10 March 2023

Reinstate Susanne Täuber, protect social safety and academic freedom at the RUG

10 March 2023

To prof. Jouke de Vries, President, and members of the Board of the University of Groningen,

We, the undersigned employees and students of the University of Groningen (UG), joined by concerned observers and colleagues at institutions around the world, are appalled at the firing of Dr. Susanne Täuber. The facts of this case are clear: Dr. Täuber was punished for exerting her academic freedom. The same court that allowed the UG to fire her also made it clear that it was the university’s negative reaction to an essay about her experiences of gender discrimination at the university that “seriously disturbed” their work relationship. Alarming details have also been made public about how the university pressured Dr. Täuber to censor future publications, in order to retain her position.

The protest in front of the Academy Building on 8 March, International Women’s Day, and the continuing press attention and social media outcry, demonstrate that this case has consequences far beyond one university. Firing a scholar who publishes work that is critical of powerful institutions, including the university itself, sets a disturbing precedent for us all. We, the employees and students, ARE the UG, and we refuse to let this act be carried out in our names. We call on the University Board to reinstate Dr. Täuber, without delay, as an associate professor, and to ensure that she is provided with a safe working environment.

The firing of Dr. Täuber has surfaced structural problems that necessitate immediate action by the University Board and all UG faculties. It is unacceptable that when a “disrupted employment relationship” emerges within a department, the more vulnerable person is fired. This points to a broader pattern at Dutch universities, as evidenced by the YAG Report (2021), the LNVH Report (2019), and other recent cases: in cases of transgressive behavior, Full Professors, Principal Investigators (PIs), and managers are protected, while employees of lower rank, or students, bear the consequences. If we are to continue performing our education and research mission, then this practice must be reformed, and the University of Groningen has an opportunity to lead here. We call on the University Board to work with labor unions, the LNVH, the University Council, and Faculty Councils to design and implement a safe, independent procedure for addressing violations of social safety: one that prioritizes the protection and support of vulnerable parties.

Internal reforms will help ensure the safety of students and employees, but they will not repair the damage these events have caused to the reputation of the University of Groningen. The termination of a scholar who publishes field-leading research that is critical of academia has triggered doubts among employees, students, and the public about the UG’s commitment to academic freedom. This action is already raising concerns from talented job candidates, and we fear a chilling effect on critical research at the UG and beyond. We call on the University of Groningen, in partnership with the Universities of the Netherlands (UNL), the Ministry of Education, and the labor unions, to enshrine protections for academic freedom in the Collective Labor Agreement.

Reinstate Dr. Täuber, reform complaint procedures, and establish binding protections for academic freedom. The relationship between the University of Groningen and the people it employs, teaches, and serves has been severely disrupted in the past weeks, but that relationship can be repaired if the Board begins taking these actions today.

Sincerely,References:
Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout. (2022, October 25). NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/25/leidse-hoogleraar-ging-meerdere-jaren-in-de-fout-a4146291

LNVH. (2019). Harassment in Dutch academia. Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions. https://www.lnvh.nl/a-3078/harassment-in-dutch-academia.-exploring-manifestations-facilitating-factors-effects-and-solutions.

Täuber, S. (2020). Undoing Gender in Academia: Personal Reflections on Equal Opportunity Schemes. Journal of Management Studies, 57(8), 1718–1724. https://doi.org/10.1111/joms.12516

Upton, B. (2023, March 8). Court rules Groningen is free to fire critical lecturer. Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/news/court-rules-groningen-free-fire-critical-lecturer

Veldhuis, P., & Marée, K. (2023, March 8). Groningse universiteit mag kritische docent ontslaan. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/08/groningse-universiteit-mag-kritische-docent-ontslaan-a4158914

Young Academy Groningen. (2021). Harassment at the University of Groningen. https://www.rug.nl/news/2021/10/young-academy-groningen-publishes-report-on-harassment-in-academia


---

10 maart 2023

Aan: prof. Jouke de Vries, voorzitter, en leden van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Wij ondergetekenden - medewerkers, collega’s en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bijgestaan door bezorgde collega's van andere instellingen over de hele wereld - zijn geschokt over het ontslag van dr. Susanne Täuber. De feiten in deze zaak zijn duidelijk: dr. Täuber is gestraft voor het uitoefenen van haar academische vrijheid. De rechtbank staat de RUG dan wel toe haar te ontslaan. De uitspraak toont echter ook dat de negatieve reactie de universiteit op een (peer-reviewed) publicatie over haar ervaringen met genderdiscriminatie aan de universiteit aanleiding was voor de "ernstig verstoorde" werkrelatie. Er zijn ook verontrustende details aan het licht gekomen over de manier waarop de universiteit dr. Täuber onder druk zette: zo moest zij onder meer toekomstige publicaties censureren om haar positie te behouden.

Het protest voor het Academiegebouw van 8 maart, Internationale Vrouwendag, de aanhoudende persaandacht en verontwaardiging op de sociale media tonen aan dat deze zaak gevolgen heeft die veel verder reiken dan één universiteit. Het ontslaan van een wetenschapper die werk publiceert dat kritisch is over machtige instellingen, waaronder de RUG zelf, creëert een verontrustend precedent voor ons allemaal. Wij, de werknemers en studenten, ZIJN de RUG, en wij weigeren deze daad in onze naam te laten uitvoeren. Wij roepen het universiteitsbestuur op dr. Täuber onmiddellijk weer aan te stellen als universitair hoofddocent en ervoor te zorgen dat zij in een veilige werkomgeving haar werk kan uitvoeren.

Het ontslag van dr. Täuber brengt structurele problemen aan het licht die onmiddellijke actie van het universiteitsbestuur en alle faculteiten van de RUG vereisen. Het is onaanvaardbaar dat bij een "verstoorde arbeidsverhouding" binnen een vakgroep de meest kwetsbare persoon wordt ontslagen. Dit wijst op een breder patroon aan Nederlandse universiteiten, zoals aangetoond in het YAG-rapport (2021), het LNVH-rapport (2019) en andere recente gevallen: bij grensoverschrijdend gedrag worden hoogleraren, hoofdonderzoekers (PI's) en managers beschermd, terwijl medewerkers van lagere rangen, of studenten, de gevolgen dragen. Willen we onze onderwijs- en onderzoeksmissie blijven uitvoeren, dan moeten hier veranderingen in komen, en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een kans om hierin voorop te lopen. Wij roepen het universiteitsbestuur op om samen met de vakbonden, het LNVH, de universiteitsraad en de faculteitsraden een veilige, onafhankelijke procedure voor de aanpak van schendingen van de sociale veiligheid te ontwerpen en in te voeren: een procedure die prioriteit geeft aan de bescherming en ondersteuning van kwetsbare partijen.

Interne hervormingen zullen de veiligheid van studenten en medewerkers helpen waarborgen, maar zullen de schade die deze gebeurtenissen hebben toegebracht aan de reputatie van de Rijksuniversiteit Groningen niet herstellen. Het ontslag van een wetenschapper die toonaangevend onderzoek publiceert dat kritisch is op de academische wereld, heeft bij medewerkers, studenten en het publiek twijfels opgeroepen over de mate waarin academische vrijheid wel gewaarborgd is aan de RUG. Deze actie wekt nu al bezorgdheid op bij getalenteerde nieuwe collega’s, en wij vrezen een ijzingwekkend effect op kritisch onderzoek aan de RUG en daarbuiten. Wij roepen de Rijksuniversiteit Groningen op om in samenwerking met de Universiteiten van Nederland (UNL), het Ministerie van Onderwijs en de vakbonden de bescherming van de academische vrijheid in de CAO vast te leggen.

Kortom, dr. Täubers aanstelling moet hersteld worden, de klachtenprocedures moeten hervormd worden en het is noodzakelijk om bindende bescherming van de academische vrijheid vast te stellen. De relatie tussen de Rijksuniversiteit Groningen enerzijds en de mensen die er werken, onderwijzen en studeren anderzijds is de afgelopen weken ernstig verstoord, maar die relatie kan worden hersteld als het College vandaag begint met deze maatregelen.

Hoogachtend,Verwijzingen:
Leidse hoogleraar ging ‘meerdere jaren’ in de fout. (2022, October 25). NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/25/leidse-hoogleraar-ging-meerdere-jaren-in-de-fout-a4146291

LNVH. (2019). Harassment in Dutch academia. Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions. https://www.lnvh.nl/a-3078/harassment-in-dutch-academia.-exploring-manifestations-facilitating-factors-effects-and-solutions.

Täuber, S. (2020). Undoing Gender in Academia: Personal Reflections on Equal Opportunity Schemes. Journal of Management Studies, 57(8), 1718–1724. https://doi.org/10.1111/joms.12516

Upton, B. (2023, March 8). Court rules Groningen is free to fire critical lecturer. Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/news/court-rules-groningen-free-fire-critical-lecturer

Veldhuis, P., & Marée, K. (2023, March 8). Groningse universiteit mag kritische docent ontslaan. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/08/groningse-universiteit-mag-kritische-docent-ontslaan-a4158914

Young Academy Groningen. (2021). Harassment at the University of Groningen. https://www.rug.nl/news/2021/10/young-academy-groningen-publishes-report-on-harassment-in-academia

Update 19 March 2023

Letter delivery and crowdfunding campaign: "Reinstate Susanne Täuber, protect social safety and academic freedom at the RUG"

More than 3,000 students, staff, academics, and members of the public, in the Netherlands and around the world, have signed the Open Letter to reinstate Susanne Täuber and protect social safety and academic freedom at the University of Groningen. In signing, you have shown solidarity with Susanne and others who have been let down by the system, and you have kept this case in the public eye. Thank you!

Wondering what else you can do to support the campaign? Here are some suggestions:

DELIVER the open letter. On Tuesday 21 March, employees, students, and union staff will present the RUG Executive Board with a paper copy of the letter. If you are in Groningen and would like to join us, please email dpechler@aob.nl by Monday afternoon. The organizers will send details.

DONATE to the crowdfunding campaign to help Susanne and her family with the legal fees associated with this case. You can help ease the financial burden and support her appeal. (https://gofund.me/c14e77cf)

FOLLOW Casual Groningen and #AmINext for updates about progress on local and national demands. (https://twitter.com/casualgroningen, https://www.instagram.com/am.i.next.rug/)

SHARE the open letter with colleagues in six languages: English, Dutch, German, Spanish, Portuguese, and French. (https://organizetherug.wordpress.com/7-2/open-letter/)

READ more about the case:

18 March: https://www.trouw.nl/wetenschap/kritiek-is-liefde-dat-begrijpt-niet-elke-bestuurder~b1a99c89/ (Dutch)

16 March: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5371843/vrouwen-promotie-universiteit-groningen-docente-ontslag-susanne-tauber (Dutch)

14 March: https://ukrant.nl/magazine/susanne-tauber-has-been-fired-if-we-stay-silent-now-the-systems-wins/?lang=en (English)

