10 March 2023
Reinstate Susanne Täuber, protect social safety and academic freedom at the RUG

10 March 2023

To prof. Jouke de Vries, President, and members of the Board of the University of Groningen,

We, the undersigned employees and students of the University of Groningen (UG), joined by concerned observers and colleagues at institutions around the world, are appalled at the firing of Dr. Susanne Täuber. The facts of this case are clear: Dr. Täuber was punished for exerting her academic freedom. The same court that allowed the UG to fire her also made it clear that it was the university’s negative reaction to an essay about her experiences of gender discrimination at the university that “seriously disturbed” their work relationship. Alarming details have also been made public about how the university pressured Dr. Täuber to censor future publications, in order to retain her position.

The protest in front of the Academy Building on 8 March, International Women’s Day, and the continuing press attention and social media outcry, demonstrate that this case has consequences far beyond one university. Firing a scholar who publishes work that is critical of powerful institutions, including the university itself, sets a disturbing precedent for us all. We, the employees and students, ARE the UG, and we refuse to let this act be carried out in our names. We call on the University Board to reinstate Dr. Täuber, without delay, as an associate professor, and to ensure that she is provided with a safe working environment.

The firing of Dr. Täuber has surfaced structural problems that necessitate immediate action by the University Board and all UG faculties. It is unacceptable that when a “disrupted employment relationship” emerges within a department, the more vulnerable person is fired. This points to a broader pattern at Dutch universities, as evidenced by the YAG Report (2021), the LNVH Report (2019), and other recent cases: in cases of transgressive behavior, Full Professors, Principal Investigators (PIs), and managers are protected, while employees of lower rank, or students, bear the consequences. If we are to continue performing our education and research mission, then this practice must be reformed, and the University of Groningen has an opportunity to lead here. We call on the University Board to work with labor unions, the LNVH, the University Council, and Faculty Councils to design and implement a safe, independent procedure for addressing violations of social safety: one that prioritizes the protection and support of vulnerable parties.

Internal reforms will help ensure the safety of students and employees, but they will not repair the damage these events have caused to the reputation of the University of Groningen. The termination of a scholar who publishes field-leading research that is critical of academia has triggered doubts among employees, students, and the public about the UG’s commitment to academic freedom. This action is already raising concerns from talented job candidates, and we fear a chilling effect on critical research at the UG and beyond. We call on the University of Groningen, in partnership with the Universities of the Netherlands (UNL), the Ministry of Education, and the labor unions, to enshrine protections for academic freedom in the Collective Labor Agreement.

Reinstate Dr. Täuber, reform complaint procedures, and establish binding protections for academic freedom. The relationship between the University of Groningen and the people it employs, teaches, and serves has been severely disrupted in the past weeks, but that relationship can be repaired if the Board begins taking these actions today.

Sincerely,

References:

Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout. (2022, October 25). NRC. nrc.nl/nieuws/2022/10/25/leidse-hoogleraar-ging-me...

LNVH. (2019). Harassment in Dutch academia. Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions. lnvh.nl/a-3078/harassment-in-dutch-academia.-explo...

Täuber, S. (2020). Undoing Gender in Academia: Personal Reflections on Equal Opportunity Schemes. Journal of Management Studies, 57(8), 1718–1724. https://doi.org/10.1111/joms.12516

Upton, B. (2023, March 8). Court rules Groningen is free to fire critical lecturer. Times Higher Education (THE). timeshighereducation.com/news/court-rules-groninge...

Veldhuis, P., & Marée, K. (2023, March 8). Groningse universiteit mag kritische docent ontslaan. NRC. nrc.nl/nieuws/2023/03/08/groningse-universiteit-ma...

Young Academy Groningen. (2021). Harassment at the University of Groningen. rug.nl/news/2021/10/young-academy-groningen-publis...

10 maart 2023

Aan: prof. Jouke de Vries, voorzitter, en leden van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Wij ondergetekenden - medewerkers, collega’s en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bijgestaan door bezorgde collega's van andere instellingen over de hele wereld - zijn geschokt over het ontslag van dr. Susanne Täuber. De feiten in deze zaak zijn duidelijk: dr. Täuber is gestraft voor het uitoefenen van haar academische vrijheid. De rechtbank staat de RUG dan wel toe haar te ontslaan. De uitspraak toont echter ook dat de negatieve reactie de universiteit op een (peer-reviewed) publicatie over haar ervaringen met genderdiscriminatie aan de universiteit aanleiding was voor de "ernstig verstoorde" werkrelatie. Er zijn ook verontrustende details aan het licht gekomen over de manier waarop de universiteit dr. Täuber onder druk zette: zo moest zij onder meer toekomstige publicaties censureren om haar positie te behouden.

