 1075. Doutzen Cazemier, Nurse, OZG, Heiligerlee
 1076. Ombretta Colasanti, PhD candidate, Molecular Virology, Heidelberg
 1077. Michelle Mielly, Associate Professor, Grenoble Ecole de Management
 1078. Martin Salm, Associate Professor, Tilburg University
 1079. Dr. Nicolas Roudet, librarian, Université de Strasbourg, Strasbourg
 1080. donna muller, psychiatrist, arkin, amsterdam
 1081. Fabian Butt, Projektleiter, Heitger Ing. GmbH, Hamburg
 1082. Christine Johnson, Associate Professor of History, Washington University in St. Louis, St. Louis, Missouri (USA)
 1083. Sven Merkert, Hamburg
 1084. Victoria Balan, PhD candidate/lecturer, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1085. Séguin Jean-Pierre, Retraité, St Ouen l'Aumône
 1086. Dr. Nicole Harth, Professor, Ernst-Abbe University, Jena
 1087. Paul Donnelly, Professor, TU Dublin, Dublin
 1088. Katherine Watson, PhD Candidate, University of Groningen, Amsterdam
 1089. Tony Briggs, Executive Professor, University of Alberta, Edmonton
 1090. Karin Salverda, consultant quality assurance, Jaar, AMSTERDAM
 1091. Daniel van Dyk, Student, University of Groningen
 1092. Rashedur Chowdhury, Professor, University of Essex, Essex
 1093. Elisabeth Kerr, PhD candidate, Leiden University
 1094. Amanda Williams, Research Fellow
 1095. Marijtje Jongsma, UHD, Radboud University, Nijmegen
 1096. Christophe Rabut, Emeritus, Institut national des Sciences Appliquées, Toulouse, France
 1097. Oscar Enrique Naranjo Del Giudice, Professor, CEIPA, ATLÁNTICO - Barranquilla
 1098. Serra Örey, PhD Student, Uni. Oldenburg, Bremen
 1099. jelena arsenijevic, Assistant professor, USBO, Utrecht
 1100. Béatrice Parguel, Research director, CNRS, Paris
 1101. Sofie Skovbo Gottlieb, DEI Lead, Copenhagen Business School, Frederiksberg
 1102. Delord Julien, TOULOUSE
 1103. Lauren Kaufmann, Assistant Professor, University of Virginia, Darden, Charlottesville
 1104. GÉRARD CHAZAL, Professeur honoraire, Université de Bpurgogne, Autun
 1105. Ton ELLERMEIJER, Director, Centrum voor Micro-computer Applicaties BV, Amsterdam
 1106. Dalia Deias, Enseignante histoire des sciences, Bordeaux et Paris
 1107. Irlande SAURIN, PhD Candidate - Temporary Teaching and Resarcher Assistant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Université de Lorraine, PARIS
 1108. María Claudia López Gil, Abogada, Alcaldía de Medellín, Bello, Colombia
 1109. Claudia Reinicke, project manager, University of Groningen, Groningen
 1110. Saskia Blom
 1111. Anouk Evers, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1112. Marina Tulin, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1113. Avi Shankar, Professor, University of Bath, Bath
 1114. peter miller, UvA
 1115. Emily Sullivan, Assistant Professor, TU Eindhoven
 1116. YJ Erden, Philosopher, University of Twente
 1117. Catherine Goldstein, research director, CNRS, Paris
 1118. Katharina Kunath, Student, University of Groningen, Groningen
 1119. Saskia Kunnen, UHD, University of Groningen, Groningen
 1120. Mirjam Werner, Associate Professor, Rotterdam School of Management, Erasmus University
 1121. Claudine Mangen, Associate Professor, Concordia University, Montreal
 1122. Otto Adang, Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1123. Katharina Eger, PHD-candidate, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle
 1124. Zeynep Arsel, Associate Professor, Concordia University, Montreal
 1125. Marit Nygård, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1126. Cem-Lucas van den Boogaard, Student, 9737MJ
 1127. Ravi S. Kudesia, Assistant Professor, Temple University, Philadelphia, PA, USA
 1128. Aniek Santema, Lecturer, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen
 1129. Pratyush Bharati, Professor, University of Massachusetts, Boston
 1130. Clara Lindemann, student, Leiden University, Den Haag
 1131. Iclal Yildiz, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1132. Jaël, Data Manager, Amstelveen
 1133. emma, marseille
 1134. Dorothea Roeben, Learning coordinator, Girlguiding, London
 1135. Vera Gebhardt, PhD candidate, New University of Lisbon, Lisbon
 1136. Pierre Colomb, Student, Université Paris Cité, Paris
 1137. Jorge Zambrano, Professor, Universidad de Guadalajara, Guadalajara
 1138. Friedrich Funke (TU Dresden), Professor, TU Dresden, Dresden
 1139. Marjana Johansson, Senior Lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 1140. Michel Anteby, Professor, Boston University, Boston
 1141. Jelle Bijma, Professor, Jacobs University Bremen, Bremen
 1142. Carolien Terhorst, PhD lecturer, RU and HAN, Nijmegen
 1143. Marcos Barros, Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 1144. Charlotte Cator, PhD fellow, Copenhagen Business School, Copenhagen
 1145. Joyce Hoek, PhD student, University of Groningen, Groningen
 1146. Stefanie Habersang, Post-Doc, Leuphana University Lüneburg
 1147. Jakob Stollberger, Associate Professor, VU Amsterdam, Amsterdam
 1148. Jukka Veikko Mäkinen, Professor, Estonian Business School, Tallinn
 1149. Arjen Dijkstra, Academic, Haren
 1150. Karen D. Hughes, Professor, University of Alberta, Edmonton
 1151. Stephanie Pache, Professor, UQAM, Montreal
 1152. Charis Goer, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1153. Lise Zurné, Lecturer, Erasmus University, Amsterdam
 1154. Amy Fraher, Professor, Independent Scholar, Stonington CT
 1155. Alex Wright, Professor, Audencia, Nantes
 1156. Chris Downs, Assoc Lecturer, The Open University, Milton Keynes
 1157. Cedric Dawkins, Assoc Professor, York University, Toronto
 1158. Christopher Norris, Professor, Cardiff University, Cardiff
 1159. Mathias Jaquemet, Design Director, Independent Consultant, Paris
 1160. Sophie Hennekam, Professor, Audencia Business School, Rennes
 1161. GUILHERME AZEVEDO, Associate Professor, Audencia Business School, Nantes
 1162. Dr. Saladin Meckled-Garcia, Associate Professor, University College London, London
 1163. Beijun Li, Student, Univeristy of Groningen, Groningen
 1164. Sofie Wiersma, PhD student, University of Groningen, Leeuwarden
 1165. Bryant A. Hudson, Professor, IESEG School of Management, Paris La Defence cedex
 1166. Sarah Burkhardt, PhD, UvA, Amsterdam
 1167. Yasmine Amory, postdoctoral research fellow, Ghent University, Bruxelles
 1168. Marina Tzoannopoulou, Assistant professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
 1169. Nicholas Poggioli, Assistant Professor of Management, Appalachian State University, Boone
 1170. Fabrice Cavarretta, Associate Professor, ESSEC Business School, Paris
 1171. Chetan Chawla, Associate Professor, North Central College, Naperville
 1172. Timo Boom, Bachelor Student, University of Groningen, Hoogezand
 1173. Gabor Tamas Rittersporn, researcher, Centre national de la recherche scientifique, Paris
 1174. chao wang, phd candidate, esade, barcelona
 1175. Angelica Caiza, PhD candidate | Lecturer, RUG, GRONINGEN
 1176. Trish Ruebottom, Associate professor, McMaster University, Hamilton
 1177. Sandra Bogaers, PhD Candidate, UHasselt
 1178. Tijmen van Vootrhuizen, Projectbeheerder, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1179. Leila HAMOUDA, Associate Professor, University of Tunis El Manar, Tunis
 1180. Lena Knappert, Assistant Prof, VU Amsterdam, Amsterdam
 1181. Tiago Vieira, PhD candidate
 1182. Christine Moser, Associate Professor, VU Amsterdam, Amsterdam
 1183. Dorina Buda, Professor, Nottingham Trent University, Nottingham
 1184. Federica Fusaro, PhD Student, emlyon business school, LYON
 1185. Elisabeth Blanke, Postdoc, Leipzig University, Berlin
 1186. Ranier Abengana, Tutor, University College Dublin, Dublin
 1187. Ricarda Schier, PhD fellow, Ghent University, Gent
 1188. Isabelle de Meyer, Doctoranda, UGent & EPHE, Ghent
 1189. Aki Lehtivuori, Postdoctoral Researche, University of Turku, Helsinki
 1190. Anna Dupuy, PhD candidate, EHESS, Evry-Courcouronne
 1191. Sanjana Goreeba, PhD Candidate, emlyon business school, Lyon
 1192. Eline Jammaers, Assistant Professor, Universiteit Hasselt, Hasselt
 1193. Nathalie Jas, Researcher, INRAE, Montpellier
 1194. Zhaoyi Yan, PhD candidate, IE University, Madrid
 1195. Verena Meyer, Research Assistant, Leuphana University of Lüneburg, Lüneburg
 1196. Xiaofei Qu, PhD Candidate, Unversidad Carlos III, Madrid
 1197. Tim Weiss, Assistant Professor, Imperial College, London
 1198. Leonie Hubert, Student, Leuphana University Lüneburg, Lüneburg
 1199. Marieke Kämpken, Student, FOM, Munich
 1200. Tatiana Lluent, 10178, ESMT Berlin, Berlin
 1201. Dr Harsh Kumar Jha, Assistant Professor, Cardiff University, UK, Cardiff
 1202. Christine Andrä, Assistant Professor, RUG, Groningen
 1203. GRIGORIS ZAROTIADIS, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, THESSALONIKI
 1204. Thibault Le Texier, Associate researcher, Sorbonne Université, Paris
 1205. Anam Raza, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1206. Mayke Kaag, professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1207. Ruthanne Huising, Professor, emlyon business school, Lyon
 1208. Ignacio J. Duran, Adjunct Professor, IQS School of Management, Univ. Ramon Llull, Barcelona
 1209. Merijn Westerhoff, Student media studies, Rug, Groningen
 1210. Mareike Schulte, Student, Leuphana University, Lüneburg
 1211. Jerry Davis, Professor, University of Michigan, Ann Arbor
 1212. Lolita Riggs, student, UvA, Amsterdam
 1213. Norbert Bach, Prof., TU Ilmenau, Ilmenau
 1214. Els Rommes, scientist, Radboud University, Nijmegen
 1215. Johanne Düsterbeck, Research associate, Leuphana University Lüneburg, Hamburg
 1216. Emily Cook-Lundgren, Postdoctoral Researcher, NEOMA Business School, Reims, France
 1217. Kathleen Stephenson, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1218. Natalia Vershinina, Professor, Audencia Business School, Nantes
 1219. Ester Jiresch, Assistant Professor, Rijkuniversiteit Groningen, GRONINGEN
 1220. Curt More, Lecturer, University of Dundee, Dundee
 1221. Joep Cornelissen, Lecturer, Erasmus University Rotterdam, Leiden
 1222. Nicole Tausch, Reader in Social Psychology, University of St Andrews, St Andrews
 1223. Bianca Pellet, Teacher, International School of the Hague, The Hague
 1224. Lin Dong, Assistant Professor, University of Birmingham, Birmingham
 1225. Cassandra Chan, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1226. Pauline Prochnow, Student, University of Groningen, Groningen
 1227. Shuping Li, Academic, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 1228. Anja Mølle Lindelof, assosciate professor, University of Roskilde, Roskilde
 1229. Julia Becker, Professor of Social Psychology, University of Osnabrück, Osnabrück
 1230. Tom Lawrence, Professor, University of Oxford, Oxford
 1231. Anja Danner-Schröder, Ass.-Prof., RPTU, Kaiserslautern
 1232. Mark de Rond, Professor, Cambridge University, Cambridge
 1233. Jim Stewart, Professor, Liverpool John Moores University, Nottingham UK
 1234. Raffaele Grandoni, PhD student, University of Warwick, UK
 1235. Melissa van Rooijen, student, University of Groningen, Groningen
 1236. Ignas Bruder, Post-Doc, Freie Universität, Berlin
 1237. Alexandra Bristow, Senior Lecturer, The Open University, UK
 1238. Gregory Fetzer, Lecturer, University of Liverpool, Liverpool
 1239. Florian Ueberbacher, Associate Professor, Montpellier Business School, Montpellier
 1240. Arun Kumar, Associate Professor, King's College London, London
 1241. Veerle van Wijngaarden, Teacher, University of Amsterdam, Amsterdam
 1242. Natascha de Hoog, Assistant professor, Open University, Heerlen
 1243. Lina Krause, Student, Freie Universität Berlin, Berlin
 1244. Minna valjakka, Professor, Leiden University, Leiden
 1245. Jenny Roth, Lecturer, University of Limerick, Limerick
 1246. Eleanor Medlin, Student, The University of Melbourne, Melbourne
 1247. Ruth, Student, Melbourne
 1248. Janek Wuigk, Student, Lüneburg
 1249. Lea Hartwich, Postdoctoral researcher, Osnabruck University, Osnabruck
 1250. Martina Valković, Research Assistant, Leibniz University Hannover; Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 1251. Rink Hoekstra, Universitair docent, RuG, Groningen
 1252. Nicolas Gäckle, PhD student, RUG, Groningen
 1253. Chrysanthi Sardeli, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
 1254. Karina Nakashima, Postdoc, RUG, Groningen
 1255. Annelies de Bildt, Senior researcher, Accare, Child Study Center, Groningen
 1256. Georgia Gertner, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1257. Graham White, Retired university lecturer, London
 1258. Aurelie Daems, PhD, Educational officer, Ghent University, Ghent
 1259. Muhsin Harakeh, Emeritus, RuG, Groningen
 1260. Ffion Olearczyk, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1261. Ava Schuster, Student, RUG, Groningen
 1262. Wanja Tolksdorf, Student, Leuphana University, Lüneburg
 1263. Marianne Blidon, associate professeur, Paris 1 Panthéon Sorbonne University, Paris
 1264. Lorenzo Pellegrini, Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1265. Tobias Beardsley, London
 1266. Oksana Kavatsyuk, RuG, Groningen
 1267. Olaf Scholten, emeritus, RUG, Peize
 1268. Charlotte Vekemans, PhD student, UGent, Anderlecht
 1269. Joeri van der Wolff, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1270. Athena Athanasiou, Professor of Social Anthropology, Panteion University of Social and Political Sciences
 1271. Ilse De Vos, Postdoctoral researcher, Ghent University, Ghent
 1272. Jan-Niclas Saxinger, developer, Hamburg
 1273. Kerstin Reibold, Researcher, UiT, Tromso
 1274. Thomas Behrends, Professor for Human Resource Management and Organization, Europa-Universität Flensburg, Flensburg
 1275. Ursula Garczarek, Statistician, Essen
 1276. Isabella Wessel, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1277. Ingela Nilsson, Professor, Uppsala University, Uppsala
 1278. Ollie Palmer, Researcher, Master Institute of Visual Cultures / Caradt, Den Bosch
 1279. anne popkema, researcher/teacher, RUG / other, Groningen
 1280. Nathan G. Wood, Postdoctoral Researcher, Ghent University, Berlin
 1281. Jo Lupgens, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1282. Laura Vonk, Phd candidate/lecturer, University of Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
 1283. Wiemer Salverda, Prof emeritus, U. of Amsterdam, Amsterdam
 1284. Bryony Buck, Psychology Technical Support Specialist, University of Dundee, Dundee
 1285. Dulong Delphine, Professor, Université Paris 1, Paris
 1286. Mark Textor, Professor of Philosophy, King's College London, London
 1287. Jill Knapen, universitair docent, Open Universiteit
 1288. Anne Keitel, Lecturer, University of Dundee, Dundee
 1289. Josien Arts, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1290. Lotte van Poppel, assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1291. anne scrimgeour, Teaching Fellow, University of Dundee, Dundee
 1292. Bram Duyx, Assistant Professor, Open Universiteit, Heerlen
 1293. Rosanne Anholt, (Former) assistant professor, (Former) Radboud University, Amsterdam
 1294. Delia Dumitrica, Associate Professor, Erasmus University, Rotterdam
 1295. Rosa Stemm, student, Leuphana Universität, Lüneburg
 1296. Anna Rafecas, ReMa student, Radboud University, Nijmegen
 1297. Emily Berger, student, Leuphana University, Lüneburg
 1298. Nikki van Eijk, Open Universiteit
 1299. Nina Schwarzbach, PhD Student, University of Groningen, Groningen
 1300. Eva de Hullu, Assistant professor, Open Universiteit, Heerlen
 1301. Manasa Manjunatha, Student, University of Hamburg, Hamburg
 1302. Rachel Boddy, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 1303. Miriam Dietz, Student, Groningen
 1304. Reinier Salverda, Honorary Professor of Dutch, UCL University College London, London
 1305. Wim Verbaal, Professor, Ghent University, Gent
 1306. Felix Bender, Lecturer, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne
 1307. Lena Richter, PhD, Radboud University, Kranenburg
 1308. Ellen Algera, PhD-candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 1309. Svea Klee, Student, RUG, Groningen
 1310. Stefan Lücking, Research manager, Hans Böckler Foundation, Düsseldorf
 1311. Carolin Ossenkop, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 1312. Natalie Welfens, Postdoctoral researcher, Hertie School, Berlin
 1313. Alfred Archer, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 1314. Milan Vukasinovic, Researcher, Uppsala University, Uppsala
 1315. Emil Fosgaard Lund (He/him), Communications officer, Mandecentret, Copenhagen
 1316. Koen Bogaert, Associate Professor, Ghent University, Ghent
 1317. Jamie Draper, Postdoctoral Researcher, Nuffield College, University of Oxford, Oxford
 1318. Willem Fiene, PhD Student, University of Halle-Wittenberg
 1319. Oliver Christ, Professor, University of Hagen, Hagen
 1320. Irene Walinga, Student, RUG, Groningen
 1321. Bert Suykens, Associate professor, Conflict & Development Studies, Ghent University, Ghent
 1322. Jacinthe Mazzocchetti, Professor, UCLouvain, Louvain-La-Neuve
 1323. Tina Miedtank, Assistant Professor, Radboud University
 1324. Mathieu Paapst, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1325. Lianne, antropoloog, uva, amsterdam
 1326. Rosie Wowk, Marketing Officer, Newcastle University, UK, Newcastle upon Tyne
 1327. Monica Azzolini, Associate Professor, University of Bologna, Bologna
 1328. Magdalena Ulceluse, Assistant Professor, Malmo University, former RUG
 1329. Anna Klosowska, Professor, Miami University, Oxford, USA
 1330. Victor Serre
 1331. Iris lechner, PhD candidate, VU Amsterdam, Amsterdam
 1332. Patricia Garcia, Senior researcher, NIAS, Amsterdam
 1333. Yvette Jansen, Study adviser, University of Amsterdam, Amsterdam
 1334. Mike Quayle, Associate Professor, Ireland, Limerick
 1335. Adrian M. S. Piper, Retired Philosophy Professor, APRA Foundation Berln, Berlin
 1336. Leonardo Custódio, Researcher, Åbo Akademi University, Helsinki
 1337. Stefan Schwarzkopf, Associate Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 1338. Maura Burke, PhD, Utrecht University, Utrecht
 1339. Anne Sophie Meincke, Senior Research Fellow, University of Vienna, Vienna
 1340. Koos Meijering, IT-Specilist, Rijksuniversiteit Groningen, Leek
 1341. Gjalt-Jorn Peters, Associate Professor, Open Universiteit, Heerlen
 1342. Saskia Kroonenberg, Lecturer, Radboud University
 1343. Susanne Bruckmüller, Professor, Friedrich-Alexander University, Erlangen
 1344. Cristina Somcutean, Student, Bayreuth
 1345. Liliana Suárez Navaz, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
 1346. Janine, Teacher, Hanzehogeschool, Groningen
 1347. Béline Pasquini, Archaeologist, Paris
 1348. Irma Brito, Professor, Nursing School of Coimbra, Coimbra
 1349. Olga I. Mancha Cáceres, Profesora Ayudante Doctora, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1350. Fatiha Alabau-Boussouira, Prof., Université de Lorraine
 1351. Josias Tembo, PhD, Radboud University Nijmegen, FTR, Nijmegen
 1352. Nina Knubel, Science communication, University of Münster, Münster
 1353. Inmaculada Lozano Caro, Docente y presidenta ONG, Genera: Red de mujeres feministas, Madrid
 1354. Cory Duarte, Académica, Universidad de Atacama, Copiapó
 1355. Suze Wilson, Senior Lecturer, Massey University, Auckland, New Zealand
 1356. Samuel Whiting, Academic, UniSA Creative, Mile End
 1357. Juan Sebastian Yepes Arcila, Teacher, FNL Language Solutions, Medellin
 1358. Alex Van Dyke, Software Engineer, Salt Lake City, Utah
 1359. Elly van Gelderen, professor, Apache Junction
 1360. Olga Shaumyan, translator, London
 1361. Shamma Boyarin, Professor, University of Victoria, Victoria
 1362. Barbars Eversole, Professor, Indiana Staye University, Terre Haute
 1363. Rick Delbridge, Professor, Cardiff University, Cardiff
 1364. Jasmijn Rana, assistant professor, Leiden University, Leiden
 1365. Joseph Dean Straubhaar, Professor, University of Texas at Austin, Austin
 1366. Laura Visser, Senior Lecturer, Monash business School, Melbourne
 1367. Baris Cayli Messina, Associate Professor, University of Lincoln, Lincoln
 1368. Louise Lee Guther, student, vienna
 1369. Zoë Wendling, Student, Hamburg
 1370. Monika Baar, Professor, EUI Florence, former RUG employee, Florence
 1371. Jurgen De Wispelaere, Professor, Freiburg University, Freiburg
 1372. Jessica Salvatore, James Madison University
 1373. Helena Olraun, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1374. Eleftheria Ioannidou, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1375. Marina Vishmidt, Lecturer, Goldsmiths, University of London, Londo
 1376. David Hyder, Professor, Department of Philosophy, University of Ottawa, Ottawa
 1377. Didier Jean
 1378. Almuth McDowall, Professor of Organisational Psychology, Birkbeck University of London, London
 1379. Britta Jung, Assistant Professor, Maynooth University, Maynooth
 1380. Eric Reuland, Hoogleraar (em.) Taal en Cognitie, Universiteit Utrecht, alumnus RuG, Hilversum
 1381. Prof Bob Brecher, retired philosopher, University of Brighton
 1382. Catharina Gerigk, PhD student, University of Groniningen, UMCG, Groningen
 1383. Barnita Bagchi, Associate Professor, Utrecht University
 1384. Lien Schuur, Student, Wageningen
 1385. Stefan Vuckovic, researcher, University of Fribourg, Fribourg
 1386. Renate Hukema, scientist/geneticist, former assistant professor, Gorinchem
 1387. Catherine Haslam, Professor of Clinical Psychology, University of Queensland, Brisbane