9 March: https://www.aob.nl/en/news/judge-decides-that-university-can-fire-tauber/ (English)

4,154
signatures
3,813 verified
 1. Chiara Montironi, PhD student, Amsterdam UMC, Amsterdam
 2. Jan van Neerven, Professor, TU Delft, Delft
 3. Silvania Pereira, UHD, TUDelft, Delft
 4. Florian Fiedler, Psychotherapist, Erfurt
 5. Lisa van der Werff, Academic, Dublin City University, Dublin
 6. Agata Wezyk, Lecturer, Bournemouth University, BOURNEMOUTH
 7. Nausikaä El-Mecky, Academic, UPF, Barcelona
 8. Chiara Lisciandra, Researcher, LMU Munich
 9. Annika Krüger, Student, Leiden University, Leiden
 10. Gertjan Lucas, Assistant Professor, University of Nottingham, Nottingham
 11. Serte Donderwinkel, Assistant professor (from Feb 2024), University of Groningen, Groningen
 12. Ruoyang Wang, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 13. Florian Raible, Professor, University of Vienna, Vienna
 14. Irene Sophia Plank, Postdoc, LMU Klinikum, Munich
 15. Erik Maronde, Scientist, Goethe Universität, Frankfurt
 16. Kristin Tessmar-Raible, professor, University of Vienna/ University of Oldenburg/AWI, Vienna/Oldenburg/Bremerhaven
 17. Adam shellard, Postdoc, Ucl, London
 18. Anna Czarkwiani, Postdoc, Centre for Regenerative Therapies TU-Dresden, Dresden
 19. Joyce Green, Retired, University of Regina (Emerita), Cranbrook
 20. Rauna Kuokkanen, Professor, University of Lapland, Finland, Rovaniemi
 21. Kaj Reker, basketball coach, RUG, Groningen
 22. Coen Vos, promovendus, University of Cambridge
 23. Leah Katz, London
 24. Caroline Houtman, Stange, Noorwegen
 25. Ger, student, RU
 26. Manoela Carpenedo, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 27. Shannon Dea, Professor, University of Regina, Regina, Canada
 28. Maaike, redacteur, Warffum
 29. Margriet Hofman, Beeldend kunstenares, Warffum
 30. Maaike Smulders, adviseur LLL, Biblionet Groningen, Groningen
 31. Alexandru Dianu, Student, RUG, Groningen
 32. Isabella Brunotte
 33. Ihor Kholomieiev, Student, RUG, Groningen
 34. Anouk Boelen, Student, Cibap, Hoogeveen
 35. Hilde van der Wal, Alumni, RUG, Groningen
 36. Merel Wijers
 37. Pia Schulz, Student, RUG, Groningen
 38. Chloë Zoer, Student, Groningen
 39. Emma Wijers, Student, Groningen
 40. Julian Deuze, Student, Groningen
 41. Eline, Student, University of Groningen, Groningen
 42. Pauline Leidecker, Student, Frankfurt am Main
 43. Ilyas Bahtit, Etudiant, Bruxelles
 44. Sara, student, RUG, Groningen
 45. Kai Casby, Student, Groningen
 46. Ruby Daun, Student, Brussels
 47. Marie-Claude Natalie Rabeau, PhD, researcher and sessional lecturer, HEC Montréal, Montreal
 48. Lara, student, RUG, Groningen
 49. NS Steffers, Psychologist, -, Lillesand
 50. Luuk de Boer, Ten Boer
 51. Tommie, Groningen
 52. Maria van der Harst, Utrecht University Centre for Global Challenges, The Hague
 53. Corina Chicote, HR Business Partner, Anywhere365, Amsterdam
 54. Claudia Yamu, PhD, Full Professor, Oslo Metropolitan University, Oslo
 55. Luisa Schneider, PhD-student, Africa Multiple Cluster of Excellence, Bayreuth
 56. Darja Wolfmeier, Research Assistant, University of Bayreuth, Bayreuth, GER
 57. VITOR SILVA, student, maastricht university, Maastricht
 58. Natalie Nitsche, Researcher, Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock
 59. Laura Heise, Student, Hanze UAS, Groningen
 60. Isidora Cvetkovska, Alumni, RUG, Groningen
 61. Koen van Gestel, Student, RUG, Groningen
 62. Dorothy J Woodman, Associate Lecturer, University of Alberta, Edmonton
 63. Annika Peter, Professor, OSU, Columbus, OH
 64. Inge de Ruijter, Zzp'er, Rijswijk
 65. Niklas Müller, Promovendus, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 66. Marvin van Prooijen, Librarian, Queensland University of Technology, Brisbane
 67. Renke Barendrecht, Unemployed, Unemployed, Stavanger
 68. Hala Haidar, Student, SOAS University, London
 69. Ilan Lopez, Student, RUG, Groningen
 70. Regien van Gijzen, Rotterdam
 71. Timothy Yaczo, Docent, University of Amsterdam, Amsterdam
 72. Daniel Wandtke, Student, Münster
 73. Lucija, student, RUG, Groningen
 74. Georgii Kalakutskii, Student, Kaunas University of Technology, Kaunas
 75. Dan Fingleton, Student, Mount Temple Comprehensive, Dublin
 76. WHJM Göbbels, pensionado, ABP/ USZO, Deventer
 77. Roel van Rijswijk, Ambtenaar, Oss
 78. Igor T. M. Pessoa, Assistant Professor, University of Twente, Enschede
 79. Gerda, Improvement Manager
 80. Tina Nane, Associate Professor, TU Delft
 81. Esselien Poeran, -, -, Vlaardingen
 82. Esther Arend, Teacher, Tynaarlo
 83. Sébastien Antoine, MSCA Global Postdoctoral Fellow, UFRGS (Brazil) / Maynooth University (Ireland), Porto Alegre (Brazil) / Maynooth (Ireland)
 84. Tekla Emborg, Student, Groningen
 85. Cristina Zibetti, Scientist, Oslo
 86. John Martin, Assistant Professor, Rush University, Chicago
 87. Margreet Bosch, Docent, o2g2, Groningen
 88. Ewa Masłowska, Groningen
 89. jackelina pando, lecturer, ucc, cork
 90. Jakub Sindelar, Doctoral Researcher, Leiden University, Leiden
 91. Katarzyna Cieslik, Lecturer, Durham University, Durham
 92. Kristin Lohwasser, Senior Lecturer, University of Sheffield, Sheffield
 93. Dr. Ruth Marshall, Associate Professor, Political Science, University of Toronto, Toronto
 94. ABADA-SIMON, Meil, Astrophysicist, Observatoire de Paris, Meudon
 95. Thomas Schubert, Professor of Social Psychology, Oslo
 96. Florian Albronda, PhD Candidate, Wageningen University, Wageningen
 97. Abel-Jan Tasman, Facial Plastic Surgeon, KSSG, St.Gallen, St.Gallen, Switzerland
 98. Saskia Pieterse, Independent scholar
 99. Robert Winston, MD, FACP, FRCPC, Medical Oncologist- retired, UBC, Surrey, BC
 100. María Camila Gelvez-Rueda, Postdoctoral Researcher, TU Delft, Delft
 101. Sylvain Loiseau, associate professor, Sorbonne Paris Nord, Paris
 102. Chiara Weickardt, MSc Biology, Bochum
 103. Pamela Alvarez, Engineer, United Kingdom
 104. Christoph Gorgulla, Scientist, Harvard, Boston
 105. Niels Niessen, cultuurwetenschapper, Universiteit Tilburg
 106. André Egli, Chemist, riag Oberflächentechnik AG, Wängi
 107. Canay alpagut, Tuebingen
 108. Angela Petzold, 67159, Privat, Friedelsheim
 109. Marie Meeusen, writer & teacher, independent, Haarlem
 110. Robert Buikema, Planner, Groningen
 111. Daniel Santos, Master's Student, Middle Georgia State University, Macon, GA, USA
 112. Dr. Vishal K. Vaibhav, Assistant Professor, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi
 113. Ilse Schrijver, Doesburg
 114. Hans IJzerman, Associate Professor, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 115. Sarah-Indriyati Hardjowirogo, Research Associate, University of Oldenburg, Oldenburg
 116. Vera, former student IBM, RUG, Groningen
 117. Miriam Kaptein, Coach, Rotterdam
 118. Ted von Meijenfeldt
 119. thibaut wagener, MCF, Aix- Marseille Université, Marseille
 120. (Prof) Wyn Evans, Academic, Cambridge University, Cambridge
 121. E. De Vries, Socioloog, Buurvrouw & Buurvrouw, Leeuwarden
 122. Laura Faber, Psycholoog, Bureau de werkvloer, Deventer
 123. Peter van den Boom, wetenschapper, gepensioneerd, Veendam
 124. Åsa Ekvall, Visiting fellow, Erasmus university, Rotterdam
 125. Berenice Guyot-Rechard, Senior Lecturer, KCL, London
 126. Heike Schroder, Senior Lecturer, Queen's University Belfast, Belfast
 127. Penelope Muzanenhamo, Assistant Professor, Dublin
 128. Boris Stanchev, PhD student, University of Cologne, Cologne
 129. Petra Paasonen, Doctoral researcher, Aalto University School of Business
 130. Martha Shearer, Assistant Professor, University College Dublin, Dublin
 131. Deb Verhoeven, Canada 150 Research Chair, University of Alberta, Edmonton
 132. Mia You, Universitair Docent, Universiteit Utrecht, Utrecht
 133. alma
 134. Joana C. Xavier, Scientist, London
 135. lucie
 136. Cassandra Gerber, PhD student, University of Cologne, Köln
 137. Eric Robinson, Professor, University of Liverpool, UK
 138. Patrizia ZANONI, Hoogleraar, Universiteit Hasselt, Hasselt
 139. Ashima Sood, Carleton University
 140. Kelly Barnsley, PhD Candidate, Northeastern University, Boston
 141. Nina Klemenčič, Ljubljana
 142. Jakob Walter, PhD Student, Potsdam
 143. Byurakn Ishkhanyan, Writer, Copenhagen
 144. Arent van Nieukerken
 145. Machteld Geuskens, UD, Vrije Universiteit, ROTTERDAM
 146. Carien, Lecturer, HAN, Nijmegen
 147. Titia Hunnersen, Leerkracht, Ckc drenthe, Paterswolde
 148. Kirsten Hunnersen, Schoolmaatschappelijk werker, Baflo
 149. Willie Damstra, Ondernemer, Adviesgroep HTD, Leens
 150. Teake Damstra, Belangenbehartiger, Straatalliantie Amsterdam, Amsterdam
 151. Evelien Durkstra, Docent Theater en CKV, Groningen
 152. Anna Damstra, Docent kunstvakken, Openbaar onderwijs groningen, Groningen
 153. Esther Schaareman, Docent kunstvakken, Esther Schaareman, GRONINGEN
 154. Jan Grote, Student, University Osnabrück, Osnabrück
 155. Gunseli Tumer, Associate Professor, VU, Amsterdam
 156. Ben Gorte, Honorary Research Associate, UNSW, Sydney
 157. Henk Broer, Mathematicus, RUG, Groningen
 158. Jeannette van Dongen, Consultant, Incitamentum, Woerden
 159. Laura hartman, Onderzoeker, Erasmus MC, Amsterdam
 160. Eline Floor, student, Wageningen
 161. Micha Kuiper, teacher, alumnus Rijksuniversiteit Utrecht, Egmond aan den Hoef
 162. Marjolein Kooijman, Creative Director, Hey Ho Let’s Go Music, Oss
 163. Brian Cahill, Researcher, TIB, Hannover
 164. Delia Carloni, Postdoctoral fellow, University of Groningen, Groningen
 165. Nicole van Stokkum, HR-medewerker, Utrecht
 166. Sjef Janssens, Artist, -, Zwolle
 167. Don Weenink, Associate professor, U of Amsterdam, Amsterdam
 168. Virginia Dr. Claudio, Venture development and tech transfer, ex-researcher, SpinGaia, Leuven
 169. Martien Lubberink, Associate professor, Victoria University Wellington, Wellington
 170. Katie Kenny, PhD researcher, Aalto University, Helsinki
 171. Carla MG, Research Assistant, UCC, Cork
 172. Paul Corcoran, Senior Lecturer, University College Cork, Cork
 173. Chiara Bonfiglioli, Lecturer in Gender and Women's Studies, University College Cork, Cork
 174. Clare O’Halloran, Lecturer (retired), University College Cork, Cork
 175. joan w. scott, professor emerita, isntitute for advanced study, princeton
 176. chiara de cesari, professor, University of Amsterdam, amsterdam
 177. Catherine Janssen, Professor, ULB, Brussels
 178. Kevin Cawley, Senior Lecturer, University College Cork, Cork
 179. Anne Marie Devlin, Lecturer, University College Cork, Cork
 180. Brian Ó Donnchadha, Aistritheoir/Léachtóir, University College Cork, Cork
 181. Alan Gibbs, Lecturer, University College Cork, Cork
 182. Dr. Gertrude Cotter, Lecturer, University College Cork, Co. Cork
 183. KerryPlatts, College Language Teacher, University College Cork, Cork
 184. Emma O' Shea, Lecturer, University College Cork, Cork
 185. anonymous, Postdoc, University College Cork, Cork
 186. Mike FitzGibbon, Lecturer, University College COrk, Cork
 187. Philippe Bernard, Researcher and professor, Université libre de Bruxelles
 188. Christine Chasaide, Lecturer and Psychotherapist, University College Cork, Cork
 189. Valerie De Cock, PhD researcher, Université libre de Bruxelles, Brussels
 190. Suzanne Walsh
 191. Séamus Ó Tuama, Academic, University College Cork, Cork
 192. Clíona Ó Gallchoir, Lecturer, University College Cork, Cork
 193. Jacqui O'Riordan, Lecturer, University College Cork, Cork
 194. Rhona O'Connell, Lecturer, School of Nursing and Midwifery, University College Cork, Cork
 195. anonymous, Scientist, University College Cork, Cork
 196. Simon Woodworth, Lecturer, University College Cork, Cork
 197. Julia C. Schneider, Lecturer, University College Cork, Cork
 198. Joseph Mumbanza, PhD candidate, Université libre de Bruxelles, Bruxelles
 199. Julia Oberlin, Doctorante, ULB, Bruxelles
 200. Tomaso Ferrando, Research Professor, University of Antwerp, Antwerp
 201. Indra Weber, Project Manager, ULB- Universite Libre de Bruxelles, Brussels
 202. Sara Aguirre, Université libre de Bruxelles, Brussels
 203. Ana Paula Lafaire, Doctoral candidate, Aalto University, Helsinki
 204. Claudia Toma, professor, Université libre de Bruxelles, Brussels
 205. Rosie Harrington, PhD, Université Clermont Auvergne, Clermont Ferrand
 206. Linda van der Burg, administration, Delft
 207. Youri L. Mora, PhD student, Free University of Brussels, Brussels
 208. Julie Terache, Researcher, Université libre de Bruxelles, Brussels
 209. Micaela Stierncreutz, Doctoral candidate, Hanken School of Economics, Helsinki
 210. Joyce esser, PhD student, Leiden university, Leiden
 211. SV, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 212. Andrea Zdanaviciute, ESG Research specialist, Edinburgh
 213. Daphne Stam, Associate Professor, TU Delft, Delft
 214. David Leibold, PhD student, TU Delft, Delft
 215. Ken Oehler, Research Assistant, Goethe University, Frankfurt
 216. Laura Coltofean-Arizancu, Archaeologist, Archaeology and Gender in Europe Community, Duesseldorf
 217. Grégoire Wallenborn, Prof, Université Libre de Bruxelles, Brussels
 218. Katie Pohl, grad student, the university of melbourne, melbourne, AUS
 219. Mark Voorendt, Technische Universiteit Delft, docent
 220. Sam DeVocht, Architect and teacher, TU Delft / UAntwerpen, Brussels
 221. Annemie Ploeger, Docent, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 222. Dimitris Andriosopoulos, Professor of Finance, University of Strathclyde, Glasgow
 223. Yonaira Rivera, Assistant Professor, Rutgers School of Communication & Information, New Jersey
 224. pelle schilling, Student, KABK, Den haag
 225. Sanne Kuijper, Researcher, University of Groningen, Groningen
 226. Pieter Neerincx, Postdoc, UMCG, Groningen
 227. Helio Campos, Sustainability professional, Amsterdam
 228. Birgit Eggink, Student, Sexual Wellness Education Initiative, Groningen
 229. Leen Swinnen, teaching assistant, University of Hasselt, Hasselt
 230. Cyd Sturgess, Postdoctoral researcher, Utrecht University, Utrecht
 231. SASWATI GHOSH, Kolkata
 232. Sanjukta Poddar, Assistant Professor, Leiden University
 233. Luisa Oyen, teacher, KGS Sehnde, Laatzen
 234. Barbara Belfi, Hoofdonderzoeker, Universiteit Maastricht, Maastricht
 235. Drs. C. Sijtsma, Web developer, Tilburg
 236. Benjamin Mueller, Professor, University of Bremen, Bremen, Germany
 237. John Flood, Assistant Professor, RUG, Groningen
 238. Marjan De Coster, Post-foc, KU Leuven, Leuven
 239. Nina van Douwen, PhD candidate, Radboud University Nijmegen
 240. Fleur Praal, university lecturer, Leiden University, Leiden
 241. Renee Adams, Professor, University of Oxford, Oxford
 242. Maja Eriksen, Student, University of Groningen, Groningen
 243. Derya Güngör, Social psychologist, Retired academic, Belgium
 244. Willemijn Meester, Docent, Emmen
 245. Judith Keilbach, Associate professor, Utrecht University, Utrecht
 246. Chris Garrit, Night ambassador, Nighttime, Groningen
 247. Asli Vatansever, researcher, Berlin
 248. Alice Burridge, PhD, Taalprofessional, Green Writing, Heerlen
 249. Thinh Hong, Lecturer, Western Sydney University, Ho Chi Minh
 250. Anna Geurts, Assistant Professor, Radboud Universiteit Nijmegen
 251. Josje Bouwmeester, PhD Candidate, University of Bern, Bern
 252. Olga Burlyuk, Assistant professor, University of Amsterdam (AISSR), Amsterdam
 253. Maxigas, Senior Lecturer in New Media and Digital Culture, University of Amsterdam, Amsterdam
 254. Iris Calmes, Oud student RUG
 255. Anna-Lena Rose, doctoral researcher, TU Dortmund University, Dortmund
 256. Manon Dahler, Consultant en oud RUG student, Making Sense Together, Amsterdam
 257. sigrid vertommen, assistant professor, UvA, Vorst
 258. Joost Oude Groeniger, Assistant Professor Health Sociology, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 259. Anonymous, Researcher, Self-employed, Mission
 260. Tim van Meurs, Postdoc, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 261. Jeroen van der Waal, Professor of Sociology of Stratification, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 262. Francesca Barbera Kipreos, PhD student, Utrecht University, Utrecht
 263. Willem de Koster, Professor of General Sociology, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 264. Koen Cornelis, UX designer & Developer, Eeklo
 265. Mette, Student, RUG, Groningen
 266. Matthias Preuß, Social worker, Ostrhauderfehn
 267. I, teacher, Former Rijkuniversiteit Groningen, abused by faculty manager, Groningen
 268. Merel Schalkers, PhD Student, TU Delft, Delft
 269. Mark Blokpoel, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 270. Corry Bijlsma, Programme coordinator, RuG, Groningen
 271. mr. L.P. van der Roest, Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving Milieu, Alumnus Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 272. Gabi Helfert, PhD, Erasmus University Rotterdam
 273. Anoniem, FEB, University of Groningen, Groningen
 274. anonymous, NHL Stenden University of Applied Sciences
 275. Anne Gerritsen, Professor, University of Leiden, Leiden
 276. Esther Neven, enterpreneur and PhD candidate, Neven.pro, Groningen
 277. Grace Kyungwon Hong, Professor, University of California, Los Angeles, Los Angeles
 278. Petra de Jongh, Prof., Utrecht
 279. Jeroen Timmerman, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 280. Anita Nijland
 281. Mick Mulder, FSE Fellow, University of Groningen, Amsterdam
 282. Nayelki, Engineer, GRONINGEN
 283. Owen Keijser
 284. Felix Schönbrodt, Professor of Psychological Methods, Ludwig-Maximilians-Universität München, München
 285. Peter Zwerver, Retired, Groningen
 286. Anoniem, Assistant professor, FEB, Groningen
 287. Caroline Ehelander, Beleidsmedewerker Omgeving, Gemeente Altena, Beek en Donk
 288. Lars Rensmann, Professor of Political Science and Comparative Politics, University of Passau, Germany, Passau
 289. Adelina Grozav, student, University of Groningen, Groningen
 290. Margot van der Meulen, teacher, Monnickendam
 291. Maria Lauret, Visiting Professor, University of Sussex, Brighton, UK
 292. anonymous, Post-doctoral researcher, University of Eastern Finlay, Joensuu
 293. Phil Baber, Tutor, Royal Academy of Art, The Hague; Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
 294. Salute to the few FEB staff members who dared to sign with name, FEB staff member, Faculty of Economics and Business, University of Groningen, Groningen
 295. Nacira GUENIF, Professor of sociology and anthropology, University Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Paris
 296. George Cotea, Student, Amsterdam
 297. Margriet Bos, redacteur, UMCG, Groningen
 298. R. Idema, independent, maastricht
 299. Magalí Lingenfelder, Epfl, Lausanne
 300. TRAN, Student, Université Paris Cité, Paris
 301. C. B., Hoogleraar, EUR, Rotterdam
 302. Daniel Reyes Lara, Profesor e Investigador, Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno
 303. Zhong HUI, student, University of Groningen, Groningen
 304. Daniël Younis, Deveoper, Amsterdam
 305. Pieter vanRossum, Teacher, Mendelcollege, Haarlem
 306. Matthias Laschke, University of Siegen, Siegen
 307. Carolina Sanchez Gajardo, Academic, UCLouvain Belgium, Barendrecht
 308. Swetta Tolpekin, student, Universiteit Utrecht, Utrecht
 309. Carl Deussen, PhD candidate, Universiteit van Amsterdam, Cologne
 310. Judith Vega, Lecturer (retired), Groningen
 311. Nathalie Schaller, Scientific officer, Swiss National Science Foundation, Bern
 312. Hans de Vries, Docent/onderzoeker, Saxion Hogeschool, Deventer
 313. Paula van Manen, Schrijfster, Den Bosch
 314. Philippe Nabonnand, Enseignant-chercheur, Université de Lorraine, Nancy
 315. Fred Schut, Teacher, Hoogland
 316. anonymous, Assistant Professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 317. Anonymous, PhD Candidate, Melbourne
 318. Gina Thijsse, Community worker, Aktiegroep het Oude Westen, Rotterdam
 319. Anonymous, Assistant professor, Erasmus University Rotterdam
 320. Anonimous
 321. Renae Veneboer, Creatief communicatieadviseur, INretail, Utrecht
 322. Elles Botman, docent, Atlas College, Medemblik
 323. MARKOS Skoufalos, Retired, Former Principal in Primary School, Vrodathos Chios Greece
 324. Pooja Sawrikar, Publisher, Scholar Freedom, Gold Coast
 325. Carrie Zwarts, Visuele Communicatie, Den Haag
 326. Friso de Boer, Student, TU Delft
 327. anonymous, Assistant Professor, Radboud, Nijmegen
 328. Marjet Douze, Retired, Utrecht
 329. Lieke Stelling, uhd, Utrecht University, Utrecht
 330. Eline van der Heijden, Professor, Tilburg University, Tilburg
 331. Pieter Bakker, Schildwolde
 332. Anonymous, Research Assistant, Freie Universität Berlin, Berlin
 333. Friso Aalbers, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 334. Julia Kleijnen, Nijmegen
 335. Felix Duterloo, Consultant, Maarssen
 336. Milena Dragicevic Sesic, professor emerita, University of Arts, belgrade, Serbia
 337. John van Harten
 338. Sandra de Boer
 339. Sophia Knight, Student, Amsterdam
 340. Maaike Harbers, Lector, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
 341. Lisa Van der Linde, PhD candidate, Delft University of Technology, Delft
 342. Maria Eleftheriadou, Lab technician, Rotterdam
 343. Fulya Kula, Lecturer, University of Twente, Enschede
 344. Mayra Mascareno Lara, Assistant professor, University of Groningen
 345. Elias Janssen, PhD Candidate, Radboud University, Nijmegen
 346. Tilo Hartmann, Hoogleraar, VU Amsterdam, Amsterdam
 347. Annie de Roo, Associate professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 348. Paula Eikelboom, Vice Chair, ASVA, Amsterdam
 349. Wietze Jansen, Consultant, Den Haag
 350. Ghislaine de Thouars, Vertaler, Amersfoort
 351. Annet Glas, Senior Manager Clinical Development, HMNC, Vaals
 352. T. Volker, qualitycoordinator, UMCU, Utrecht
 353. Ina Radtke, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 354. Jordi Bonet Martí, Lecturer in Sociology, University of Barcelona, Barcelona
 355. Cateleyne Deodatus, psycholoog, Groningen
 356. Minke Postma, Rijksuniversiteit Groningen
 357. Sharon Coen, SL, University of Salford, Salford
 358. Simon Braun
 359. Julie van Schravendijk, SociaalPedagoog, Teamleider Ombudsteam PvdA Leiden, Leiden
 360. Leonie Guerrero Lara, PhD Candidate, Utrecht University, Utrecht
 361. Anon, RUG, Groningen
 362. Julia Spanier, PhD Candidate, Utrecht University, Utrecht
 363. Alex van Dillen, student, amsterdam
 364. Carolina Rocha, PhD candidate, University of St Andrews, Dundee
 365. Ingrid de Waal, historicus, Utrecht
 366. Laila Osman, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 367. Ruud Rijkers, PhD candidate, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 368. Irena Rosenthal, Universitair docent, Radboud universiteit
 369. Wieke Meijer, Utrecht
 370. Coos Van Der Pol, Utrecht
 371. Yvonne Morselt, Retired, Groningen
 372. Jeroen Bruggeman, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 373. D van Beurden, University Lecturer, alumnus RUG, Rotterdam
 374. Maryn Wilkinson, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 375. Evelien, Leerlingondersteuner, coach, Dollard college en zelfstandige, Bellingwolde
 376. Luuk Mulders, Vredestuinen in nederland, Zwolle
 377. Ellen Haadsma, Utrecht
 378. Saoirse O'Shea, Senior lecturer, Open University, Milton Keynes, UK
 379. Irene van der Ven, Geestelijk verzorger, Groningen