Het protest voor het Academiegebouw van 8 maart, Internationale Vrouwendag, de aanhoudende persaandacht en verontwaardiging op de sociale media tonen aan dat deze zaak gevolgen heeft die veel verder reiken dan één universiteit. Het ontslaan van een wetenschapper die werk publiceert dat kritisch is over machtige instellingen, waaronder de RUG zelf, creëert een verontrustend precedent voor ons allemaal. Wij, de werknemers en studenten, ZIJN de RUG, en wij weigeren deze daad in onze naam te laten uitvoeren. Wij roepen het universiteitsbestuur op dr. Täuber onmiddellijk weer aan te stellen als universitair hoofddocent en ervoor te zorgen dat zij in een veilige werkomgeving haar werk kan uitvoeren.

Het ontslag van dr. Täuber brengt structurele problemen aan het licht die onmiddellijke actie van het universiteitsbestuur en alle faculteiten van de RUG vereisen. Het is onaanvaardbaar dat bij een "verstoorde arbeidsverhouding" binnen een vakgroep de meest kwetsbare persoon wordt ontslagen. Dit wijst op een breder patroon aan Nederlandse universiteiten, zoals aangetoond in het YAG-rapport (2021), het LNVH-rapport (2019) en andere recente gevallen: bij grensoverschrijdend gedrag worden hoogleraren, hoofdonderzoekers (PI's) en managers beschermd, terwijl medewerkers van lagere rangen, of studenten, de gevolgen dragen. Willen we onze onderwijs- en onderzoeksmissie blijven uitvoeren, dan moeten hier veranderingen in komen, en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een kans om hierin voorop te lopen. Wij roepen het universiteitsbestuur op om samen met de vakbonden, het LNVH, de universiteitsraad en de faculteitsraden een veilige, onafhankelijke procedure voor de aanpak van schendingen van de sociale veiligheid te ontwerpen en in te voeren: een procedure die prioriteit geeft aan de bescherming en ondersteuning van kwetsbare partijen.

Interne hervormingen zullen de veiligheid van studenten en medewerkers helpen waarborgen, maar zullen de schade die deze gebeurtenissen hebben toegebracht aan de reputatie van de Rijksuniversiteit Groningen niet herstellen. Het ontslag van een wetenschapper die toonaangevend onderzoek publiceert dat kritisch is op de academische wereld, heeft bij medewerkers, studenten en het publiek twijfels opgeroepen over de mate waarin academische vrijheid wel gewaarborgd is aan de RUG. Deze actie wekt nu al bezorgdheid op bij getalenteerde nieuwe collega’s, en wij vrezen een ijzingwekkend effect op kritisch onderzoek aan de RUG en daarbuiten. Wij roepen de Rijksuniversiteit Groningen op om in samenwerking met de Universiteiten van Nederland (UNL), het Ministerie van Onderwijs en de vakbonden de bescherming van de academische vrijheid in de CAO vast te leggen.

Kortom, dr. Täubers aanstelling moet hersteld worden, de klachtenprocedures moeten hervormd worden en het is noodzakelijk om bindende bescherming van de academische vrijheid vast te stellen. De relatie tussen de Rijksuniversiteit Groningen enerzijds en de mensen die er werken, onderwijzen en studeren anderzijds is de afgelopen weken ernstig verstoord, maar die relatie kan worden hersteld als het College vandaag begint met deze maatregelen.

Hoogachtend,

Verwijzingen:

Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout. (2022, October 25). NRC. nrc.nl/nieuws/2022/10/25/leidse-hoogleraar-ging-me...

LNVH. (2019). Harassment in Dutch academia. Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions. lnvh.nl/a-3078/harassment-in-dutch-academia.-explo...

Täuber, S. (2020). Undoing Gender in Academia: Personal Reflections on Equal Opportunity Schemes. Journal of Management Studies, 57(8), 1718–1724. https://doi.org/10.1111/joms.12516

Upton, B. (2023, March 8). Court rules Groningen is free to fire critical lecturer. Times Higher Education (THE). timeshighereducation.com/news/court-rules-groninge...

Veldhuis, P., & Marée, K. (2023, March 8). Groningse universiteit mag kritische docent ontslaan. NRC. nrc.nl/nieuws/2023/03/08/groningse-universiteit-ma...

Young Academy Groningen. (2021). Harassment at the University of Groningen. rug.nl/news/2021/10/young-academy-groningen-publis...