 1388. Johan Messchendorp, Researcher, GSI, Darmstadt
 1389. Mila Hutchinson, Artist, Freelance/ United Networks, Frankfurt
 1390. Dr. Alejandro Arrecillas Casas, Académico, Universidad Pedagógica Nacional, Playas de Tijuana Sección el Dorado
 1391. Nico Jörg, Retired judge, Alumnus RUG, The Hague
 1392. Dr Elisabeth Anstett, CNRS, Marseille
 1393. Noe van Alphen, Student, RUG Campus Fryslan, Leeuwarden
 1394. Sandra Banjac, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1395. Mr N E Boulting, retired, Noboss (Kent), Chandlers Ford, Eastleigh
 1396. Klara Matusewicz, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1397. Nick Hopkins, Professor of Psychology, University of Dundee, Dundee
 1398. Manos Tsakiris, Professor of Psychology, Royal Holloway University of London, London
 1399. Ke Cao, Assistant Professor, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada
 1400. Jasper Wiering, Nieuw-Buinen
 1401. Dmitry Turko, Graduate student, Western University, London
 1402. Luca kulczynski, ennis
 1403. Claudia Staab-Weijnitz, Lecturer, Group Leader,, Helmholtz Munich, LMU Munich, Munich, Germany
 1404. Gerrieta Pruim, Zwolle
 1405. Johanna Felten Hukema
 1406. Benjamin Kotzian
 1407. Natasa Lovric, Scientist, European Forest Institute, Joensuu
 1408. Mark van Loosdrecht, Professor, TU Delft, Den Haag
 1409. Greg Burdick
 1410. Benjamin Angerer, Postdoctoral researcher, University of Osnabrück
 1411. Ségolène Vandevelde, Postdoctoral researcher, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC, CANADA
 1412. Zulma Consuelo Urrego-Mendoza, Profesora Titular Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
 1413. Fritjof Lucke, Consultant Change Management, Haarlem
 1414. Mila Schretlen
 1415. Benoît Girard, Research Director, Sorbonne Université & CNRS, Paris
 1416. Hazel Maxwell, Senior Lecturer, Western Sydney University, Sydney
 1417. Su Ming Khoo, Associate Professor, University of Galway, Galway
 1418. Maggie Doherty, Lecturer, Tufts University, Medford
 1419. Merel Lubbe, Student Wijsbegeerte, RUG, Groningen
 1420. Jaap Gruijs, Utrecht
 1421. Douglas Giles, Professor, Elmhurst University, Elmhurst
 1422. Muireann O'Dea, PhD Student, University of Limerick, Limerick
 1423. Vedran Zerjav, Professor, NTNU, Trondheim
 1424. Eryka Torrejón Cardona, Research, Universidad de Antioquia, Medellin
 1425. Jose Ramirez, Academical, Universidad Pedagogica Nacional, 5: 5
 1426. Paz Guarderas, Profesora Titular, UPS, Quito
 1427. Adriana Mattos, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1428. Christian Scholl, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 1429. Lina Maria Carrillo B, Professor, University of Antioquia, Medellin
 1430. Mario Parada Lezcano, Académico, Universidad de Valparaíso, VALPARAÍSO
 1431. Andrea Harbach, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1432. Jeffrey Oostra, Student, Leiden University, Hellevoetsluis
 1433. Shuchen Xiang
 1434. Wander Jager, Scientist, University of Groningen, Groningen
 1435. Marie Sebillotte, doctorante, EHESS, Paris
 1436. Encarnación Sánchez Gala, Docent, gepensioneerd, Universiteit van Amsterdam, Santander
 1437. Simon Friederich, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1438. Zornitsa Radeva, Research and teaching assistant, University of Halle-Wittenberg
 1439. Ana Miranda, researcher, TU Dresden, Berlin
 1440. Naomi de Ruiter, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1441. Nadia Hebaz, PhD student, Université Clermont Auvergne and Université de La Manouba, Tunis
 1442. Eline van Asch, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 1443. María Luisa Niño, Docente, Asociación Distrital de Educadores ADE, Bogotá
 1444. Prof. Dr. Agostino Mazziotta, Professor, University of Applied Sciences, Münster
 1445. Evelyn Ersanilli, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1446. Ioannis Drougkakis
 1447. Ana Alves, University of Groningen, Groningen
 1448. Jarmo, student, Hogeschool Leiden, leiden
 1449. Shirin Faraji, Professor, University of Groningen
 1450. Maria Mina, Assistant Professor, University of the Aegean, Rhodes
 1451. Barbara Biglia, Associate Professor, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Catalonia, pain
 1452. Mario Santos-Sousa, Madrid
 1453. Stephanie Wilson, Sociologist, Applied Worldwide
 1454. B. Ubink van der Spek, Beeldend kunstenaar, designer, researcher. writer, BadorBusVisnik, Oldambt
 1455. Luc Marraffa, PhD Candidate, UvA, Amsterdam
 1456. Dominique Bayet, Fundacion Opcion Futuro, Medellin Colombia
 1457. Hyojin Pak, Ph.D candidate, Leiden University, Leiden
 1458. Helga Duarte, Full Professor, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá - Colombia
 1459. Madjori Veldema, Overveen
 1460. Steen Christiansen, Professor, Aalborg University, Aalborg
 1461. Mikhail Dobrynin, Senior scientist, DWD, Hamburg
 1462. Dr. Tatiana Ilyina, Group Lead, Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg
 1463. Ella Ann, Student, Arnhen
 1464. Jason Russell, Professor, SUNY Empire State College, Buffalo, NY
 1465. Alejandra Bello, assistant professor, UDEA, Medellín
 1466. HA Noorda, Assistant professor, University of Amsterdam
 1467. Liliana Molina, Proffesor, University of Antioquia, Medellin-Antioquia
 1468. Nathanje Dijkstra, PhD candidate, Utrecht University, Utrecht
 1469. Ruben Zeeman, Student, Central European University, Vienna
 1470. Winnie Ansah, Student, Groningen
 1471. Sara Yaneth Fernández Moreno, Titular Professor, RENUEGES UdeA, Tijuana
 1472. Carola Westermeier, Visiting Professor, Goethe University, Frankfurt
 1473. Jet Hoogers, Student en persoonlijk begeleider, RUG, Groningen
 1474. Diliara Valeeva, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1475. Roger Campdepadrós Cullell, Assistant Professor, University of Girona, Girona
 1476. Colin Wayne Leach, Professor, Barnard College, Columbia Universityt, New York, NY
 1477. Irene Van Staveren, Professor, Erasmus University Rotterdam (ISS), The Hague
 1478. Luce Drouet, PhD candidate, University of Luxembourg, Luxembourg
 1479. Michiel Prior, Medewerker Stadsarchief, Rotterdam
 1480. Melanie Owolabi, Student, Wageningen University and Research, Wageningen
 1481. Leon Leier, Student, Groningen
 1482. Samuel Hayat, Researcher, Sciences Po - CEVIPOF, Paris
 1483. María Arnal, Professor, UCM, Madrid
 1484. Alette Smeulers, Professor, RUG, Groningen
 1485. Benjamin Fogarty-Valenzuela, Assistant Professor, Universiteit Leiden, Leiden
 1486. Lina Knorr, Research Associate, Freie Universität Berlin, Berlin
 1487. Beppie van den Bogaerde, guest professor, RUG and UvA, Hoorn
 1488. Hannah Goozee, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 1489. Anne Ruijters, LEIDERDORP
 1490. Andrea Teti, Associate Professor, Università di Salerno, Salerno
 1491. Tessa Ridder, History student, Radboud Universiteit, Nijmegen
 1492. R vd Duin, G.p., Medical centre Kortenoord, Wageningen
 1493. Oskar Gstrein, Assistant Professor, Campus Fryslan, Leeuwarden
 1494. Angélique Hunkar, Reseacher, AIAS, Amsterdam
 1495. Iwona Gusc, Lecturer, Erasmus universiteit Rotterdam
 1496. A., PhD student, RUG
 1497. Etienne Hubert, Professor, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris
 1498. G. Lettinga, pensioen, Leeuwarden
 1499. Nigar Shukurova, EU Policy Officer, Sustainable value hub, Brusseld
 1500. Iris Baas, PhD, RUG, Groningen
 1501. Vera Alexander, Asst Prof./ Senior Lecturer, RUG, Groningen
 1502. Julian Hanich, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1503. Dr Richard Hull, Lecturer, Goldsmiths, University of London, London
 1504. Anjali Chawla, PhD Candidate, McMaster University, Hamilton
 1505. Frans Sijtsma, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1506. Peter Boot, Researcher, Huygens Institut (KNAW), Amsterdam
 1507. Ismintha Waldring, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1508. Marianna Fotaki, university professor, University of Warwick, Coventry
 1509. Burcu Yasin, PhD Student, Concordia University, Groningen
 1510. Mascha Linszen, Postdoc, UMCG, Groningen
 1511. Frederike Jörg, Researcher, UMCG, Groningen
 1512. anonymous, senior researcher, RUG, Groningen
 1513. C Svabo, Prof, SDU, Odense
 1514. Vugar Aliyev, EVP SALES, Smarticle AB, SOLLENTUNA
 1515. Aisling O'Donnell, Lecturer, University of Limerick, Ireland
 1516. Catheleine van Driel, Post doc, RUG/UMCG, Groningen
 1517. Feliciano Castaño Villar, Andalucía
 1518. Sergey Vasiliev, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1519. Carson Ross, Amsterdam
 1520. Loes Mulder, Student, Wageningen
 1521. Ido de Haan, Hoogleraar Politieke Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1522. Yash Karmarkar, Pharmaceutical executive, D K BioPharma, Kalyan
 1523. Alexandra Sint Nicolaas, student, wur, wageningen
 1524. Emily Yates-Doerr, Associate Professor, University of America, Amsterdam
 1525. Sara Persson, Researcher, Södertörn University, Stockholm
 1526. Michela Russo, CNRS UMR SFL, Paris
 1527. Houari Touati, Full Professor, EHESS, Paris, PARIS
 1528. Evien Tjabbes, career consellor, Leiden
 1529. Lauren Leydon-Hardy, Assistant Professor, Amherst College, Amherst
 1530. anonymous, Professor, Ecole des Mines de Paris, Paris
 1531. Stefano Pagliaro, Associate professor, University of Chieti-Pescara, Chieti
 1532. Gerard Wiegers, Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1533. Margreet van Till, Universiteit Leiden, Den Haag
 1534. Kristan Lopes, Learner, Kerikeri
 1535. Leyre Marinas, Researcher and PhD, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1536. Corina Breukink, teacher-researcher, Utrecht University, Utrecht
 1537. Paul Upham, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1538. Jean-Pierre Fasquelle, Student, EHESS, Fontenay-le-Fleury
 1539. Tamara Mulherin, Research Fellow/Lecturer, Northumbria University, Newcastle upon Tyne
 1540. Yvonne van Kollenburg, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1541. Jessay Beukema, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1542. Huub J.M. Op den Camp, Emeritus Professor, Department of Microbiology, Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 1543. Elena Melkumova, independent curator, Amsterdam
 1544. Erika Arteaga Cruz, Professor, Universidad San Francisco de Quito, Quito
 1545. K Pertiwi, Lecturer, Wageningen University and Research
 1546. S. Najand, onderzoeker, Commoning UvA, PhD researcher, Amsterdam
 1547. Nicol Hammond, Assistant Professor, university of California, Santa Cruz, Santa Cruz, CA
 1548. Willemijn Ruberg, Associate professor, Utrecht University
 1549. Hélène Quanquin, professor, Université de Lille, Lille
 1550. Carola Meyer, Group leader, Universität Osnabrück
 1551. Mayra van der Vrande, Student, Wageningen
 1552. María de Lourdes Larrea, teacher, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito
 1553. anonymous, professor, Maastricht University, Maastricht
 1554. Yashpal Jogdand, Assistant Professor, IIT DELHI, New Delhi
 1555. Jelena Belic, Lecturer, Leiden University, The Hague
 1556. Alexandra Gaidos, Assistant professor, MBS, Montpellier
 1557. Elias Stamm, 12209, Berlin
 1558. Christophe Bouillaud, Professor, Science Po Grenoble, UGA, Grenoble
 1559. David Weir, Professor of Intercultural Management, York St John University, YORK
 1560. Olga Solovyeva, Doctoral researcher, Open University, Milton Keynes
 1561. Jelke Bloem, Universitair docent, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1562. Orla Muldoon, Professor, University of Limerick, Limerick
 1563. Jean-Michel Carrié, directeur de recherche émérite, EHESS, Paris
 1564. pete thomas, Professor, Lancaster University, Lancaster
 1565. Magdalena König, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 1566. Arthur Schram, hoogleraar, UvA, Amsterdam
 1567. Pamela Gutiérrez Monclus, PHD, Associate professor, Universidad de Chile, Santiago, Chile
 1568. Peter Baumann, Professor of Philosophy, Swarthmore College, Swarthmore, PA (USA)
 1569. Dr. Arianne van der Wal, Social researcher, TNO, Diemen
 1570. Petra Dätsch, Betriebswirt, Schorndorf
 1571. Ginevra Marchesini, Student, University of Groningen, groningen
 1572. Bisserka Gaydarska, researcher, Manchester Metropolitan University, Manchester
 1573. Mary Picone, associate professor retired, EHESS, Paris
 1574. Kristin M. Bakke, Professor, University College London, London
 1575. Finn Jetses, Treasurer, S.A. Nobis Cura Futuri, Campus Fryslân, Leeuwarden
 1576. Leslie Knigge, Secretary/Vice Chair, Student, Study Association Nobis Cura Futuri, Campus Fryslân, Leeuwarden
 1577. Jonathan Morris, Professor, Cardiff University, Cardiff
 1578. Dinos Sevdalakis, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 1579. JAck, PD Student, University of Liverpool, Liverpool
 1580. Rutger Renkema, Assistent Exchange Coordinator, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1581. Dhr. Helge Bonset, vakdidacticus Nederlands, voorheen SLO, Loenen aan de Vecht
 1582. Christiaan Lange, Student, University of Groningen, Groningen
 1583. Jan Buster, retired, Nijmegen
 1584. Gilles Martinet, Geographer, Université Ouverte, Paris
 1585. Margarida Bulhão Pato, Student, WUR, Wageningen
 1586. A Wilking, student, WUR, Wageningen
 1587. Maria Paula Suarez, Teacher, University of Groningen, Groningen
 1588. Pratik Gupta, Student, Wageningen Unversity & Research, Wageningen
 1589. Martha E. Ehrich, Postdoc, Film University Babelsberg Konrad Wolf, Potsdam
 1590. Annette Risberg, professor, Inland Norway University, Lillehammer
 1591. Iris, Student, Wageningen
 1592. Philipp Stehr, PhD candidate, Utrecht University
 1593. Dan Rudmann, PhD, Digital Scholarship Librarian, Leiden University
 1594. Makrina Diakaki, PhD, Wageningen University and Research, Wageningen
 1595. Charlotte Wekker, Docent-onderzoeker, Hanzehogeschool, Groningen
 1596. Arturo Lahera-Sánchez, Professor, Complutense University of Madrid
 1597. Umberto Albarella, Professor, University of Sheffield, Sheffield (UK)
 1598. Klaus Hubacek, Professor, University of Groningen, Groningen
 1599. Anne Kervers, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 1600. Jasper, UD, RUG
 1601. Rianne, student, Hertie School, Berlin
 1602. Kiko Tovar, Researcher, UCM, Madrid
 1603. Daniel Herranz, Assistant Professor, UAM, Madrid
 1604. Yuqiang Yang, PhD student, University of Groningen, Groningen
 1605. Benjamin Dubertrand, Associate professor, UPVD, Perpignan
 1606. Matheus, PhD student, UMCG, Groningen
 1607. Pierre Gilbert, researcher, université Paris 8, Paris
 1608. Mehmet A. Orhan, Associate Professor, EM Normandie Business School, Paris
 1609. Ludo Jongen, retired, Universiteit Leiden, Amersfoort
 1610. J.Braun
 1611. Scheepers, Studente, Wageningen
 1612. Pascal Buresi, Professor, CNRS-EHESS, Paris
 1613. Victor Gijsbers, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 1614. Rosemary Morgan, Associate Scientist, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore
 1615. Allard Feddes, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1616. John Callanan, King's College London, London
 1617. Ariane Ballmer, Archaeologist, University of Bern, Bern
 1618. Virginie Dutoya, Researcher, CNRS, EHESS, Aubervilliers
 1619. Maaike, student, Wageningen
 1620. Rob van Gestel, Professor, Tilburg University, Tilburg
 1621. Teresa Bertogna, Student, Groningen
 1622. Dr. Simeon Vidolov, Research scientist, Simeon Vidolov, University College Dublin
 1623. Fee Gevaert, Intern, OpenGeoHub, Wageningen
 1624. Serena Coschignano, PhD Student, University of Pavia (Italy)
 1625. Els Stronks, professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1626. Julien Lafaille, PhD candidate, Grenoble School of Management, Grenoble
 1627. tom wengraf, ex-lecturer, ex-Middlesex University, london
 1628. Bill Cooke phD FBAM FAcSS, Independent Scholar, BeesCool Productions, Manchester
 1629. Le Doeuff Michèle, Director of research, CNRS, Paris
 1630. Anne-Wil Harzing, Professor, Middlesex University, London
 1631. Lauren Fonteyn, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 1632. Johanna Schnabel, Lecturer and researcher, Berlin
 1633. Dr Maranda Ridgway, Senior Lecturer, Nottingham Trent University, Nottingham
 1634. Dirk Lindebaum, Prodessor or Management, Grenoble Ecole de Management
 1635. Johan de Jong, Promovendus, WUR, Renkum
 1636. Mariano García de las Heras, Predoctoral Fellow, Complutense University of Madrid (Spain), Madrid
 1637. XINYU GUO, GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT, Grenoble
 1638. Dr Michaela Edwards, Senior Lecturer, Nottingham Trent University, Nottingham
 1639. Nadia Bernaz, Wageningen University
 1640. Jasmijn Leeuwenkamp, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 1641. Henrike Beese, Student, Groningen
 1642. Leonard Stamm, SRH SOPA, Berlin
 1643. Pilar Parra, Profesora, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1644. Bruno Luiz Americo, Independent researcher, None, Florianópolis
 1645. Sudha Rajagopalan, Faculty, University of Amsterdam
 1646. P J Kruger, student, ELTE, Budapest
 1647. Nancy Aumais, Associate Professor, UQAM, Montreal
 1648. María del Carmen Peñaranda, Associate professor, Complutense University of Madrid (Spain), Madrid
 1649. Alexis Grussi, Master student and independant researcher, EHESS, Marseille
 1650. Ritesh Kumar, Teaching, University of Mumbai, Mumbai
 1651. Daniel S. Lacerda, Associate Professor, Montpellier Business School, Montpellier, France
 1652. Sylvia D'souza, Lecturer, Lancaster University, Lancaster
 1653. Barbara Samaluk, Associate Professor, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Medvode
 1654. Leo McCann, Professor, University of York, York
 1655. Stéphane Jaumier, Associate Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 1656. Rosa Kremer, Junior Researcher, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1657. Dr Casper Hoedemaekers, University of Essex, UK
 1658. Michael Grothe-Hammer, Associate Professor, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 1659. Evan Doyle, Student, Rotterdam
 1660. Anne Heslinga, PhD, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1661. Ole Gmelin, Teacher/Researcher, University of Groningen, Groningen
 1662. Dr. ir. Martijntje Smits, researcher, I&R, Den Haag
 1663. Asli Ozgen, assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1664. Ian Jubb, Postdoc, Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin
 1665. Delphine.spicq, associate professor, Collège de France, Paris
 1666. Pauline Chew, Teacher, Radboud University, Nijmegen
 1667. Christoph Rausch, Associate Professor, Maastricht University, Maastricht
 1668. Abravanel Nicole, research fellow EHESS, LDH France, Paris
 1669. Rachnaa, student, Rotterdam
 1670. Luca Gabbiani, Professor, Ecole française d'Extrême-Orient, Paris
 1671. Aimee, former student, University of Groningen
 1672. Jeannette de Geus, psychologist, sbgo, Amsterdam
 1673. Thijl Sunier, Prof (em.) of Anthropology, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1674. Dr Kate Carrithers Thomas, Reearch Fellow, Birmingham City University, Birmingham
 1675. Nebiha Guiga, postdoctoral researcher, Leibniz Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin
 1676. Katrine Smiet, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 1677. Hans Anten, Em. Ass. Professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1678. Femke Douma, Board member, Groninger Studentenbond, Groningen
 1679. Frank Harbers, Senior Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1680. Sneha Gaddam, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1681. Sophie Doublet, UX designer, University of Luxembourg
 1682. Einar Strumse, Associate professor, Inland Norway University of Applied Sciences, Galterud
 1683. Anouk, Student
 1684. Maria Wiertsema, PhD candidate, RUG, Groningen
 1685. Lisa Hof, Master student / Research assistant, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1686. Michiel Bot, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 1687. Renate Beulen, Master of Education Nederlands on Nederlandse, Het Stedelijk Lyceum, Enschede
 1688. Nina Geerdink, Assistant professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1689. Maria Olsson, Associate professor, Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer
 1690. Kobe De Keere, UD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1691. Alessandra Vignati
 1692. Julia Schnepf, Postdoc, FernUniversität Hagen, Hagen
 1693. Carola Leicht Leicht, Reader in Organisational Behaviour, University of Kent, Whitstable
 1694. Serena Brigidi, Researcher, Urv, Barcelona
 1695. Mathias Dambuyant, Neuilly Plaisance
 1696. Jaap Broos, UHD, University of Groningen, Groningen
 1697. Sara Omlor, ontwikkelaar, University of Groningen, Groningen
 1698. Janet Connor, Assistant professor, Leiden University, Leiden
 1699. Shana O'Brien, Alumni, University of Groningen, Groningen
 1700. Drs. Esther Jorna, Sr. Advisor HRM-Organization/Professional Coach, Jorna-Human Factor Management, Den Haag
 1701. Hendrik Vollmer, Reader, University of Warwick, Coventry, UK
 1702. Björn Hoops, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 1703. Abduhalim Albakkor, PhD Candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 1704. Cinzia Priola, Professor, The Open University, Milton Keynes