 380. Maria NOrbäck, Associate professor, Göteborgs Universitet, Göteborg
 381. Annet van der Meer, Conservator, Groningen
 382. Mieke Lageschaar, Groningen
 383. Saket Kulkarni, Consultant, ex-universitair docent Universiteit Leiden, Zoetermeer
 384. Maarten Kluit, Former student, Hoogezand
 385. Chris Aalberts, Lecturer, Erasmus University Rotterdam, Amsterdam
 386. Martine, Zeist
 387. M. Groeneveld, Groningen
 388. Dagmar Boer, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Leeuwarden
 389. Nina Bijl, Programmacoördinator, Universiteit Leiden, Leiden
 390. Coba Fokkema, Docent, CHE, Ede gld
 391. Floske Spieksma, Hoogleraar, Universiteit Leiden, Leiden
 392. Bart de Vos, Consultant, Tabula Rasa, Den Haag
 393. Veronique Dijkzeul, Maatschappelijk werker, Reinier van Arkel, Breda
 394. Sonia Roldan, Regulator, Groningen
 395. Pieter Bots, research fellow, University of Strathclyde, Glasgow
 396. Rikus Brederveld, Groningen
 397. Kendy Urdaneta, PhD Student, LUMC/Leiden University, Leiden
 398. Corinna Glasner, Crossborder Coordinator Onderwijs en Onderzoek, UMCG / RUG, Groningen
 399. Willy Drummen, Specialist Ouderengeneeskunde, Geleen
 400. Corrine van der Meer, Projectleider, RUG, Eelde
 401. Pauline Vos, Hoogleraar, University of Agder, Kristiansand
 402. Angelique Hartog, Student, Utrecht
 403. Nicole van Gelder, onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
 404. Bryan Souza, postdoc, Radboud University, Nijmegen
 405. BA Breunissen, burger, -, Jucken (D)
 406. Dr. Anastasia Sergeeva, Assistant Professor, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam
 407. A Bhardwaj, Asst. Professor, Tilburg University, Rotterdam
 408. A van Arragon, beleidsadviseur (gepensioneerd), Rijksuniversiteit, Groningen
 409. A Schokker, Artist researcher, Groningen
 410. SA Kuik, Pastorale beroepskracht, RK Kerk, Noordwijk
 411. Paul van der Schoot, Hoogleraar Theorie van Complexe Biomoleculaire Systemen, TU Eindhoven, Eindhoven
 412. Núria Pujol Furelos, PhD, RUG, Groningen
 413. Samiah Sultana, Product Manager, Ex-RUG, Rotterdam
 414. Anna, student, Groningen
 415. Welmoed Leinenga, Groningen
 416. Arman Rebecka, Associate professor, School of Business Administration, Gothenburg University, Gothenburg
 417. Juliane Degner, Professor of Social PSychology, Universität Hamburg, Germany, Hamburg
 418. Camille Vergnaud, Associate Professor, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 419. Nada Amekran, Healthcare manager, Amsterdam
 420. Jacintha Ellers, Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 421. Maria Magas, UG employee, UG, Groningen
 422. Matthijs van Hofslot, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 423. Wouter Haarman, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 424. djorn barkmeijer, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 425. Jesper Hinze, PhD-fellow, Technical University Denmarl, Copenhagen
 426. Henk Ritzen, Tubbergen
 427. Hannah Fritsch, Student, Universtiy of Groningen, Groningen
 428. Barbara Sattler, professor, RUB, Bochum
 429. julia struzik, student, RUG, Leeuwarden
 430. T.S. Anna, artist-researcher, Artistic Research Community, Groningen
 431. Merita, PhD student, University of Groningen, Groningen
 432. Meina Peek, Student, Leiden University, The Hague
 433. Noor Boerrigter, Student, University of Groningen, Groningen
 434. Tibor Zingora, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 435. Sigrid Sterckx, Professor of Ethics, Universiteit Gent, Gent, Belgium
 436. Lyndsey Harris, Associate Professor, University of Lincoln, Nottingham
 437. Ann-Sophie Vandenberghe, Associate Professor, Erasmus School of Law, Rotterdam
 438. John Drury, Professor of Social Psychology, Univerversity of Sussex, Brighton
 439. Christina Sagioglou, Assistant Professor, University of Innsbruck
 440. Marieke Woensdregt, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 441. Rima Hussein, ASSISTANT PROFESSOR, Northumbria University, Newcastle, UK
 442. Peter L'Official, Associate Professor, Bard College, Annandale-on-Hudson
 443. Arnd Mehrtens, Lecturer/researcher, Hanze University, Groningen
 444. Özge Savas, Assistant Professor, Bennington College, Bennington
 445. Ivo Smits, Professor, Leiden University, Leiden
 446. Anna Henneke, Student, University of Groningen, Groningen
 447. Anna Henneke
 448. Wahideh Achbari, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 449. Fouad Bou Zeineddine, Innsbruck, University of Innsbruck, Postdoc
 450. Nik Linders, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 451. Tamaryn Nicholson, Research consultant, O’Hearne Ferreira/ PhD graduate from University of KwaZulu-Natal, Howick, South Africa
 452. Ana Figueiredo, Academic, Universidad de O’Higgins, Rancagua
 453. Melis Ulug, Lecturer, University of Sussex, Brighton
 454. C.C. Wansbeek, Student, Groningen
 455. Hilde neus, Researcher, Anton de Kom universiteit, Paramaribo
 456. Simanur Ateş, Ludwig Maximilian University of Munich, Münich
 457. Şevval Hilal Duman, Psychologist, İstanbul
 458. Masi Noor, Senior Lecturer, School of Psychology, Keele University, England, Newcastle Under Lyme
 459. Fatih Çarkçı, Counselor, İstanbul
 460. Demet Basar, Research Assistant, MEF University, Istanbul
 461. Andreas Aksungur, Student, Groningen
 462. Georgia Krüger, Student, Groningen
 463. Elizabeth Chandler, Doctor, Alumnus medical faculty, Glasgow
 464. Lijie Dong, University of Groningen, Leeuwarden
 465. Janna Rose, Professor, GEM, Grenoble
 466. Laura Luci Parolin, Associate Professor, University of Southern Denmark, Slagelse
 467. Ben Sikkens, IVO Rechtspraak, utrecht
 468. Savannah Wolin, Student, Amsterdam
 469. Anoniem, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 470. Leonie van Dijk, Sliedrecht
 471. Caroline Nieberding, Professor in terrestrial ecology and evolution, University of Louvain (UCLouvain), Louvain-la-Neuve
 472. Sanne Blom, Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 473. Crystel Hajjar, PhD candidate, RUG, Groningen
 474. Laura De Vos, Lecturer, Radboud Universiteit, Nijmegen
 475. Siman, Masters Student, Université de Paris Nanterre, Paris
 476. Rael Onyango, Phd Researcher, Vrije Universiteit, Amsterdam
 477. Till van Rahden, Professor, Université de Montréal, Montreal, QC, Canada
 478. Simone Pentermann, University of Groningen, Groningen
 479. Leo Vleeshouwers, oud-medewerker, Wageningen Universiteit, Arnhem
 480. Dorine Greshof, Lecturer, Amsterdam
 481. Bushra Khalfan, Student, Royal Holloway University of London, London
 482. Dorine Greshof, Lecturer, Amsterdam
 483. Neeltje van Os, Student, Amsterdam
 484. Halleh Ghorashi, professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 485. Maaike, ReMa student, Radboud, Nijmegen
 486. Sophie Bruinzeel, Student, UvA, Amsterdam
 487. Martin, University of Surrey, UK
 488. Jonas Bergmann, Student, UVA, Amsterdam
 489. Bertanne Visser, FNRS Research Associate, University of Liège, Gembloux
 490. Byungha Lee, Student, Osaka University of Arts, Osaka
 491. Annelot Prins, PhD Candidate, John F. Kennedy Institute, Freie Universitat Berlin, Berlin
 492. Carmen Pérez Díaz, Facultad de Veterinaria, Madrid
 493. Signe Vikkelsø, Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 494. Mirjam Oosterman, Orthopedagoog generalist, Groningen
 495. Marleen Meijer, Strategisch adviseur, Groningen
 496. Evelien Mulder, Teacher and researcher, Radboud University, Nijmegen
 497. Catherine Orian Weiss, Lecturer, RMIT University, Melbourne
 498. Sjoerd Otter, Juridisch adviseur, Groningen
 499. Lorena Sellin, Student, HWR, Berlin
 500. Baptiste Poursat, PDRA, University of Glasgow, Glasgow
 501. anonymous
 502. Judith Paridaen, UD, UMCG, Groningen
 503. BREHM Karen, Student, LMU University, Munich, Germany
 504. Dineke, Groningen
 505. Julee Blom, Amref Flying Doctors, Amsterdam
 506. D Nadkarni, Lecturer, University of Amsterdam
 507. Artoghrul Alishbayli, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 508. Valeria Raparelli, Scientist Clinician, University of Ferrara, Ferrara
 509. Harm Kloosterhuis, Erasmus university, Amsterdam
 510. Wouter Meijer, Groningen
 511. Janita Lohr, Manager, Groningen
 512. Barbara Müller, UHD, RU, Nijmegen
 513. Boxuan Yang, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 514. Jehad Jalbout, Groningen
 515. Nerea Orr, student, university of groningen, Groningen
 516. Sarah Cochu, Student, Groningen
 517. Justine Bakker, UD Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen
 518. Els Minne, PhD researcher, KU Leuven, Leuven
 519. Janina Klein, Assistant Professor, VRIJE Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 520. Manuel Castelo Branco, Full professor, University of Porto, Porto
 521. Lune Gros, Student, University of Groningen, Groningen
 522. Flip Kramer, Research Coordinator GIA, University of Groningen, Groningen
 523. Atharva Gupta, Research Assistant, University of Groningen, Groningen
 524. thierry horsin, Professeur, CNAM, Paris
 525. Christina Rott, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 526. Émilie Dionne, researcher, VITAM & Université Laval, Quebec
 527. Geke Meijer-Severs, gepensioneerd UD, RuG, Groningen
 528. Chaima Abarkan, MSc Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 529. Catarina Moreira, PhD Student, Universidade NOVA de Lisboa, Lisbon
 530. Sue Blackwell, Lecturer, Universiteit Utrecht, Hoorn
 531. Tessa vanSchijndel, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 532. Dr Lena Wanggren, University of Edinburgh, Edinburgh
 533. Gazi Islam, Full Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 534. Jan Eijking, Postdoctoral Fellow, University of Oxford, Oxford, UK
 535. Deborah Biging, lecturer, University of Graz, Graz
 536. Gosse Minnema, PhD student, University of Groningen, Groningen
 537. Panas Karampampas, Teaching Fellow, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens
 538. Pekka Väyrynen, Professor, University of Leeds, Leeds
 539. Kehan Shetty, MA Student, Leiden University
 540. Luke Valentine Darrell Leong, PhD student, University of Warwick, Coventry
 541. MEI HU, PHD students, University of Glasgow, Glasgow
 542. Fenna Nijboer, Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 543. Penelope Bollini, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 544. Amber Bartlett, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 545. Rupert Brown, Emeritus Professor of Social Psychology, University of Sussex, UK, Canterbury
 546. Willem Schinkel, Professor of Social Theory, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 547. gijs van maanen, Assistant Professor, Tilburg University
 548. David Sim, Associate Professor, University College London, London
 549. Sanne Verdoes, Student, Rotterdam
 550. Geetha Reddy, The Open University
 551. Rajive Tiwari, Professor, Belmont Abbey College, Charlotte, USA
 552. Rohit K Dasgupta, Senior Lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 553. Leni Grünbaum, doctoral researcher, Aalto University, Helsinki
 554. Ulrich Arnswald, Privatdozent, Universität Innsbruck, Innsbruck
 555. Georgios Agelopoulos, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
 556. MARIA KOKKINOU, post doctorante, ICM, paris
 557. Robert Topinka, Senior Lecturer, Birkbeck, University of London, London
 558. Hieke Huistra, UD wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Utrecht, Utrecht
 559. Sibylle Gemming, Scientist, Dresden
 560. Dr Nirmal Puwar, Academic, Goldsmiths, University of London, London
 561. Hannah Werner, Assistant Professor, Zurich University, Zurich
 562. Michaela Zemachová, PGT student, University of Glasgow, Glasgow
 563. Nat Paterson, PhD student, University of Glasgow, Glasgow
 564. Mirjam Hagens, project manager, Noordhoff, Scharmer
 565. Daniel Frings, Academic, Daniel Frings
 566. Nina van Kampen, Subject librarian, University of Amsterdam, Amsterdam
 567. horsin, Professeur
 568. MOLINARO Hélène, Enseignante, Rectorat de Versailles, Gif-sur-Yvette
 569. Elisabeth Guenther, University Assistant, University of Vienna, Vienna
 570. Daniella, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 571. Jennifer Sheehy-Skeffington, Assistant Professor, London School of Economics, London
 572. Luisa Burchartz, PhD student, University of Amsterdam, Amsterdam
 573. Elena Merlo, Business developer, UMCG, Groningen
 574. Miriam Lommen, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 575. Helen A. Gibson, Research fellow, University of Erfurt
 576. Mareike Bach, PhD Student, RUG, Groningen
 577. Maud Anne Bracke, Professor, University of Glasgow, Glasgow
 578. Asli Telli, Associate Professor, Wits University, Cologne
 579. Julia Alting, PhD candidate, University of Groningen
 580. Fred Basso, Associate professor, London School of Economics, London
 581. Anil Ori, Postdoctoraal onderzoeker, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York City
 582. Heleen van Galen, study advisor, UvA, Amsterdam
 583. Marco Borkent, RMA Student, Utrecht University, Utrecht
 584. Ely Strömberg, PhD Student, Amsterdam
 585. Alex Afouxenidis, Political Sociologist, National Centre for Social Research, Athens
 586. Gemma, PhD student, RUG, Groningen
 587. Janina Schindler, PhD student, TU Dortmund University, Dortmund
 588. Aleksandra Reitupe, BSc Student, Groningen
 589. Jaap van Slageren, postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 590. Leonie Hermann, Scientist, University Freiburg, Freiburg
 591. Marloes Menten, Educationalist, Maastricht University, Maastricht
 592. Rimma Velikanova, Phd student, UMCG, Groningen
 593. Julia Pelger, PhD student, UW, Seattle
 594. Khalida Malik, Researcher, Sydney
 595. Ardemis Boghossian, professor, EPFL, Lausanne
 596. Andrea Poelstra-Bos, Programma manager, University of Groningen, GRONINGEN
 597. Marie-Luise Braatz, PhD student, JGU Mainz, Mainz
 598. Sophia noraman, Student, Groningen
 599. Nikolaus Schweizer, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 600. Karin Svedberg Helgesson, Associate Professor, Stockholm School of Economics, Stockholm
 601. Suzanne Lanooij, PhD student, University of Groningen, Groningen
 602. Werner Distler, Asst. Professor, University of Groningen, Groningen
 603. Pieter Becq, Aardklootbewoner, Nilort Technologies IT Group, Lummen
 604. Mieke Poell, docente (gepensioneerd), Beesel
 605. Jaap Abbring, Professor, Tilburg University, Tilburg
 606. Sabrina Sauer, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 607. Bettina Siflinger, Associate Professor, Tilburg University
 608. Manuela Schiek, Senior Scientist, University of Oldenburg, Oldenburg
 609. Constanza Parra, Professor, University of Leuven, Leuven
 610. Isabelle Ottmann, 03.01.2002
 611. Dennis Tourish, Professor, Universty of Sussex, Brighton
 612. George Knox, associate professor, Tilburg University, Tilburg
 613. Meïli Baragatti, Assistant professor, Institut Agro, Montpellier
 614. Shahzeb Ali Khan, Ph.D. Candidate, ESADE Business School, Barcelona
 615. Albert Silvans, Student, University of Groningen, Groningen
 616. Emma Steringa, Jeugd- en Gezinswerker, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ermelo
 617. Jean-Marie Jehanno, Reseacher, CEA, Paris
 618. Leonie Peters, Alumna, RUG, Groningen
 619. Imogen Doran, Student, University of Groningen, Groningen
 620. Nidhi Srinivas, Associate Professor, The New School, New York City
 621. Massimo Fattori, Researcher, EUR, Rotterdam
 622. Caitlin D’Antoni, student, Groningen
 623. Alessia Vandelli, Student, University of Groningen, Groningen
 624. Luciano Paltoe, student, university of amsterdam, amsterdam
 625. Jeroen van der Waaij, verpleegkundige GGGD, Tilburg
 626. Roel Endendijk, Artist, Groningen
 627. Paula Stiegler, student, Goethe University, Frankfurt am Main
 628. Noa Boon, Student, Hanze, Groningen
 629. Suolinga, Assistant professor, Ritsumeikan University, Osaka
 630. Josef Melcr, entrepreneur, Protyon, Groningen
 631. Adéla Melcrová, Postdoctoral researcher, University of Groningen, Groningen
 632. Bas Werker, Professor, Tilburg University, Tilburg
 633. Nathalie Schram, Research Master student, RUG, Groningen
 634. María Pilar Uribe Silva, student, University of Groningen, Groningen
 635. Shekhar Nayak, Assistant Professor, Campus Fryslân, University of Groningen, Leeuwarden
 636. Gurminder K Bhambra, Professor, University of Sussex, Brighton
 637. SONG Jiawei, Researcher, Tohoku University, Sendai
 638. Golshid Shekoufandeh, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Leeuwarden
 639. Christian Herff, Assistant professor, Maastricht University, Maastricht
 640. Monique De Koning, Senior adviseur gezonde wijk, Gemeente Utrecht, Utrecht
 641. Elizabeth Siler, Professor, Worcester State University, Worcester, MA
 642. Michelle de Jong, docent ( gepensioneerd) en alumnus, RUG, Groningen
 643. Jasmijn Bastings, Amsterdam
 644. Ana Sauri Peris, Project Manager, UMCG, Groningen
 645. James Hughes, Professor of Comparative Politics, London School of Economics, London
 646. Ana Guerberof Arenas, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 647. Lotte Kallio, alumnus, University of Groningen, Groningen
 648. David Bowers, Assistant Professor, University of Tennessee, Knoxville
 649. Ali Mohammad, Leiden University, Rotterdam
 650. Preston Adcock, PhD Candidate, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC
 651. Esther Canrinus, Professor, University og Agder, Norway, Høvåg
 652. Gerard te Meerman, UHD met pensioen, private, Groningen
 653. Dirk Kuiken, Alumnus Rijksuniversiteit Groningen, De Luchtfietsers, Leeuwarden
 654. Luuk Schröder, PhD student, RUG, Amsterdam
 655. Dr. Jörg Sydow, Professor of Management, Freie Universität Berlin, Berlin
 656. Amélie Gabriagues, PhD Candidate, Université Paris-Dauphine, Paris
 657. Antje Visser, Alumnus RUG, -, Leeuwarden
 658. Alka Renu, Alumini, RUG, Groningen
 659. David Elshof, Lawyer, Eindhoven
 660. Suzanne Oud, Alumna, University of Groningen, Groningen
 661. Hung-Jui Chen, Graduate Student, Tohoku University, Sendai
 662. Indrani Chatterjee, Professor, University of Texas, Austin, Austin
 663. Nicky Del Grosso, Docent, HVHL, Eelde
 664. Annick VALIBOUZE, Professeure, Sorbonne Université, Paris
 665. catarina Roseira, University Professor, University of Porto, Porto
 666. Gusta Metz, Student, University of Groningen, Ballum
 667. Meindert Boersma, alumnus, University of Groningen, Groningen
 668. Luca Papp, student, University of Groningen, Groningen
 669. Miriam Reeders, Leerkracht, Dieren
 670. Jeanine deen, Retired assistant professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 671. Berber Siersma, student, UvA, Amsterdam
 672. Sam Kints, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 673. Max Verheij, Student, WUR, Wageningen
 674. Jolanda Zweers, Student, University of Groningen, Groningen
 675. Jodi Sturge, University of Twente
 676. Avanti Gogate, Alumni, University of Groningen, Groningen
 677. Laura Kangas-Müller, Doctoral researcher, Aalto University, School of Business
 678. Angela Daly, Professor, University of Dundee, Scotland
 679. Maaike Modderman, Groningen
 680. Douglas Hauck, Engineer, Cleveland
 681. Aparajitha Ramesh, Post doc researcher, University of Groningen, Groningen
 682. Michèle Leclerc-Olive, chercheure, CNRS-EHESS, RONCHIN
 683. Jenniek, Student, University of Groningen, Groningen
 684. Simon Repp, University of Applied Arts Vienna, Vienna
 685. Laura Ballato, Teacher & coach, University of Groningen, Groningen
 686. Jean-Luc Gautero, lecturer, Université Côte d'Azur, Nice
 687. Lisanne, Student, RUG, Groningen
 688. Dimple Oberoi vahali, Independent activist, Delhi
 689. Petra Bolhuis, Filosoof, Maieutiek, Groningen
 690. Olga van Buchem, Begeleider verstandelijk beperkten, Amerpoort, Den Dolder
 691. Jan Bransen, Professor, Radboud University, Nijmegen
 692. Besmira Dyca, Postdoc researcher, Wageningen University and Research, Wageningen
 693. John Mumaw, Student, SJCC, Colorado
 694. Vibhuti Patel, Retired teacher, TISS, Mumbai
 695. Jay Janney, Professor, University of Dayton, Dayton, Ohio
 696. Claudia Haase, Associate Professor, Northwestern University, Evanston
 697. Laura Bluemink, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 698. Nectaria Gizani, Assistant Professor, Hellenic Open University, Patra
 699. Eunice Muneri, Research Fellow, University of Sussex, Brighton
 700. Tim Povel, Student, University of Amsterdam
 701. Gregor Struwe, Student, University of Groningen, Groningen
 702. Frank Aué, University of Twente
 703. Lena Henningsen, Researcher, University of Freiburg, Freiburg
 704. John Mocnik, IT
 705. Sofia Kaliarnta-Aalbers, Lecturer, Hogeschool Utrecht
 706. M Jiamton, Creative Designer, London, UK
 707. Sjoukje Hoekstra, Productmanager, Leeuwarden
 708. Heleen Smits, informatiespecialist, Universiteit Leiden
 709. Hans Splinter, Chemist, Delft
 710. Anna de Bruijn, Student, Groningen
 711. anonymous, Dora Kostakopoulou, KU Leuven, Professor
 712. Mital Kinderkhedia, Academic, University of Bath, London
 713. Diana Rogers-Adkinson, provost, Commonwealth University, Bloomsburg
 714. Ainsley Schuur, Student, Roden
 715. E. Costantini, Astronomer, SRON Netherlands Institute for Space Research, Leiden
 716. Beth Herbel-Eisenmann, Professor, Michigan State University, East Lansing
 717. Lisa Walters, Senior Lecturer, University of Queensland, Brisbane
 718. Rampal Etienne, Professor, University of Groningen
 719. Lotte Bekkema, Student, University of Groningen, Groningen
 720. Oscar Koster, Student, University of Groningen, Groningen
 721. Aydin Krook, Student, Marum
 722. Danique van der Woude, Student, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 723. Ester scherps, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 724. Mrittika, Student, Mumbai
 725. Sabine Duran, Designer, Camino Verde Designs, Stoddard, NH USA
 726. Désirée Goedhuis, Student, University of Groningen, Groningen
 727. Kathrin Sele, Research Fellow, Aalto University, Helsinki
 728. Ulrik Buchholtz, Assistant Professor, University of Nottingham, Nottingham
 729. Rebecca Jordan-Young, Professor, Barnard College, Columbia University, New York, NY USA
 730. Zoë Kock, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 731. A Mani, Women Scientist, Indian Statistical Institute, Kolkata
 732. DariaY., Leeuwarden
 733. Carole Couper, Associate Professor, University of Birmingham, Birmingham, UK
 734. Katharina Gugerell, Tenure Track Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Vienna
 735. Nika Jurlin, postdoctoral fellow, UT Austin, Austin
 736. Laura Guérin, Postdoc, CNRS, Paris
 737. Andrea Baldi, Associate professor, VU, Amsterdam
 738. Nella van den Brandt, Associate Professor (Research), Coventry University, Coventry
 739. Sylvie Saget, PhD student, University of Gothenburg, Gothenburg
 740. Pierre Lannoy, Professor, Université libre de Bruxelles, Brussels
 741. Aileen Oeberst, University of Hagen
 742. Zahra, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 743. Giulia Russo, Curatorial Assistant, Vorderasiatisches Museum Berlin, Berlin
 744. Emma, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 745. Elise de La Rochebrochard, Researcher, Ined, Paris