Update 19 March 2023

Letter delivery and crowdfunding campaign: "Reinstate Susanne Täuber, protect social safety and academic freedom at the RUG"

More than 3,000 students, staff, academics, and members of the public, in the Netherlands and around the world, have signed the Open Letter to reinstate Susanne Täuber and protect social safety and academic freedom at the University of Groningen. In signing, you have shown solidarity with Susanne and others who have been let down by the system, and you have kept this case in the public eye. Thank you!

Wondering what else you can do to support the campaign? Here are some suggestions:

DELIVER the open letter. On Tuesday 21 March, employees, students, and union staff will present the RUG Executive Board with a paper copy of the letter. If you are in Groningen and would like to join us, please email dpechler@aob.nl by Monday afternoon. The organizers will send details.

DONATE to the crowdfunding campaign to help Susanne and her family with the legal fees associated with this case. You can help ease the financial burden and support her appeal. (https://gofund.me/c14e77cf)

FOLLOW Casual Groningen and #AmINext for updates about progress on local and national demands. (https://twitter.com/casualgroningen, https://www.instagram.com/am.i.next.rug/)

SHARE the open letter with colleagues in six languages: English, Dutch, German, Spanish, Portuguese, and French. (organizetherug.wordpress.com/7-2/open-letter/...)

READ more about the case:

18 March: trouw.nl/wetenschap/kritiek-is-liefde-dat-begrijpt... (Dutch)

16 March: rtlnieuws.nl/economie/artikel/5371843/vrouwen-prom... (Dutch)

14 March: ukrant.nl/magazine/susanne-tauber-has-been-fired-i... (English)

9 March: aob.nl/en/news/judge-decides-that-university-can-f... (English)

4,162
signatures
3,818 verified
 1. Donya Ahmadi, Assistant Professor of International Relations, University of Groningen, Groningen
 2. Gijs Altena, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3. Anne Beaulieu, Aletta Jacobs Chair, University of Groningen, Groningen
 4. Lise Beumeler, Postdoc, RUG/Campus Fryslân, Groningen
 5. Mijntje ten Brummelaar, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 6. Deborah Castro, Assistant Professor, University of Groningen,
 7. Efe Cengiz, PhD Student, University of Groningen Campus Fryslân, Leeuwarden
 8. David Cheruiyot, David Cheruiyot, University of Groningen, Groningen
 9. Elisabetta Costa, Assistant Professor, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 10. Selena Dolderer, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 11. Marieke Dwarswaard, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 12. Flávio Eiró, Assistant Professor Faculty of Arts,, RUG, Groningen
 13. J.Fruchtl, prof. em., UvA, Amsterdam
 14. Gregory Fuller, Assistant Professor, RUG, Groningen
 15. Eske van Gils, Eske van Gils, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 16. Maarten Goldberg, P&S coordinator for Research; FNV labour union representative, RUG, Groningen
 17. Pelin Gül, Assistant Professor, Assistant Professor, Leeuwarden
 18. Yuliya Hilevych, Yuliya Hilevych, University of Groningen, Groningen
 19. Kai Hopen, PhD researcher, University of Groningen, Groningen
 20. Rebecca Van Hove, Assistant Professor in Ancient History, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
...
3,778 more
verified signatures
 1. Erik Maronde, Scientist, Goethe Universität, Frankfurt
 2. Irene Sophia Plank, Postdoc, LMU Klinikum, Munich
 3. Florian Raible, Professor, University of Vienna, Vienna
 4. Ruoyang Wang, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 5. Serte Donderwinkel, Assistant professor (from Feb 2024), University of Groningen, Groningen
 6. Gertjan Lucas, Assistant Professor, University of Nottingham, Nottingham
 7. Annika Krüger, Student, Leiden University, Leiden
 8. Chiara Lisciandra, Researcher, LMU Munich
 9. Nausikaä El-Mecky, Academic, UPF, Barcelona
 10. Agata Wezyk, Lecturer, Bournemouth University, BOURNEMOUTH
 11. Lisa van der Werff, Academic, Dublin City University, Dublin
 12. Florian Fiedler, Psychotherapist, Erfurt
 13. Silvania Pereira, UHD, TUDelft, Delft
 14. Jan van Neerven, Professor, TU Delft, Delft
 15. Chiara Montironi, PhD student, Amsterdam UMC, Amsterdam
 16. Kelley Smoot, Geologist, Kelley Smoot, Austin
 17. Evert Zwaan, Retired, Soest
 18. James Hall, Conservationist and journalist, -, Sao Paulo
 19. J van de Goor, Amstelveen
 20. Dr Kanis, Associate professor, AUAS (HvA), Amsterdam
Create an open letter
and sign it together