 1705. Hannah Waldapfel, student, RUG
 1706. Debby Esmeé de Vlugt, Lecturer, Utrecht University
 1707. Ozan Nadir Alakavuklar, Associate Professor, Utrecht University
 1708. Michal Tesnar, student, RUG, Groningen
 1709. Javier Rujas, Assistant professor, Universidad Complutense, Madrid
 1710. Marieke Hendriksen, Senior Researcher, Huygens Institute KNAW, Amsterdam
 1711. Margreet van Es, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1712. Meindert E. Peters, Postdoctoral Researcher, University of Oxford, Oxford
 1713. Maja Korica, Reader, University of Warwick, Coventry, UK
 1714. Dianne Violeta Mausfeld, Post-Doc, Universität Bern, Bern
 1715. Concepción Fernandez, Full professor n social psychology, Universidad Complutense, Madrid
 1716. Ritumbra Manuvie, Docent, University of Groningen, Groningen
 1717. Sterre Attema, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1718. Jessica de Haan, Universiteit van Amsterdam
 1719. Dina Sarsembayeva, PhD candidate, UMCG, Groningen
 1720. HECTOR PUENTE BIENVENIDO, Asistant proffesor, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1721. Carolina Urzua-Torres, Assistant Professor, TU Delft, Delft
 1722. Jaan Kets, Docent-onderzoeker, Hanzehogeschool, Groningen
 1723. Arina Holwerda, Student, RUG, Groningen
 1724. Renee Wever, hoogleraar, Linköping Universiteit, Zweden, linköping
 1725. Christian Krijnen, Associate professor Vrije Universiteit, Amsterdam
 1726. Federica Violi, Associate Professor, Erasmus School of Law, Rotterdam
 1727. Geert Molenaar, Projectmanager, Oud-student Geschiedenis aan de RUG, Barcelona
 1728. Rebecca van der Schaft, Manager, Schiedam
 1729. Beatriz Azevedo Medeiros, PhD candidate, Tübingen, Rottenburg am Neckar
 1730. Manuel Gnann, UD, TU Delft, Delft
 1731. Tara Asgarilaleh, PhD researcher, University of Cambridge, Cambridge/Amsterdam
 1732. Dr. ACM Goeman, Linguist, Ex Meerten Instituut, Amsterdam
 1733. Ali Şahin, Inclusivity Officer, Willem de Kooning Academy, Rotterdam
 1734. Ian Brooks, Professor, University of Leeds, Leeds
 1735. Arnaud de Graaf, Professor of International Tax Law, University of Curaçao, Groenekan
 1736. Marina Roos, Docent, University of Groningen, Groningen
 1737. Rodrigo Ochigame, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 1738. Miguel Felipe Silveira dos Santos, MSc Candidate, University of Brasília, Brasília, Brazil
 1739. Kaloyan Filipov, Data Specialist, Nivel, The Hague
 1740. Milica Trakilovic, Assistant Professor, Utrecht University
 1741. Liesbeth van de Grift, Professor, Utrecht University, Utrecht
 1742. Alex Lopez, Junior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1743. Theo Witte, Vakdidacticus, Lezen voor de lijst, Groningen
 1744. Marta Jimenez, Associate Professor of Philosophy, Emory University, Atlanta
 1745. Maartje Steuten, Klachtbehandelaar, Tilburg
 1746. Jules Naudet, Associate Research Professor, EHESS, Paris
 1747. Lelya Troncoso, Assistant Prof., Universidad de Chile, Santiago de Chile
 1748. Alexander Martin, Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1749. Ilinka Bijma, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1750. Scott Eldridge, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1751. Leo Beth, General Practitioner, Selfemployed, Zeist
 1752. Daniël Bos, Student, Rijksuniversiteit, Groningen
 1753. Marieke, Student, TU Delft, Rotterdam
 1754. anonymous, Groningen
 1755. Maria Hagan, Researcher, University of Manchester
 1756. Antoinette Kroes, docent & onderzoeker/phd-kandidaat, Fontys / Leiden University, Den Haag
 1757. Evelyn Hevia Jordán, PhD Student, LAI-FU, Berlin
 1758. Dorothea Gädeke, Associate Professor, Utrecht University, Utrecht
 1759. Sara Petrollino, Universitair Docent, Leiden University, Leiden
 1760. Noah Littel, Promovendus, Universiteit Maastricht, Den Haag
 1761. Anne Theunissen, Postdoctoral researcher, Vrije Universiteit Brussel, Brussels
 1762. Hillary Hiner, Associate Professor, Escuela de Historia, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile
 1763. Nike Stam, post-doc, Utrecht University, Utrecht
 1764. Janet van der Meulen, Assistant professor, VU University Amsterdam
 1765. Aynur Ahmadova, Sollentuna, Stockholm
 1766. Chris Hartgerink, CEO, Liberate Science GmbH, Berlin
 1767. Hubert Meeus, Emeritus professor, Universiteit Antwerpen, Antwerpen
 1768. Victoria Pons, PhD candidate, UMCG, Groningen
 1769. Alfrida Martis, Diversity officer, Willem de Kooning Academy, Rotterdam
 1770. Sammyh Khan, Associate Professor, Örebro University, Örebro - Sweden
 1771. Mariana Riquito, PhD Candidate, UvA, Amsterdam
 1772. Eline Pollaert, Promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam, Voorschoten
 1773. Willem van Driel, Gepensioneerd, Geen, Zwolle
 1774. Deborah JONES, Adjunct Professor, Victoria University of Wellington, Wellington
 1775. Els van Dinteren
 1776. Clemens Six, Assoc. Prof., University of Groningen, Groningen
 1777. Jolein Holtz, PhD Candidate, Leiden University, Leiden
 1778. Laura Rodenburg, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 1779. Anurag Bishnoi, Assistant Professor, TU Delft, Delft
 1780. R Jansz, University of Amsterdam, Amsterdam
 1781. Marie Hasbi, Paris
 1782. Finn Jetses, Campus Fryslân (RUG), Leeuwarden
 1783. Carolina Dominguez-Guzman, Researcher, IHE/UvA, Amsterdam
 1784. Marten van der Meulen
 1785. George McKay, Professor of Media Studies, Univrsity of East Anglia, Norwich, UK
 1786. Tom Berben, Postdoc, WUR, Bilthoven
 1787. Kornee van der Haven, Associate professor, Ghent University, Ghent
 1788. D.n. Bijkerk, Groningen
 1789. Yaël Pool, Malmö
 1790. R. van den Berg, Zwolle
 1791. Marene Elgershuizen, Historicus, bestuurder, toezichthouder, Amsterdam
 1792. Raoul Koudijs, PhD student, ILLC, Amsterdam
 1793. Bontu Guschke, PhD Fellow, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark
 1794. Anne Koopman, Grant advisor, Amsterdam
 1795. Julia Boechat Machado, PhD candidate, Central European university, Vienna
 1796. Sandra Jovchelovitch, Professor, London School of Economics and Political Science, London
 1797. Fefa Vila, Profesora, UCM, Madrid
 1798. Johan Sonnenschein, Assistent professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1799. Dr. Fabian Holt, Associate Professor, Roskilde University, Copenhagen
 1800. Joost Thuis, Voorburg
 1801. Sonja Sperber, Assistant Professor, Vienna University of Economics and Business, Vienna
 1802. Fé de Jonge, PhD Candidate
 1803. Arjen Noordhof, Assistent Professor Clinical Psychology, University of Amsterdam, Amsterdam
 1804. Dorien Daling, Lecturer in Modern History, University of Groningen, Groningen
 1805. Richard Kraaij, Assistant professor, Delft University of Technology, Delft
 1806. Elise, PhD candidate, Paris Sciences et Lettres University, Paris
 1807. Trudie Gerrits, associate professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1808. Cordula BARZANTNY, Prof. international & intercultural Management, Toulouse Business School, TOULOUSE
 1809. Amalia Arvaniti, Professor of English Language and Linguistics, Radboud University, Nijmegen
 1810. Aditi Saraf, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1811. Lian van Breemaat-Janssen, Organisatie en communicatieadviseur, Consiliance, Bladel
 1812. Rosalba Nodari, Researcher, University of Siena, Pisa
 1813. Diantha Vliet, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1814. Raphael Nowak, Lecturer, University of York, York
 1815. Javid Ibad, Alumni, Leiden University
 1816. Ans Schapendonk, Linguistics, SOUNDHELIX-cooperations, Tilburg
 1817. Dr. Marcel van der Voort, Neerlandicus, Gepensioneerd, Ommel
 1818. Paula Vermue, Docent/Onderzoeker, UvA/Radboudumc, Amsterdam
 1819. Nicola Horsley, Research Fellow, Leeds Beckett University, Leeds
 1820. Blanca Callén, Teacher, UVIC, Badalona
 1821. Anouk de Jong, Student, Den Haag
 1822. Merel Schrikkema
 1823. N Ackerl, Research Assistant, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1824. Laura Berdikhojayeva, PhD student, Leiden University, Leiden
 1825. Jan Rock, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1826. Loes, Nederlandse Galerie Associatie, Oegstgeest
 1827. Pierre Badin, Emeritus Research Directeur, CNRS, Grenoble
 1828. Edwige Nortier, Phd student, Université Paris Dauphine, Paris
 1829. Renske Janssen, postdoctoral researcher, Leiden University
 1830. Dimitris Soudias, postdoctoral researcher, University of Groningen
 1831. Hendrik G. Willemsen, Masterstudent Letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1832. Bart Besamusca, Prof em., Utrecht University, Utrecht
 1833. Lane Cathy, Professor, University of the Arts London, London
 1834. Laura
 1835. Cleo, PhD student, University Paris Dauphine-PSL, Paris
 1836. Sam Langelaan, Student, Utrecht University, UTRECHT
 1837. Muireann O'Dwyer, Lecturer, University of St Andrews, St Andrews
 1838. Harriet Freund, student, University of Amsterdam
 1839. Jane Greaves, Professor, Cardiff
 1840. Luuk Kortekaas, Postdoc, RuG, Groningen
 1841. Simcha Jong, Professor, Leiden University, Leiden
 1842. evren karakaya, PhD student, Koç University, İstanbul
 1843. Nynke Kleinenberg, Management Information Officer Research, University of Groningen, Groningen
 1844. Knut Holtsträter, Senior Scholar, Freiburg University, Freiburg
 1845. Christian Bertram, docent, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1846. Else Vogel, universitair docent, University of Amsterdam, Diemen
 1847. Martin Lipman, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 1848. Justine Loizeau, PhD Candidate, Paris Dauphine University, Paris
 1849. Sophie Falschebner, PhD researcher, Philipps-University Marburg
 1850. Anna Bull, Lecturer, University of YOrk, York
 1851. C.A.Ennis, Leiden University
 1852. Milica Petrovic, Researcher, PhD, Uniklinik Frankfurt, Center for Depression Research, Frankfurt
 1853. Francie Crebs, bilingual editor, Ecole des hautes études en sciences sociales, Aubervilliers
 1854. Pedro Limón, asociate professor, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1855. Sabine Guez, anthropologue, none, Paris
 1856. Matthew Canfield, Assistant Professor, University of Leiden, Leiden
 1857. Viktoria Maria, Student, University of Groningen, Groningen
 1858. Marita Mathijsen, emeritus professor, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1859. Merel Noorman, Assistant Professor, Tilburg University, Tilburg
 1860. Amparo Lasén, Professor of Sociology, University Complutense of Madrid, Madrid
 1861. Annemarie MOL, Professor, University of Amsterdam
 1862. Dr Cahir O'Doherty, Lecturer in International Relations, University of Groningen, Groningen
 1863. Artemij Kuznecov, Student, University of Groningen, Groningen
 1864. David Janssens, Senior Lecturer, Tilburg University, Tilburg
 1865. Alex Govers Lopez, PhD Student, KU Leuven, Brussels
 1866. Lisette, PhD student, UMCG, Groningen
 1867. Sandra van Voorst, universitair docent, Sandra van Voorst, Rijksuniversiteit GroningenSneek
 1868. Fenna Smits, Postdoc, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1869. Stephanie Forkel, Stephanie Forkel, Nijmegen
 1870. Johanna Zijderveld, PhD student, TU Delft, Delft
 1871. Elke Krekels, Universitair hoofd docent, Universiteit Leiden, Leiden
 1872. Anne de Jong, Associate professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1873. Lindy Beukema, University of Groningen
 1874. Julienne Weegels, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1875. Julien Rossi, Associate Professor, Université Paris 8, Saint-Denis
 1876. Bettina van Hoven, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1877. Erdem Üngür, Assistant Professor, Istanbul Gelisim University, Istanbul
 1878. David Steinsaltz, Associate Professor, University of Oxford, Oxford
 1879. Araceli Serrano, University lecturer, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1880. monique unger, musicus, amersfoort
 1881. Laurette Artois, Gepensioneerd, Goethe-universität, Frankfurt am Main
 1882. Martha Dietrich, lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1883. Remco Tuinier, Professor of Physical Chemistry, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 1884. Basak Bilecen, Associate Professor, RUG, Groningen
 1885. Franziska, Student, University of Münster, Münster
 1886. Magdalena Fuernkranz, Senior Research Fellow, University of Music and Performing Arts Vienna, Vienna
 1887. Nicolas Cartier, PhD-candidate, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1888. Tore Størvold, Associate Professor, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 1889. Robert van der Hall, privé, geen, Leersum
 1890. Anar Ahmadov, Associate Professor, Leiden University
 1891. Saba Mehdi, Student, Hanze university, Groningen
 1892. Niko Berkelaar, docent, retired, Dinxperlo
 1893. Francesco Giumelli, associate professor, University of Groningen, Groningen
 1894. Tiemen Folkers, University of Groningen
 1895. Toni Pape, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1896. Elysée SARIN, Researcher, CNRS, PARIS
 1897. Daniel R. Curtis, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1898. Koen Schouwenburg, Docent, NHL Stenden, Groningen
 1899. Coco van Beveren, Student, Radboud University
 1900. Marc Pauly, assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1901. F. S., Doctoral researcher, University of Münster, Münster
 1902. Billy Christmas, Senior Lecturer in Political Philosophy, King’s College, London
 1903. Yavuz Tuyloglu, Assistant Professor, University of Groningen
 1904. Theo, Student, RuG, Groningen
 1905. Dinah Wouters, postdoc, Huygens Institute, Amsterdam
 1906. Carole Elliott, Professor of Organisation Studies, University of Sheffield, Sheffield
 1907. Anja Pichl, Researcher, Faculty of Health Sciences Brandenburg, University of Potsdam, Potsdam
 1908. Marijn Struiksma, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1909. Kathy Kotiadis, Professor, University of Kent, Canterbury
 1910. Willemijn Krebbekx, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1911. Maud Rebergen, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1912. Dora Sampaio, Assistant Professor, Utrecht University
 1913. Alison Fischer, PhD-Candidate, KITLV, Leiden
 1914. Frans Camphuijsen, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1915. Matthieu Sergier, Associate porfessor, Université Saint-Louis - Bruxelles, Brussels
 1916. Susan Lindholm, senior lecturer, Stockholm university, Stockholm
 1917. Aldo Houterman, PhD-candidate, Erasmus University, Rotterdam
 1918. Sterre, UD, Amsterdam
 1919. Stefan T. Mol, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1920. Réka Szakács-Pap, Student, Corvinus University of Budapest, Budapest
 1921. Anton Savchenko, University of Tartu, Tartu
 1922. Pierre Gervais, Full Professor, University Sorbonne-Nouvelle, Paris
 1923. Jorrit Blonk, Junior Lecturer, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1924. Hannah Schade, PhD, Leibniz-Institute for Work Environment and Human Factors, Dortmund
 1925. Wike Been, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1926. Wouter Kiekens, University of Groningen, Gronignen
 1927. Ivana Vranjes, Progfessor, Tilburg University
 1928. Martha Stellmacher, Research Consultant, SLUB Dresden/NFDI4Culture, Dresden
 1929. Nicolay Gausel, Professor, University of Stavanger, Stavanger
 1930. Huw Price, Emeritus Professor, University of Cambridge, Cambridge
 1931. Silke Mast, PhD-candidate, Universtity of Groningen, Groningen
 1932. Max van Drunen, Postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 1933. E.P.D. Jong, Postdoc, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1934. Charlotte Rappel, Junior Docent, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1935. Damaris Matten, PhD-candidate, NTNU, TRONDHEIM
 1936. Alberto Riesco, Associate Professor, University Complutense of Madrid, Madrid
 1937. LY QUYET TIEN, Lecturer, Eastern International University, Binh Duong
 1938. Amade M'charek, Professor, UvA, Amsterdam
 1939. Stefano Giani, Subject librarian, University of Amsterdam, Amsterdam
 1940. Gerard Ritsema van Eck, Universitair docent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Groningen
 1941. Ignacio Martinez, Lecturer, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1942. Erwan IRACHILO, Doctorant contractuel en histoire contemporaine, UPPA, Pau
 1943. Bas Geboers, Universitair Docent, UMCG, Groningen
 1944. Sara de Jong, Senior lecturer / associate professor, University of York, York
 1945. Merouan Mekouar, Associate Professor, York University, Toronto
 1946. Marta Padrós Castells, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 1947. Raffaella Salvemini, Researcher, Cnr, Naples
 1948. Nanna de Groot, Project manager, University, Groningen
 1949. Simon Lohse, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 1950. Nicola Pratt, Professor, University of Warwick, Coventry
 1951. Nichola Lambert, Assoc prof, Middlesex University, Canterbury
 1952. Anja Visser, Universitair docent, RUG, Groningen
 1953. Marie Charvet, Maître de conférences, Nantes Université, Nantes
 1954. Adela Maria Franze Mudano, Proffe, 50753545C, Madrid
 1955. Lana Sirri, Postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 1956. violaine bigot, JURISTE, GRENOBLE INP, GRENOBLE
 1957. Gwenola Sueur, PhD Student, University of Brest, France
 1958. Diego Maria Malara, Assistant Professor, University of Glasgow, Glasgow
 1959. Laura Cleton, Postdoc, UNU-MERIT, Maastricht
 1960. Jana Cattien, Assistant Professor, University of Amsterdam
 1961. Elena Mucciarelli, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1962. Elena Casado-Aparicio, Lecturer, Universidad Complutense, Madrid
 1963. Marlene Schäfers, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1964. Lennart Bolliger, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 1965. Manon Portos Minetti, Lecturer and researcher, Independent, Amsterdam
 1966. Chris lammeree, Pensioen, Privé, Zwijndrecht
 1967. Maarten van Houte, Docent, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1968. Marinel Gerritsen, Professor em., Radboud University, Utrecht
 1969. Susan Hol, onafhankelijk onderzoeker, geen, Overberg
 1970. Karin Meijnderts, docent Nederlands, Alumna Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
 1971. Djamila Boulil, Doceng, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1972. Liesbet van Zoonen, Hoogleraar, Erasmus Universiteit, Rotterdam
 1973. anonymous, pensioen, thans geen, Den Haag
 1974. Dr. Peter Bormans, retired, Antwerpen
 1975. Paul Gehle, pensioneer, Leopoldshöhe
 1976. Nina de Boer, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1977. Alan Blum, Teacher, ENS Louis Lumière, Paris
 1978. Aluka Katz, Student, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 1979. George Walkden, Professor, University of Konstanz, Konstanz
 1980. Enrico Mora, Senior Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 1981. Lilian Anneloes, Artist, researcher, Groningen
 1982. Mario Baas, Management assistant, University of Groningen, Assen
 1983. Lucie White, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1984. Gonzalo Caro, Associate Professor, Complutense University of Madrid, Madrid
 1985. Evelyne Shamier, Universiteit Utrecht
 1986. Petra Gehle, Privat, Leopoldshöhe
 1987. Luc Boutsen, Docent, Aston University, Birmingham
 1988. Jos Joosten, Hoogleraar Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen
 1989. Heidi Hirsto, Associate professor, University of Vaasa (Finland)
 1990. Luca Di Mauro, Post doc, University of Pisa, Biella
 1991. Laurent Terrier, Ingénieur, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 1992. Britt Grootes, wetenschappelijk onderzoeker, niet-geaffilieerd, Rotterdam
 1993. Hugo Reinert, Associate Professor, University of Oslo, Oslo
 1994. Mary Whall, Associate Professor, Philosophy, University of Alabama at Birmingham, Birmingham
 1995. Julien Louis, Associates Professor, Université Lyon 2, Lyon
 1996. Victoria Pagan, Senior Lecturer, Newcastle University, Newcastle upon Tyne
 1997. Jan Odijk, Prof. Em., Utrecht University, Utrecht
 1998. Eva Pfannerstill, Postdoc, UC Berkeley, Berkeley, USA
 1999. Constanze Binder, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam
 2000. Yolaine Gassier, Post-doctoral researcher, INRAE, Marseille (France)
 2001. Libby Drury, Senior Lecturer, Birkbeck College, University of London, London
 2002. Marc Jones, Lecturer, Toyo University, Tokyo
 2003. Danielle Sulikowski, Senior Lecturer, Charles Sturt University, Australia., Bathurst
 2004. Shaniya Kay, Student, University, Nevada
 2005. Alan P. Rudy, Sociology Professor, East Lansing, MI, USA
 2006. Julie McBrien, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2007. Marijn Sax, postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 2008. Adrienne Bruyn, Lecturer, UU & UvA, Amsterdam
 2009. Natacha Aveline-Dubach, Research director, CNRS, France
 2010. Hannah McDermott, PhD candidate, Berlin
 2011. Pedro V. Castro-Martinez, Senior Lecturer, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona
 2012. Wendy Brown, professor, Institute for Advanced Study, Princeton
 2013. Lisa Petersson, Postdoctoral researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp
 2014. Adriana Gil-Juárez, Senior Lecturer, UAB, Barcelona
 2015. Francesco Correale, Historian, CNRS, Tours