 746. Tara Velting, freelance kunstenaar, Sittard
 747. Suma Murthy, Support Scientist, Joint Institute for VLBI ERIC, Dwingeloo
 748. against silence
 749. Jueun Yi, student, NHL Stenden, Groningen
 750. Matijn de Visser, Student, WUR, Wageningen
 751. Jakob Vogel, Professor, Centre Marc Bloch, Berlin
 752. Anne Maaike Mulders, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 753. Sofie Lorijn, PhD student, University of Groningen, Groningen
 754. Benito Marcote, Staff Support Scientist, JIVE, Dwingeloo
 755. Francesco Cerchiaro, Assistant professor, Radboud University, Nijmegen
 756. Margaret Blandford, Retired from McGill University, Baie d'Urfe, Quebec
 757. Luisa Helena Pinto, Associate Professor, University of Porto (Portugal), Porto
 758. Alexandra Beauregard, Professor of Organizational Psychology, Birkbeck, University of London, London
 759. Elena Burgos Martinez, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 760. Ilse van Bemmel, Project scientist, JIVE, Dwingeloo
 761. Juliana Lima Constantino, Master Student, University of Groningen, Groningen
 762. FOTEINI TZAVELLA, Associate Professor, University of Peloponnese, Athens, Greece
 763. Shinya Orihashi, Professor, Tohoku Gakuin University, Sendai
 764. KAZUKI NEMOTO, STUDENT / CEO, Tohoku University / QueeenB, Sendai
 765. liset blaauw, student, RUG, Groningen
 766. Catherine Koekoek, PhD researcher, Erasmus School of Philosophy, Rotterdam
 767. Ilju Kim, Assistant professor, Utsunomiya University, Utsunomiya
 768. Hannah Flerlage, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 769. Heejin Kim, Associate Professor, Tohoku University, Sendai, Japan
 770. Niloufar Ashtiani, Pediatrician, CoMaster, Amsterdam UMC, Amsterdam
 771. Despina KARAKATSANI, Professor, University of the Peloponnese
 772. Konstantina Georgelou, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 773. Lina Daouk-Öyry, Associate Professor, BI Norwegian Business School, Oslo
 774. Fiona Moore, Professor, Royal Holloway University, London
 775. Claudio Panico, Professor, Bocconi University, Milan
 776. N. Huesken, Data analist, Delft
 777. Thomas Beer, Business Developer, DIGI-TEXX Germany, Leipzig
 778. Pia Adibe, Junior Researcher, LUT University, School of Business, Lappeenranta
 779. Russell Shipman, Astronomer, SRON Netherlands Institute for Space Research, Groningen
 780. Eva Kipnis PhD, Professor, University of Bradford
 781. Ina Kubbe, Professor, University, Tel Aviv
 782. Jeremy Tang, Student, UvA, Amsterdam
 783. Tana Joseph, astronomer, University of Amsterdam, Amsterdam
 784. David-Emil Wickström, Professor, Popakademie Baden-Württemberg, Mannheim
 785. Laurens Naudts, Postdoctoral Researcher, Universiteit van Amsterdam, Brussels
 786. Mar Perezts, Professor, Emlyon Business school, Lyon, France
 787. Daisy Harmelink, student RUG, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 788. Martin Trans, Research Assistant, University of Amsterdam, Amsterdam
 789. Simone Diegenbach, Landschapsarchitect, Zelfstandig adviseur, Voorburg
 790. Renate Kat, PostDoc, University of Groningen, Groningen
 791. Ruby Schofield, PhD Student, University of Groningen, Groningen
 792. C.P.
 793. Larissa Boie, Postdoctoral researcher, Paul Scherrer Institut, Villigen
 794. Susanne Tietze, Professor (retired), Sheffield Hallam University, Sheffield
 795. Merijn Collignon, Research Assistant, University of Amsterdam, Amsterdam
 796. David Spurrett, Professor, University of KwaZulu-Natal, Durban
 797. Sherilyn Bouyer, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 798. Pieter van Rees, University teache, University of Humanistic Studies Utrecht, Maastricht
 799. Sarah, PhD fellow, Sciensano/ULB, Brussels
 800. Alessandro Donada, Post-Doctoral researcher, Institut Curie, Paris
 801. Nidia Veitch, Senior Lecturer, Leeds Beckett University, Leeds
 802. Bas Hofstra, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 803. Tommaso Pardi, Senior Researcher, CNRS, Paris
 804. Jorien Treur, Assistant Professor, Amsterdam UMC, Amsterdam
 805. tina bastajian, reasearch/writing tutor, Sandberg Instituut, Amsterdam
 806. OUALI Nouria, Professeure, Université Libre de Bruxelles, Brussels
 807. Kitlyn Tjin A Djie, Familietherapeut, Bureau Beschermjassen, Amsterdam
 808. Henriette Louwerse, Senior Lecturer, University of Sheffield, Sheffield
 809. Dr M Adamson, Associate Professor, QMUL, London
 810. Katharina Stückradt, PhD student, UvA, Amsterdam
 811. Chloe Preece, Associate Professor, ESCP Business School, London
 812. Judith Gannon, Academic, Oxford Brookes University, Oxford, UK
 813. Helena Martins, academic, Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal
 814. Elif E., Student, Groningen
 815. Pol, student, University of Groningen, Groningen
 816. Margo Van Poucke, linguist, Macquarie University, Sydney
 817. Tatiana Andreeva, Associate Professor, Maynooth University, Maynooth
 818. Luca guerrini, Italy
 819. Lucrezia Bonarota, Netherlands
 820. anonymous, Italy
 821. Jean Cushen, Faculty, Maynooth University
 822. Mery Castillo, Professeure
 823. Wioletta Nawrot, Assistant Professor, ESCP, London
 824. Nils
 825. Sai Yang, PhD, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna
 826. Grace Woods, student, Groningen
 827. Dogacan Ozturk, Assistant Professor, University of Alaska, AK, USA, Fairbanks
 828. Helene Tenzer, Professor of International Management, LMU Munich School of Management, Munich
 829. Tullio Viola, assistant professor, Maastricht University, Maastricht
 830. caroline whitfield, PhD, Strathclyde Business School, Glasgow
 831. Saja, Student, Groningen for palestine, Groningen
 832. Yasmina, Student, University of Groningen, Groningen
 833. Anne Kurzmann, PhD candidate, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
 834. Marlies Sparreboom, Postdoc, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 835. Yonjoo Cho, Professor, University of Texas at Tyler, Tyler, TX, USA
 836. Prof Karin Moser, PhD, Full Professor, LSBU Business School
 837. Pieter Sjoerd Hasper, Associate Professor Ancient Philosophy / Ph.D. Groningen, Hamburg University, Hamburg
 838. Christina Butler, Associate Professor, Kingston University London, LONDON
 839. Dr Anna Charalambidou, Director of Programmes, Middlesex University, London, UK
 840. María Bastida, Lecturer, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
 841. Flaviana Manta, Research student, Middlesex University, London
 842. Merie-Therese Claes, Professor, WU, Vienna
 843. Monica Perez, Af. Professor of Management Practice, ESMT Berlin, Berlin
 844. Jente Tummers, Student, University of Groningen, Groningen
 845. Maria Voukelatou, Preschool education, Preveza
 846. Jelmer Dijkstra, Student, University of Groningen, Groningen
 847. Josef Barla, Postdoc, Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main
 848. Emmelie van der Pol, student, TU Delft, Delft
 849. Linda Wilkens, Retired, Alumni, University of Utrecht, Westerkwartier
 850. Rebekka Hemmerling, Student, University of Groningen, groningen
 851. Christine Sas, Associate Professor (Teaching), University College London, London
 852. Rasmus Steinkrauss, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 853. Jessica Francavilla, PhD Stuent, Washington University in St. Louis, St. Louis
 854. Carolin Eirich, PhD candidate, Hochschule Düsseldorf
 855. Vincent Fourrier, UX researcher, University of Luxembourg, Belvaux
 856. Mareen, Student, University of Groningen
 857. Salomé Dehaut, PhD candidate, Université Grenoble Alpes, Grenoble, France
 858. Jesse bos, Joure
 859. Hannah Engelmann-Gith, PhD candidate, Philipps-Universität Marburg, Einbeck
 860. Asher Boersma, scholar, Universtät Konstanz, Konstanz
 861. Frank Hindriks, Professor of Philosophy, University of Groningen, Groningen
 862. Anastasia Cepoi, student, University of Groningen, Groningen
 863. Evi Muscus, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 864. Kit, Student, Swinburne University of Technology, Australia
 865. Lisa Wu Jianshun Pieters, Lecturer, Universiteit Leiden, Leiden
 866. Louise Brouwers, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 867. Pieter Cornelissen, Archivist, District Court, Amsterdam
 868. Nuria Lopez, Learning Consultant, Copenhagen Business School, Copenhagen
 869. Mapiya, Beauty advisor, Ulta, Keene
 870. Austine Garcia, Student, Roehampton University, London
 871. Suze Vries, student, University Groningen, Groningen
 872. Reza Ahmadi, Phd Candidate, Concordia University, Montreal
 873. Lotte, ALKMAAR
 874. Shenoa Duran, Nurse, Münster
 875. Grigoris, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 876. Berber, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 877. Mio Hazama, student, university of groningen, GRONINGEN
 878. Aiyana Rose Duran, student, University of Groningen, Groningen
 879. Claudius Seiter
 880. Liza, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 881. Nina, Nijmegen
 882. Geertje Mak, Hoogleraar Gendergeschiedenis, Universiteit van Amsterdam, KNAW, Amsterdam
 883. Annemieke Bonnema, teacher, ROC Rivor, Tiel
 884. Angelique Witjes, student, University of Tuscia
 885. Julia Kleinhuis, Student, RUG, Groningen
 886. Midas Bosman, Board member, LSVb, Utrecht
 887. Melissa Verhoeven, Student, GRONINGEN
 888. Ids van der Werf, Promovendus, Technische Universiteit Delft, Delft
 889. Monique Wagenaar, Amsterdam
 890. Renske van Raaphorst, Postdoc, UCLouvain, Woluwe St-Lambert
 891. Marleen Groenier, Researcher, University of Twente, Enschede
 892. Geeske Bakker, Groningen
 893. Marije, Groningen
 894. Ellen van de Bovenkamp, former teacher at Leiden and Utrecht University, Amsterdam
 895. Aurelia Strauss, PhD candidate, University of Groningen, Wageningen
 896. Birgit Möller-Kallista, Professor, Fachhochschule Münster, Münster
 897. Anna, Leeuwarden
 898. DIMITRIOS FILIOGLOU, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 899. anonymous, MD, Arbo, Groningen
 900. Niall Martin, Universiteits Docent, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 901. Veera Ruuskanen, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 902. Hetty Zock, Extraordinary Professor Religion and Mental Health, University of Groningen, Groningen
 903. W Bijenhof, Ar manager, Draw productions, London
 904. Monika Schmid, Academic, University of York, York, UK
 905. Ceren Pekdemir, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 906. Cato Teunissen, Medewerker, Alkmaar
 907. Andra Buciu, Internal Affairs, Groninger Studentenbond (GSb), Groningen
 908. Ewa Palczynska, Student, TU Delft, Delft
 909. Lena Haveland, Kiel
 910. Michal, Student, RUG, Groningen
 911. Sander Verhaegh, Associate Professor, Tilburg University
 912. Bram Schillemans, Student rMA Literary Studies, Student Assistent, Universiteit van Amsterdam, Heemskerk
 913. dr Dunia H Urrego, Senior Lecturer, University of Exeter, United Kingdom, Exeter
 914. Marije Derksen, PhD Candidate, Radboud Universiteit, Nijmegen
 915. Verena Schoepf, Asst Prof, University of Amsterdam, Amsterdam
 916. Drs. N.S. Steffers, Psychologist, Høvåg
 917. Irina Ciobanu, Research Master, RUG Faculty of Philosophy, Groningen
 918. Susanne Conradi, Utrecht
 919. A.J.N. van der Salm, Lecturer, Universiteit Leiden, Leiden
 920. John Holmwood, Emeritus Professor of Sociology, University of Nottingham, Nottingham
 921. Maruna, student, University of Groningen, Groningen
 922. ,Marieke
 923. Dr. Kimberley Hagemans, Bioloog, Utrecht
 924. Eva-Anne Le Coultre, vakdidacticus filosofie, RuG, Groningen
 925. Marc Conradi, Socioloog, Eelde
 926. Panagiota Rouni, Lecturer, Dr. Eng, National Technical University of Athens, Athens
 927. Ben L.M. van Baar, Analytical Chemist, Private, Groningen
 928. Susan Legene, historicus, VU, Amsterdam
 929. Metta Hofstra, Arts, Eelde
 930. Daniël Schoemaker, Eenmanszaak, DanSellsShoes, Groningen
 931. Joanne Schuitemaker, Support staff, University of Groningen, Groningen
 932. Paulien
 933. Marianne Fry, Management Assistant, UG, Groningen
 934. Yujing Tan, Lecturer, Leiden University, Leiden
 935. James Kennaway, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 936. Sanne Alblas, Faculty Graduate School, TU Delft, Delft
 937. Meredith Nicoll, Research Assistant, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Hamburg
 938. Katja Girr, PhD student, University of Bonn, Bonn
 939. André Felipe Cerqueira Fontes, Master's Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 940. Dettie Oenema, Docent, UMCG/RUG, Assen
 941. Caru Vanessa, research fellow, CNRS, Paris
 942. Cynthia van Asperen, Procesmanager, Rabobank, Arnhem
 943. Alida van Hunnik, Student, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Groningen
 944. Bern Kroezen, Logistiek, Daf, Eindhoven
 945. Véronique Nahoum-Grappe, Chercheure en sciences sociales, Ehess, Paris
 946. Claudia Busuttil-Hijwegen, Apeldoorn
 947. Alicia Dupouy, keramiste, Amsterdam
 948. Lea Hofer, Physiotherapist, MONK, Eindhoven
 949. Kim Vos, Rijksuniversiteit Groningen, AMSTELVEEN
 950. Loek van der Kallen, Universitair Docent, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 951. Pascalle Mossel, PhD student, University of Groningen, Groningen
 952. Anne-Mieke Geel, Arts, Rotterdam
 953. Gerrit-kjeld Dusseljee
 954. Inez van Zoelen, Lyceum Schravenlant, Schiedam
 955. Wouter van Willigen, Docent (opgeleid op RUG), Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Oegstgeest
 956. Lidia Boneschansker, onderwijscoordinator, Rijksuniversiteit Groningen, Ten Boer
 957. Heike Gleibs, Kulturwissenschaftlerin, Berlin
 958. Judicaelle Dietrich, ssociate professor, Université Lyon 3 Jean Moulin, Lyon
 959. Anna Roussou, Professor, University of Patras, Patras
 960. Annemieke Groeneveld, Trainingsacteur, Een
 961. Emma Mojet, UD, UCU, Utrecht
 962. Elisabeth Lösken, Neuropsychologist, Konstanz
 963. Ségolène Humann, Postdoc, C.E.B.C France
 964. Rogier Creemers, UD, Universiteit leiden, Leiden
 965. Ulla Hytti, Professor, University of Turku, Turku
 966. Liz Morrish, Visiting Fellow, York St John University, Nottingham
 967. Norbert Groeben, Professor, Department of Psychology, Cologne, Heidelberg
 968. Alix Cooper, Associate Professor, Stony Brook University, New York
 969. Edith Oliver Mosqueda, Lecturer, Rotterdam University of Applied Sciences, Rotterdam
 970. Iris Mulders, Utrecht University, Utrecht
 971. Robert Stark, Professor of English, Mie University, Tsu
 972. Maui Galang, Student, Radboud University, Nijmegen
 973. Aholi So, Lecturer, Leiden University, Leiden
 974. Lynne Baxter, Academic, University of York, York
 975. Michael Beverland, Professor, University of Sussex, London
 976. Karine Cristine de Souza Barboza, Student of Master Degree UFPR Brazil, UFPR (Brazil), Curitiba - PR
 977. Maarten Wilms, Student, University of Groningen, Groningen
 978. Dominik Klein, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 979. Mary Godwyn, Professor, Babson College, Kittery
 980. Marian de Vooght, Visiting Fellow, University of Essex
 981. Frank Kupper, Associate professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 982. Suzanne Frenk, Student, University of Groningen, Groningen
 983. Danny van der Haven, PhD student, University of Cambridge, Cambridge
 984. Harrianne ter Meer, HR Manager, Astron, Zuidhorn
 985. Ferrière, Maitre de conférences, Université de Bretagne Occidentale, Brest
 986. Esther Miedema, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 987. Eva Romviel, Wageningen
 988. Rebecca C. Ruehle, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam
 989. Beatrice Collignon, Professor, University Bordeaux Montaigne, Bordeaux, France
 990. Gerda Vollmann, Math teacher, Estonian Business School, Tallinn
 991. Laura Bringmann, associate professor, University of Groningen, Groningen
 992. Rebecca Ploof, Assistant Profesor, Leiden University
 993. Céline Garnier, Arts, Isala ziekenhuis, Zwolle
 994. William Michael Schmidli, University Lecturer, Leiden University, Leiden
 995. Elisa Da Vià, Lecturer, Leiden University, Leiden
 996. Edwin Ghattas, Student, University of Groningen, Groningen
 997. Gert Stulp, associate professor, University of Groningen
 998. Pepijn Kleingeld, penningmeester, STUUR rotterdam, Maassluis
 999. Ella Kuipers, Groningen
 1000. Johanna HaesooJeung, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1001. Rosa Morales, Engineer, Eindhoven
 1002. Gunther De Vogelaer, Full professor, WWU Münster, Münster
 1003. B. N. van Bergeijk, Docent, Talencentrum RUG, Groningen
 1004. Harriet cansino, Researcher, Newcastle university, Newcastle
 1005. Houssine Alloul, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1006. Beryl ter Haar, Prof, RUG/University of Warsaw, Groningen/Warschau
 1007. Daniel Berjano, Teaching Assistant, University of Colorado (Boulder), Boulder
 1008. Etienne Gaudrain, Researcher, CNRS, Lyon
 1009. Pedro Monteiro, Assistant Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 1010. Alireza Esfandiari, Student, Concordia University, Montreal
 1011. Karen Mulders, beleidsmedewerker, RUG, Groningen
 1012. Alex Blokhuis, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 1013. Merle von Bargen, Student, RUG, Groningen
 1014. Veronica Gorii, Groningen
 1015. Jan Willem Bolderdijk, (Associate) Professor, University of Groningen & University of Amsterdam, Groningen
 1016. Sarah Jay, Lecturer, University of Limerick Ireland, Limerick
 1017. Sabine Bergler, Full Professor, Concordia University, Montreal
 1018. Louise Bruit Zaidman, professeure histoire, laboratoire EHESS, Paris
 1019. Keroles Riad, CEO, enufCanada.ca, Brossard
 1020. Phelouzat, sociologue, CNRS, Paris
 1021. Jeroen Stoffels, Directeur, Broodkast, Noordwolde Gn
 1022. Siméon Lahaije, PhD researcher, University of Groningen, Groningen
 1023. Elena Schlede, student, berlin
 1024. Suzanne van Gils, Associate professor, BI Norwegian Business School, Oslo
 1025. Ghaliya Djelloul, Post-doc, University of Lausanne, Lausanne
 1026. Eilidh Harris, Student, Douglas Academy, Glasgow
 1027. Dr Jen Baker, Teaching Fellow c19th, University of Warwick, UK, Warwick
 1028. Philippe Matthey, Indépendant researcher, Groningen
 1029. Jan Lukas Stein, Graduate, RUG Groningen, Groningen
 1030. Nienke Smit, Assistant Professor, Utrecht University
 1031. Nora Wiegmann, Student, Leuphana Universität, Lüneburg
 1032. Jelte de Jong, Postdoctoral researcher, University of Groningen, Groningen
 1033. Mallory James, Research Associate, Technical University of Munich, München
 1034. Claude Calame, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Directeur d'études
 1035. Anne Weike Noorman, Regiomanager, Haarlem
 1036. Emma Catan, PhD researcher, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne
 1037. Marie Herrnhold, student, University of Groningen, Groningen
 1038. Richard Krueger, Professor, Washington University, St. Louis
 1039. Esther Marijnen, Assistant Prof, Wageningen University and Research, Wageningen
 1040. Paul Zoontjens, emeritus professor onderwijsrecht, Tilburg University, Tilburg
 1041. Christopher D Green, Professor, Toronto
 1042. Merle Büter, Equal Opportunity Specialist, Freie Universität Berlin, Berlin
 1043. Irene Maltagliati, Policy Advisor, University of Groningen, Groningen
 1044. Levi Dekker, Student, University of Groningen, Groningen
 1045. Karin, Externe adviseur, Consulting BV, Amsterdam
 1046. Aleid Brouwer, researcher, CMO STAMM, Groningen
 1047. Nathalie Brusgaard, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 1048. Sara Mencigar, Student, University of Groningen, Berlin
 1049. Boike Teunissen, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 1050. Martijn Dekker, Lecturer Political Science, University of Amsterdam, Amsterdam
 1051. Henk-Jan Hoving, Scientist, GEOMAR, Kiel
 1052. Akshaya Balaji, Student, University of Groningen, GRONINGEN
 1053. Tim Lankhuizen, Student, University of Groningen, Groningen
 1054. Madelon Simons, UD, UvA, Amsterdam
 1055. Bonne, Teaching Assistent, University of Groningen, Groningen
 1056. Roza Weber, PhD student, RUG, Groningen
 1057. Deniz Haydar, Assistant Profession, University of Groningen, Groningen
 1058. Lea Katharina Reiss, Assistant Professor, WU Vienna, Vienna
 1059. Cigdem Bozdag, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1060. Silke
 1061. Kik (Francoise) Marais, student, University of Groningen, Groningen
 1062. Adri, Financial, RUG, Groningen
 1063. Bente Gjaltema, Student, RUG, Groningen
 1064. Mal Pool, DEI, Neurogenderings (UNIL, CH); AAA - DEI (Berlin, DE), Berlin
 1065. Camila S. M. Costa, student, RUG, Groningen
 1066. Sonja Gland, student, Groningen
 1067. Manuela Vecchi, Assistant Professor, RUG, Groningen
 1068. Gesa Kübek, Assistant Professor, RUG, Groningen
 1069. Laura Bunghez, student, Groningen
 1070. Joris Koster, Student, RUG, Groningen
 1071. Susan, Researcher, UK
 1072. Vanessa Bermudez Vogensen, MD-PhD student, UMCG/RUG, Groningen
 1073. Shanti Suki Osman, PhD, University of Oldenburg
 1074. Roos van der Haer, UD, Universiteit Leiden, Den Haag
 1075. Zoë-Ann Duppen, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1076. Jari van der broek, Groningen
 1077. Tamara Dijkstra, Postdoc, RuG, Groningen
 1078. Iosif Gordon, PhD student, University of Groningen, Groningen
 1079. Lindsey Thurston, PhD Candidate, University of Toronto, Toronto
 1080. Saliha Metinsoy, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1081. BH Hoorani, Radboud University
 1082. Marion Pragt, Postdoctoral researcher, KU Leuven
 1083. Laura Spierdijk, Professor, University of Twente, Enschede
 1084. Selen Eren, PhD Candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 1085. Marketka Sikolova, Administrative staff, University of Groningen, Groningen
 1086. Vanessa Uffink, PhD-student, University of Groningen, Groningen
 1087. Daan, PhD, RuG, Groningen
 1088. Ana Leal, University of Groningen
 1089. Alex Lepe, PhD Student, UMCG, Groningen
 1090. Kristin Becker, PhD student, Groningen
 1091. Gert Sikkema, Postdoc, UMCG, Groningen
 1092. Danique Zantinge, Master student, University of Groningen, Groningen
 1093. Gina Drijfhout, Stafassistent, RUG/UMCG, Groningen
 1094. Katharina Runge, PhD candidate, UMCG, Groningen
 1095. Mariska, University of Groningen, Groningen
 1096. Candida Leone, associate professor, University of Amsterdam
 1097. Iris Jonkers, Rosalind Franklin Fellow and UHD, UMCG, Groningen
 1098. Ana Flamind, PhD Student, Faculty of Arts, Groningen
 1099. Marion Tillous, associate professor, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Paris
 1100. Bart Roelofs, PhD Candidate, University of Groningen
 1101. Marijn Riemsma, Wetenschappelijk adviseur, Groningen
 1102. Jonathan Ginzburg, Professor, Université Paris-Cité, Paris
 1103. Anne Crutzen, Admission Office University of Groningen, Groningen
 1104. Reubs Walsh, Visiting Fellow, Vrije Universiteit, Amsterdam, Amsterdam
 1105. Laura Spence, University Professor, Royal Holloway, Uni of London, UK
 1106. Valerija Golubic, PhD student, Campus Fryslân, University of Groningen, Leeuwarden
 1107. Mark Huisman, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1108. Mischa van Delden, UB Groningen
 1109. Dune boisard, Étudiante, Ehess, Paris
 1110. Erika Darics, University of Groningen, Groningen
 1111. Bea Zand Scholten, cluster assistant, University of Groningen, Groningen
 1112. Errit van Splunder, Student, University of Groningen, Groningen
 1113. Marijn, PhD student, UMCG, Groningen
 1114. Karin de Boer, lecturer, University of Groningen, Groningen
 1115. Konstantinos, student, RUG, Groningen
 1116. Tsjerk, University Groningen, Groningen
 1117. Patricia van Royen, Policy officer quality assurance and education, University of Groningen, Groningen
 1118. Violette Larrieu, ENSTA Bretagne, Brest
 1119. F.Reese, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1120. Sanne
 1121. Janneke, UMCG, Groningen
 1122. Margot Silvius, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1123. Fenna Wolthuis, Educationalist, University of Groningen, Groningen
 1124. Roya Gholami, Academic, University of Illinois Systems, Springfield
 1125. Marina Grisko, Teaching Assistant, University of Groningen, Groningen
 1126. puck
 1127. Josse 't Sas, University of Groningen, Groningen
 1128. Thomas Teekens, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 1129. Aart-Pieter Bragt, University of Groningen, Groningen
 1130. Jasper, Student, RUG
 1131. Loïs Bakker, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 1132. Anouk Van Es, Teacher, Rijksuniversiteit Groningen, Haren
 1133. Michael Gommel, Research Integrity Consultant, Team Scientific Integrity/ENRIO, Berlin
 1134. Wouter Levenga, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1135. Renske Ferwerda, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1136. Stijn van Hussen, Student, University of Groningen, Groningen
 1137. Peter van Santen, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1138. Evelien, Student, TU delft, Delft
 1139. Marile Hüsing, Teaching Assistant, RuG, Groningen
 1140. Glòria Casas Vila, associate professor, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse
 1141. Petra Brouwer, ud, UvA, Amsterdam
 1142. Alexandra Tomaselli, Senior Researcher, Eurac Research, Bolzano
 1143. Corinne Luxembourg, Professor, Vil
 1144. samira azabar, RU
 1145. Maja Malec, lecturer, University of Ljubljana, Ljubljana
 1146. RAMIL ZAMANOV, Lecturer, Charles University, Prague
 1147. Cynthia Kraus, Senior Lecturer, Switzerland, Lausanne
 1148. Marilou Niedda, Student, UvA, Amsterdam
 1149. Christopher F. Julien, PhD candidate, Utrecht University, Zaandam
 1150. Wendy Fox-Kirk, Academic, Birmingham
 1151. Jan Overwijk, Lecturer, Utrecht University, Amsterdam
 1152. borghi rachele, professor, Ecole Beaux Arts, marseille
 1153. Margriet van Heesch, senior lecturer, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1154. Anne Julie Arnfred, Ph.d. fellow, Roskilde University, København S
 1155. Artemisa Flores, sociologist, Université Paris-Est Créteil, Paris
 1156. Mieke de Roo, teacher, UvA, Amsterdam
 1157. soline blanchard, associate professor, Université Lumière Lyon 2, lyon
 1158. van Schaik, retired, Warffum
 1159. Ryan van Nood, Lecturer, Leiden University, Leiden
 1160. Marjolein Hogenbirk, senior lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1161. Yannis Tzaninis, Researcher, UvA, Amsterdam
 1162. Khursheed Wadia, Professor of Sociology, University of Warwick, Coventry
 1163. Miriam Brunnengräber, PhD Candidate, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
 1164. Buscatto Marie, Full Professor, University of Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris
 1165. India G, étudiante, UT2, TOULOUSE
 1166. David Bazan, PhD Student, Lund University, Malmö
 1167. Melvin Wevers, Assistant Professor, UvA, Amsterdam
 1168. Leda Spasova, student, Groningen
 1169. Wafa Ben Khaled, Professor Assitant, ESCP, Paris
 1170. Provansal, Postdoctoral researcher, LMU Munich, München
 1171. Pauline Kussmann, Teacher, Berlin
 1172. Dorine Kieft, Specialist Wetenschappelijke Informatie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1173. Anita Maskova, PhD Candidate, Roskilde University, Copenhagen
 1174. Loréna Clément, ATER, Université, Nanterre
 1175. Sharon Brouwer, Research technician, UMCG, Groningen
 1176. Cristina Del Biaggio, assistant professor, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 1177. Ulrik Schmidt, Associate professor, Roskilde University, Denmark, København V
 1178. Ammerins Moss-de Boer, Translator, Leeuwarden
 1179. Lukas Fuchs, Postdoctoral Researcher, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 1180. Marlijn ter Bekke, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1181. Eleni Andreou, Professor, University of Thessaly, Volos, Greece
 1182. Iben Holck, PhD student, Roskilde University, Copenhagen
 1183. Naomi Nota, PhD, Nijmegen
 1184. Cristina Galea, researcher, Radboud University, Nijmegen
 1185. Sil Hudepol, Student, University of Groningen, Groningen
 1186. María José Lianes Laserna, Specialist laboratorio technician, Polytechnic University of Valencia, València Spain
 1187. Koen Vermeylen, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1188. Inge Willems, Lecturer, HAN Nijmegen, Nijmegen
 1189. Annelies van Noortwijk, Retired lecturer, RUG, groningen
 1190. Libora Oates-Indruchova, University Professor, University of Graz, Graz
 1191. Leo Ducas, Researcher, Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam
 1192. Emily Boon, Graduate student, Leiden University, Leiden
 1193. Lilian Hoff, Groningen
 1194. Skander, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 1195. Ángela Cáceres, Psychologist, The Safo Space, Utrecht
 1196. Renate Kratochvil, Associate Professor, BI Norwegian Business School, Bergen
 1197. Stefan Dudink, Ass. prof., Radboud Universiteit, Nijmegen
 1198. Rebecca Tildesley, PhD Candidate, Universidad Complutense Madrid, Madrid
 1199. Leon van Steensel, Journalist, Hooglanderveen
 1200. Myriam Hernández Domínguez, Researcher, Universidad de La Laguna, Tenerife
 1201. Gerardine Meaney, Professor, University College Dublin, Dublin
 1202. Cata Amaro-Madariaga, Teacher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 1203. Manuel Ramirez, PhD Candidate, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 1204. Daniela Cherubini, Social researcher, Milan, Italy
 1205. Müge Özoğlu, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1206. Dorine Ringlever, Lecturer, HAN university of applied sciences, Nijmegen
 1207. Julia Leslie, PhD, Adjunct instructor, Irvine Valley College, Irvine
 1208. Marthe Goudsmit Samaritter, DPhil Candidate, University of Oxford, Oxford
 1209. Georg Cyrus, Postdoc, NINO, LIAS, University Leiden, Leiden
 1210. Benedikt Ehinger, assistant professor, university of Stuttgart, Stuttgart
 1211. Jaana Vuori, professor, University of Eastern Finland, Joensuu
 1212. Christopher May, associate professor, University of Groningen, Groningen
 1213. Sander Molenaar, PostDoc, IISG, Amsterdam
 1214. Mette Thuesen, PhD student, Freie Universität Berlin, Berlin
 1215. Giselinde Kuipers, Professor of Sociology, KU Leuven, Utrecht/Leuven
 1216. Anne Antoni, Associate Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 1217. Remco Knooihuizen, assistant professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1218. Todor Stoyanov, Associate Professor, Orebro University, Sweden
 1219. Linda Lapina, Associate professor, Roskilde University, Copenhagen
 1220. Hans Van de Velde, Professor, Utrecht University / Fryske Akademy, Leeuwarden
 1221. Noortje van Amsterdam, Assistant Professor, Utrecht University
 1222. Jan Geert Kluiter, Leek
 1223. Cristine dyhrberg Hoejgaard, Ph.D Fellow, Copenhagen Business School, COPENHAGEN V
 1224. N. Storz, Researcher, , Berlin
 1225. Nicolo' Bettegazzi, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1226. Judith GÖTZ, University assistant, University of Innsbruck, Wien
 1227. Maja Rudloff, Lecturer, PhD, Roskilde University, Roskilde
 1228. anonymous
 1229. Lisa Wingate, Director of Research, INRAE, Bordeaux
 1230. anonymous
 1231. Lieks Hettinga, Assistant Professor, Leiden University
 1232. Dima Louis, Associate Professor, Grenoble École de Management, Grenoble
 1233. Maribel Blázquez, Associate professor, Complutense University, Madrid
 1234. Verner Worm, Associate Professor, Copenhagen business School, Hvidovre
 1235. Valerija Barada, Professor, University of Zadar, Zadar, Croatia
 1236. Louw Buijs, Nijmegen
 1237. Douwe van der Tuin, Support Staff, University of Groningen, Assen
 1238. Sean-Paul Herbert, Hamburg
 1239. Catherine Greenhill, Professor, UNSW Sydney, Sydney
 1240. Deborah Apthorp, Associate Professor, University of New England, Armidale
 1241. Claudia María Salgar Saldarriaga, Trabajadora Social, Ninguna, Medellín
 1242. Isabelle Krzywkowski, Professor, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 1243. Esther Maassen, PhD Candidate, Tilburg University, Tilburg
 1244. Mary Walker, Lecturer, La Trobe University, Melbourne
 1245. John Odro, Aylesbury
 1246. Geovane Máximo, Associate Professor, UFVJM, Brazil
 1247. Conrad Heilmann, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam
 1248. Ferran Torres, PhD Candidate, Esade Business School, Barcelona
 1249. Hamed Mazaheri, Researcher, University of Leoben, Leoben
 1250. Marijn Giljam, BA Philosophy, University of Groningen, Groningen
 1251. Ita Jansen, Assistant Professor, University of Edinburgh, Edinburgh
 1252. Molly Occhino, PhD Fellow, Roskile University, Copenhagen
 1253. Artemis Ioannidou, artemisioannidou7@gmail.com
 1254. Roos Pot-Kolder, Post-Doctoral Research Fellow, the University of Melbourne, Melbourne
 1255. Florian Julien, Doctorant, Université Paris 8, Saint Denis
 1256. Ioannis Valasakis, PhD candidate, King’s College London, London
 1257. dani Kortekaas, student, WUR, Apeldoorn
 1258. ALEXANDROS GARYFALLOS, PROF. IN INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, THESSALONIKI
 1259. Spencer M Ross, Associate Professor, University of Massachusetts Lowell, Lowell, USA
 1260. Gijs van Soest, Professor, Erasmus MC, Rotterdam
 1261. Iseult lynch, Professor, University of Birmingham, Birmingham
 1262. Hanneke Siebe, PhD student, University of Groningen
 1263. A UNDO, SCIENTIST, RUG, GRONINGEN
 1264. Prof I Grugulis, Academic, University of Leeds, Leeds
 1265. Amira Benali, Assistant Professor, Aalborg University, Aalborg
 1266. Giulia Bonanno, PhD candidate, Rome
 1267. Isabella Petrone, Teacher, Cosenza
 1268. Valentina Sagmeister, Phd researcher, Vrije Universiteit Brussel, Brussels
 1269. Camilla Quental, Associate Professor, Audencia Business School, Nantes
 1270. Ethan Hoekema, Apprentice Gardener/Former RUG student, Groningen
 1271. Elena Pagani, PhD researcher, University of Bristol, Bristol
 1272. Anna Beckers, Associate Professor, Maastricht University, Maastricht
 1273. Mariana Aboim, teacher, Willem de Kooning Academy, Rotterdam
 1274. Erik Koelink, professor, Radboud Universiteit, Malden
 1275. Terry Amburgey, Emeritus, University of Toronto, Toronto
 1276. Pauline van Romondt Vis, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1277. Albert Joosse, Docent, University of Groningen, Groningen
 1278. Dounia bourabain, Postdoc, UHasselt
 1279. Moritz Wohlers, Schwerte
 1280. Julie Mewes, Postdoc, Berlin
 1281. Luisa Coelho, lecturer, University of Oxford, Oxford
 1282. Sebastian Lequime, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1283. Nóra Séllei, professor, Hungary
 1284. Joanne Hill, Senior Lecturer, University of Bedfordshire, Bedford
 1285. Komal, Lecturer, Newcastle University, Newcastle
 1286. Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Roskilde
 1287. Jill Decrop Ernst, Researcher, Things That Talk, Utrecht
 1288. Ronald Loeffler, Associate Professor of Philosophy, Grand Valley State University, Allendale
 1289. Geert Wilkens, Oud Rug medewerker, Groningen
 1290. Jacques Don, Docent, Zelfstandig, Groningen
 1291. Agnes Andeweg, Assistant professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1292. Michael Rogerson, Lecturer, University of Surrey, Bristol
 1293. Sam Pehrson, Lecturer, University of St Andrews, St Andrews
 1294. Thomas Hackl, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1295. Tijn Smits, PhD Candidate & junior lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1296. Dr. Hanna Carlsson, Assistant Professor Public Administration, Radboud University, Leiderdorp
 1297. Clare Rigg, Professor, University of Suffolk, Ipswich
 1298. Wiep van Bunge, Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1299. Thomas Jansen, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1300. Mara Sandru, BA European Studies student, Maastricht University, Maastricht
 1301. Jost Sieweke, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1302. Sita Steckel, Professor of High and Late Medieval History, University of Münster, Münster
 1303. Kätlin Pulk, Associate Professor, Estonian Business School, Tallinn
 1304. Dijk, Student, Groningen
 1305. George Dourakis, Retired Associate Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
 1306. Riley Dugan, Associate Professor and Department Head, University of Dayton, Dayton
 1307. Jingzhe Zhang, Student, Utrecht University, Utrecht, NL
 1308. John R. Sparks, Professor emeritus, University of Dayton, Dayton, Ohio, USA
 1309. Andrea angulo menassé, Psychologist, Comunidad psicoterapéutica feminista, Madrid
 1310. Juliana Bosch, Supply chain, Technology, Eindhoven
 1311. Emily Oliver, Professor, Newcastle University, Newcastle
 1312. Max Reuvers, Student, RUG, Groningen
 1313. Koen
 1314. Ben Gützkow, PhD student, University of Groningen, Groningen
 1315. Dr. Miroslav Imbrisevic, Philosopher, Open University/UK, Worthing
 1316. Svitlana Kharchenko, Communicatie medewerker, Rug, Leeuwarden
 1317. Aleid Fokkema, Senior Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 1318. Raluca Sardaru, BSc Student Chemistry and Board Treasurer, University of Groningen and De Chemische Binding, Groningen
 1319. Alex Radulescu, BSc. student, University of Groningen, Groningen
 1320. Michal Lyso, Student, Groningen
 1321. Katharina Block, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1322. Annemieke Visser, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslân, LEEUWARDEN
 1323. Cristina Boari, full professor, University of Bologna, Bologna
 1324. Paul Hulsenboom, PhD Candidate/Researcher/Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 1325. Celia, PhD Candidate, Université Paris Cité, Paris
 1326. Marjon de Vos, Assistant Professor, RUG, Groningen
 1327. Arie L. Molendijk, Professor, University of Groningen, Utrecht
 1328. Doutzen Cazemier, Nurse, OZG, Heiligerlee
 1329. Ombretta Colasanti, PhD candidate, Molecular Virology, Heidelberg
 1330. Michelle Mielly, Associate Professor, Grenoble Ecole de Management
 1331. Martin Salm, Associate Professor, Tilburg University
 1332. Dr. Nicolas Roudet, librarian, Université de Strasbourg, Strasbourg
 1333. donna muller, psychiatrist, arkin, amsterdam
 1334. Fabian Butt, Projektleiter, Heitger Ing. GmbH, Hamburg
 1335. Christine Johnson, Associate Professor of History, Washington University in St. Louis, St. Louis, Missouri (USA)
 1336. Sven Merkert, Hamburg
 1337. Victoria Balan, PhD candidate/lecturer, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1338. Séguin Jean-Pierre, Retraité, St Ouen l'Aumône
 1339. Dr. Nicole Harth, Professor, Ernst-Abbe University, Jena
 1340. Paul Donnelly, Professor, TU Dublin, Dublin
 1341. Katherine Watson, PhD Candidate, University of Groningen, Amsterdam
 1342. Tony Briggs, Executive Professor, University of Alberta, Edmonton
 1343. Karin Salverda, consultant quality assurance, Jaar, AMSTERDAM
 1344. Daniel van Dyk, Student, University of Groningen
 1345. Rashedur Chowdhury, Professor, University of Essex, Essex
 1346. Elisabeth Kerr, PhD candidate, Leiden University
 1347. Amanda Williams, Research Fellow
 1348. Marijtje Jongsma, UHD, Radboud University, Nijmegen
 1349. Christophe Rabut, Emeritus, Institut national des Sciences Appliquées, Toulouse, France
 1350. Oscar Enrique Naranjo Del Giudice, Professor, CEIPA, ATLÁNTICO - Barranquilla
 1351. Serra Örey, PhD Student, Uni. Oldenburg, Bremen
 1352. jelena arsenijevic, Assistant professor, USBO, Utrecht
 1353. Béatrice Parguel, Research director, CNRS, Paris
 1354. Sofie Skovbo Gottlieb, DEI Lead, Copenhagen Business School, Frederiksberg
 1355. Delord Julien, TOULOUSE
 1356. Lauren Kaufmann, Assistant Professor, University of Virginia, Darden, Charlottesville
 1357. GÉRARD CHAZAL, Professeur honoraire, Université de Bpurgogne, Autun
 1358. Ton ELLERMEIJER, Director, Centrum voor Micro-computer Applicaties BV, Amsterdam
 1359. Dalia Deias, Enseignante histoire des sciences, Bordeaux et Paris
 1360. Irlande SAURIN, PhD Candidate - Temporary Teaching and Resarcher Assistant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Université de Lorraine, PARIS
 1361. María Claudia López Gil, Abogada, Alcaldía de Medellín, Bello, Colombia
 1362. Claudia Reinicke, project manager, University of Groningen, Groningen
 1363. Saskia Blom
 1364. Anouk Evers, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1365. Marina Tulin, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1366. Avi Shankar, Professor, University of Bath, Bath
 1367. peter miller, UvA
 1368. Emily Sullivan, Assistant Professor, TU Eindhoven
 1369. YJ Erden, Philosopher, University of Twente
 1370. Catherine Goldstein, research director, CNRS, Paris
 1371. Katharina Kunath, Student, University of Groningen, Groningen
 1372. Saskia Kunnen, UHD, University of Groningen, Groningen
 1373. Mirjam Werner, Associate Professor, Rotterdam School of Management, Erasmus University
 1374. Claudine Mangen, Associate Professor, Concordia University, Montreal
 1375. Otto Adang, Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1376. Katharina Eger, PHD-candidate, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle
 1377. Zeynep Arsel, Associate Professor, Concordia University, Montreal
 1378. Marit Nygård, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1379. Cem-Lucas van den Boogaard, Student, 9737MJ
 1380. Ravi S. Kudesia, Assistant Professor, Temple University, Philadelphia, PA, USA
 1381. Aniek Santema, Lecturer, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen
 1382. Pratyush Bharati, Professor, University of Massachusetts, Boston
 1383. Clara Lindemann, student, Leiden University, Den Haag
 1384. Iclal Yildiz, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1385. Jaël, Data Manager, Amstelveen
 1386. emma, marseille
 1387. Dorothea Roeben, Learning coordinator, Girlguiding, London
 1388. Vera Gebhardt, PhD candidate, New University of Lisbon, Lisbon
 1389. Pierre Colomb, Student, Université Paris Cité, Paris
 1390. Jorge Zambrano, Professor, Universidad de Guadalajara, Guadalajara
 1391. Friedrich Funke (TU Dresden), Professor, TU Dresden, Dresden
 1392. Marjana Johansson, Senior Lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 1393. Michel Anteby, Professor, Boston University, Boston
 1394. Jelle Bijma, Professor, Jacobs University Bremen, Bremen
 1395. Carolien Terhorst, PhD lecturer, RU and HAN, Nijmegen
 1396. Marcos Barros, Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 1397. Charlotte Cator, PhD fellow, Copenhagen Business School, Copenhagen
 1398. Joyce Hoek, PhD student, University of Groningen, Groningen
 1399. Stefanie Habersang, Post-Doc, Leuphana University Lüneburg
 1400. Jakob Stollberger, Associate Professor, VU Amsterdam, Amsterdam
 1401. Jukka Veikko Mäkinen, Professor, Estonian Business School, Tallinn
 1402. Arjen Dijkstra, Academic, Haren
 1403. Karen D. Hughes, Professor, University of Alberta, Edmonton
 1404. Stephanie Pache, Professor, UQAM, Montreal
 1405. Charis Goer, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1406. Lise Zurné, Lecturer, Erasmus University, Amsterdam
 1407. Amy Fraher, Professor, Independent Scholar, Stonington CT
 1408. Alex Wright, Professor, Audencia, Nantes
 1409. Chris Downs, Assoc Lecturer, The Open University, Milton Keynes
 1410. Cedric Dawkins, Assoc Professor, York University, Toronto
 1411. Christopher Norris, Professor, Cardiff University, Cardiff
 1412. Mathias Jaquemet, Design Director, Independent Consultant, Paris
 1413. Sophie Hennekam, Professor, Audencia Business School, Rennes
 1414. GUILHERME AZEVEDO, Associate Professor, Audencia Business School, Nantes
 1415. Dr. Saladin Meckled-Garcia, Associate Professor, University College London, London
 1416. Beijun Li, Student, Univeristy of Groningen, Groningen
 1417. Sofie Wiersma, PhD student, University of Groningen, Leeuwarden
 1418. Bryant A. Hudson, Professor, IESEG School of Management, Paris La Defence cedex
 1419. Sarah Burkhardt, PhD, UvA, Amsterdam
 1420. Yasmine Amory, postdoctoral research fellow, Ghent University, Bruxelles
 1421. Marina Tzoannopoulou, Assistant professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
 1422. Nicholas Poggioli, Assistant Professor of Management, Appalachian State University, Boone
 1423. Fabrice Cavarretta, Associate Professor, ESSEC Business School, Paris
 1424. Chetan Chawla, Associate Professor, North Central College, Naperville
 1425. Timo Boom, Bachelor Student, University of Groningen, Hoogezand
 1426. Gabor Tamas Rittersporn, researcher, Centre national de la recherche scientifique, Paris
 1427. chao wang, phd candidate, esade, barcelona
 1428. Angelica Caiza, PhD candidate | Lecturer, RUG, GRONINGEN
 1429. Trish Ruebottom, Associate professor, McMaster University, Hamilton
 1430. Sandra Bogaers, PhD Candidate, UHasselt
 1431. Tijmen van Vootrhuizen, Projectbeheerder, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1432. Leila HAMOUDA, Associate Professor, University of Tunis El Manar, Tunis
 1433. Lena Knappert, Assistant Prof, VU Amsterdam, Amsterdam
 1434. Tiago Vieira, PhD candidate
 1435. Christine Moser, Associate Professor, VU Amsterdam, Amsterdam
 1436. Dorina Buda, Professor, Nottingham Trent University, Nottingham
 1437. Federica Fusaro, PhD Student, emlyon business school, LYON
 1438. Elisabeth Blanke, Postdoc, Leipzig University, Berlin
 1439. Ranier Abengana, Tutor, University College Dublin, Dublin
 1440. Ricarda Schier, PhD fellow, Ghent University, Gent
 1441. Isabelle de Meyer, Doctoranda, UGent & EPHE, Ghent
 1442. Aki Lehtivuori, Postdoctoral Researche, University of Turku, Helsinki
 1443. Anna Dupuy, PhD candidate, EHESS, Evry-Courcouronne
 1444. Sanjana Goreeba, PhD Candidate, emlyon business school, Lyon
 1445. Eline Jammaers, Assistant Professor, Universiteit Hasselt, Hasselt
 1446. Nathalie Jas, Researcher, INRAE, Montpellier
 1447. Zhaoyi Yan, PhD candidate, IE University, Madrid
 1448. Verena Meyer, Research Assistant, Leuphana University of Lüneburg, Lüneburg
 1449. Xiaofei Qu, PhD Candidate, Unversidad Carlos III, Madrid
 1450. Tim Weiss, Assistant Professor, Imperial College, London
 1451. Leonie Hubert, Student, Leuphana University Lüneburg, Lüneburg
 1452. Marieke Kämpken, Student, FOM, Munich
 1453. Tatiana Lluent, 10178, ESMT Berlin, Berlin
 1454. Dr Harsh Kumar Jha, Assistant Professor, Cardiff University, UK, Cardiff
 1455. Christine Andrä, Assistant Professor, RUG, Groningen
 1456. GRIGORIS ZAROTIADIS, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, THESSALONIKI