 2016. Louis van den Hengel, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 2017. Dan Padure, Teaching Assistant, University of Groningen, Groningen
 2018. Britta Ohm, Associate Researcher, Institute of Social Anthropology, Bern
 2019. Jessica Schwittay, PhD Student, Swansea University
 2020. Maral Mahdad, Assistant Professor, Wageningen University and Research, Wageningen
 2021. Steff Worst, Northumbria University, Newcastle upon Tyne
 2022. Rafia Faiz, Associate Professor, University Canada West, Vancouver
 2023. Sophie Desrosiers, maîtresse de conférences, EHESS, Paris
 2024. Sven Meeder, UD Geschiedenis, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2025. Jeremy Bierbach, associate fellow, Amsterdam Centre for European Law and Governance, Amsterdam
 2026. Jef Ausloos, Senior researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2027. Marek McGann, Lecturer, MIC, Limerick, Ireland
 2028. Charvi Arora, Student, University of Groningen, Groningen
 2029. Giulia Perugia, Assistant Professor, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 2030. Victor Epain, PhD, Inria de l'Université de Rennes, Rennes
 2031. Joel Feliu, Senior lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2032. Michael Brown, Lecturer, Komazawa Women's University, Tokyo
 2033. Vincent de Rooij, University of Amsterdam, Amsterdam
 2034. Mathias Felipe, Postdoctoral Researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2035. Nicholas Holmes, Associate Professor, Birmingham
 2036. Nihan Albayrak-Aydemir, Postdoctoral Researcher, The Open University, London
 2037. Martyna Sliwa, Professor, Durham University Business School, Durham
 2038. Andrei Poama, UD1, Universiteit Leiden, Den Haag
 2039. Eviane Leidig, Postdoc, Tilburg University
 2040. AhmetB, Web Developer, Amersfoort
 2041. S. Munirah Alatas, Retired Assistant Professor, Malaysia
 2042. Christèle Dondeyne, Maîtresse de conférences en sociologie, University of western britanny, Brest
 2043. Linda Skitka, Emerita Professor, University of Illinois Chicago, Chicago
 2044. Veronika Cheplygina, Associate professor, IT University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 2045. Malcolm Campbell-Verduyn, UD, University of Groningen, Groningen
 2046. Fabrizio Li Vigni, Researcher, CNRS, Alfortville
 2047. Martin Bodin, Researcher, Inria, Grenoble
 2048. Dan McQuillan, Lecturer, Goldsmiths, University of London, London
 2049. Anton Akhmerov, Associate professort, Delft University of Technology, Delft
 2050. Judith Dijs, Former researcher, Leiden University, Leiden
 2051. Safae el Khannoussi el Bouidrini, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2052. Jeff lockhart, Postdoc, University of Chicago, Chicago
 2053. Luz Ma. Martínez, Profesora agregada, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2054. Liedeke Plate, Professor, Radboud University, Nijmegen
 2055. Dali Fekete, Student, University of Groningen, Groningen
 2056. Esther Plomp, Data Steward, Delft University of Technology, Delft
 2057. Benoît Rosa, Research scientist, CNRS, France
 2058. Amber Mars, Student, University of Groningen, Groningen
 2059. Florence Maraninchi, Prof, University Grenoble Alpes, Grenoble
 2060. Emma Sullivan, Lecturer, Open University
 2061. Jamie Callahan, Professor of Organisation & Ethics, Durham University, Durham, UK
 2062. Jana Cusi MacInnes, Student, university of Groningen, Groningen
 2063. Aradhita Chattopadhyaya, Dublin
 2064. Cristóbal Jaume Ortega Adell, Estudiant, Universitat Autònoma de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat
 2065. Jamie Cummins, Postdoc, Ghent University, Gent
 2066. Anne Breitbarth, Associate Professor, Ghent University, Ghent
 2067. Ouassim hamzaoui, MCF, Université, Avignon
 2068. Ivo Nieuwenhuis, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2069. Csenge Kiss, University Student, WeCare, Maastricht
 2070. Elena Popa, Postdoctoral Researcher, Jagiellonian University, Krakow
 2071. Luna van den Berg, Student, University of Groningen, Groningen
 2072. Ronald Visser, Archeoloog, Saxion University of Applied Sciences
 2073. Chiron, engineer, CNRS, France
 2074. Funda Yildirim, University of Twente, Enschede
 2075. Mathilde van Dijk, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2076. Ilse van liempt, Uhd, Universiteit Utrecht
 2077. Juan Alfredo del Valle Rojas, Assistant Professor, Universidad Católica de Temuco, Temuco
 2078. Bijan Parsia, Professor of Computer Science, University of Manchester, Manchester
 2079. Richard Longman, Academic, The Open University, Milton Keynes
 2080. Pieta van Beek, Researcher, Utrecht University, Houten
 2081. Celia Gómez Zapata, Student, Berlin
 2082. Patricia Aljama, Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona
 2083. Emmanouela Mandalaki, Associate Professor of Organizations, NEOMA Business School, Paris
 2084. Petra Verdonk, IHD, Amsterdam UMC-VU, Amsterdam
 2085. Cara Reed, Senior Lecturer, Cardiff Business School, Cardiff
 2086. Imke Eringa, Student, Univercity or Groningen, Groningne
 2087. Alice Mills, Associate Professor, University of Auckland, Auckland
 2088. Dr dimari georgia, Researcher, University of Crete, Heraklion
 2089. Luis Parra, Assistant Professor, University of Michigan, Ann Arbor
 2090. Gavin Buckingham, Associate professor, University of Exeter, Exeter
 2091. Melina Aarnikoivu, Postdoctoral Researcher, University of Jyväskylä, Jyväskylä
 2092. Alison Pullen, professor, Macquarie University, Sydney
 2093. Vanessa Vroon, postdoc researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2094. Margot Pujal iLlombart, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2095. Solange Manche, PhD Candidate, University of Cambridge, Paris
 2096. Eniko Gyopar, Student, University of Groningen, Groningen
 2097. Sara Zaeemdar, Lecturer in Organisation Studies, Newcastle University, Newcastle upon Tyne
 2098. Juan Alba, Teacher, Rug, Groningen
 2099. Viola Müller, Postdoctoral Researcher, University of Bonn, Bonn
 2100. Jeroen Clemens, Onderwijs, Utrecht
 2101. Emma Lokies, Student, PH Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd
 2102. Julia Martínez, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2103. Dunye
 2104. Marcelo Marques Miranda, PhD Candidate, Faculty of Archaeology, Leiden University
 2105. V Spike Peterson, Professor of IR, U Arizona, Tucson
 2106. Talisha Schilder, Research Master Students, Leiden University, Leiden
 2107. Luqman Opeyemi Muraina, PhD candidate, University of York, York
 2108. Helena Russello, PhD Candidate, Wageningen University & Research, Wageningen
 2109. Roy Bendor, Assistant Professor, TU Delft
 2110. Arnout van Ree, Lecturer, Leiden University, Leiden
 2111. Brian P. Hanley, PhD, Scientist, Self, Davis
 2112. Pien Bos, UD, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 2113. Carmen Romero Bachiller, Associate professor, Complutense University of Madrid (Spain), Madrid
 2114. Nathan van Kleij, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2115. Adèle Lamotte, Student, Rug, Groningen
 2116. Emily Yarrow, Senior Lecturer in Management and Organisations, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
 2117. Geert Buelens, Hoogleraar, Universiteit Utrecht
 2118. Geert Lovink, internet critic, Institute of Network Cultures, HvA, Amsterdam
 2119. Koen Sebregts, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2120. Marisela Montenegro, Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2121. Jelle Zuidema, UHD, UvA, Amsterdam
 2122. Mike Jetten, Hoogleraar, radboud university, Nijmegen
 2123. Joan Pujol-Tarres, Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2124. Sonja Kleij, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 2125. Wim Pouw, PhD, Research fellow, Radboud Universteit Nijmegen, Nijmegen
 2126. BONIFACIO VALDIVIA, Secondary Profesor, Consejería de Educación Junta de Andalucía, Granada
 2127. Dom Weinberg, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam,
 2128. Carmen Martín de Vayas, Teacher, Consejería de Educación, Almería
 2129. Gonzalo Albornoz Barra, PhD Candidate, University of Groningen, Temuco, Chile
 2130. Lupicinio Iñiguez-Rueda, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2131. Gabriela, Groningen, RUG, Groningen
 2132. Rebecca Bryant, Professor, Utrecht University, Utrecht
 2133. An Van Raemdonck, Postdoctoral researcher, Ghent University, Ghent
 2134. Robert Campbell, Retired Professor, Mount Allison University, Montreal
 2135. Miriam Boersema, Funding officer, UMCG, Groningen
 2136. Lorena Sánchez Chamorro, Doctoral Researcher, University of Luxembourg, Luxembourg
 2137. Linnet Taylor, Hoogleraar, Tilburg university, Tilburg
 2138. Ronald Hartz, Interim Professor, Universität Duisburg-Essen, Essen
 2139. Susan, Enschede
 2140. Salvo Agoglia Irene, Proffesor, Alberto Hurtado University, Santiago de Chile
 2141. Beatriz San Román, Associate professor, Autonomous University of Barcelona, Barcelona
 2142. Elma Blom, Professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2143. Sílvia Martínez, Senior Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2144. Mona Hegazy, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2145. Martin Loeser, associate professor, university, greifswald
 2146. Charlotte Iest, Student, University of Groningen, Groningen
 2147. Venu Yokeeswaran, dev, bielefeld
 2148. Diana Catanea
 2149. Margault Sacré, Post-doc researcher, University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette
 2150. Joel Gräff, Student, Campus Fryslan, Leeuwarden
 2151. Luisa Velásquez, Research Master student, University of Groningen, Groningen
 2152. Lilian Schütte, Student, University of Groningen, Groningen
 2153. Sonia Madrid, Full Professor, University of Murcia, Murcia
 2154. Harro Maat, Universitair hoofddocent, Wageningen Universiteit, Wageningen
 2155. Wiebe RUijtenberg, postdoctoral researcher, Leiden University
 2156. Bram Boer, Student, Eindhoven
 2157. Karin Groothuis-Oudshoorn, UHD, University of Twente, Enschede
 2158. Jesper Bekking, Teacher, Noorderpoort, Groningen
 2159. Maaike Voorhoeve, UD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2160. Yvette Kamminga, Advisor patient safety, UMCG, Haren
 2161. Jasmijn Burrie, student, HAREN GN
 2162. Anouk de Koning, Associate Professor, Leiden University, Amsterdam
 2163. Mariana Lanari, Phd candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2164. Myrthe van den Berg, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2165. Sydney Schelvis, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2166. Henriette Senst, Librarian, Berlin
 2167. Femke Hoornstra, Student
 2168. Anna van der Spoel, Student, University of Groningen, Groningen
 2169. Kerstin Fischer, Professor, University of Southern DSenmark, Sonderborg
 2170. Tim Tresoor, Student, RijksUniversiteit Groningen, Groningen
 2171. Carmen Serrano Munuera, Associate professor, Universitat de Vic, Barcelona
 2172. Julia Bosje, Student, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
 2173. Gema Ocana, Senior advisor EU research funding, University of Groningen
 2174. KP Hart, mathematician, TU Delft, Delft
 2175. Eelke van der Brug, Alumnus, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2176. Hans Koetschruiter, RUG Letteren faculteit Talencentrum, Groningen
 2177. Robin Zebrowski, Professor of Cognitive Science, Beloit College, Beloit
 2178. Esra Sarioglu, Researcher, Max Planck Institute, Berlin
 2179. Pablo Valdivia, Full Professor, University of Groningen, Groningen
 2180. Gerdientje Oggel, Docent, University of Groningen, Groningen
 2181. Sander van der Horst, PhD candicate, KITLV, Amsterdam
 2182. Siri Maringanti, Student, FEB, Groningen
 2183. Julia Verwei, Student, Leiden University, The Hague
 2184. Mirjam Müller, Assistant professor, Humboldt University
 2185. Ísey Mous, Student, University of Groningen, Groningen
 2186. Jana Funke, Associate Professor, University of Exeter, Exeter
 2187. João Pedro Quintais, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2188. Beatrijs Brouwer, Groningen
 2189. Elise Rouméas, Assistant Professor, University of Groningen
 2190. Lisanne Meinen, PhD researcher, Universiteit Antwerpen, Antwerpen
 2191. Lynden Hak, Groningen
 2192. Jitske Sijbrandij, PhD student, University Medical Center Groningen, Groningen
 2193. Eduardo Alonso, Professor AI, City, University of London, London
 2194. Raúl Campos Kösters, Webdesignee, Groningen
 2195. Aikaterini Fotopoulou, Professor, University College London, London
 2196. Zenab Tamimy, PhD candidate, Vrije Universiteit, Amsterdam
 2197. Sarah Hiltner
 2198. Christina Claridge, Student, NHL Stenden, Groningen
 2199. Esther M. Villegas de la Torre, Honorary Research Fellow, University College London, Eton, Windsor
 2200. Nicholas Vrousalis, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2201. Ilja Croijmans, Assistant Professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2202. Pilar Lopez-Cantero, Assistant Professor, Tilburg University, Tilburg
 2203. Maik Prante, personal trainer, Bielefeld
 2204. Sophie Veriter, Researcher, Leiden University, The Hague
 2205. Marit Bonne, Groningen
 2206. Vitoria Piai, UHD, assoc prof, Radboud University
 2207. Geertje hulzebos, Sr. Onderwijskundig adviseur, Uwv
 2208. Jonathan Davidson, Design engineer, University of Canterbury, Christchurch
 2209. Gereon Wolters, Professor, University of Konstanz, Konstanz
 2210. Paul Schor, Université Paris Cité, Paris
 2211. Beth Yoder, Well-being, diversity & inclusion officer, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2212. Frans Snik, Universiteit Leiden
 2213. Noa Vickers, University of Groningen
 2214. Arja Kruijshaar, docent, Hilversum
 2215. Eric J. Francois, software develoepr, University of Luxembourg, Belvaux
 2216. Jan Hein Furnée, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2217. Virginie Mamadouh, UHD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2218. Lukas Urbanek, PhD researcher, University of Münster, Münster
 2219. Ansgard Heinrich, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 2220. Sabrina, Student, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2221. Henkjan, student, Groningen
 2222. Eric Fassin, Professor, Université Paris 8, Saint-Denis
 2223. Prof Sally R Munt, Emeritus Professor, University of Sussex, Brighton
 2224. Iris Breetvelt, gepensioneerd onderzoeker, UvA, Houten
 2225. Emi Howard, Translator, University of Groningen, Groningen
 2226. Jens van 't Klooster, UD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2227. Ruling Barragán Yañez, Professor, University of Panamá, Panamá
 2228. Scott Burnett, Asst Prof, Penn State University, State College
 2229. Robin Wisse, Alumnus, Utrecht University, Utrecht
 2230. Stefan Sudhoff, UD, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2231. Matus Diveky, Recent PhD graduate, ETH Zurich, Zurich
 2232. Joeri van der Werf, Librarian, Biblionet Groningen, Groningen
 2233. kaat wils, professor of history, KU Leuven, Leuven
 2234. Luis Manuel Garcia-Mispireta, Associate Professor, University of Birmingham, Birmingham, UK
 2235. Moritz Lennartz, Psychologist M.Sc., University of Groningen (Alumnus), Heidelberg
 2236. Dr Evelien Geerts, Research Fellow, University of Birmingham
 2237. Simon Smith, gepensioneerd, voorheen: Vrije Universiteit Amsterdam, Hezingen
 2238. Carel van Wijk, Associate professor (retired), University of Tilburg, Breda
 2239. Pınar Kılıçer, Assitant Professor, University of Groningen, Groningen
 2240. Bennet Feld, Student, London School of Economics and Political Science, London
 2241. Eva Sancho Rodriguez, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2242. Jonathan Gingerich, Senior Lecturer in Philosophy of Law, King's College London, London
 2243. Johan Rooryck, Visiting Professor, Leiden University, Leiden
 2244. Wigbertson Julian Isenia, lecturer, UvA, Amsterdam
 2245. M Poot, Arts, Groningen
 2246. Renée Vulto, Lecturer, Utrecht University, Amsterdam
 2247. Caleb Ward, Postdoctoral Scholar, Universität Hamburg, Berlin
 2248. Hannes Lundius, Student, University of Hamburg, Hamburg
 2249. Moritz Föllmer, Associate Professor of Modern History, University of Amsterdam, Amsterdam
 2250. Michael Arends, interieur verzorger, Hoogezand
 2251. Nienke Horinga, University of Groningen
 2252. Carolina Frossard, University of Amsterdam
 2253. Richard Stupart, Lecturer, University of Liverpool, Liverpool
 2254. Helen De Cruz, Danforth Chair in the Humanities, Saint Louis University, Saint Louis
 2255. Annelot, Student, University of Groningen, Groningen
 2256. Charmika Samaradiwakera-Wijesundara, Senior Lecturer, University of the Witwatersrand, Johannesburg
 2257. Anoek, Student, University of Groningen, Groningen
 2258. Alysha Wings, Student, University of Groningen, Groningen
 2259. David Dew, Student, Vrije Universiteit, Amsterdam
 2260. Dhriti Arjun, student, University of Groningen, Groningen
 2261. Kyara Keith, Student, University of Groningen, Groningen
 2262. Albert van Rees, PhD candidate, University of Twente, Enschede
 2263. Katharine Millar, Assistant Professor, London School of Economics, London
 2264. Jean-Marc Lasgouttes, researcher, Inria, Paris
 2265. John Hogan, Lecturer, Vrije Universiteit Amsterdam, Groningen
 2266. Tsolin Nalbantian, UHD, Leiden University
 2267. Hannah Hohenhövel, Student, University of Groningen, Groningen
 2268. Sarah Bloem, PhD researcher, Linköping University
 2269. Selbi Durdiyeva, Postdoctoral Fellow, Philipps University Marburg, Marburg
 2270. Harald Viersen, UD, Radboud, Nijmegen
 2271. Micaela Peltoniemi, student, University of Groninge
 2272. Juan Pablo Pardo-Guerra, Associate Professor, UC San Diego, San Diego
 2273. Sruti Bala, Lecturer, UvA, Amsterdam
 2274. Neville Morley, Professor, Unversity of Exeter, Exeter
 2275. Helena Schmidt, PhD, TU Delft, Rotterdam
 2276. Sheeling Neo, PhD researcher, University of Utrecht
 2277. Stefana Carina Perez Flores, Student, University of Vienna, Vienna
 2278. Ursula Daxecker, University of Amsterdam, AMSTERDAM
 2279. L.H. Roper, Distinguished Professor, State University of New York--New Paltz, New Paltz
 2280. Bharat Baruah, Faculty, Kennesaw State University, Kennesaw
 2281. Wessel de Cock, PhD Student, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin
 2282. Ellen Nathues, Postdoctoral Researcher, Leuphana University & University of Twente, Lüneburg & Enschede
 2283. Dr Richard C Budd, Lecturer, Lancaster University, Lancaster
 2284. Paul Werner, Critic, The Orange Press, New York
 2285. Marlet Bron, Advocaat, AbelnBron Advocaten, Groningen
 2286. Christelle Rabier, reader, Ecole des hautes études en sciences sociales, Marseille
 2287. Florence Villesèche, Associate Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 2288. Dustin Hosseini, Doctoral student, University of Glasgow, Glasgow
 2289. Laura Mary, Archaeologist, Recherches et Prospections archéologiques ASBL, Namen
 2290. Rébecca Franco, Postdoctoral researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2291. Greta Barho, Student, Groningen
 2292. Bilge Koyun, Research Assistant, Middle East Technical University, Ankara
 2293. Domitilla Olivieri, Utrecht University
 2294. Anne van der Linden, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 2295. Shaireen Rasheed, Professor, Lon Island University, New York
 2296. Robin Douglass, Professor, King's College London, London
 2297. Ivana Zecevic, Ph.D. student, Groningen
 2298. Martina Parini, PhD student, RUG, Groningen
 2299. Kai Tjong-Ayong, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 2300. Marcello Seri, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2301. Hansjörg Dilger, Professor, Freie Universität Berlin, Berlin
 2302. Jeroen van de Linde, Student Assistant, Universiteit Leiden, Leiden
 2303. Karen Campos McCormack, Equality manager, London
 2304. Anoesjka Otten, Student, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2305. Steven Van Bockstael, Asst. Prof., RUG, Groningen
 2306. Sake Jager, Assistant professor, University of Groningen
 2307. Stef Craps, Professor of English Literature, Ghent University, Ghent, Belgium
 2308. Krzysztof Rowiński, Assistant Professor, Trinity College Dublin, Dublin
 2309. Klaudija Ylaite, Artist, Groningen
 2310. Friso Timmenga, PhD Candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 2311. Houria Hammouta, Front office, Museum, ROTTERDAM
 2312. Sanli Faez, Assistant professor, Utrecht University, Utrecht
 2313. Kim Schouwenaar, peize
 2314. Sixtine Bérard, Writer, Gent
 2315. Rahema Phiri, Student, University of Groningen, Groningen
 2316. Iain Campbell, Teaching Fellow, University of Edinburgh, Edinburgh, UK
 2317. Selma van der Haar, Wageningen University
 2318. Britt van Duijvenvoorde, student, Leiden University, Radboud University, Leiden
 2319. Enlil Khalil, Student, Universiteit Leiden, The Hague
 2320. Astrid Beckers, Researcher, Atelier Libri, Nijmegen
 2321. Mariet Hofstee, Lecturer, RUG, Groningen
 2322. Hilde van Meegdenburg, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 2323. Courtney Schellekens, RUG
 2324. Dr Margriet Hoogvliet, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 2325. Mariet, Den Haag
 2326. Wouter van Gent, Geographer, UvA, Amsterdam
 2327. Sarah Mermans, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2328. Peter E Marshall, PhD Candidate, University of Kent, Canterbury
 2329. Jimmy van Rijt, Assistant professor, Tilburg University, Leunen
 2330. Lucas de Jong, student, RUG, Leeuwarden
 2331. Florian Lichtin, Doctoral student, ETH, Zurich
 2332. Giulia Astori, Student, Groningrn
 2333. Tamara van den berg, Phd researcher, Ku Leuven, Leuven/Amsterdam
 2334. Emely Bakhuis, Student
 2335. Dr. Callum Philbin, Lecturer in International Education, NHL Stenden, Groningen
 2336. Saartje Tack, Postdoctoral Researcher, Vrije Universiteit Amsterdam
 2337. Leila Essa, Assistant Professor, Utrecht University, Amsterdam
 2338. Sonja de Leeuw, Professor emeritus, Utrecht University, Utrecht
 2339. marijke nieborg, support staff, RUG, groningen
 2340. Rob Duijf, Journalist, Wormerveee
 2341. Marte Vroom, Student, UCLA & UU, Los Angeles
 2342. Emma Cook, Associate Professor
 2343. Pek van Andel, onderzoeker/publicist, RuG, Feerwerd (Gn.)
 2344. Dan Leberg, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2345. Simone Top, Zwolle
 2346. Giuseppe Fidotta, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2347. Marthe Walvoort, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 2348. Jerry Struik, Docent, UvA, Amsterdam
 2349. Fokko Jan Dijksterhuis, historicus, UT/VU, Deventer
 2350. Jana Radaković, student, University of Groningen, Groningen
 2351. Denise Fernando, Docent-onderzoeker, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 2352. Laura Stickel, Student, Universität zu Köln, Cologne
 2353. Anne Kustritz, Assistant Professor
 2354. Pamela Prickett, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2355. Jonel Bayo, Student, Alice Salomon University of Applied Science Berlin, Berlin
 2356. Siba Harb, Assistant Professor, Tilburg University
 2357. Pieter Huistra, UD Theorie van de Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Gouda
 2358. Marianne Boer, Journalist, 's-Gravendeel
 2359. Jasper Candel, Assistant Professor, Wageningen University, Wageningen
 2360. Sandra Becker, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 2361. Alice Conforti, Student, University of Groningen, Groningen
 2362. Nathasja, Medical research associate, Groningen
 2363. Felisa Mesuere, Hannover
 2364. Pietro Ortolani, Utrecht
 2365. Oleksii Sharhorodskyi, Student, Hanze, Groningen
 2366. Densua Mumford, Assistant Professor, Leiden University, The Hague
 2367. Charlotte Kramer, PhD Student, Wageningen University, Utrecht
 2368. Victoria Polaka, student, University of Groningen, groningen
 2369. Pamela Scully, Professor, Emory University, Atlanta
 2370. Tuyet Stooker, Supporting staff, University of Amsterdam, Amsterdam
 2371. Straton Papagianneas, PhD Candidate, Leiden University
 2372. Abbey Steele, Associate professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2373. Hanna Muehlenhoff, Assistant Prof, UvA, Amsterdam
 2374. Tilman Lanz, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2375. Ana Maria Manole, Student, Faculty of Economics and Business, RUG, Groningen
 2376. Peter van der Meer, Fryske Akademy
 2377. Frans Hinskens, Researcher, Meertens Instituut, KNAW, Amsterdam
 2378. Rosa Dijkstra, Docent, University of Groningen, Groningen
 2379. Ewa Masłowska, Groningen
 2380. Sven Gins, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 2381. Khanh Huynh, Researcher, University of Zurich, Zurich
 2382. Renske van der Bij, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2383. Ronak Shah, PhD, NKI-AvL, Amsterdam
 2384. Darwin Tsen, Assistant Teaching Professor, Syracuse University, Syracuse
 2385. Jesper Wallisch, Lab technician, Eawag, Zürich
 2386. Dr. Sandra Jansen, University of Greifswald, Greifswald
 2387. Annelotte Meijerink, Former Student, RuG, Groningen
 2388. Loïs Houwen, Student docent Maatschappijleer, NHL Stenden, Groningen
 2389. Tom Wagenmakers, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2390. Anne van Lierop, Groningen
 2391. Jolien Swarts, Student, RIG, Groningen
 2392. Arina, Student, UCL, London
 2393. Maja Murawka, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2394. Phil Uttley, UHD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2395. Nilab Hakim, Student, University of Groningen, Groningen
 2396. René Boomkens, em. hoogleraar filosofie, UvA, Amsterdam
 2397. H. Bier, Associate Professor, Delft University of Technology, Delft
 2398. Carla, Student, University of Groningen
 2399. Emma Moormann, researcher, Depatement of Philosophy, University of Antwerp
 2400. Ir. Erik Wouters, Eindhoven
 2401. Daniil Belenkii, Student, Univeristy of Groningen, Faculty of Science and Engineering, Groningen
 2402. Tim Daas, PhD Student, Vrije Universiteit
 2403. Willem Halffman, Hoofddocent, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2404. Artem Belopolsky, UD, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2405. Nicole Merkle, Scientific Coordinator, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe
 2406. Luuk Plasmeyer
 2407. Rhea Hummel, Onderzoeker, Hanzehogeschool, Groningen
 2408. Vera Wolkowicz, Postdoctoral Fellow, EHESS, Paris
 2409. Agnieszka Antkowiak, RM student, UvA, Amsterdam
 2410. Rutger van der Steenhoven, Master student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2411. Joanna Porkert, PhD, RUG, Groningen
 2412. Ilana Krug, Associate Professor, York College of Pennsylvania, York, PA, USA
 2413. Lena Wagner, Master Student, Universität Bielefeld
 2414. Maya Lane, JUDO, UvA, Amsterdam
 2415. Michalina Loch, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2416. Aleksandra Będzińska, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2417. Eva Waterbolk, University of Groningen
 2418. Julia Golebiewska, Student, University of Groningen, Groningen
 2419. Christa Brüstle, Senior Scientist, University of Music and Performing Arts, Graz, Austria
 2420. John Boy, UD, Leiden University
 2421. Charlotte Scholten, Student, RUG, Groningen
 2422. Marina de Regt, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2423. Thomas van den Berg, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2424. Steffen Müller, Associate Professor, RUG, Groningen
 2425. Julia Hansmeyer, Master Student, University of Potsdam, Berlin
 2426. Sietse Vlas, Treasurer/Board member, Groninger Studentenbond, GRONINGEN
 2427. Nicoline van der Sijs, researcher, University, Nijmegen
 2428. Susanne Ferwerda, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 2429. Ruby de Vos, Lecturer, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2430. Rianne kolenbrander, Docent en masterstudent, Dutch filmers academy en universiteit van Amsterdam, Utrecht
 2431. Rachel Esner, UHD Art History, University of Amsterdam, Amsterdam
 2432. Paula Schlüter, PhD candidate, Paderborn University, Paderborn
 2433. Christophe Schellekens, Docent, Universiteit Utrecht, Nieuwegein
 2434. Bert Vester, Economist, Anaximenes
 2435. Neja Kaiser, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2436. Andrea Prunotto, Scientist (PhD), University of Freiburg, Freiburg im Breisgau
 2437. Ursula Krller, Full Professor in Physics, ETH Zurich, Zurich
 2438. Susan Franzen, Management Assistent en lid DEI committee, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2439. Iris Rijnsewijn, Teacher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2440. Agnieszka Wlazel, Postdoctoral fellow, University of Leeds, Leeds
 2441. Daria Popovici, RUG, Groningen
 2442. Arman Aksit, Senior Consultant, Avertim, Leiden
 2443. Robbert Schotel, Retired, FNV, Warffum
 2444. Engelien de Jong, medewerker onderwijsontwikkeling, RUG, Groningen
 2445. Lieke van den Krommenacker, Literair en cultuurjournalist, oud-student RUG, journalieke, Groningen
 2446. Sara Polak, University Lecturer, Universiteit Leiden
 2447. Magdalena Górska, Assistant Professor, Utrecht University
 2448. Ksenia Robbe, Senior lecturer, University of Groningen, Groningen
 2449. Hella Snoek, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2450. Jelte Olthof, Universitair Docent, RuG, Eelderwolde
 2451. Annayah Prosser, PhD Student, University of Bath, Bath, UK
 2452. Pieter van Houten, Associate Professor, University of Cambridge, Cambridge, UK
 2453. Eamon Aloyo, Assistant Professor, Leiden University, Leiden / Den Haag
 2454. Isaac Vicente, Student, Barcelona
 2455. Amod Shah, PhD Researcher, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague
 2456. Helena Engler, Student assistant, University of Bern, Bern
 2457. Michael Murez, Associate Professor, Nantes University, Nantes
 2458. Ciara Carroll, Student, RUG, Groningen
 2459. Defne Yalman, Student, Utrecht University, Utrecht
 2460. Clarisse Kraamwinkel, PhD candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 2461. Famke de Wit, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Zwolle
 2462. Frankie Stevens, Lecturer, Truro
 2463. San Pauw, Alkmaar
 2464. Sarah de Lange, Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2465. Nikolaj Kornbech, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2466. Jess Manniom, Lecturer, Atlantic Technological University, Sligo, Ireland
 2467. Dr Jasmine Hazel Shadrack, Adjunct Professor, Western University, London, Ontario, CA
 2468. Massimiliano Simons, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 2469. Seunghyun Song, Assistant professor (tenure-track), Tilburg University
 2470. M. Pilar Milagros, docent, University of Groningen, Groningen
 2471. Gjovalin Macaj, Leiden University, Leiden
 2472. Dana Atzpodien, Research Fellow/PhD Student, University of Münster, Münster, Germany
 2473. Ana Vazquez Alejos, Associate professor, Universidade de Vigo, Vigo
 2474. Sara Gemelli, PhD candidate, University of Pavia - University of Bergamo, Pavia
 2475. Jacopo Ghiglieri, Subatech
 2476. Merel van den Brink, Student, Hotelschool The Hague, Den Haag
 2477. Sam de Goeij
 2478. Necmettin Türk, PhD, University of Hamburg, Germany
 2479. Dr. Janine Dieckmann, Senior researcher, Institute for Democracy an Covil Society, Jena
 2480. Eduard krol, Student, RuG, Groningen
 2481. Jan Smits, emer. Full Professor, TU/e, Eindhoven
 2482. Dagmar Fink, Independent Scholar, Vienna
 2483. Daniela Ivančáková, student, RUG, Groningen
 2484. Andreas Milias-Argeitis, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 2485. Zoe Sanderson, PhD Student, Bristol
 2486. Esra Dagtekin, Teacher, Hamburg
 2487. Catherine Robb, Assistant Professor of Philosophy, Tilburg University, DFI, Tilburg
 2488. Sarah Duff, Assistant Professor, Colby College, Waterville, Maine, USA
 2489. Maureen Sie, Professor, Tilburg University, Utrecht
 2490. Marianne Franklin, Professor, University of Groningen, Amsterdam
 2491. Marianne Kram, Student, University of Groningen, Groningen
 2492. Ira Mavrofridou, student, University of Groningen, Groningen
 2493. Benjamin Thomas White, Senior lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 2494. Richard Bellamy, Professor, UCL, London
 2495. Anna Judson, Assistant Professor, University of Durham, Durham, UK
 2496. Roland Schmehl, Associate Professor, Delft University of Technology, Delft
 2497. Tim Kassenberg, Lecturer, RUG, Groningen
 2498. Albert Schram, Professor, UMGC, Verona
 2499. Patrick Klinik, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2500. Christa Lankhaar, RuG, Groningen
 2501. Kristine Krause, Associate Professor Anthropology, University of Amsterdam, UvA, Amsterdam
 2502. rosamunde van brakel, assistant professor, VUB, Brussel
 2503. Dr Brianna C Beck, Senior Lecturer, University of Kent, Canterbury
 2504. Yoni Tang, Student, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 2505. Robin Bunce, Tutor, Cambridge University, Cambridge
 2506. Elle Zwinkels, Student, Utrecht University, Utrecht
 2507. Salwa M, student, GfP, Groningen
 2508. Mojisola Beckley
 2509. Eva Bisschop, Student, University of Groningen, Pesse
 2510. Hanka Otte, University Teacher, University of Groningen, Groningen
 2511. Branwyn Poleykett, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2512. Jet Spits, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2513. dagmar heeg, phd student, University of Groningen, groningen
 2514. Herman Waterbolk, alumnus Rijksuniversiteit Groningen
 2515. Jorien Vugteveen, Senior researcher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2516. Natalia Cecire, Senior Lecturer in English and American Studies, University of Sussex, Brighton and Hove
 2517. Natasja ten Berge, Studenr, RUG, Groningen
 2518. Maureen Wachtmeester, Filmeducator, Forum Groningen, Groningen
 2519. Stefan Olthof, Docent, Hanzehogeschool, Groningen
 2520. David Neurdenburg, Student, Leiden University, Leiden
 2521. Sjaak Körver, em. associate professor, Tilburg University, Eindhoven
 2522. Yann Dardonville, ResMA Student, Leiden University, Leiden
 2523. Marta Miklikowska, Associate Professor, Sweden
 2524. Justine Laurent, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2525. Edina Dóci, Associate professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2526. Gül Özerol, Associate professor, University of Twente
 2527. Sisca, Student, University Maastricht, Maastricht
 2528. Hannah Hendrix, Student, Hotelschool the Hahue, The Hague
 2529. Nina Hosseini, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2530. Ea Høg Utoft, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2531. Pelle Depla, Student, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2532. Martin van t Klooster, zonder, Utrech
 2533. Sierd Prins, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2534. Yvonne van rossenberg, Assistant professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2535. Carole Fuller, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2536. Karin van Es, Associate Professor, Utrecht University, Utrecht
 2537. Hassan Jahanandish, Postdoctoral Fellow, Stanford University
 2538. Veit Bader, Emeritus professor, UvA, Amsterdam
 2539. Juul, Student, IBED, Amsterdam
 2540. suzanne kooloos, phd candidate, universiteit van amsterdam, amsterdam
 2541. Nynke de Haas, Docent, Utrecht University, Utrecht
 2542. Saskia de Vries, Begeleider, Moeder van 4 studenten, Groningen
 2543. Claudia Luijer, Junior researcher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2544. Talitha van Essen, Groningen
 2545. Lonneke Lenferink, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 2546. Lesley Verbeek, Student, RUG, Groningen
 2547. Trude Dijkstra, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2548. Susanne Brouwer, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2549. Jakob Hausmann, Student, RUG, Groningen
 2550. yifan wang, Groningen
 2551. Renée Swinkels, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2552. Erella Grassiani, Associate Professor, Universiteit van Amsterdam, amsterdam
 2553. Afroditi Pina, Reader in Forensic Psychology, University of Kent
 2554. Margriet Knol, 's-gravenhage
 2555. Leyla De Amicis, Lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 2556. Matthijs Bal, Professor, University of Lincoln, United Kingdom, Lincoln
 2557. Agustín De Julio, Phd student, RUG, Groningen
 2558. Daniel Gomez, Lecturer, RUG, Griningen
 2559. Anita Brongers, Hoofd Scholierenacademie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2560. Jonas Kausche, Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2561. Jason Toynbee, Senior lecturer (retired), Open University, Brighton
 2562. Antonio Schettino, Senior Advisor Open Science, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2563. Kevin Raaphorst, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2564. Jouke Turpijn, Senior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2565. Tim Christiaens, Assistant Professor, Tilburg University, TIlburg
 2566. Joost Jongerden, Associate professor, Wageningen University, Wageningen
 2567. Beate Kerpen, Scientific Coordinator, Jena
 2568. Renske Hoff, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 2569. Esther van Leeuwen, assistant professor, Leiden University, Leiden
 2570. Zachaar Ivanov, Student, End Fossil Delft, Delft
 2571. Haidee Kotze, Professor, Utrecht University, Utrecht
 2572. Andrew O'Dwyer, Luxembourg University
 2573. Madelon Nanninga, Indexer, Exter Indexing, Haarlem
 2574. Nejma Hagen
 2575. Kathrin Thiele, Associate Professor, Utrecht Unuversity, Utrecht
 2576. S Feissali, Student, RUG, Groningen
 2577. Lillian Sol Cueva, PhD, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2578. Gillian Shorter, Senior Lecturer, Queen's University Belfast, Belfast
 2579. Jeroen Lorist, PhD Student, University of Amsterdam,, Amsterdam
 2580. Charlotte Dwyer, Lecture, Rotterdam
 2581. Hans van Keulen, Conservator, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2582. Janet Fuller, Hoogleraar, RUG, Groningen
 2583. Judith Naeff, Universitair Docent, Universiteit Leiden, Den Haag
 2584. Gerrit Dusseldorp, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 2585. Doug Brush, Musician/academic, Ara institute, University of Canterbury, freelance, Diamond Harbour
 2586. Arjan Haring, Project lead, JADS
 2587. Shivani Kaul, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2588. Morteza Mahmoudi, Assistant Prof, Michigan State University, East Lansing
 2589. Arnoud Lagendijk, Professor, Radboud University, Nijmegen
 2590. Michael Petraglia, Director, Griffith University, Brisbane
 2591. Nicole Boivin, Professor, Max Planck Institute for Geoanthropology, Jena
 2592. Dr Christina Ballico, Academic, Creative Arts Research Institute, Griffith University, Australia, Perth
 2593. Esmeralda Gee, student, University of Groningen, Groningen
 2594. Holger Gzella, Hoogleraar, LMU, Munchen
 2595. Sam Rabin, Software engineer, National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA
 2596. Adrienne Ghaly, Practitioner Fellow, University of Virginia
 2597. Lieke Asma, Postdoc, Hochschule für Philosophie, München
 2598. Hieu Nguyen, Former student, Groningen
 2599. Azi Rahimi, University of Groningen
 2600. Sanne, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2601. Lukasz Dziedzic, Assistant Professor, Maastricht University
 2602. Andrew Irving, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2603. Kristin McGee, Associate Professor, Arts, Culture and Media, University of Groningen, Groningen
 2604. Samuel Ďurkáč, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2605. Maartje Janse, Associate Professor, Leiden University
 2606. Hotze Rullmann, Associate Professor, University of British Columbia, Vancouver, Canada
 2607. Saskia Wieringa, professor, University of Amsterdam, The Hague
 2608. Dieuwke, Student, RUG, Groningen
 2609. AG, London
 2610. Jon Keller Munoz, Student, University of Groningen, Groningen
 2611. Markus Stauff, Associate Professor Media Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 2612. Lena Kovac, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2613. David Ludwig, Associate Professor, Wageningen University, Wageningen
 2614. Andrea Reyes Elizondo, PhD candidate, researcher, Leiden University, Leiden
 2615. Felipe Romero, Assistant Professor, University of Groningen
 2616. Pytrik Schafraad, Lecturer Communication Science, UvA, Amsterdam
 2617. W. J. Timothy de Zeeuw, PhD candidate, Leiden University, Leiden
 2618. Desirée van Dun, Assistant Professor, University of Twente, Enschede
 2619. Amanda L. Izzo, Associate Professor, Saint Louis University, St. Louis
 2620. Judith Butler, Distinguished Professor in the Graduate School, University of California, Berkeley, Berkeley
 2621. Marcos Garcia, Postdoctoral Researcher, CiTIUS/USC, Santiago de Compostela (Galiza)
 2622. Euclid Dochery, Student, Leiden
 2623. Mareen Czekalla, TU Dresden
 2624. Valentina Di Stasio, Associate Professor, Utrecht University
 2625. Anastasiia Smolina
 2626. Karin Christof, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2627. Elif Keskiner, Universiteit Docent, Vrije Universiteit, Amsterdam
 2628. Marina Calculli, Leiden University
 2629. Steven Arisz, Researcher, UvA, Amsterdam
 2630. Vishesh Kumar, Researcher, Northwestern University, Evanston, IL, USA
 2631. Léonie de Jonge, Assistant Professor, University of Groningen
 2632. Eva Zschirnt, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2633. Michele Birtel, Associate Professor, University of Greenwich, London
 2634. Victor Rodrigo Gonzalez Alvarez, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2635. Rahil Roodsaz, University of Amsterdam
 2636. Isabella Justice, Clerk, Bojangles, Madison
 2637. Yentl de Lange, PhD, UvA, Amsterdam
 2638. Patrick Brown, Associate Prof., University of Amsterdam, Amsterdam
 2639. Saskia Peels-Matthey, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2640. Dimitris Pavlopoulos, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2641. Daniel Mayerhoffer, Assistant Professor Computational Social Science, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2642. Roger Giner-Sorolla, Professor, University of Kent, Canterbury, UK
 2643. Alon Lischinsky, Senior Lecturer, Oxford Brookes University, Oxford
 2644. Sophie Wagner, Student, Berlin
 2645. Bastiaan Ebbers, Student, Bedum
 2646. Anessa Kimball, Professor, political science, Université Laval, QUEBEC
 2647. Barbara Postema, University instructor, University of Groningen, Groningen
 2648. Stefan, Amsterdam
 2649. Roelof, University of Groningen
 2650. Cynthia van Tongeren, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2651. David Henley, Professor, Leiden University, Leiden
 2652. Paula fikkert, Professor Nederlandse taalkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2653. Debby Heymans, Teacher, Utrecht