 1457. Thibault Le Texier, Associate researcher, Sorbonne Université, Paris
 1458. Anam Raza, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1459. Mayke Kaag, professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1460. Ruthanne Huising, Professor, emlyon business school, Lyon
 1461. Ignacio J. Duran, Adjunct Professor, IQS School of Management, Univ. Ramon Llull, Barcelona
 1462. Merijn Westerhoff, Student media studies, Rug, Groningen
 1463. Mareike Schulte, Student, Leuphana University, Lüneburg
 1464. Jerry Davis, Professor, University of Michigan, Ann Arbor
 1465. Lolita Riggs, student, UvA, Amsterdam
 1466. Norbert Bach, Prof., TU Ilmenau, Ilmenau
 1467. Els Rommes, scientist, Radboud University, Nijmegen
 1468. Johanne Düsterbeck, Research associate, Leuphana University Lüneburg, Hamburg
 1469. Emily Cook-Lundgren, Postdoctoral Researcher, NEOMA Business School, Reims, France
 1470. Kathleen Stephenson, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1471. Natalia Vershinina, Professor, Audencia Business School, Nantes
 1472. Ester Jiresch, Assistant Professor, Rijkuniversiteit Groningen, GRONINGEN
 1473. Curt More, Lecturer, University of Dundee, Dundee
 1474. Joep Cornelissen, Lecturer, Erasmus University Rotterdam, Leiden
 1475. Nicole Tausch, Reader in Social Psychology, University of St Andrews, St Andrews
 1476. Bianca Pellet, Teacher, International School of the Hague, The Hague
 1477. Lin Dong, Assistant Professor, University of Birmingham, Birmingham
 1478. Cassandra Chan, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1479. Pauline Prochnow, Student, University of Groningen, Groningen
 1480. Shuping Li, Academic, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 1481. Anja Mølle Lindelof, assosciate professor, University of Roskilde, Roskilde
 1482. Julia Becker, Professor of Social Psychology, University of Osnabrück, Osnabrück
 1483. Tom Lawrence, Professor, University of Oxford, Oxford
 1484. Anja Danner-Schröder, Ass.-Prof., RPTU, Kaiserslautern
 1485. Mark de Rond, Professor, Cambridge University, Cambridge
 1486. Jim Stewart, Professor, Liverpool John Moores University, Nottingham UK
 1487. Raffaele Grandoni, PhD student, University of Warwick, UK
 1488. Melissa van Rooijen, student, University of Groningen, Groningen
 1489. Ignas Bruder, Post-Doc, Freie Universität, Berlin
 1490. Alexandra Bristow, Senior Lecturer, The Open University, UK
 1491. Gregory Fetzer, Lecturer, University of Liverpool, Liverpool
 1492. Florian Ueberbacher, Associate Professor, Montpellier Business School, Montpellier
 1493. Arun Kumar, Associate Professor, King's College London, London
 1494. Veerle van Wijngaarden, Teacher, University of Amsterdam, Amsterdam
 1495. Natascha de Hoog, Assistant professor, Open University, Heerlen
 1496. Lina Krause, Student, Freie Universität Berlin, Berlin
 1497. Minna valjakka, Professor, Leiden University, Leiden
 1498. Jenny Roth, Lecturer, University of Limerick, Limerick
 1499. Eleanor Medlin, Student, The University of Melbourne, Melbourne
 1500. Ruth, Student, Melbourne
 1501. Janek Wuigk, Student, Lüneburg
 1502. Lea Hartwich, Postdoctoral researcher, Osnabruck University, Osnabruck
 1503. Martina Valković, Research Assistant, Leibniz University Hannover; Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 1504. Rink Hoekstra, Universitair docent, RuG, Groningen
 1505. Nicolas Gäckle, PhD student, RUG, Groningen
 1506. Chrysanthi Sardeli, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
 1507. Karina Nakashima, Postdoc, RUG, Groningen
 1508. Annelies de Bildt, Senior researcher, Accare, Child Study Center, Groningen
 1509. Georgia Gertner, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1510. Graham White, Retired university lecturer, London
 1511. Aurelie Daems, PhD, Educational officer, Ghent University, Ghent
 1512. Muhsin Harakeh, Emeritus, RuG, Groningen
 1513. Ffion Olearczyk, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1514. Ava Schuster, Student, RUG, Groningen
 1515. Wanja Tolksdorf, Student, Leuphana University, Lüneburg
 1516. Marianne Blidon, associate professeur, Paris 1 Panthéon Sorbonne University, Paris
 1517. Lorenzo Pellegrini, Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1518. Tobias Beardsley, London
 1519. Oksana Kavatsyuk, RuG, Groningen
 1520. Olaf Scholten, emeritus, RUG, Peize
 1521. Charlotte Vekemans, PhD student, UGent, Anderlecht
 1522. Joeri van der Wolff, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1523. Athena Athanasiou, Professor of Social Anthropology, Panteion University of Social and Political Sciences
 1524. Ilse De Vos, Postdoctoral researcher, Ghent University, Ghent
 1525. Jan-Niclas Saxinger, developer, Hamburg
 1526. Kerstin Reibold, Researcher, UiT, Tromso
 1527. Thomas Behrends, Professor for Human Resource Management and Organization, Europa-Universität Flensburg, Flensburg
 1528. Ursula Garczarek, Statistician, Essen
 1529. Isabella Wessel, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1530. Ingela Nilsson, Professor, Uppsala University, Uppsala
 1531. Ollie Palmer, Researcher, Master Institute of Visual Cultures / Caradt, Den Bosch
 1532. anne popkema, researcher/teacher, RUG / other, Groningen
 1533. Nathan G. Wood, Postdoctoral Researcher, Ghent University, Berlin
 1534. Jo Lupgens, Student, University of Melbourne, Melbourne
 1535. Laura Vonk, Phd candidate/lecturer, University of Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
 1536. Wiemer Salverda, Prof emeritus, U. of Amsterdam, Amsterdam
 1537. Bryony Buck, Psychology Technical Support Specialist, University of Dundee, Dundee
 1538. Dulong Delphine, Professor, Université Paris 1, Paris
 1539. Mark Textor, Professor of Philosophy, King's College London, London
 1540. Jill Knapen, universitair docent, Open Universiteit
 1541. Anne Keitel, Lecturer, University of Dundee, Dundee
 1542. Josien Arts, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1543. Lotte van Poppel, assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1544. anne scrimgeour, Teaching Fellow, University of Dundee, Dundee
 1545. Bram Duyx, Assistant Professor, Open Universiteit, Heerlen
 1546. Rosanne Anholt, (Former) assistant professor, (Former) Radboud University, Amsterdam
 1547. Delia Dumitrica, Associate Professor, Erasmus University, Rotterdam
 1548. Rosa Stemm, student, Leuphana Universität, Lüneburg
 1549. Anna Rafecas, ReMa student, Radboud University, Nijmegen
 1550. Emily Berger, student, Leuphana University, Lüneburg
 1551. Nikki van Eijk, Open Universiteit
 1552. Nina Schwarzbach, PhD Student, University of Groningen, Groningen
 1553. Eva de Hullu, Assistant professor, Open Universiteit, Heerlen
 1554. Manasa Manjunatha, Student, University of Hamburg, Hamburg
 1555. Rachel Boddy, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 1556. Miriam Dietz, Student, Groningen
 1557. Reinier Salverda, Honorary Professor of Dutch, UCL University College London, London
 1558. Wim Verbaal, Professor, Ghent University, Gent
 1559. Felix Bender, Lecturer, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne
 1560. Lena Richter, PhD, Radboud University, Kranenburg
 1561. Ellen Algera, PhD-candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 1562. Svea Klee, Student, RUG, Groningen
 1563. Stefan Lücking, Research manager, Hans Böckler Foundation, Düsseldorf
 1564. Carolin Ossenkop, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 1565. Natalie Welfens, Postdoctoral researcher, Hertie School, Berlin
 1566. Alfred Archer, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 1567. Milan Vukasinovic, Researcher, Uppsala University, Uppsala
 1568. Emil Fosgaard Lund (He/him), Communications officer, Mandecentret, Copenhagen
 1569. Koen Bogaert, Associate Professor, Ghent University, Ghent
 1570. Jamie Draper, Postdoctoral Researcher, Nuffield College, University of Oxford, Oxford
 1571. Willem Fiene, PhD Student, University of Halle-Wittenberg
 1572. Oliver Christ, Professor, University of Hagen, Hagen
 1573. Irene Walinga, Student, RUG, Groningen
 1574. Bert Suykens, Associate professor, Conflict & Development Studies, Ghent University, Ghent
 1575. Jacinthe Mazzocchetti, Professor, UCLouvain, Louvain-La-Neuve
 1576. Tina Miedtank, Assistant Professor, Radboud University
 1577. Mathieu Paapst, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1578. Lianne, antropoloog, uva, amsterdam
 1579. Rosie Wowk, Marketing Officer, Newcastle University, UK, Newcastle upon Tyne
 1580. Monica Azzolini, Associate Professor, University of Bologna, Bologna
 1581. Magdalena Ulceluse, Assistant Professor, Malmo University, former RUG
 1582. Anna Klosowska, Professor, Miami University, Oxford, USA
 1583. Victor Serre
 1584. Iris lechner, PhD candidate, VU Amsterdam, Amsterdam
 1585. Patricia Garcia, Senior researcher, NIAS, Amsterdam
 1586. Yvette Jansen, Study adviser, University of Amsterdam, Amsterdam
 1587. Mike Quayle, Associate Professor, Ireland, Limerick
 1588. Adrian M. S. Piper, Retired Philosophy Professor, APRA Foundation Berln, Berlin
 1589. Leonardo Custódio, Researcher, Åbo Akademi University, Helsinki
 1590. Stefan Schwarzkopf, Associate Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 1591. Maura Burke, PhD, Utrecht University, Utrecht
 1592. Anne Sophie Meincke, Senior Research Fellow, University of Vienna, Vienna
 1593. Koos Meijering, IT-Specilist, Rijksuniversiteit Groningen, Leek
 1594. Gjalt-Jorn Peters, Associate Professor, Open Universiteit, Heerlen
 1595. Saskia Kroonenberg, Lecturer, Radboud University
 1596. Susanne Bruckmüller, Professor, Friedrich-Alexander University, Erlangen
 1597. Cristina Somcutean, Student, Bayreuth
 1598. Liliana Suárez Navaz, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
 1599. Janine, Teacher, Hanzehogeschool, Groningen
 1600. Béline Pasquini, Archaeologist, Paris
 1601. Irma Brito, Professor, Nursing School of Coimbra, Coimbra
 1602. Olga I. Mancha Cáceres, Profesora Ayudante Doctora, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1603. Fatiha Alabau-Boussouira, Prof., Université de Lorraine
 1604. Josias Tembo, PhD, Radboud University Nijmegen, FTR, Nijmegen
 1605. Nina Knubel, Science communication, University of Münster, Münster
 1606. Inmaculada Lozano Caro, Docente y presidenta ONG, Genera: Red de mujeres feministas, Madrid
 1607. Cory Duarte, Académica, Universidad de Atacama, Copiapó
 1608. Suze Wilson, Senior Lecturer, Massey University, Auckland, New Zealand
 1609. Samuel Whiting, Academic, UniSA Creative, Mile End
 1610. Juan Sebastian Yepes Arcila, Teacher, FNL Language Solutions, Medellin
 1611. Alex Van Dyke, Software Engineer, Salt Lake City, Utah
 1612. Elly van Gelderen, professor, Apache Junction
 1613. Olga Shaumyan, translator, London
 1614. Shamma Boyarin, Professor, University of Victoria, Victoria
 1615. Barbars Eversole, Professor, Indiana Staye University, Terre Haute
 1616. Rick Delbridge, Professor, Cardiff University, Cardiff
 1617. Jasmijn Rana, assistant professor, Leiden University, Leiden
 1618. Joseph Dean Straubhaar, Professor, University of Texas at Austin, Austin
 1619. Laura Visser, Senior Lecturer, Monash business School, Melbourne
 1620. Baris Cayli Messina, Associate Professor, University of Lincoln, Lincoln
 1621. Louise Lee Guther, student, vienna
 1622. Zoë Wendling, Student, Hamburg
 1623. Monika Baar, Professor, EUI Florence, former RUG employee, Florence
 1624. Jurgen De Wispelaere, Professor, Freiburg University, Freiburg
 1625. Jessica Salvatore, James Madison University
 1626. Helena Olraun, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 1627. Eleftheria Ioannidou, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1628. Marina Vishmidt, Lecturer, Goldsmiths, University of London, Londo
 1629. David Hyder, Professor, Department of Philosophy, University of Ottawa, Ottawa
 1630. Didier Jean
 1631. Almuth McDowall, Professor of Organisational Psychology, Birkbeck University of London, London
 1632. Britta Jung, Assistant Professor, Maynooth University, Maynooth
 1633. Eric Reuland, Hoogleraar (em.) Taal en Cognitie, Universiteit Utrecht, alumnus RuG, Hilversum
 1634. Prof Bob Brecher, retired philosopher, University of Brighton
 1635. Catharina Gerigk, PhD student, University of Groniningen, UMCG, Groningen
 1636. Barnita Bagchi, Associate Professor, Utrecht University
 1637. Lien Schuur, Student, Wageningen
 1638. Stefan Vuckovic, researcher, University of Fribourg, Fribourg
 1639. Renate Hukema, scientist/geneticist, former assistant professor, Gorinchem
 1640. Catherine Haslam, Professor of Clinical Psychology, University of Queensland, Brisbane
 1641. Johan Messchendorp, Researcher, GSI, Darmstadt
 1642. Mila Hutchinson, Artist, Freelance/ United Networks, Frankfurt
 1643. Dr. Alejandro Arrecillas Casas, Académico, Universidad Pedagógica Nacional, Playas de Tijuana Sección el Dorado
 1644. Nico Jörg, Retired judge, Alumnus RUG, The Hague
 1645. Dr Elisabeth Anstett, CNRS, Marseille
 1646. Noe van Alphen, Student, RUG Campus Fryslan, Leeuwarden
 1647. Sandra Banjac, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 1648. Mr N E Boulting, retired, Noboss (Kent), Chandlers Ford, Eastleigh
 1649. Klara Matusewicz, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1650. Nick Hopkins, Professor of Psychology, University of Dundee, Dundee
 1651. Manos Tsakiris, Professor of Psychology, Royal Holloway University of London, London
 1652. Ke Cao, Assistant Professor, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada
 1653. Jasper Wiering, Nieuw-Buinen
 1654. Dmitry Turko, Graduate student, Western University, London
 1655. Luca kulczynski, ennis
 1656. Claudia Staab-Weijnitz, Lecturer, Group Leader,, Helmholtz Munich, LMU Munich, Munich, Germany
 1657. Gerrieta Pruim, Zwolle
 1658. Johanna Felten Hukema
 1659. Benjamin Kotzian
 1660. Natasa Lovric, Scientist, European Forest Institute, Joensuu
 1661. Mark van Loosdrecht, Professor, TU Delft, Den Haag
 1662. Greg Burdick
 1663. Benjamin Angerer, Postdoctoral researcher, University of Osnabrück
 1664. Ségolène Vandevelde, Postdoctoral researcher, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC, CANADA
 1665. Zulma Consuelo Urrego-Mendoza, Profesora Titular Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
 1666. Fritjof Lucke, Consultant Change Management, Haarlem
 1667. Mila Schretlen
 1668. Benoît Girard, Research Director, Sorbonne Université & CNRS, Paris
 1669. Hazel Maxwell, Senior Lecturer, Western Sydney University, Sydney
 1670. Su Ming Khoo, Associate Professor, University of Galway, Galway
 1671. Maggie Doherty, Lecturer, Tufts University, Medford
 1672. Merel Lubbe, Student Wijsbegeerte, RUG, Groningen
 1673. Jaap Gruijs, Utrecht
 1674. Douglas Giles, Professor, Elmhurst University, Elmhurst
 1675. Muireann O'Dea, PhD Student, University of Limerick, Limerick
 1676. Vedran Zerjav, Professor, NTNU, Trondheim
 1677. Eryka Torrejón Cardona, Research, Universidad de Antioquia, Medellin
 1678. Jose Ramirez, Academical, Universidad Pedagogica Nacional, 5: 5
 1679. Paz Guarderas, Profesora Titular, UPS, Quito
 1680. Adriana Mattos, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1681. Christian Scholl, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 1682. Lina Maria Carrillo B, Professor, University of Antioquia, Medellin
 1683. Mario Parada Lezcano, Académico, Universidad de Valparaíso, VALPARAÍSO
 1684. Andrea Harbach, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1685. Jeffrey Oostra, Student, Leiden University, Hellevoetsluis
 1686. Shuchen Xiang
 1687. Wander Jager, Scientist, University of Groningen, Groningen
 1688. Marie Sebillotte, doctorante, EHESS, Paris
 1689. Encarnación Sánchez Gala, Docent, gepensioneerd, Universiteit van Amsterdam, Santander
 1690. Simon Friederich, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1691. Zornitsa Radeva, Research and teaching assistant, University of Halle-Wittenberg
 1692. Ana Miranda, researcher, TU Dresden, Berlin
 1693. Naomi de Ruiter, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 1694. Nadia Hebaz, PhD student, Université Clermont Auvergne and Université de La Manouba, Tunis
 1695. Eline van Asch, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 1696. María Luisa Niño, Docente, Asociación Distrital de Educadores ADE, Bogotá
 1697. Prof. Dr. Agostino Mazziotta, Professor, University of Applied Sciences, Münster
 1698. Evelyn Ersanilli, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1699. Ioannis Drougkakis
 1700. Ana Alves, University of Groningen, Groningen
 1701. Jarmo, student, Hogeschool Leiden, leiden
 1702. Shirin Faraji, Professor, University of Groningen
 1703. Maria Mina, Assistant Professor, University of the Aegean, Rhodes
 1704. Barbara Biglia, Associate Professor, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Catalonia, pain
 1705. Mario Santos-Sousa, Madrid
 1706. Stephanie Wilson, Sociologist, Applied Worldwide
 1707. B. Ubink van der Spek, Beeldend kunstenaar, designer, researcher. writer, BadorBusVisnik, Oldambt
 1708. Luc Marraffa, PhD Candidate, UvA, Amsterdam
 1709. Dominique Bayet, Fundacion Opcion Futuro, Medellin Colombia
 1710. Hyojin Pak, Ph.D candidate, Leiden University, Leiden
 1711. Helga Duarte, Full Professor, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá - Colombia
 1712. Madjori Veldema, Overveen
 1713. Steen Christiansen, Professor, Aalborg University, Aalborg
 1714. Mikhail Dobrynin, Senior scientist, DWD, Hamburg
 1715. Dr. Tatiana Ilyina, Group Lead, Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg
 1716. Ella Ann, Student, Arnhen
 1717. Jason Russell, Professor, SUNY Empire State College, Buffalo, NY
 1718. Alejandra Bello, assistant professor, UDEA, Medellín
 1719. HA Noorda, Assistant professor, University of Amsterdam
 1720. Liliana Molina, Proffesor, University of Antioquia, Medellin-Antioquia
 1721. Nathanje Dijkstra, PhD candidate, Utrecht University, Utrecht
 1722. Ruben Zeeman, Student, Central European University, Vienna
 1723. Winnie Ansah, Student, Groningen
 1724. Sara Yaneth Fernández Moreno, Titular Professor, RENUEGES UdeA, Tijuana
 1725. Carola Westermeier, Visiting Professor, Goethe University, Frankfurt
 1726. Jet Hoogers, Student en persoonlijk begeleider, RUG, Groningen
 1727. Diliara Valeeva, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1728. Roger Campdepadrós Cullell, Assistant Professor, University of Girona, Girona
 1729. Colin Wayne Leach, Professor, Barnard College, Columbia Universityt, New York, NY
 1730. Irene Van Staveren, Professor, Erasmus University Rotterdam (ISS), The Hague
 1731. Luce Drouet, PhD candidate, University of Luxembourg, Luxembourg
 1732. Michiel Prior, Medewerker Stadsarchief, Rotterdam
 1733. Melanie Owolabi, Student, Wageningen University and Research, Wageningen
 1734. Leon Leier, Student, Groningen
 1735. Samuel Hayat, Researcher, Sciences Po - CEVIPOF, Paris
 1736. María Arnal, Professor, UCM, Madrid
 1737. Alette Smeulers, Professor, RUG, Groningen
 1738. Benjamin Fogarty-Valenzuela, Assistant Professor, Universiteit Leiden, Leiden
 1739. Lina Knorr, Research Associate, Freie Universität Berlin, Berlin
 1740. Beppie van den Bogaerde, guest professor, RUG and UvA, Hoorn
 1741. Hannah Goozee, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 1742. Anne Ruijters, LEIDERDORP
 1743. Andrea Teti, Associate Professor, Università di Salerno, Salerno
 1744. Tessa Ridder, History student, Radboud Universiteit, Nijmegen
 1745. R vd Duin, G.p., Medical centre Kortenoord, Wageningen
 1746. Oskar Gstrein, Assistant Professor, Campus Fryslan, Leeuwarden
 1747. Angélique Hunkar, Reseacher, AIAS, Amsterdam
 1748. Iwona Gusc, Lecturer, Erasmus universiteit Rotterdam
 1749. A., PhD student, RUG
 1750. Etienne Hubert, Professor, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris
 1751. G. Lettinga, pensioen, Leeuwarden
 1752. Nigar Shukurova, EU Policy Officer, Sustainable value hub, Brusseld
 1753. Iris Baas, PhD, RUG, Groningen
 1754. Vera Alexander, Asst Prof./ Senior Lecturer, RUG, Groningen
 1755. Julian Hanich, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1756. Dr Richard Hull, Lecturer, Goldsmiths, University of London, London
 1757. Anjali Chawla, PhD Candidate, McMaster University, Hamilton
 1758. Frans Sijtsma, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1759. Peter Boot, Researcher, Huygens Institut (KNAW), Amsterdam
 1760. Ismintha Waldring, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1761. Marianna Fotaki, university professor, University of Warwick, Coventry
 1762. Burcu Yasin, PhD Student, Concordia University, Groningen
 1763. Mascha Linszen, Postdoc, UMCG, Groningen
 1764. Frederike Jörg, Researcher, UMCG, Groningen
 1765. anonymous, senior researcher, RUG, Groningen
 1766. C Svabo, Prof, SDU, Odense
 1767. Vugar Aliyev, EVP SALES, Smarticle AB, SOLLENTUNA
 1768. Aisling O'Donnell, Lecturer, University of Limerick, Ireland
 1769. Catheleine van Driel, Post doc, RUG/UMCG, Groningen
 1770. Feliciano Castaño Villar, Andalucía
 1771. Sergey Vasiliev, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1772. Carson Ross, Amsterdam
 1773. Loes Mulder, Student, Wageningen
 1774. Ido de Haan, Hoogleraar Politieke Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1775. Yash Karmarkar, Pharmaceutical executive, D K BioPharma, Kalyan
 1776. Alexandra Sint Nicolaas, student, wur, wageningen
 1777. Emily Yates-Doerr, Associate Professor, University of America, Amsterdam
 1778. Sara Persson, Researcher, Södertörn University, Stockholm
 1779. Michela Russo, CNRS UMR SFL, Paris
 1780. Houari Touati, Full Professor, EHESS, Paris, PARIS
 1781. Evien Tjabbes, career consellor, Leiden
 1782. Lauren Leydon-Hardy, Assistant Professor, Amherst College, Amherst
 1783. anonymous, Professor, Ecole des Mines de Paris, Paris
 1784. Stefano Pagliaro, Associate professor, University of Chieti-Pescara, Chieti
 1785. Gerard Wiegers, Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1786. Margreet van Till, Universiteit Leiden, Den Haag
 1787. Kristan Lopes, Learner, Kerikeri
 1788. Leyre Marinas, Researcher and PhD, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1789. Corina Breukink, teacher-researcher, Utrecht University, Utrecht
 1790. Paul Upham, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 1791. Jean-Pierre Fasquelle, Student, EHESS, Fontenay-le-Fleury
 1792. Tamara Mulherin, Research Fellow/Lecturer, Northumbria University, Newcastle upon Tyne
 1793. Yvonne van Kollenburg, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1794. Jessay Beukema, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1795. Huub J.M. Op den Camp, Emeritus Professor, Department of Microbiology, Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 1796. Elena Melkumova, independent curator, Amsterdam
 1797. Erika Arteaga Cruz, Professor, Universidad San Francisco de Quito, Quito
 1798. K Pertiwi, Lecturer, Wageningen University and Research
 1799. S. Najand, onderzoeker, Commoning UvA, PhD researcher, Amsterdam
 1800. Nicol Hammond, Assistant Professor, university of California, Santa Cruz, Santa Cruz, CA
 1801. Willemijn Ruberg, Associate professor, Utrecht University
 1802. Hélène Quanquin, professor, Université de Lille, Lille