 2654. Aleyna, Frankfurt
 2655. Lotte, Student, Leeuwarden
 2656. Gianmaria Colpani, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2657. Zuzanna Stawiska, Student, Leeuwarden
 2658. Christine Byron, Lecturer in Law, Cardiff University, Bristol, U.K.
 2659. Sanne Thierens, Docent/onderzoeker, Fontys Hogescholen, Utrecht
 2660. Jesaja Kubat, Student, TU-Dresden, Dresden
 2661. Ida Damen, Onderzoeker, Eindhoven
 2662. Fanny jager, Docent, Lelystad
 2663. Charly Müller, Groningen
 2664. Jellie Sierksma, Assistant professor, Utrecht University
 2665. Noe Stickel, student, RUG, Groningen
 2666. Celina Lehmann, Student, Technische Universität Dresden, Dresden
 2667. Merit Hondelink, PhD, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2668. Judith, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2669. Prof. Dr Eva Rieger, musicologist, University of Bremen, Bremen
 2670. Gaston Dorren, writer & citizen, Amersfoort
 2671. Henning Deters, Senior Researcher, University of Vienna, Vienna
 2672. Adrian Rogstad, Assistant Professor, University of Groningen
 2673. Rik Huizinga, UD, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2674. irawan sewandono, retired, open universiteit, den haag
 2675. Mahya Hosseini, PhD candidate, UMCG, Groningen
 2676. Eline Hansen, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2677. Annika Brug, student, Groningen
 2678. Marton Szombati, Student, University of Groningen, Groningen
 2679. Cliff Ahenua, Hamburg
 2680. Ann Marie Wilson, Assistant Professor, Leiden University
 2681. Pamina Rey, Student, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2682. Marald Otten, Electrical Engineer, Eindhoven
 2683. Anna Rogers, Assistant professor, University of Copenhagen, Copenhagen
 2684. Carlos Azevedo, Research Fellow, Open University
 2685. Simon Truwant, universitair docent, KU Leuven, Leuven
 2686. Alison Chapman, Professor, St. John’s College
 2687. Daniele Lorenzini, Associate Professor of Philosophy, University of Pennsylvania, Philadelphia
 2688. Erieke Weitenberg, Researcher, Groningen
 2689. Ariane Sievert, Student, Hamburg
 2690. Matz, Secretary, Private, Kuntzig France
 2691. Meike Swager, Alumna, RUG, Groningen
 2692. Amanda Marley, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Harlingen
 2693. Jiamai Chen, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2694. Cavidan Soykan, Dr, Independent scholar, Izmir/Turkey
 2695. Marlies Heijkoop, alumna en voormalig medewermer, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2696. Wyke Ruedisulj, Legal counsel, Ruedisuj Advies, Utrecht
 2697. Carine Lallemand, Assistant professor, Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven
 2698. Marline Lisette Wilders, Assistant Professor, RUG, Groningen
 2699. Rieke Böhling, Postdoctoral Researcher, University of Bremen, Bremen
 2700. Petra Hendriks, Professor, University of Groningen, Groningen
 2701. teresa, student, rug, groningen
 2702. Kristina Lepold, Assistant Professor, Humboldt University, Berlin
 2703. Barbara De Cock, Professor, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve
 2704. Tim Brust, Student, NHL Stenden, Emmen
 2705. Anne Van Loon, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht
 2706. Ryan Wittingslow, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2707. Vasiliki Tsagkroni, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 2708. Karolina Pomorska, Associate Professor, Leiden University, The Hague
 2709. Maaike Warnaar, Assistant Professor, Universiteit Leiden, Leiden
 2710. Jona Lendering, Historian, -, Amsterdam
 2711. Ida Sabelis, VU, Heemstede
 2712. Dr Esther Mondragon, Senior Lecturer, City, University of London, London, UK
 2713. Kira Stavorinus, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2714. Eva Mijnders, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2715. Ayhan Aksu, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 2716. Esther Labrie, Geestelijk verzorger, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn, Netherlands
 2717. Cora Gottschalk, 35037, Marburg
 2718. ZUCC MA BALLZ, freeloader, non, ma city
 2719. Lilly Logemann, Student, Hamburg
 2720. Ren Jinruang, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2721. Pepijn, Student, Erasmus University Rotterdam
 2722. Thomas, Student, Hanze, groningen
 2723. Eva Visser, Student, University of Groningen, Groningen
 2724. Harrie Baken, proeflezer, Tilburg
 2725. Andrada Sava, Student, University Of Groningen, Groningen
 2726. Doris Täuber, Sozialpädagogin, Erfurt
 2727. Alexandra Brigatti, Student, University of Groningen, Groningen
 2728. E.F.F., Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2729. Marc van Oostendorp, Researcher., Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam
 2730. Rixt Deelstra, Groningen
 2731. Fennel Aurora, Product Management Community Lead, F-Secure, Paris
 2732. Dr. Alison E F Benbow, Psychologist, Senior Lecturer, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 2733. Daniël van der Kooij, Student, University of Groningen, Groningen
 2734. Samer Abdelnour, Associate Professor, University of Edinburgh, Edinburgh
 2735. Herman van de Werfhorst, Professor of Sociology, European University Institute, Florence
 2736. Oliver, Student, United International Business Schools, Barcelona
 2737. Marjolein de Vries, student, University of Groningen, Eindhoven
 2738. Yingqian Zhang, Associate professor, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 2739. Jeffrey de Boer, Student, University of Groningen, Groningen
 2740. Barend van der Meulen, Professor Institutional aspects of higher education, University of Twente, Enschede
 2741. Stefanie Heidmann, freelancer, none, Peissenberg
 2742. Hana Pandosova, student, University of Groningen, Groningen
 2743. Sasha Beer, Student, University of Groningen, Groningen
 2744. Willem van der Sluis, MA Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2745. Maximilian Spiegel, Research Assistant, The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill
 2746. Lotte Burrie, Student, University of Groningen, Groningen
 2747. Amelie Burchardt, Student, University of Groningen, Groningen
 2748. Ildikó Zonga Plájás, lecturer, Leiden University & University of Amsterdam, Amsterdam
 2749. Siri, Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 2750. Emma-Lee Amponsah, post-doctoral researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2751. Hugo Verheul, policy advisor, Groningen
 2752. Anna Tijsseling, Trainer, Rijksuniversiteit Groningen
 2753. Ellen Evers, Associate professor, University of California at Berkeley, Berkeley
 2754. Floor van der Marck, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2755. Lee Marie Frey, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2756. Sophie Elzinga, Student, Groningen
 2757. Sule Tomkinson, Associate Professor, Laval University, Quebec City
 2758. Mia Emily Dagtekin, Student, University of Groningen, Groningen
 2759. Laura Wevers, Groningen
 2760. Olivia Guest, Assistant Professor, Radboud, Nijmegen
 2761. Lara Khattab, Assistant professor, Mount Allison university, Canada
 2762. Johanna Stamm, Student, Groningen
 2763. Shu-Chien Chen, Bachelor Student, University of Amsterdam, Amstelveen
 2764. Nesrine Hmida, Student, Rotterdam
 2765. Catherine Meissner, Curriculum development, University of Groningen, Groningen
 2766. Willemien Sanders, researcher, Utrecht University, Utrecht
 2767. Prayoga Permana, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2768. Ignacio Polo, PhD student, UvA/NTU, Amsterdam
 2769. Sander van Lanen, Assistant professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2770. Anika Wittenberg, student, University of Groningen, Leeuwarden
 2771. Fenna de jong, Student
 2772. francesco testini, Adjunct professor, Jagiellonian University, Krakow
 2773. Tazuko van Berkel, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 2774. Emma Garnier, Violenstraat, Student, Groningen
 2775. Ivana Isailovic, Assistant professor, University of Amsterdam, AMSTERDAM
 2776. Nevien Kerk, Researcher, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 2777. Rosa Reitsamer, University of Music and Performing Arts Vienna
 2778. Kristin Eichhorn, temporary-replacement professor, University of Stuttgart, Stuttgart
 2779. Sophia Hohmann, Student, Bielefeld University, Bielefeld
 2780. Sandra Saab, University of Groningen, Groningen
 2781. Birna van Riemsdijk, Associate professor, University of Twente
 2782. Nils Donselaar, Lecturer, Radboud University Nijmegen
 2783. Stella Schröter, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2784. Sam Hamer, Junior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2785. Judith Bolding, Study Manager, Groningen
 2786. Eyassu, Software Developer, Hamburg
 2787. Nicky de Joode, Student, Windesheim Flevoland, Lelystad
 2788. Tara Dekleva, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2789. Yelena Kilina, University of Groningen
 2790. Ronald Trip, Financieel Controller, Hoogezand
 2791. Liv Sibinga, Student, New York
 2792. Fanis Missirlis, Research Professor, Cinvestav, Mexico City
 2793. Catherine Moughalian, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2794. Charlene Jaeger, Student, University of Groningen, Groningen
 2795. Milena dos Santos Bendixen, Student, University of Groningen, Groningen
 2796. Sinine Nakhle, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2797. Dominic Schmid, Student, Technische Universität Dresden, Dresden
 2798. Amelia Seine, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2799. Jana, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2800. Eduardo Costa Martins, Student Assistant, TU/e, Eindhoven
 2801. Antoine Vincenot, Student, Lunds universitet, Lund
 2802. Jonathan Spellerberg, teaching assistant, University of Groningen, Groningen
 2803. Tanja de Bie, Leiden
 2804. Thomas Mareite, Postdoctoral Researcher, Universität Tübingen
 2805. Ansgar Mohnkern, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2806. Carol Garzon-Lopez, Assistant professor, Campus Fryslân, University of Groningen, Leeuwarden
 2807. Ulle Endriss, Professor, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2808. Rineke Verbrugge, Professor, University of Groningen, Groningen
 2809. Francesca Moschino, student, Elte, Abbiategrasso
 2810. Daan Mekel, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2811. Drasko Kascelan, Lecturer, University of Essex, Colchester
 2812. Melda, Student, Leeuwarden
 2813. Femke Bijma, Groningen
 2814. Alex, Student, University of Groningen, Groningen
 2815. W. Nejjari, Assistant professor, Radboud University, Nijmegen
 2816. Debanjan Borthakur, Scarborough
 2817. Mauro Gatti, Associate Professor, University of Bologna, Bologna
 2818. Jülide Kont, PhD candidate, RUG, Groningen
 2819. Marieke Hoetjes, Assistant professor, Radboud university, Nijmegen
 2820. Lina Günter, Student, RUG, Groningen
 2821. Daphne Brandenburg, Assistant Professor of Philosophy, University of Groningen, Groningen
 2822. Jana, Student, University of Groningen, Groningen
 2823. Pamela, Groningen
 2824. Igor Lachet, Student, groningen
 2825. Tara Walker, Assistant Professor, St. Bonaventure University, Olean, NY, USA
 2826. Bram Lancee, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2827. Rozemarijn van de Wal, Researcher, Groningen
 2828. Sule Aytac, Sociology, PhD, -, İstanbul
 2829. Sumeyra, Student, Hanzehogeschool, Groningen
 2830. M. Carmen Parafita Couto, University Lecturer/Senior Researcher, Leiden University & Universidade de Vigo, Leiden/Vigo
 2831. River Stockmans, Student, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 2832. Dr. Susan Coltman, Postdoctoral Fellow, University of Colorado, Aurora, CO, USA
 2833. Karolina Jóźwiak, Student, University of Groningen, Groningen
 2834. Annelies Kleinherenbrink, Assistant prof., Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 2835. Morta Vidunaite, PhD student, Vytautas Magnus university, Vilnius, Lithuania
 2836. Elena Thomas, Student, RUG
 2837. Zeynep Kaşlı, Assistant Professor, ISS, EUR, Rotterdam
 2838. Bill Flack, Professor, Bucknell University, Lewisburg PA USA
 2839. Iris keuning, Study adviser, Groningen
 2840. Bryan Kruize, Student, University of Groningen, Groningen
 2841. Kim, Groningen
 2842. Lars Peter LAAMANN, Assoc. Professor (History), SOAS, University of London, London
 2843. Guillem Guerrero, Student, University of Amsterdam (UvA), Amsterdam
 2844. Layal ftouni, Assistant professor in gender studies, Utrecht University
 2845. Rucita samara jetta, Student, University of Groningen, Groningen
 2846. Melle wedholm, Teacher, Rug/Nhl stenden, Groningen
 2847. Luis Martin-Estudillo, Professor, University of Iowa, Iowa City
 2848. Kristóf Csölle, Student Assistant, University of Groningen, Groningen
 2849. Alessandra Tanesini, Professor, Cardiff University, Cardiff
 2850. Zdenka Skerdova, student, University of Groningen, Groningen
 2851. Kim, Student, Groningen
 2852. Yuqi Khoo, Student, RuG, GRONINGEN
 2853. susana vivancos serrano, Student, RUG, Barcelona
 2854. Marion Rijskamp, Student, Groningen
 2855. Nadia Fadil, Associate Professor, KU Leuven, Brussels
 2856. Karen, University of Groningen, Groningen
 2857. Kendra Hare, Communication Consultant, Groningen
 2858. A.Wiekens, Gepensioneerd, N.v.t., Groningen
 2859. Marie Rodet, Reader, SOAS, University of London, London
 2860. Anna Cyprianová, student, RUG, Groningen
 2861. Gladys Akom Ankobrey, Postdoctoral researcher, Maastricht University, Maastricht
 2862. T Klooster, Student of RUG, University of Groningen, Groningen
 2863. Juliette Kars, Student Advisor, RUG, Groningen
 2864. Lotje Elizabeth Siffels, PhD candidate, Radboud University, Utrecht
 2865. Tekla Slangen, Groningen
 2866. Cas Mudde, Stanley Wade Shelton UGAF Professor, University of Georgia, Athens, GA
 2867. Otilia Boldea, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 2868. Josijn Scheltema, Student, UvA, Amsterdam
 2869. Natalia, Former RA, RUG, Formerly Groningen
 2870. Rens Bod, Hoogleraar, UvA, Amsterdam
 2871. Marthe Baas, Student Advisor, University of Groningen, Groningen
 2872. Michel van Duijnen, Den Haag
 2873. Jelena Brankovic, Postdoctoral Researcher, Bielefeld University, Bielefeld
 2874. Dennis Jansen, PhD Candidate, Utrecht University
 2875. Kaya Simmons, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2876. Evelyn Bosma, Postdoc, Fryske Akademy
 2877. Marieke van den Brink, Professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2878. Michelle, PhD, UvA, amsterdam
 2879. Alexia Birgersson, Student, University of Groningen, Groningen
 2880. Sander, University of Groningen, Groningen
 2881. Miriam Dunst, Student, University of Groningen, Groningen
 2882. Sarah Schrader, Assistant Professor, Leiden Universiteit, Leiden
 2883. Peter Anastasiadis
 2884. Esther Andela, Student, RUG & UMCG, Groningen
 2885. Christine Vidon, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2886. Marieke Dubbelboer, Student Advisor, University of Groningen
 2887. Sabina Vaccarino Bremner, Former Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2888. Benjamin Herborth, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2889. Jeroen de Kloet, Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2890. Stijn Peeters, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2891. Yvonne Benschop, Prof, Radboud U, Nijmegen
 2892. Raquel Fernández, Professor, University is Amsterdam
 2893. Nicole van Os, Voorzitter Delegatie Werknemersorganisaties, Universiteit Leiden, Leiden
 2894. Jana Bacevic, Assistant Professor, Durham University, United Kingdom, DURHAM
 2895. Leo Lucassen, Professor, Universiteit Leiden, Leiden
 2896. Tim de winkel, Phd, Universiteit Utrecht, Rotterdam
 2897. Quinten, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2898. Alex Brandsen, Postdoc, Leiden University, Leiden
 2899. Katrine Stokke, student, Groningen
 2900. micha
 2901. Anton Bredenbals, Student, RUG, Groningen
 2902. Bruno Bottega, PhD candidate, UvA, Amsterdam
 2903. Sara Ahmed, independent scholar, UK, Weston Colville
 2904. Maurice Seredjuk, Student, Groningen
 2905. Natasza Dejczer, bachelor student, Hanze University of Applied Sciences Groningen, Groningen
 2906. Alissa Jones Nelson, Writer & Translator, University of St Andrews, Scotland, Berlin
 2907. Benja Blaschke, BSc student, University of Groningen, Groningen
 2908. Matt Sims, PhD Student, University of Groningen / Macquarie University, Groningen
 2909. Ludo Juurlink, UHD, Leiden University, Leiden
 2910. Ileana, Student, Hanzehogeschool, Groningen
 2911. Benjamin Hucko, student, University of Groningen, Groningen
 2912. Antonia dayal, Student, ., Groningen
 2913. M. Dingemanse, UHD, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2914. Maya Nolles, Recruitment Officer, University of Groningen / Campus Fryslân, Groningen
 2915. Gerwin van Schie, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2916. Tivadar Vervoort, PhD Fellow, KU Leuven, Brussels
 2917. Anna Watts, Professor of Astrophysics, University of Amsterdam, Amsterdam
 2918. Ashwini Vasanthakumar, Associate Professor, Queen's Law School, Kingston, Ontario, Canada
 2919. Fady, Student, University of Groningen
 2920. Christopher Brooke, Associate Professor in Political Theory, University of Cambridge, Cambridge
 2921. Ali Cenk Gedik, Associate Professor, dokuz eylül university, Izmir
 2922. Murat Aydemir, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2923. Stefania Travagnin, Professor, SOAS, London
 2924. Marek Susdorf, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2925. Linda Bos, Associate Professor, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2926. Paula Perea Garcia, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2927. Clara Schier, Student, University of Groningen, Groningen
 2928. Stefan Couperus, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 2929. Brad Wyble, Professor of Psychology, Penn State University, State College
 2930. Ethemcan Turhan, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2931. Klaus Müller, Retirement, American medical company, Ulzburg
 2932. Arlette Tuynman, Consultant (alumna RuG, Groningen
 2933. Francesca Bratton, Occasional Lecturer, Maynooth University, Maynooth
 2934. Charlotte Cheah mc corry, Groningen
 2935. Hannah Geerlings, Independent scholar, Frederick, MD
 2936. Tessa Magnée, Researcher, Rotterdam
 2937. Robbert
 2938. Iva Pesa, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2939. Taeke Schuurman, Social worker & student, University of Groningen, Groningen
 2940. Morgan Love, Study Advisor, University of Groningen, Groningen
 2941. Alice, Ex-PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 2942. Maria, student, University of Groningen, Groningen
 2943. Rocco Bellanova, Research Professor, Vrije Universiteit Brussel, Brussels
 2944. Sarina Sutter, PhD student, Vrije Universiteit
 2945. anonymous
 2946. Jaap de Wilde, professor, University of Groningen, Groningen
 2947. Fabienne Burkard, Student, University of Groningen, Groningen
 2948. Sophie Love, student, Harens Lyceum, Groningen
 2949. Emilija Jokubauskaite, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2950. Yannick Coenders, PhD Candidate, Northwestern University, Chicago
 2951. Mallika Sille, Student, Groningen
 2952. Sergio Rigoletto, lecturer, University of Gronngen, Amsterdam
 2953. Stern, student, RUG, Groningen
 2954. Claudia Minchilli, Lecturer, RUG, Groningen
 2955. Kris Hardies, Professor, University of Antwerp, Antwerp
 2956. Ludovica, Student, Rug, Groningen
 2957. Mirta Krsnik, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2958. Sophie Friedrich, student, Groningen
 2959. Ilona Sporrel, Studieadviseur, University of Groningen, Groningen
 2960. Giulia Evolvi, Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 2961. Zoe, Student, RUG
 2962. Andy Dietrich, Erfurt
 2963. Marijn Nagel, Freelance event manager, Groningen
 2964. anonymous
 2965. Daan Lijdsman, Policy advisor, RUG, Groningen
 2966. Ester Goddijn, Beheerder website adviescommissie DIHOO, Ministerie van OCW, Den Haag
 2967. Jamie March, Junior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2968. Andreea Suta, Bsc Student, University of Groningen, Groningen
 2969. Peter van Rooden, Associate Professor, University of Amsterdam, Leiden
 2970. Giovanna Micconi, Staff, Harvard University, Cambridge, MA, USA
 2971. Francesca Bulian, Postdoc, University of groningen, Groningen
 2972. Dion Kramer, Assistent Professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 2973. Jay, Nijmegen
 2974. Tatiana Markaki, Senior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2975. Henriette Engelke, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg
 2976. John Hoeks, Professor, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 2977. Vincent Dela Crux, Student, RUG, Groningen
 2978. Christopher Huck, Grip, Erfurt
 2979. Eva Susanna, student, RUG
 2980. Camilla Sutherland, Assistant Professor, RUG, Groningen
 2981. Pablo Rojas, Scientific Staff, University of Vienna, Vienna
 2982. Julian Rengers, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 2983. Ulrike Täuber, Operations Manager, Erfurt
 2984. Anda Kronberga, Student, Rijkstuniversiteit Groningen, Groningen
 2985. Cristiana Strava, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 2986. Elias Treumann, student, University of Groningen, Groningen
 2987. Lata Narayanaswamy, Associate Professor, University of Leeds, Leeds
 2988. Malvin Gattinger, Assistant professor, ILLC, University of Amsterdam, Amsterdam
 2989. Juan de Dios Santander Vela, JAO Development Systems Engineer, Joint ALMA Observatory, Vitacura
 2990. Can Çakır, Researcher, University of Münster, Münster
 2991. Helen Hetzke, Student, Hanze, Groningen
 2992. Berta Escolà, Student, RUG, Badalona
 2993. Margy MacMillan, Professor Emerita, Mount Royal University
 2994. Chloe Kervio, Lecturer, Groningen
 2995. Patrick Oliveras, Software developer, Independent, Guadalajara
 2996. Amelie, Student, RUG, Groningen
 2997. Wim Donners, 6114GV Susteren
 2998. Max Kemper, ReMa student, University of Groningen, Groningen
 2999. Andrew Hettiaratchi, Student, university of groningen, Groningen
 3000. Alexandra Done-Zikeli, Student, Groningen
 3001. ALESSANDRA Arcuri, Professor, Erasmus University, Rotterdam
 3002. Iris, Student, RUG, Groningen
 3003. Carina van de Wetering, Lecturer, Leiden University, Leiden
 3004. Niek Slijper
 3005. Rashid Gabdulhakov, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 3006. Madeleine Divinagracia, Student, University of Groningen, Groningen
 3007. Sara Giarrusso, Postdoctoral scholar, CNRS, Toulouse
 3008. Emily Shoebridge, student, LTAS, groningen
 3009. Alva Nordman, Student, Groningen
 3010. Maja Rihtaric, LTAS, Groningen
 3011. Josephine Haas, Student, Groningen
 3012. Laliv Melamed, Assistant professor,, RUG, Ansterdam
 3013. chloe ní fhiontaigh, Student, Hanze, Groningen
 3014. Stephan, Groningen
 3015. Zoë Anneveldt, Groningen
 3016. Paula Parra, Student, Groningen University, Groningen
 3017. Pauline Löhr, student, ug, groningen
 3018. Emilie van Zandbergen, Student, Rijksuniversiteit, Groningen
 3019. Flavia, social worker, groningen
 3020. Nathalie Hagelstein, Student, University of Groningen, Groningen
 3021. Sander Vink, Translator, Toronto
 3022. Myrthe de Vree, Student, Rijks Universiteit Groningen, Groningen
 3023. Noemi, Student, Groningen
 3024. Miriam Prior, Student, University of Groningen, Groningen
 3025. Simona, Violinist, BOLOGNA
 3026. Talita Cetinoglu, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3027. Elena Cool, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3028. Isabel, Teacher/researcher, RUG, Groningen
 3029. Gerrit Dijkstra, Archaeologists, Warns
 3030. Julia Trost, Student, Groningen
 3031. Margaux Soulet, Groningen
 3032. Tess, Psychologist, Groningen
 3033. Ava Verkuil, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3034. Quirijn van den Hoogen, universitair docent kunstebleid, Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit van Amsterdam, Rotterdam
 3035. Agha Bayramov, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3036. Ashling, Customer success manager, RUG, Groningen
 3037. Marije Michel, Full professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3038. Sven Schellekens, Student, UvA, Amsterdam
 3039. Nina Yrausqyib, Student, RUG, Groningen
 3040. Marko Markovic, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3041. Beatrice Cugut, Student, Groningen
 3042. Annelien de Dijn, Hoogleraar, Universiteit Utrecht, AMSTERDAM
 3043. Abegael Kerns, Magazijn medewerker, Groningen
 3044. Annie van den Oever, Associate Professor / Extraordinary Professor, University of Groningen/ University of the Free State, Groningen / Bloemfontein
 3045. Alex Drace-Francis, Associate Professor, European Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 3046. Charlotte Spiekman, Student, University of Groningen, Groningen
 3047. Lotus Friede, Student, Amsterdam
 3048. Zoé Linden, Student, RUG, Groningen
 3049. Leon A. Heim, PhD Student, University of Potsdam, Potsdam
 3050. Carine van Rhijn, ass.professor, Utrecht University, Utrecht
 3051. Ilka Gleibs, Associate Professor, London School of Economics, London
 3052. Fleur Renkema, Student, University of Groningen, Groningen
 3053. Anna Bleeck, PhD candidate, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3054. Carin Maas, Learning & Development advisor, Vrije Universiteit Amsterdam, Almere
 3055. Katell Lavéant, Associate Professor, Utrecht University, Utrecht
 3056. Elske, Student, Groningen
 3057. Jeremy Trevelyan Burman, PhD, Fellow of the American Psychological Association, UD, University of Groningen, Groningen
 3058. Sanne van Zuilekom, student, RUG, Groningen
 3059. Aliya Al Uariachi, Groningen
 3060. Moritz Steier, Student, RUG, Groningen
 3061. Mart Eerens
 3062. dr Marco Langbroek, Lecturer, TU Delft, Leiden
 3063. Karina Bravo Flores, Postdoc, Iowa City
 3064. Hannah Foerster, student, University of Passau, University of London, Passau
 3065. Suzanne Aalberse, Assistant professor, University of Amsterdam
 3066. Vineet Thakur, University Lecturer, Leiden University, Leiden
 3067. Arwen de Sera, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3068. Maeve McKeown, Assistant Professor of Political Theory, University of Groningen, Groningen
 3069. Sebastiaan Faber, Professor of Hispanic Studies, Oberlin College, Oberlin, OH, USA
 3070. abeba, mozilla foundation
 3071. Cristiana Cacencu, student, Groningen
 3072. Trivik Verma, Assistant Professor, TU Delft
 3073. Ferdinand Wüller, Student, University of Groningen, Groningen
 3074. Julia Daszkiewicz, Student, University of Groningen, Groningen
 3075. Toni Haastrup, Professor in International Politics, University of Stirling, Stirling
 3076. Brigitte Vedder, Oberstudienrätin, Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen, Köln
 3077. Gertjan Hoetjes, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 3078. Madison Mundy, Student, Groningen
 3079. Renée, den haag
 3080. Paola Gori Giorgi, Professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3081. Julian Scharler, Student, University of Groningen, Groningen
 3082. Nea Kauko, Student, Groningen
 3083. Stephanie Steinmetz, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3084. Maarten Derksen, UHD, RuG
 3085. Nina Köll, Assistant Professor, University College Utrecht
 3086. Lidia van Huizen, sr. consultant quality & patient safety, UMC Groningen, Groningen
 3087. Taylor de Geus, Student, University of Groningen, Groningen
 3088. Sofia Wickberg, Assistant professor, University of Amsterdam
 3089. Anya Topolski, Associate Professor, Radboud University, Nijmegen
 3090. Charlotte Brandes, Student, RUG, Groningen
 3091. Laura Castañeda Cruz, Professor, Junta de Andalucia, Almería
 3092. Salman Hairan, Student, Groningen
 3093. Jacob Engelberg, Docent, Universiteit van Amsterdam, Amersfoort
 3094. Moritz Höger, Student, Rug, Groningen
 3095. Mayte Moreno, Student, RUG, Groningen
 3096. Debbie Lager, Docent, Groningen
 3097. Eelco Tromer, veni postdoctoral fellow, University of Groningen, Sauwerd
 3098. Manon Heinhuis, Master student, University of Groningen, Groningen
 3099. Kavishya Kulatunga, Student, Campus Fryslan, Leeuwarden
 3100. Freek Oude Maatman, Lecturer/PhD student, Radboud University/University of Groningen, Nijmegen/Groningen
 3101. Lise Woensdregt, PhD Candidate, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 3102. Reyhan Furman, Senior Lecturer, University of Central Lancashire, Preston
 3103. Lana Askari, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3104. Rogier van Reekum, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3105. Sheza Sham, student, Groningen
 3106. Elmer Veldkamp, Universitair docent, Universiteit Leiden, Leiden
 3107. Jana Reisinger, student, Bad Camberg
 3108. Ying-Fu Li, nt2-docent, EOA Taalrijk, Venray
 3109. Hanja Streefkerk, Docent, Openbaaronderwijs groningen, Groningen
 3110. Diana Catana, Student, University of Groningen, Groningen
 3111. Antonia Wechner, Student, EUR, Rotterdam
 3112. Teun Joshua Brandt, PhD Student, University of Groningen, Groningen
 3113. Daniela Jaramillo Dent, Postdoctoral researcher, University of Zurich, Zurich
 3114. David Owen, Academic, University of Southampton, Southampton
 3115. Jeremy Swist, Lecturer, Brandeis University, Waltham, Massachusetts
 3116. Sophie P, Student, University of Groningen, Groningen
 3117. Bettina Reitz-Joosse, Associate Professor of Latin Literature, RUG, Groningen
 3118. Moa Hollsten, Student, RUG, Groningen
 3119. Talea Brehm, Student, RUG, Groningen
 3120. Adrienne Joy Lesley Arnot-Bradshaw, PhD candidate, RMIT University, Melbourne
 3121. Silvia Mazzini, Assistant Professor in Aesthetik, Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts, Groningen
 3122. Seán Mfundza Muller, Senior Research Fellow, Johannesburg Institute for Advanced Study, Johannesburg
 3123. Matthea Westerduin, Phd, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3124. Iris Marissen, Student, Universiteit of Groningen, Groningen
 3125. Barak Kalir, professor, University of Amsterdam
 3126. Alexander Bade, Student, Rug, Groningen
 3127. Vass Verkhodanova, Assistant professor, University of Groningen
 3128. Anna Moreno, Kunstenaar, voormalige docent KABK, 's-Gravenhage
 3129. Philippe Bédard-Gagnon, Student, Groningen
 3130. Daniela Sasu, Student, RUG, Groningen
 3131. Federico Minzoni, PHD student, RUG, Groningen
 3132. K Chan, Amsterdam
 3133. Ervin Kondakciu, PhD student, University of Groningen/ University of Hamburg, Groningen
 3134. Adria LeBoeuf, Assistant Professor, University of Fribourg, Fribourg
 3135. Johann Alvensleben, Student, Groningen
 3136. Yousra Rahmouni Elidrissi, Assistant professor, Utrecht university, Utrecht
 3137. Daniel Leix Palumbo, PhD candidate, University of Groningen
 3138. Liesbeth Schoonheim, Postdoctoral researcher, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 3139. Prashant Goyal, Software Developer, Indian Institute of Technology, BHU, Noida
 3140. hans knot, coordinator alumni Orthopedagogiek RUG, universiteit Groningen, groningen
 3141. Laura Damiano, Research support, UMCG, Groningen
 3142. Özlem Yeter, Rug, Groningen
 3143. Guy Geltner, Professor of History, Monash University, Melbourne
 3144. Christian Henderson, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 3145. Saskia Bonjour, UHD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3146. Jasmina Čengić, student, Sarajevo
 3147. Samuel Stork, Student, University Groningen, Groningen
 3148. Nick Brommersma, Student (ma), RUG, Groningen
 3149. David Weimer, Curator, Newberry Library, Chicago, USA
 3150. Lisa Gaufman, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 3151. Alex Huang, Researcher, Erasmus University, Rotterdam
 3152. sandra ponzanesi, Professor, Utrecht University, Amsterdam
 3153. Martijn de Koning, UHD, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen
 3154. Laia Bonet Orrego, Student, University of Groningen, Groningen
 3155. Omid Bagherli, Tufts Univeristy, Medford
 3156. Bert Grutjes, Publicist, Grutjes, Eindhoven
 3157. Efi Tsouri, PhD student, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam
 3158. Elizabeth O'Neill, Assistant Professor, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 3159. Liselotte T, Student, RUG, Groningen
 3160. Paula Miženková, Student, RUG, Groningen
 3161. Dora Yue, Student, University of Groningen, Groningen
 3162. Evelina Leivada, Autonomous University of Barcelona & ICREA
 3163. Peter Postma, PhD student, Leiden University, Groningen
 3164. Iva Dzhunova, Student, RUG, Groningen
 3165. Chris Flinterman, PhD researcher, RUG, Groningen
 3166. Ruben Hordijk, PhD researcher, Linköping University, Norrköping
 3167. Henriette Frye, Student, Groningen
 3168. Simone Varriale, Lecturer, Loughborough University, UK, Lincoln, UK
 3169. Mai Petermann, Student, RUG, Groningen
 3170. Lila Dimas, Student, University of Groningen, Groningen
 3171. Kim Knibbe, Associate professor, Groningen University, groningen
 3172. Samuel Iskandar, Student, University of Groningen, Groningen
 3173. Edith Fernández, student, RUG, Groningen
 3174. Pieter Verstraete, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Berlin
 3175. Antoon De Baets, Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3176. Daria Danila, Student, University of Groningen, Groningen
 3177. Mieke Waschbüsch, Student, RUG, Groningen
 3178. Rafael Funke, Student, RUG, Groningen
 3179. Anna Kles, Student, RUG, Groningen
 3180. William Whitcombe, Student, RUG, Groningen
 3181. Andreea Gabriela Ion, Student, RUG, Groningen
 3182. Mila Meinhof, Student, RUG, Leeuwarden
 3183. Beatriz foruria, Nutricion, Almería
 3184. Chloé de Canson, Assistant Professor, University of Groningen
 3185. Reebee Garofalo, Professor Emeritus, University of Mass Boston, Boston
 3186. Jantje Schaafsma, Social Work, Worried parent, Groningen
 3187. Mara Hoppe, Student, RUG, Groningen
 3188. Esmée, PhD student, Radboud Universiteit & KU Leuven, Nijmegen
 3189. Aida Mamedova, Full time student, RUG, Groningen
 3190. Tara Joanroy, RUG, Groningen
 3191. Corinna Naeve, student, RUG, Groningen
 3192. Laura Juricic, Student, Groningen
 3193. Anna-Maria Dimitriou, Student, RuG, Groningen
 3194. kaja borse, student, groningen
 3195. Ajlin Alagic, student, Groningen
 3196. Brenno Mulder, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3197. Sabrina Dehati, Groningen
 3198. Kim Hakenberg, Student, University of Groningen
 3199. Zoltán Lippényi, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3200. Adrian, Student, Groningen
 3201. Paul Dekker, UD, UvA, Amsterdam
 3202. Αngelika Strati, Student, University of Groningen, Groningen
 3203. Sonja K Billerbeck, Assistant professor, RUG, Groningen
 3204. Marlen Lauffer, Senior Researcher, Leiden University Medical Center, Leiden
 3205. Marijn Feenstra, Groningen
 3206. SMcGregor, student, RUG
 3207. J.M. Geestman, Student, RuG, GRONINGEN
 3208. Caroline van Wijngaarden, Student, RuG, Groningen
 3209. Anja Schmeinck, Student, University of Groningen, Groningen
 3210. Megan Koch, Den Haag
 3211. Alicia Fischer, Student, Groningen
 3212. Ard van Noordenne, Student, University of Groningen, Groningen
 3213. Daniel Skala, student, RuG, Groningen
 3214. D. Mädler, student, Groningen
 3215. Aaron Landers, student, RUG, Groningen
 3216. Nathan Soer, Student, RUG
 3217. Charlotte Karem Albrecht, Assistant professor, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 3218. Sanne de Leeuw, Student, University of Groningen, Groningen
 3219. amelia Lynch
 3220. Maria Ogîrcin, Student, Groningen
 3221. Giorgi Shatirishvili
 3222. Saide jabani, Groningen
 3223. Philipp Schmerheim, Docent, Universität Hamburg, Hamburg
 3224. Marijn van Wingerden, Assistant Professor, Tilburg University
 3225. Emma Bartz, Student, Groningen
 3226. Stijn, Student, Rug, Groningen
 3227. Tess Kanters, Student, Groningen
 3228. Alex Walden-Baur, Videographer, Free-lancer, Essingen
 3229. Robert Venger, Student, n/a, Groningen
 3230. Aninthitha Nath, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3231. Abigail Berengut, Student, University of Groningen, Groningen
 3232. Ana Ranitovic, Research Analytics Policy Advisor, University of Groningen, Groningen
 3233. Timothy Bartlett, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3234. khushi, student, RUG, groningen
 3235. Carlo Ierna, Universitair Docent, Vrije Universiteit Amsterdam
 3236. Chris Lorenz, Prof.em.; international research associate, VU, History Dept.; Institute for Social Movements, RUB, Witten
 3237. Tjasa Drobnic, Student, University of Groningen, Groningen
 3238. Alexandra D'Urso, Educational Developer, independent researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 3239. Aidan McGlynn, Senior Lecturer, University of Edinburgh, Edinburgh
 3240. Lotte Hofbauer, Student, Groningen
 3241. Paulina Rabah, Lecturer, Leiden University, Leiden
 3242. Mohammed Sharifpour, Student, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 3243. nadia el ghaddar, student, groningen
 3244. Ineke Visser, Education coördinator, University of Groningen, Hurdegaryp
 3245. Audrina Jasmine, Student, University of Groningen, Groningen
 3246. Hanno Sauer, Utrecht University
 3247. Lorenz Embacher, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3248. Roxanne Phillips, Postdoc, LMU, Munich
 3249. Koen Zwart, Lab associate, ICON, Groningen
 3250. Rachel Griffin, PhD candidate, Sciences Po, Paris
 3251. Iryna, Hamburg
 3252. Nicolás Soler, Student, University of Amsterdam
 3253. Maximilian Eisenbart, Student/Former Student Assessor, RUG/Campus Fryslân, Leeuwarden
 3254. Milan Mostertman, Student, University of Groningen, Groningen
 3255. Amy Klose, Student, University of Groningen, Groningen
 3256. Sara Todorovikj, Research Assistant, Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
 3257. Maddalena Fazzo Cusan, Student, RUG, Groningen
 3258. Farah Focquaert, Docent, UGent, Gent
 3259. Andrei Onet, BSc Student, University of Groningen, Groningen
 3260. Anthi Georgiadou, Student, University of Groningen, Groningen
 3261. Vivien Fabry, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3262. Bogdan-Ionut Tofaleanu, Student, University of Groningen, Groningen
 3263. Angela Tol, PhD, UMCG, Groningen
 3264. Willy Lokies, Schorndorf
 3265. Judith Meurs, Student, University of Groningen, CF, Leeuwarden
 3266. Līna Austra Putāne, student, University of Groningen Campus Fryslan, Leeuwarden
 3267. Clint Verdonschot, Docent, Universiteit Utrecht, Utrecht
 3268. Elize Greidanus, Groningen
 3269. Ronja Eike, PhD Student, UMCG/RUG, Groningen
 3270. Finja Gaber, Student, University of Groningen, Zuidwolde
 3271. M mohammed, Student, Tilburg
 3272. Catarina Dutilh Novaes, Professor of Philosophy, VU Amsterdam, Amsterdam
 3273. Arnab Dutta, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3274. Wouter Wiersma, PhD, University of Groningen, Groningen
 3275. Lisa Smit, Student, University of Groningen, Groningen
 3276. Julia Gorny
 3277. Saskia Heisterborg, MA Student @RUG, Groningen for Palestine, Groningen
 3278. Sebastian Lazarus, Student, Hanze UAS, Groningen
 3279. Ella Levien, Student, University of groningen, HAMBURG
 3280. Miguel Cibien, Student, University of Groningen, Groningen
 3281. Eleni Kouzi, Student, Faculty of psychology, Groningen
 3282. Sietse Hagen, Student, University of Groningen, Groningen
 3283. Brenda Bartelink, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3284. Stefanie Lüpke, LagE e. V., Hannover
 3285. Mia Lerm Hayes, Professor, UvA, Amsterdam
 3286. David Shim, Senior Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3287. Mathijs van de Sande, assistant professor of political philosophy, Radboud Universiteit, Nijmegen