 1803. Carola Meyer, Group leader, Universität Osnabrück
 1804. Mayra van der Vrande, Student, Wageningen
 1805. María de Lourdes Larrea, teacher, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito
 1806. anonymous, professor, Maastricht University, Maastricht
 1807. Yashpal Jogdand, Assistant Professor, IIT DELHI, New Delhi
 1808. Jelena Belic, Lecturer, Leiden University, The Hague
 1809. Alexandra Gaidos, Assistant professor, MBS, Montpellier
 1810. Elias Stamm, 12209, Berlin
 1811. Christophe Bouillaud, Professor, Science Po Grenoble, UGA, Grenoble
 1812. David Weir, Professor of Intercultural Management, York St John University, YORK
 1813. Olga Solovyeva, Doctoral researcher, Open University, Milton Keynes
 1814. Jelke Bloem, Universitair docent, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1815. Orla Muldoon, Professor, University of Limerick, Limerick
 1816. Jean-Michel Carrié, directeur de recherche émérite, EHESS, Paris
 1817. pete thomas, Professor, Lancaster University, Lancaster
 1818. Magdalena König, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 1819. Arthur Schram, hoogleraar, UvA, Amsterdam
 1820. Pamela Gutiérrez Monclus, PHD, Associate professor, Universidad de Chile, Santiago, Chile
 1821. Peter Baumann, Professor of Philosophy, Swarthmore College, Swarthmore, PA (USA)
 1822. Dr. Arianne van der Wal, Social researcher, TNO, Diemen
 1823. Petra Dätsch, Betriebswirt, Schorndorf
 1824. Ginevra Marchesini, Student, University of Groningen, groningen
 1825. Bisserka Gaydarska, researcher, Manchester Metropolitan University, Manchester
 1826. Mary Picone, associate professor retired, EHESS, Paris
 1827. Kristin M. Bakke, Professor, University College London, London
 1828. Finn Jetses, Treasurer, S.A. Nobis Cura Futuri, Campus Fryslân, Leeuwarden
 1829. Leslie Knigge, Secretary/Vice Chair, Student, Study Association Nobis Cura Futuri, Campus Fryslân, Leeuwarden
 1830. Jonathan Morris, Professor, Cardiff University, Cardiff
 1831. Dinos Sevdalakis, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 1832. JAck, PD Student, University of Liverpool, Liverpool
 1833. Rutger Renkema, Assistent Exchange Coordinator, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1834. Dhr. Helge Bonset, vakdidacticus Nederlands, voorheen SLO, Loenen aan de Vecht
 1835. Christiaan Lange, Student, University of Groningen, Groningen
 1836. Jan Buster, retired, Nijmegen
 1837. Gilles Martinet, Geographer, Université Ouverte, Paris
 1838. Margarida Bulhão Pato, Student, WUR, Wageningen
 1839. A Wilking, student, WUR, Wageningen
 1840. Maria Paula Suarez, Teacher, University of Groningen, Groningen
 1841. Pratik Gupta, Student, Wageningen Unversity & Research, Wageningen
 1842. Martha E. Ehrich, Postdoc, Film University Babelsberg Konrad Wolf, Potsdam
 1843. Annette Risberg, professor, Inland Norway University, Lillehammer
 1844. Iris, Student, Wageningen
 1845. Philipp Stehr, PhD candidate, Utrecht University
 1846. Dan Rudmann, PhD, Digital Scholarship Librarian, Leiden University
 1847. Makrina Diakaki, PhD, Wageningen University and Research, Wageningen
 1848. Charlotte Wekker, Docent-onderzoeker, Hanzehogeschool, Groningen
 1849. Arturo Lahera-Sánchez, Professor, Complutense University of Madrid
 1850. Umberto Albarella, Professor, University of Sheffield, Sheffield (UK)
 1851. Klaus Hubacek, Professor, University of Groningen, Groningen
 1852. Anne Kervers, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 1853. Jasper, UD, RUG
 1854. Rianne, student, Hertie School, Berlin
 1855. Kiko Tovar, Researcher, UCM, Madrid
 1856. Daniel Herranz, Assistant Professor, UAM, Madrid
 1857. Yuqiang Yang, PhD student, University of Groningen, Groningen
 1858. Benjamin Dubertrand, Associate professor, UPVD, Perpignan
 1859. Matheus, PhD student, UMCG, Groningen
 1860. Pierre Gilbert, researcher, université Paris 8, Paris
 1861. Mehmet A. Orhan, Associate Professor, EM Normandie Business School, Paris
 1862. Ludo Jongen, retired, Universiteit Leiden, Amersfoort
 1863. J.Braun
 1864. Scheepers, Studente, Wageningen
 1865. Pascal Buresi, Professor, CNRS-EHESS, Paris
 1866. Victor Gijsbers, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 1867. Rosemary Morgan, Associate Scientist, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore
 1868. Allard Feddes, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1869. John Callanan, King's College London, London
 1870. Ariane Ballmer, Archaeologist, University of Bern, Bern
 1871. Virginie Dutoya, Researcher, CNRS, EHESS, Aubervilliers
 1872. Maaike, student, Wageningen
 1873. Rob van Gestel, Professor, Tilburg University, Tilburg
 1874. Teresa Bertogna, Student, Groningen
 1875. Dr. Simeon Vidolov, Research scientist, Simeon Vidolov, University College Dublin
 1876. Fee Gevaert, Intern, OpenGeoHub, Wageningen
 1877. Serena Coschignano, PhD Student, University of Pavia (Italy)
 1878. Els Stronks, professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1879. Julien Lafaille, PhD candidate, Grenoble School of Management, Grenoble
 1880. tom wengraf, ex-lecturer, ex-Middlesex University, london
 1881. Bill Cooke phD FBAM FAcSS, Independent Scholar, BeesCool Productions, Manchester
 1882. Le Doeuff Michèle, Director of research, CNRS, Paris
 1883. Anne-Wil Harzing, Professor, Middlesex University, London
 1884. Lauren Fonteyn, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 1885. Johanna Schnabel, Lecturer and researcher, Berlin
 1886. Dr Maranda Ridgway, Senior Lecturer, Nottingham Trent University, Nottingham
 1887. Dirk Lindebaum, Prodessor or Management, Grenoble Ecole de Management
 1888. Johan de Jong, Promovendus, WUR, Renkum
 1889. Mariano García de las Heras, Predoctoral Fellow, Complutense University of Madrid (Spain), Madrid
 1890. XINYU GUO, GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT, Grenoble
 1891. Dr Michaela Edwards, Senior Lecturer, Nottingham Trent University, Nottingham
 1892. Nadia Bernaz, Wageningen University
 1893. Jasmijn Leeuwenkamp, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 1894. Henrike Beese, Student, Groningen
 1895. Leonard Stamm, SRH SOPA, Berlin
 1896. Pilar Parra, Profesora, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1897. Bruno Luiz Americo, Independent researcher, None, Florianópolis
 1898. Sudha Rajagopalan, Faculty, University of Amsterdam
 1899. P J Kruger, student, ELTE, Budapest
 1900. Nancy Aumais, Associate Professor, UQAM, Montreal
 1901. María del Carmen Peñaranda, Associate professor, Complutense University of Madrid (Spain), Madrid
 1902. Alexis Grussi, Master student and independant researcher, EHESS, Marseille
 1903. Ritesh Kumar, Teaching, University of Mumbai, Mumbai
 1904. Daniel S. Lacerda, Associate Professor, Montpellier Business School, Montpellier, France
 1905. Sylvia D'souza, Lecturer, Lancaster University, Lancaster
 1906. Barbara Samaluk, Associate Professor, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Medvode
 1907. Leo McCann, Professor, University of York, York
 1908. Stéphane Jaumier, Associate Professor, Grenoble Ecole de Management, Grenoble
 1909. Rosa Kremer, Junior Researcher, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1910. Dr Casper Hoedemaekers, University of Essex, UK
 1911. Michael Grothe-Hammer, Associate Professor, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 1912. Evan Doyle, Student, Rotterdam
 1913. Anne Heslinga, PhD, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 1914. Ole Gmelin, Teacher/Researcher, University of Groningen, Groningen
 1915. Dr. ir. Martijntje Smits, researcher, I&R, Den Haag
 1916. Asli Ozgen, assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 1917. Ian Jubb, Postdoc, Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin
 1918. Delphine.spicq, associate professor, Collège de France, Paris
 1919. Pauline Chew, Teacher, Radboud University, Nijmegen
 1920. Christoph Rausch, Associate Professor, Maastricht University, Maastricht
 1921. Abravanel Nicole, research fellow EHESS, LDH France, Paris
 1922. Rachnaa, student, Rotterdam
 1923. Luca Gabbiani, Professor, Ecole française d'Extrême-Orient, Paris
 1924. Aimee, former student, University of Groningen
 1925. Jeannette de Geus, psychologist, sbgo, Amsterdam
 1926. Thijl Sunier, Prof (em.) of Anthropology, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 1927. Dr Kate Carrithers Thomas, Reearch Fellow, Birmingham City University, Birmingham
 1928. Nebiha Guiga, postdoctoral researcher, Leibniz Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin
 1929. Katrine Smiet, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 1930. Hans Anten, Em. Ass. Professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1931. Femke Douma, Board member, Groninger Studentenbond, Groningen
 1932. Frank Harbers, Senior Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1933. Sneha Gaddam, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1934. Sophie Doublet, UX designer, University of Luxembourg
 1935. Einar Strumse, Associate professor, Inland Norway University of Applied Sciences, Galterud
 1936. Anouk, Student
 1937. Maria Wiertsema, PhD candidate, RUG, Groningen
 1938. Lisa Hof, Master student / Research assistant, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 1939. Michiel Bot, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 1940. Renate Beulen, Master of Education Nederlands on Nederlandse, Het Stedelijk Lyceum, Enschede
 1941. Nina Geerdink, Assistant professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 1942. Maria Olsson, Associate professor, Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer
 1943. Kobe De Keere, UD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 1944. Alessandra Vignati
 1945. Julia Schnepf, Postdoc, FernUniversität Hagen, Hagen
 1946. Carola Leicht Leicht, Reader in Organisational Behaviour, University of Kent, Whitstable
 1947. Serena Brigidi, Researcher, Urv, Barcelona
 1948. Mathias Dambuyant, Neuilly Plaisance
 1949. Jaap Broos, UHD, University of Groningen, Groningen
 1950. Sara Omlor, ontwikkelaar, University of Groningen, Groningen
 1951. Janet Connor, Assistant professor, Leiden University, Leiden
 1952. Shana O'Brien, Alumni, University of Groningen, Groningen
 1953. Drs. Esther Jorna, Sr. Advisor HRM-Organization/Professional Coach, Jorna-Human Factor Management, Den Haag
 1954. Hendrik Vollmer, Reader, University of Warwick, Coventry, UK
 1955. Björn Hoops, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 1956. Abduhalim Albakkor, PhD Candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 1957. Cinzia Priola, Professor, The Open University, Milton Keynes
 1958. Hannah Waldapfel, student, RUG
 1959. Debby Esmeé de Vlugt, Lecturer, Utrecht University
 1960. Ozan Nadir Alakavuklar, Associate Professor, Utrecht University
 1961. Michal Tesnar, student, RUG, Groningen
 1962. Javier Rujas, Assistant professor, Universidad Complutense, Madrid
 1963. Marieke Hendriksen, Senior Researcher, Huygens Institute KNAW, Amsterdam
 1964. Margreet van Es, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 1965. Meindert E. Peters, Postdoctoral Researcher, University of Oxford, Oxford
 1966. Maja Korica, Reader, University of Warwick, Coventry, UK
 1967. Dianne Violeta Mausfeld, Post-Doc, Universität Bern, Bern
 1968. Concepción Fernandez, Full professor n social psychology, Universidad Complutense, Madrid
 1969. Ritumbra Manuvie, Docent, University of Groningen, Groningen
 1970. Sterre Attema, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 1971. Jessica de Haan, Universiteit van Amsterdam
 1972. Dina Sarsembayeva, PhD candidate, UMCG, Groningen
 1973. HECTOR PUENTE BIENVENIDO, Asistant proffesor, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 1974. Carolina Urzua-Torres, Assistant Professor, TU Delft, Delft
 1975. Jaan Kets, Docent-onderzoeker, Hanzehogeschool, Groningen
 1976. Arina Holwerda, Student, RUG, Groningen
 1977. Renee Wever, hoogleraar, Linköping Universiteit, Zweden, linköping
 1978. Christian Krijnen, Associate professor Vrije Universiteit, Amsterdam
 1979. Federica Violi, Associate Professor, Erasmus School of Law, Rotterdam
 1980. Geert Molenaar, Projectmanager, Oud-student Geschiedenis aan de RUG, Barcelona
 1981. Rebecca van der Schaft, Manager, Schiedam
 1982. Beatriz Azevedo Medeiros, PhD candidate, Tübingen, Rottenburg am Neckar
 1983. Manuel Gnann, UD, TU Delft, Delft
 1984. Tara Asgarilaleh, PhD researcher, University of Cambridge, Cambridge/Amsterdam
 1985. Dr. ACM Goeman, Linguist, Ex Meerten Instituut, Amsterdam
 1986. Ali Şahin, Inclusivity Officer, Willem de Kooning Academy, Rotterdam
 1987. Ian Brooks, Professor, University of Leeds, Leeds
 1988. Arnaud de Graaf, Professor of International Tax Law, University of Curaçao, Groenekan
 1989. Marina Roos, Docent, University of Groningen, Groningen
 1990. Rodrigo Ochigame, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 1991. Miguel Felipe Silveira dos Santos, MSc Candidate, University of Brasília, Brasília, Brazil
 1992. Kaloyan Filipov, Data Specialist, Nivel, The Hague
 1993. Milica Trakilovic, Assistant Professor, Utrecht University
 1994. Liesbeth van de Grift, Professor, Utrecht University, Utrecht
 1995. Alex Lopez, Junior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 1996. Theo Witte, Vakdidacticus, Lezen voor de lijst, Groningen
 1997. Marta Jimenez, Associate Professor of Philosophy, Emory University, Atlanta
 1998. Maartje Steuten, Klachtbehandelaar, Tilburg
 1999. Jules Naudet, Associate Research Professor, EHESS, Paris
 2000. Lelya Troncoso, Assistant Prof., Universidad de Chile, Santiago de Chile
 2001. Alexander Martin, Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2002. Ilinka Bijma, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2003. Scott Eldridge, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2004. Leo Beth, General Practitioner, Selfemployed, Zeist
 2005. Daniël Bos, Student, Rijksuniversiteit, Groningen
 2006. Marieke, Student, TU Delft, Rotterdam
 2007. anonymous, Groningen
 2008. Maria Hagan, Researcher, University of Manchester
 2009. Antoinette Kroes, docent & onderzoeker/phd-kandidaat, Fontys / Leiden University, Den Haag
 2010. Evelyn Hevia Jordán, PhD Student, LAI-FU, Berlin
 2011. Dorothea Gädeke, Associate Professor, Utrecht University, Utrecht
 2012. Sara Petrollino, Universitair Docent, Leiden University, Leiden
 2013. Noah Littel, Promovendus, Universiteit Maastricht, Den Haag
 2014. Anne Theunissen, Postdoctoral researcher, Vrije Universiteit Brussel, Brussels
 2015. Hillary Hiner, Associate Professor, Escuela de Historia, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile
 2016. Nike Stam, post-doc, Utrecht University, Utrecht
 2017. Janet van der Meulen, Assistant professor, VU University Amsterdam
 2018. Aynur Ahmadova, Sollentuna, Stockholm
 2019. Chris Hartgerink, CEO, Liberate Science GmbH, Berlin
 2020. Hubert Meeus, Emeritus professor, Universiteit Antwerpen, Antwerpen
 2021. Victoria Pons, PhD candidate, UMCG, Groningen
 2022. Alfrida Martis, Diversity officer, Willem de Kooning Academy, Rotterdam
 2023. Sammyh Khan, Associate Professor, Örebro University, Örebro - Sweden
 2024. Mariana Riquito, PhD Candidate, UvA, Amsterdam
 2025. Eline Pollaert, Promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam, Voorschoten
 2026. Willem van Driel, Gepensioneerd, Geen, Zwolle
 2027. Deborah JONES, Adjunct Professor, Victoria University of Wellington, Wellington
 2028. Els van Dinteren
 2029. Clemens Six, Assoc. Prof., University of Groningen, Groningen
 2030. Jolein Holtz, PhD Candidate, Leiden University, Leiden
 2031. Laura Rodenburg, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2032. Anurag Bishnoi, Assistant Professor, TU Delft, Delft
 2033. R Jansz, University of Amsterdam, Amsterdam
 2034. Marie Hasbi, Paris
 2035. Finn Jetses, Campus Fryslân (RUG), Leeuwarden
 2036. Carolina Dominguez-Guzman, Researcher, IHE/UvA, Amsterdam
 2037. Marten van der Meulen
 2038. George McKay, Professor of Media Studies, Univrsity of East Anglia, Norwich, UK
 2039. Tom Berben, Postdoc, WUR, Bilthoven
 2040. Kornee van der Haven, Associate professor, Ghent University, Ghent
 2041. D.n. Bijkerk, Groningen
 2042. Yaël Pool, Malmö
 2043. R. van den Berg, Zwolle
 2044. Marene Elgershuizen, Historicus, bestuurder, toezichthouder, Amsterdam
 2045. Raoul Koudijs, PhD student, ILLC, Amsterdam
 2046. Bontu Guschke, PhD Fellow, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark
 2047. Anne Koopman, Grant advisor, Amsterdam
 2048. Julia Boechat Machado, PhD candidate, Central European university, Vienna
 2049. Sandra Jovchelovitch, Professor, London School of Economics and Political Science, London
 2050. Fefa Vila, Profesora, UCM, Madrid
 2051. Johan Sonnenschein, Assistent professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2052. Dr. Fabian Holt, Associate Professor, Roskilde University, Copenhagen
 2053. Joost Thuis, Voorburg
 2054. Sonja Sperber, Assistant Professor, Vienna University of Economics and Business, Vienna
 2055. Fé de Jonge, PhD Candidate
 2056. Arjen Noordhof, Assistent Professor Clinical Psychology, University of Amsterdam, Amsterdam
 2057. Dorien Daling, Lecturer in Modern History, University of Groningen, Groningen
 2058. Richard Kraaij, Assistant professor, Delft University of Technology, Delft
 2059. Elise, PhD candidate, Paris Sciences et Lettres University, Paris
 2060. Trudie Gerrits, associate professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2061. Cordula BARZANTNY, Prof. international & intercultural Management, Toulouse Business School, TOULOUSE
 2062. Amalia Arvaniti, Professor of English Language and Linguistics, Radboud University, Nijmegen
 2063. Aditi Saraf, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2064. Lian van Breemaat-Janssen, Organisatie en communicatieadviseur, Consiliance, Bladel
 2065. Rosalba Nodari, Researcher, University of Siena, Pisa
 2066. Diantha Vliet, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2067. Raphael Nowak, Lecturer, University of York, York
 2068. Javid Ibad, Alumni, Leiden University
 2069. Ans Schapendonk, Linguistics, SOUNDHELIX-cooperations, Tilburg
 2070. Dr. Marcel van der Voort, Neerlandicus, Gepensioneerd, Ommel
 2071. Paula Vermue, Docent/Onderzoeker, UvA/Radboudumc, Amsterdam
 2072. Nicola Horsley, Research Fellow, Leeds Beckett University, Leeds
 2073. Blanca Callén, Teacher, UVIC, Badalona
 2074. Anouk de Jong, Student, Den Haag
 2075. Merel Schrikkema
 2076. N Ackerl, Research Assistant, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2077. Laura Berdikhojayeva, PhD student, Leiden University, Leiden
 2078. Jan Rock, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2079. Loes, Nederlandse Galerie Associatie, Oegstgeest
 2080. Pierre Badin, Emeritus Research Directeur, CNRS, Grenoble
 2081. Edwige Nortier, Phd student, Université Paris Dauphine, Paris
 2082. Renske Janssen, postdoctoral researcher, Leiden University
 2083. Dimitris Soudias, postdoctoral researcher, University of Groningen
 2084. Hendrik G. Willemsen, Masterstudent Letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2085. Bart Besamusca, Prof em., Utrecht University, Utrecht
 2086. Lane Cathy, Professor, University of the Arts London, London
 2087. Laura
 2088. Cleo, PhD student, University Paris Dauphine-PSL, Paris
 2089. Sam Langelaan, Student, Utrecht University, UTRECHT
 2090. Muireann O'Dwyer, Lecturer, University of St Andrews, St Andrews
 2091. Harriet Freund, student, University of Amsterdam
 2092. Jane Greaves, Professor, Cardiff
 2093. Luuk Kortekaas, Postdoc, RuG, Groningen
 2094. Simcha Jong, Professor, Leiden University, Leiden
 2095. evren karakaya, PhD student, Koç University, İstanbul
 2096. Nynke Kleinenberg, Management Information Officer Research, University of Groningen, Groningen
 2097. Knut Holtsträter, Senior Scholar, Freiburg University, Freiburg
 2098. Christian Bertram, docent, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2099. Else Vogel, universitair docent, University of Amsterdam, Diemen
 2100. Martin Lipman, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 2101. Justine Loizeau, PhD Candidate, Paris Dauphine University, Paris
 2102. Sophie Falschebner, PhD researcher, Philipps-University Marburg
 2103. Anna Bull, Lecturer, University of YOrk, York
 2104. C.A.Ennis, Leiden University
 2105. Milica Petrovic, Researcher, PhD, Uniklinik Frankfurt, Center for Depression Research, Frankfurt
 2106. Francie Crebs, bilingual editor, Ecole des hautes études en sciences sociales, Aubervilliers
 2107. Pedro Limón, asociate professor, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 2108. Sabine Guez, anthropologue, none, Paris
 2109. Matthew Canfield, Assistant Professor, University of Leiden, Leiden
 2110. Viktoria Maria, Student, University of Groningen, Groningen
 2111. Marita Mathijsen, emeritus professor, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2112. Merel Noorman, Assistant Professor, Tilburg University, Tilburg
 2113. Amparo Lasén, Professor of Sociology, University Complutense of Madrid, Madrid
 2114. Annemarie MOL, Professor, University of Amsterdam
 2115. Dr Cahir O'Doherty, Lecturer in International Relations, University of Groningen, Groningen
 2116. Artemij Kuznecov, Student, University of Groningen, Groningen
 2117. David Janssens, Senior Lecturer, Tilburg University, Tilburg
 2118. Alex Govers Lopez, PhD Student, KU Leuven, Brussels
 2119. Lisette, PhD student, UMCG, Groningen
 2120. Sandra van Voorst, universitair docent, Sandra van Voorst, Rijksuniversiteit GroningenSneek
 2121. Fenna Smits, Postdoc, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2122. Stephanie Forkel, Stephanie Forkel, Nijmegen
 2123. Johanna Zijderveld, PhD student, TU Delft, Delft
 2124. Elke Krekels, Universitair hoofd docent, Universiteit Leiden, Leiden
 2125. Anne de Jong, Associate professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2126. Lindy Beukema, University of Groningen
 2127. Julienne Weegels, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2128. Julien Rossi, Associate Professor, Université Paris 8, Saint-Denis
 2129. Bettina van Hoven, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 2130. Erdem Üngür, Assistant Professor, Istanbul Gelisim University, Istanbul
 2131. David Steinsaltz, Associate Professor, University of Oxford, Oxford
 2132. Araceli Serrano, University lecturer, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 2133. monique unger, musicus, amersfoort
 2134. Laurette Artois, Gepensioneerd, Goethe-universität, Frankfurt am Main
 2135. Martha Dietrich, lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2136. Remco Tuinier, Professor of Physical Chemistry, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 2137. Basak Bilecen, Associate Professor, RUG, Groningen
 2138. Franziska, Student, University of Münster, Münster
 2139. Magdalena Fuernkranz, Senior Research Fellow, University of Music and Performing Arts Vienna, Vienna
 2140. Nicolas Cartier, PhD-candidate, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2141. Tore Størvold, Associate Professor, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 2142. Robert van der Hall, privé, geen, Leersum