 3288. Maxwell Modell, PhD Student, Cardiff University, Cardiff
 3289. Kim Smeenk, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3290. Amaryllis Remes-Abicht, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3291. Oskar Lemke, Student, Leuphana University Luneburg, Luneburg
 3292. Anoushka muller, Retailworker, Groningen
 3293. Eden Young, PhD, University of Groningen, Groningen
 3294. Iris van Rooij, Professor of Computational Cognitive Science, Radboud University, Nijmegen
 3295. Ruby Lüpke, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3296. Yasmin Madsen, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3297. Nienke de Jonge, University of Groningen, Groningen
 3298. Valentina Gasser, PhD Student, ETH Zürich, Zürich
 3299. Dide van Eck, Postdoctoral researcher, KU Leuven, Leuven
 3300. Jordis Vera Dörfler, Student, Groningen
 3301. Paula Lokies, Student, Universität Mannheim, Mannheim
 3302. Tessa Foekens, Student, RuG, Groningen
 3303. Jesse van Amelsvoort, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 3304. Maja Hertoghs, Universitair docent, UvA, Amsterdam
 3305. Polly Pallister-Wilkins, Associate Professor, University of Amsterdam
 3306. Julius Westerhoff, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3307. Jarla Busse, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3308. Francesco Battaglia, Professor, Donders Institute, Radboud Universiteit
 3309. Marike Schneider, Student, University of Groningen, Groningen
 3310. Roos Metselaar, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3311. Noah Staiger, Student, University of Groningen, Groningen
 3312. Ajani Yokeeswaran, Student, RUG, Groningen
 3313. Julia Costa Lopez, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3314. Aleksandra Piletić, Postdoctoral Researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 3315. Berfu Unal, Lecturer
 3316. Kim Knibbe, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 3317. Shyama Vermeersch, Research and teaching assistant zooarchaeology, University of Groningen, Groningen
 3318. Rosalba Icaza, Professor of Global Politics, Feminisms and Decoloniality, Erasmus University Rotterdam, Den Haag
 3319. Jelle Couwenberg, MES-Engineer/student, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 3320. Nasser Kalantar, Professor, University of Groningen, Groningen
 3321. Xavier Guillaume, Associate Professor, University of Groningen / IRIO
 3322. Agata Szperl, Educationalist, FSE RUG, Groningen
 3323. Indira van der Zande, Assistant Professor, University of Groningen, Leeuwarden
 3324. Yolande Jansen, Prof, Uva and vu
 3325. Claire Hancock, professor, Univ. Paris-Est Creteil, Paris
 3326. Sybren Siebesma, student, NHL Stenden, Leeuwarden
 3327. Julien Djenidi, Student, UvA, Amsterdam
 3328. Jiska Engelbert, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3329. Jorrit Lettinga, Docent/student, RUG, Groningen
 3330. Hilde De Weerdt, Professor, Knaw-iisg & KU Leuven, Leiden
 3331. Francisca de Haan, Prof. em., CEU
 3332. Theresa Josephine Seipp, PhD researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 3333. Luisa Hörtnagel, student, University of Groningen, Leeuwarden
 3334. Minita Franzen, UD, EUR, Rotterdam
 3335. Claire Weeda, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 3336. Lauri Stevens, Student, University of Groningen, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3337. Shahrzad Shafei, Teaching Assistant, University of Groningen, Groningen
 3338. Annika Priebe, Student, University of Groningen, Groningen
 3339. Arman Noroozian, Post-Doctoral Researcher, University of Amsterdam
 3340. María Isabel Marín Morales, PhD student, University of Groningen, Groningen
 3341. Marguerite van den Berg, UHD, Universiteit Utrecht
 3342. Johann Clasen, Student, University of Groningen, Groningen
 3343. Robert-Jan Wille, Researcher/Lecturer, Universiteit Utrecht, Nijmegen
 3344. George Blaustein, University of Amsterdam, Amsterdam
 3345. Jill Toh, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 3346. Sanaz Afshin, PhD student, University of Groningen, Groningen
 3347. Deepesh Toshniwal, Assistant professor, Delft University of Technology, Delft
 3348. Sabine Oertelt-Prigione, Professor, Radboudumc / University of Bielefeld, Nijmegen
 3349. Max de Vries, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3350. Waheed Adam, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3351. Jochen Hung, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 3352. Irma lammers, PhD researcher, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3353. Lucia Admiraal, Assistant professor, University of Groningen
 3354. Laura Laguna Salvado, Assistant professor, ESTI institute of technology, Bayonne (France)
 3355. Inga Luchs, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3356. Gavin Mueller, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3357. Laura Keesman, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3358. Kathi Lemmens-Krug, Hengelo
 3359. Danai Petropoulou Ionescu, PhD Candidate, Maastricht University, Maastricht
 3360. João C. Magalhães, Assistant Professor, University of Groningen
 3361. Dirk-Jan Scheffers, Professor, University of Groningen, Groningen
 3362. Rachel Spronk, UHD, Universiteit van Amsterdam
 3363. Faye Oosterhoff, Not applicable, Not affiliated, Delft
 3364. Elaine Swan, academic, University of Sussex, London
 3365. Alex, Student, University of Groningen, Campus Fryslan, Groningen
 3366. Sophie Wichert, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslan, Leeuwarden
 3367. Ana Uribe Sandoval, Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3368. Naomi Appelman, PhD onderzoeker, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3369. Mariia Abdurashitova, Student, University of Groningen, Groningen
 3370. Seiki Tanaka, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3371. Timo Koren, Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 3372. Garjan Sterk, Coördinator Radboud Gender & Diversity Studies, Radboud Universiteit, Utrecht
 3373. Elise Benard, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslan, Leeuwarden
 3374. Sophie Schildberger, Student, Rug, Leeuwarden
 3375. Girija Joshi, Postdoctoral researcher, EHESS and Leiden University, Paris
 3376. Lisa Thomas, Student, University of Groningen, Campus Fryslan, Krefeld
 3377. Tanja Bhuiyan, Postdoc, University of Freiburg, Freiburg
 3378. Eliza Steinbock, Associate Professor Gender and Diversity Studies, Maastricht University, Maastricht
 3379. Dorien koopmans, Office management assistant, University of Groningen, Groningen
 3380. Minke Tamsma, Student, University if Groningen, Tynaarlo
 3381. Giorgos Kouloumis, Student, University of Groningen, Groningen
 3382. Francesco Maresca, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3383. Miko Flohr, University Lecturer, University of Leiden, Leiden
 3384. Sara Malou Strandvad, Associate Professor, University of Groningen
 3385. Frank Zengerink, Teacher of English, Volta Beilen, Groninen
 3386. Tim Jelfs, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3387. Stijn Klarenbeek, PhD Candidate, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3388. Isabel Awad, Associate professor, EUR, Rotterdam
 3389. Bart Mijland, Utrecht University, Utrecht
 3390. Meggy Lennaerts, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 3391. Charlotte Knowles, Assistant Professor of Philosophy, University of Groningen, Groningen
 3392. Ron vom Scheidt, Student, Leeuwarden
 3393. Joey Verhaar, Student / Docent, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3394. Josephine Pascoe, PhD candidate, Utrecht University, Utrecht
 3395. Annika Thömmes, Student, University of Groningen, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3396. Reijer Hendrikse, Postdoc, VUB, Brussel
 3397. Sira, Student, Groningen
 3398. Evy de Joode, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3399. Robin Celikates, Professor of Philosophy, Freie Universität Berlin, Berlin
 3400. Naomi Van Overveld, PhD Candidate, Groningen
 3401. Nicholas Baer, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 3402. Solveig Castelli, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3403. Charlotte Greve, Student, University of Groningen - Campus Fryslân, Leeuwarden
 3404. Janne Tullius, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3405. Simone Francescato, Associate Professor, Ca' Foscari University of Venice, Venice
 3406. Heinz G. Fehrenbach, Univ.-Prof., Research Center Borstel, Germany, Borstel, Germany
 3407. Sjors Weggeman, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3408. Lara O’Toole, Student, Groningen
 3409. Tatiana Acevedo Guerrero, Assistant Professor, Utrecht University
 3410. Marije Miedema, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3411. Veronica Marije Torjussen, Student, Groningen
 3412. Melanie Richter-Montpetit, Senior Lecturer, University of Sussex, UK
 3413. Ella Pickman, Student, University of Groningen
 3414. Joanna Zienkiewicz, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3415. Alberto Godioli, Associate professor, University of Groningen
 3416. Carolina Reyes, Scientist, Empa, Dübendorf
 3417. Ugur Aytac, Postdoctoral researcher, Utrecht University, Utrecht
 3418. Mar Castañeda, Administrativo, marcoleki66@gmail.com, Almería
 3419. Cynthia Liem, Associate Professor, TU Delft, Delft
 3420. Jago Müller, Docent, University Groningen, Groningen
 3421. Bart van Donselaar, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3422. Kristina Kolbe, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3423. Derk van 't Slot, Student, University of Groningen/ Cous Fryslan, Leeuwarden
 3424. YonathanListik, Lecturer, Leiden university, Amsterdam
 3425. Ella Fitzpatrick, Student, University of Groningen, Groningen
 3426. Remco Breuker, Professor of Korean Studies, Leiden University, Leiden
 3427. Alissa Vogel, Student, University of Groningen, Groningen
 3428. Giulia Trentacosti, Research Support, University of Groningen Library, Groningen
 3429. Samaya Nissanke, Associate Professor in Physics and Astronomy, University of Amsterdam, Amsterdam
 3430. Julia Zurita, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3431. Esmé Johnson, Faculty student assessor, Rijksuniversiteit Groningen, Leeuwarden
 3432. Carlijn Klinkhamer, Student, University of Groningen - Campus Fryslân, Leeuwarden
 3433. Daniel LOICK, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3434. Nika, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3435. Aoife O'Mahony, Student, University of Groningen Campus Fryslân, Leeuwarden
 3436. Nelly Marosi, PhD student, University of Groningen, Groningen
 3437. Ilse Josepha Lazaroms, Writer and publisher, Amsterdam
 3438. Sheila Slofstra, Student, University of Groningen
 3439. Ladan Rahbari, Assistant Professor of Political Sociology, University of Amsterdam, Amsterdam
 3440. Thijs Lijster, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 3441. Mylène Jacquemart, Postdoctoral Researcher, ETH, Zurich
 3442. anonymous, Associate Professor, Amsterdam
 3443. Henriette, MCL
 3444. Titus Stahl, Assistant Professor, University of Groningen,
 3445. Henriette, student, RUG, Leeuwarden
 3446. Tom Goldschmidt, Student, Groningen
 3447. Ingrid Robeyns, Professor in Ethics of Institutions, Utrecht University, Utrecht
 3448. Mineke Bosch, Prof. em., RUG, Groningen
 3449. Leon Feld, PhD student, ETH Zürich, Zürich
 3450. Cato Piek, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3451. Brunilda Pali, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3452. Leonie Christel, Student, RUG, Leeuwarden
 3453. Faisal Hamadah, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 3454. Julide Sezer, Student, Utrecht University, Utrecht
 3455. annelies moors, Professor emerita anthropology, University of amsterdam, amsterdam
 3456. Amanda Alencar, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3457. Minke Hajer, Postdoctoral researcher, University of Groningen, Groningen
 3458. Nina Köll, Assistant Professor, University College Utrecht, Amsterdam
 3459. Ivan Huizinga, Chair, DWARS Groningen, Groningen
 3460. Simon Otjes, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 3461. Dan Hassler-Forest, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 3462. Toon Kerkhoff, Universitair docent, Universiteit Leiden, Leiden
 3463. Eric Schliesser, Professor of Political Science, University Of AMSTERDAM, Amsterdam
 3464. Nellie Konijnendijk (op eigen titel), Beleidsadviseur Diversiteit en Inclusie, KNAW, Amsterdam
 3465. Barry Hilliard, Student, Groningen
 3466. Dick Zijp, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 3467. Leila Demarest, Associate Professor, Leiden University, The Hague
 3468. Lieke Smits, Postdoctoral researcher, University of Antwerp, Antwerp
 3469. Kocku von Stuckrad, Professor of Religious Studies, University of Groningen, Groningen
 3470. Cameron Laszlo Filkin, Student, University of Groningen, Groningen
 3471. Nynke Douma, PhD Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3472. Onur Sahin, Researcher, Utrecht University, Utrecht
 3473. Iris Bijlsma, Student, Groningen
 3474. Donya Alinejad, Assistant Professor, Utrecht university
 3475. Sarah Bracke, Prof. Sociology, University of Amsterdam, Amsterdam
 3476. Sonia Polidori, Student, University of Groningen, Groningen
 3477. Dr. Jana Lasser, PostDoc, Graz University of Technology, Graz
 3478. Koen Leurs, Associate professor, Utrecht University, Utrecht
 3479. Manon Wilms, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3480. Naomi van Stapele, Lector, THUAS, Katwijk aan zee
 3481. Zakia Essanhaji, Researcher, Vrije Universiteit Amsterdam
 3482. Hannah Dik, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3483. Yrsa Waanders, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3484. Carolyn Birdsall, Associate Professor of Media Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 3485. Nynke Gubbels, Student, Groningen
 3486. Dr Stuart W. Flint, Associate Professor, University of Leeds, Leeds
 3487. Ilse Claassen, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3488. Janet Hering, Director and Prof. Emerita, Eawag / ETH Zurich / EPFL, Zurich
 3489. Daniel Leising, Professor of Psychology, Technische Universität Dresden, Dresden
 3490. Lea Lemke, Student, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3491. Lucy Avraamidou, GRONINGEN
 3492. Jason Resnikoff, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3493. Jana Knot-Dickscheit, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 3494. João Graça, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3495. Michael Dee, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 3496. Bharath Ganesh, Assistant Professor, University of Groningen
 3497. Rachel van der Merwe, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3498. Mille van der Spoel, Student, University of Groningen, Groningen
 3499. Rosalie Levenslicht, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3500. Alina Achenbach, PhD researcher, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3501. Jolijn, PhD candidate, GIA University of Groningen, Groningen
 3502. Amaranta, Marketing, Recruitment & IR manager, UG/Campus Fryslân, Groningen
 3503. Maarten Zwiers, universitair docent, Faculty of Arts, Groningen
 3504. Sepideh Yousefzadeh, Associate Professor, Campus Fruslan, University of Groningen, Leeuwarden
 3505. Tessa Van der voort, Environmental scientist, NMI, Groningen
 3506. Jeanette den Toonder, Associate professor, European languages and cultures, Groningen
 3507. Mark L. Thompson, Senior Lecturer, Faculty of Arts, Groningen
 3508. Dr. Jan Teurlings, Lecturer, Media Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 3509. Jamie Snow, Manager of International Affairs and Alliances, Technical University Munich, School of Management, Munich
 3510. Anja Smykowski, Grant and impact support, University Medical Center Groningen, Groningen
 3511. Patricia Schor, Researcher, Dept. Ethics and Political Philosophy, Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 3512. Natalie Scholz, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3513. J.D. Schnepf, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3514. Jamie Snow, Manager of International Affairs, Technical University Munich, Munich
 3515. Caitlin Ryan, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3516. Arianna Rotulo, Assistant Professor, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3517. Enzo Rossi, Associate Professor of Political Science, University of Amsterdam, Amsterdam
 3518. Kathryn Roberts, Assistant Professor, RUG, Groningen
 3519. Manuel Reyes, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3520. Miente Pietersma, PhD-Student, RUG, Groningen
 3521. Madelon van Oostrom, Senior Researcher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 3522. Hanne Nijtmans, PhD Candidate, RUG, Groningen
 3523. Marijke Naezer, Independent researcher, n/a, Groningen
 3524. Dana Mustata, Assistant Professor, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 3525. Stephen Milder, Assistant Professor of European Politics and Society, Faculty of Arts, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3526. Anna Mikhaylovskaya, PhD candidate, RUG, Leeuwarden
 3527. Hugh McDonnell, Assistant Professor in European Languages and Cultures, RUG, Groningen
 3528. Sera Markoff, Professor of Theoretical Astrophysics, University of Amsterdam, Amsterdam
 3529. Hannah Malone, Assistant Professor Contemporary History, University of Groningen, Groningen
 3530. Mónica López López, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 3531. Nora Leidinger, Teaching Assistant, RUG, Groningen
 3532. Ann-Sophie Lehmann, Professor for Art History and Material Culture, RUG, Groningen
 3533. Laurent Krook, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3534. Tina de Keyzer, Owner, Empress Empowerment Coaching, Burgwerd
 3535. Verena Kämpken, Verena Kämpken, RUG, Groningen
 3536. Safoora Kamjan, Safoora Kamjan, University of Groningen, Centre for Isotope Research, Groningen
 3537. Rachel Johnston-White, Assistqnt Professor, University of Groningen, Groningen
 3538. Judith Jansma, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3539. Rebecca Van Hove, Assistant Professor in Ancient History, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 3540. Kai Hopen, PhD researcher, University of Groningen, Groningen
 3541. Yuliya Hilevych, Yuliya Hilevych, University of Groningen, Groningen
 3542. Pelin Gül, Assistant Professor, Assistant Professor, Leeuwarden
 3543. Maarten Goldberg, P&S coordinator for Research; FNV labour union representative, RUG, Groningen
 3544. Eske van Gils, Eske van Gils, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3545. Gregory Fuller, Assistant Professor, RUG, Groningen
 3546. J.Fruchtl, prof. em., UvA, Amsterdam
 3547. Flávio Eiró, Assistant Professor Faculty of Arts,, RUG, Groningen
 3548. Marieke Dwarswaard, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3549. Selena Dolderer, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3550. Elisabetta Costa, Assistant Professor, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 3551. David Cheruiyot, David Cheruiyot, University of Groningen, Groningen
 3552. Efe Cengiz, PhD Student, University of Groningen Campus Fryslân, Leeuwarden
 3553. Deborah Castro, Assistant Professor, University of Groningen,
 3554. Mijntje ten Brummelaar, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3555. Lise Beumeler, Postdoc, RUG/Campus Fryslân, Groningen
 3556. Anne Beaulieu, Aletta Jacobs Chair, University of Groningen, Groningen
 3557. Gijs Altena, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3558. Donya Ahmadi, Assistant Professor of International Relations, University of Groningen, Groningen
Create an open letter
and co-sign it