 2143. Anar Ahmadov, Associate Professor, Leiden University
 2144. Saba Mehdi, Student, Hanze university, Groningen
 2145. Niko Berkelaar, docent, retired, Dinxperlo
 2146. Francesco Giumelli, associate professor, University of Groningen, Groningen
 2147. Tiemen Folkers, University of Groningen
 2148. Toni Pape, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2149. Elysée SARIN, Researcher, CNRS, PARIS
 2150. Daniel R. Curtis, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2151. Koen Schouwenburg, Docent, NHL Stenden, Groningen
 2152. Coco van Beveren, Student, Radboud University
 2153. Marc Pauly, assistant professor, University of Groningen, Groningen
 2154. F. S., Doctoral researcher, University of Münster, Münster
 2155. Billy Christmas, Senior Lecturer in Political Philosophy, King’s College, London
 2156. Yavuz Tuyloglu, Assistant Professor, University of Groningen
 2157. Theo, Student, RuG, Groningen
 2158. Dinah Wouters, postdoc, Huygens Institute, Amsterdam
 2159. Carole Elliott, Professor of Organisation Studies, University of Sheffield, Sheffield
 2160. Anja Pichl, Researcher, Faculty of Health Sciences Brandenburg, University of Potsdam, Potsdam
 2161. Marijn Struiksma, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2162. Kathy Kotiadis, Professor, University of Kent, Canterbury
 2163. Willemijn Krebbekx, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2164. Maud Rebergen, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2165. Dora Sampaio, Assistant Professor, Utrecht University
 2166. Alison Fischer, PhD-Candidate, KITLV, Leiden
 2167. Frans Camphuijsen, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2168. Matthieu Sergier, Associate porfessor, Université Saint-Louis - Bruxelles, Brussels
 2169. Susan Lindholm, senior lecturer, Stockholm university, Stockholm
 2170. Aldo Houterman, PhD-candidate, Erasmus University, Rotterdam
 2171. Sterre, UD, Amsterdam
 2172. Stefan T. Mol, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2173. Réka Szakács-Pap, Student, Corvinus University of Budapest, Budapest
 2174. Anton Savchenko, University of Tartu, Tartu
 2175. Pierre Gervais, Full Professor, University Sorbonne-Nouvelle, Paris
 2176. Jorrit Blonk, Junior Lecturer, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2177. Hannah Schade, PhD, Leibniz-Institute for Work Environment and Human Factors, Dortmund
 2178. Wike Been, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2179. Wouter Kiekens, University of Groningen, Gronignen
 2180. Ivana Vranjes, Progfessor, Tilburg University
 2181. Martha Stellmacher, Research Consultant, SLUB Dresden/NFDI4Culture, Dresden
 2182. Nicolay Gausel, Professor, University of Stavanger, Stavanger
 2183. Huw Price, Emeritus Professor, University of Cambridge, Cambridge
 2184. Silke Mast, PhD-candidate, Universtity of Groningen, Groningen
 2185. Max van Drunen, Postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 2186. E.P.D. Jong, Postdoc, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2187. Charlotte Rappel, Junior Docent, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2188. Damaris Matten, PhD-candidate, NTNU, TRONDHEIM
 2189. Alberto Riesco, Associate Professor, University Complutense of Madrid, Madrid
 2190. LY QUYET TIEN, Lecturer, Eastern International University, Binh Duong
 2191. Amade M'charek, Professor, UvA, Amsterdam
 2192. Stefano Giani, Subject librarian, University of Amsterdam, Amsterdam
 2193. Gerard Ritsema van Eck, Universitair docent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Groningen
 2194. Ignacio Martinez, Lecturer, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
 2195. Erwan IRACHILO, Doctorant contractuel en histoire contemporaine, UPPA, Pau
 2196. Bas Geboers, Universitair Docent, UMCG, Groningen
 2197. Sara de Jong, Senior lecturer / associate professor, University of York, York
 2198. Merouan Mekouar, Associate Professor, York University, Toronto
 2199. Marta Padrós Castells, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2200. Raffaella Salvemini, Researcher, Cnr, Naples
 2201. Nanna de Groot, Project manager, University, Groningen
 2202. Simon Lohse, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2203. Nicola Pratt, Professor, University of Warwick, Coventry
 2204. Nichola Lambert, Assoc prof, Middlesex University, Canterbury
 2205. Anja Visser, Universitair docent, RUG, Groningen
 2206. Marie Charvet, Maître de conférences, Nantes Université, Nantes
 2207. Adela Maria Franze Mudano, Proffe, 50753545C, Madrid
 2208. Lana Sirri, Postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 2209. violaine bigot, JURISTE, GRENOBLE INP, GRENOBLE
 2210. Gwenola Sueur, PhD Student, University of Brest, France
 2211. Diego Maria Malara, Assistant Professor, University of Glasgow, Glasgow
 2212. Laura Cleton, Postdoc, UNU-MERIT, Maastricht
 2213. Jana Cattien, Assistant Professor, University of Amsterdam
 2214. Elena Mucciarelli, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2215. Elena Casado-Aparicio, Lecturer, Universidad Complutense, Madrid
 2216. Marlene Schäfers, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2217. Lennart Bolliger, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 2218. Manon Portos Minetti, Lecturer and researcher, Independent, Amsterdam
 2219. Chris lammeree, Pensioen, Privé, Zwijndrecht
 2220. Maarten van Houte, Docent, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2221. Marinel Gerritsen, Professor em., Radboud University, Utrecht
 2222. Susan Hol, onafhankelijk onderzoeker, geen, Overberg
 2223. Karin Meijnderts, docent Nederlands, Alumna Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
 2224. Djamila Boulil, Doceng, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2225. Liesbet van Zoonen, Hoogleraar, Erasmus Universiteit, Rotterdam
 2226. anonymous, pensioen, thans geen, Den Haag
 2227. Dr. Peter Bormans, retired, Antwerpen
 2228. Paul Gehle, pensioneer, Leopoldshöhe
 2229. Nina de Boer, PhD candidate, Radboud University, Nijmegen
 2230. Alan Blum, Teacher, ENS Louis Lumière, Paris
 2231. Aluka Katz, Student, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 2232. George Walkden, Professor, University of Konstanz, Konstanz
 2233. Enrico Mora, Senior Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2234. Lilian Anneloes, Artist, researcher, Groningen
 2235. Mario Baas, Management assistant, University of Groningen, Assen
 2236. Lucie White, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2237. Gonzalo Caro, Associate Professor, Complutense University of Madrid, Madrid
 2238. Evelyne Shamier, Universiteit Utrecht
 2239. Petra Gehle, Privat, Leopoldshöhe
 2240. Luc Boutsen, Docent, Aston University, Birmingham
 2241. Jos Joosten, Hoogleraar Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2242. Heidi Hirsto, Associate professor, University of Vaasa (Finland)
 2243. Luca Di Mauro, Post doc, University of Pisa, Biella
 2244. Laurent Terrier, Ingénieur, Université Grenoble Alpes, Grenoble
 2245. Britt Grootes, wetenschappelijk onderzoeker, niet-geaffilieerd, Rotterdam
 2246. Hugo Reinert, Associate Professor, University of Oslo, Oslo
 2247. Mary Whall, Associate Professor, Philosophy, University of Alabama at Birmingham, Birmingham
 2248. Julien Louis, Associates Professor, Université Lyon 2, Lyon
 2249. Victoria Pagan, Senior Lecturer, Newcastle University, Newcastle upon Tyne
 2250. Jan Odijk, Prof. Em., Utrecht University, Utrecht
 2251. Eva Pfannerstill, Postdoc, UC Berkeley, Berkeley, USA
 2252. Constanze Binder, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam
 2253. Yolaine Gassier, Post-doctoral researcher, INRAE, Marseille (France)
 2254. Libby Drury, Senior Lecturer, Birkbeck College, University of London, London
 2255. Marc Jones, Lecturer, Toyo University, Tokyo
 2256. Danielle Sulikowski, Senior Lecturer, Charles Sturt University, Australia., Bathurst
 2257. Shaniya Kay, Student, University, Nevada
 2258. Alan P. Rudy, Sociology Professor, East Lansing, MI, USA
 2259. Julie McBrien, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2260. Marijn Sax, postdoc, University of Amsterdam, Amsterdam
 2261. Adrienne Bruyn, Lecturer, UU & UvA, Amsterdam
 2262. Natacha Aveline-Dubach, Research director, CNRS, France
 2263. Hannah McDermott, PhD candidate, Berlin
 2264. Pedro V. Castro-Martinez, Senior Lecturer, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona
 2265. Wendy Brown, professor, Institute for Advanced Study, Princeton
 2266. Lisa Petersson, Postdoctoral researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp
 2267. Adriana Gil-Juárez, Senior Lecturer, UAB, Barcelona
 2268. Francesco Correale, Historian, CNRS, Tours
 2269. Louis van den Hengel, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 2270. Dan Padure, Teaching Assistant, University of Groningen, Groningen
 2271. Britta Ohm, Associate Researcher, Institute of Social Anthropology, Bern
 2272. Jessica Schwittay, PhD Student, Swansea University
 2273. Maral Mahdad, Assistant Professor, Wageningen University and Research, Wageningen
 2274. Steff Worst, Northumbria University, Newcastle upon Tyne
 2275. Rafia Faiz, Associate Professor, University Canada West, Vancouver
 2276. Sophie Desrosiers, maîtresse de conférences, EHESS, Paris
 2277. Jasmin Seijbel, PhD researcher, Erasmus University, Rotterdam
 2278. Sven Meeder, UD Geschiedenis, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2279. Jeremy Bierbach, associate fellow, Amsterdam Centre for European Law and Governance, Amsterdam
 2280. Jef Ausloos, Senior researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2281. Marek McGann, Lecturer, MIC, Limerick, Ireland
 2282. Charvi Arora, Student, University of Groningen, Groningen
 2283. Giulia Perugia, Assistant Professor, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 2284. Victor Epain, PhD, Inria de l'Université de Rennes, Rennes
 2285. Joel Feliu, Senior lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2286. Michael Brown, Lecturer, Komazawa Women's University, Tokyo
 2287. Vincent de Rooij, University of Amsterdam, Amsterdam
 2288. Mathias Felipe, Postdoctoral Researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2289. Nicholas Holmes, Associate Professor, Birmingham
 2290. Nihan Albayrak-Aydemir, Postdoctoral Researcher, The Open University, London
 2291. Martyna Sliwa, Professor, Durham University Business School, Durham
 2292. Andrei Poama, UD1, Universiteit Leiden, Den Haag
 2293. Eviane Leidig, Postdoc, Tilburg University
 2294. AhmetB, Web Developer, Amersfoort
 2295. S. Munirah Alatas, Retired Assistant Professor, Malaysia
 2296. Christèle Dondeyne, Maîtresse de conférences en sociologie, University of western britanny, Brest
 2297. Linda Skitka, Emerita Professor, University of Illinois Chicago, Chicago
 2298. Veronika Cheplygina, Associate professor, IT University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 2299. Malcolm Campbell-Verduyn, UD, University of Groningen, Groningen
 2300. Fabrizio Li Vigni, Researcher, CNRS, Alfortville
 2301. Martin Bodin, Researcher, Inria, Grenoble
 2302. Dan McQuillan, Lecturer, Goldsmiths, University of London, London
 2303. Anton Akhmerov, Associate professort, Delft University of Technology, Delft
 2304. Judith Dijs, Former researcher, Leiden University, Leiden
 2305. Safae el Khannoussi el Bouidrini, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2306. Jeff lockhart, Postdoc, University of Chicago, Chicago
 2307. Luz Ma. Martínez, Profesora agregada, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2308. Liedeke Plate, Professor, Radboud University, Nijmegen
 2309. Dali Fekete, Student, University of Groningen, Groningen
 2310. Esther Plomp, Data Steward, Delft University of Technology, Delft
 2311. Benoît Rosa, Research scientist, CNRS, France
 2312. Amber Mars, Student, University of Groningen, Groningen
 2313. Florence Maraninchi, Prof, University Grenoble Alpes, Grenoble
 2314. Emma Sullivan, Lecturer, Open University
 2315. Jamie Callahan, Professor of Organisation & Ethics, Durham University, Durham, UK
 2316. Jana Cusi MacInnes, Student, university of Groningen, Groningen
 2317. Aradhita Chattopadhyaya, Dublin
 2318. Cristóbal Jaume Ortega Adell, Estudiant, Universitat Autònoma de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat
 2319. Jamie Cummins, Postdoc, Ghent University, Gent
 2320. Anne Breitbarth, Associate Professor, Ghent University, Ghent
 2321. Ouassim hamzaoui, MCF, Université, Avignon
 2322. Ivo Nieuwenhuis, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2323. Csenge Kiss, University Student, WeCare, Maastricht
 2324. Elena Popa, Postdoctoral Researcher, Jagiellonian University, Krakow
 2325. Luna van den Berg, Student, University of Groningen, Groningen
 2326. Ronald Visser, Archeoloog, Saxion University of Applied Sciences
 2327. Chiron, engineer, CNRS, France
 2328. Funda Yildirim, University of Twente, Enschede
 2329. Mathilde van Dijk, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2330. Ilse van liempt, Uhd, Universiteit Utrecht
 2331. Juan Alfredo del Valle Rojas, Assistant Professor, Universidad Católica de Temuco, Temuco
 2332. Bijan Parsia, Professor of Computer Science, University of Manchester, Manchester
 2333. Richard Longman, Academic, The Open University, Milton Keynes
 2334. Pieta van Beek, Researcher, Utrecht University, Houten
 2335. Celia Gómez Zapata, Student, Berlin
 2336. Patricia Aljama, Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona
 2337. Emmanouela Mandalaki, Associate Professor of Organizations, NEOMA Business School, Paris
 2338. Petra Verdonk, IHD, Amsterdam UMC-VU, Amsterdam
 2339. Cara Reed, Senior Lecturer, Cardiff Business School, Cardiff
 2340. Imke Eringa, Student, Univercity or Groningen, Groningne
 2341. Alice Mills, Associate Professor, University of Auckland, Auckland
 2342. Dr dimari georgia, Researcher, University of Crete, Heraklion
 2343. Luis Parra, Assistant Professor, University of Michigan, Ann Arbor
 2344. Gavin Buckingham, Associate professor, University of Exeter, Exeter
 2345. Melina Aarnikoivu, Postdoctoral Researcher, University of Jyväskylä, Jyväskylä
 2346. Alison Pullen, professor, Macquarie University, Sydney
 2347. Vanessa Vroon, postdoc researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2348. Margot Pujal iLlombart, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2349. Solange Manche, PhD Candidate, University of Cambridge, Paris
 2350. Eniko Gyopar, Student, University of Groningen, Groningen
 2351. Sara Zaeemdar, Lecturer in Organisation Studies, Newcastle University, Newcastle upon Tyne
 2352. Juan Alba, Teacher, Rug, Groningen
 2353. Viola Müller, Postdoctoral Researcher, University of Bonn, Bonn
 2354. Jeroen Clemens, Onderwijs, Utrecht
 2355. Emma Lokies, Student, PH Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd
 2356. Julia Martínez, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2357. Dunye
 2358. Marcelo Marques Miranda, PhD Candidate, Faculty of Archaeology, Leiden University
 2359. V Spike Peterson, Professor of IR, U Arizona, Tucson
 2360. Talisha Schilder, Research Master Students, Leiden University, Leiden
 2361. Luqman Opeyemi Muraina, PhD candidate, University of York, York
 2362. Helena Russello, PhD Candidate, Wageningen University & Research, Wageningen
 2363. Roy Bendor, Assistant Professor, TU Delft
 2364. Arnout van Ree, Lecturer, Leiden University, Leiden
 2365. Brian P. Hanley, PhD, Scientist, Self, Davis
 2366. Pien Bos, UD, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 2367. Carmen Romero Bachiller, Associate professor, Complutense University of Madrid (Spain), Madrid
 2368. Nathan van Kleij, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2369. Adèle Lamotte, Student, Rug, Groningen
 2370. Emily Yarrow, Senior Lecturer in Management and Organisations, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
 2371. Geert Buelens, Hoogleraar, Universiteit Utrecht
 2372. Geert Lovink, internet critic, Institute of Network Cultures, HvA, Amsterdam
 2373. Koen Sebregts, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2374. Marisela Montenegro, Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2375. Jelle Zuidema, UHD, UvA, Amsterdam
 2376. Mike Jetten, Hoogleraar, radboud university, Nijmegen
 2377. Joan Pujol-Tarres, Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2378. Sonja Kleij, Lecturer, Radboud University, Nijmegen
 2379. Wim Pouw, PhD, Research fellow, Radboud Universteit Nijmegen, Nijmegen
 2380. BONIFACIO VALDIVIA, Secondary Profesor, Consejería de Educación Junta de Andalucía, Granada
 2381. Dom Weinberg, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam,
 2382. Carmen Martín de Vayas, Teacher, Consejería de Educación, Almería
 2383. Gonzalo Albornoz Barra, PhD Candidate, University of Groningen, Temuco, Chile
 2384. Lupicinio Iñiguez-Rueda, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2385. Gabriela, Groningen, RUG, Groningen
 2386. Rebecca Bryant, Professor, Utrecht University, Utrecht
 2387. An Van Raemdonck, Postdoctoral researcher, Ghent University, Ghent
 2388. Robert Campbell, Retired Professor, Mount Allison University, Montreal
 2389. Miriam Boersema, Funding officer, UMCG, Groningen
 2390. Lorena Sánchez Chamorro, Doctoral Researcher, University of Luxembourg, Luxembourg
 2391. Linnet Taylor, Hoogleraar, Tilburg university, Tilburg
 2392. Ronald Hartz, Interim Professor, Universität Duisburg-Essen, Essen
 2393. Susan, Enschede
 2394. Salvo Agoglia Irene, Proffesor, Alberto Hurtado University, Santiago de Chile
 2395. Beatriz San Román, Associate professor, Autonomous University of Barcelona, Barcelona
 2396. Elma Blom, Professor, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2397. Sílvia Martínez, Senior Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
 2398. Mona Hegazy, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2399. Martin Loeser, associate professor, university, greifswald
 2400. Charlotte Iest, Student, University of Groningen, Groningen
 2401. Venu Yokeeswaran, dev, bielefeld
 2402. Diana Catanea
 2403. Margault Sacré, Post-doc researcher, University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette
 2404. Joel Gräff, Student, Campus Fryslan, Leeuwarden
 2405. Luisa Velásquez, Research Master student, University of Groningen, Groningen
 2406. Lilian Schütte, Student, University of Groningen, Groningen
 2407. Sonia Madrid, Full Professor, University of Murcia, Murcia
 2408. Harro Maat, Universitair hoofddocent, Wageningen Universiteit, Wageningen
 2409. Wiebe RUijtenberg, postdoctoral researcher, Leiden University
 2410. Bram Boer, Student, Eindhoven
 2411. Karin Groothuis-Oudshoorn, UHD, University of Twente, Enschede
 2412. Jesper Bekking, Teacher, Noorderpoort, Groningen
 2413. Maaike Voorhoeve, UD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2414. Yvette Kamminga, Advisor patient safety, UMCG, Haren
 2415. Jasmijn Burrie, student, HAREN GN
 2416. Anouk de Koning, Associate Professor, Leiden University, Amsterdam
 2417. Mariana Lanari, Phd candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2418. Myrthe van den Berg, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2419. Sydney Schelvis, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2420. Henriette Senst, Librarian, Berlin
 2421. Femke Hoornstra, Student
 2422. Anna van der Spoel, Student, University of Groningen, Groningen
 2423. Kerstin Fischer, Professor, University of Southern DSenmark, Sonderborg
 2424. Tim Tresoor, Student, RijksUniversiteit Groningen, Groningen
 2425. Carmen Serrano Munuera, Associate professor, Universitat de Vic, Barcelona
 2426. Julia Bosje, Student, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
 2427. Gema Ocana, Senior advisor EU research funding, University of Groningen
 2428. KP Hart, mathematician, TU Delft, Delft
 2429. Eelke van der Brug, Alumnus, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2430. Hans Koetschruiter, RUG Letteren faculteit Talencentrum, Groningen
 2431. Robin Zebrowski, Professor of Cognitive Science, Beloit College, Beloit
 2432. Esra Sarioglu, Researcher, Max Planck Institute, Berlin
 2433. Pablo Valdivia, Full Professor, University of Groningen, Groningen
 2434. Gerdientje Oggel, Docent, University of Groningen, Groningen
 2435. Sander van der Horst, PhD candicate, KITLV, Amsterdam
 2436. Siri Maringanti, Student, FEB, Groningen
 2437. Julia Verwei, Student, Leiden University, The Hague
 2438. Mirjam Müller, Assistant professor, Humboldt University
 2439. Ísey Mous, Student, University of Groningen, Groningen
 2440. Jana Funke, Associate Professor, University of Exeter, Exeter
 2441. João Pedro Quintais, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2442. Beatrijs Brouwer, Groningen
 2443. Elise Rouméas, Assistant Professor, University of Groningen
 2444. Lisanne Meinen, PhD researcher, Universiteit Antwerpen, Antwerpen
 2445. Lynden Hak, Groningen
 2446. Jitske Sijbrandij, PhD student, University Medical Center Groningen, Groningen
 2447. Eduardo Alonso, Professor AI, City, University of London, London
 2448. Raúl Campos Kösters, Webdesignee, Groningen
 2449. Aikaterini Fotopoulou, Professor, University College London, London
 2450. Zenab Tamimy, PhD candidate, Vrije Universiteit, Amsterdam
 2451. Sarah Hiltner
 2452. Christina Claridge, Student, NHL Stenden, Groningen
 2453. Esther M. Villegas de la Torre, Honorary Research Fellow, University College London, Eton, Windsor
 2454. Nicholas Vrousalis, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2455. Ilja Croijmans, Assistant Professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2456. Pilar Lopez-Cantero, Assistant Professor, Tilburg University, Tilburg
 2457. Maik Prante, personal trainer, Bielefeld
 2458. Sophie Veriter, Researcher, Leiden University, The Hague
 2459. Marit Bonne, Groningen
 2460. Vitoria Piai, UHD, assoc prof, Radboud University
 2461. Geertje hulzebos, Sr. Onderwijskundig adviseur, Uwv
 2462. Jonathan Davidson, Design engineer, University of Canterbury, Christchurch
 2463. Gereon Wolters, Professor, University of Konstanz, Konstanz
 2464. Paul Schor, Université Paris Cité, Paris
 2465. Beth Yoder, Well-being, diversity & inclusion officer, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2466. Frans Snik, Universiteit Leiden
 2467. Noa Vickers, University of Groningen
 2468. Arja Kruijshaar, docent, Hilversum
 2469. Eric J. Francois, software develoepr, University of Luxembourg, Belvaux
 2470. Jan Hein Furnée, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2471. Virginie Mamadouh, UHD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2472. Lukas Urbanek, PhD researcher, University of Münster, Münster
 2473. Ansgard Heinrich, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 2474. Sabrina, Student, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2475. Henkjan, student, Groningen
 2476. Eric Fassin, Professor, Université Paris 8, Saint-Denis
 2477. Prof Sally R Munt, Emeritus Professor, University of Sussex, Brighton
 2478. Iris Breetvelt, gepensioneerd onderzoeker, UvA, Houten
 2479. Emi Howard, Translator, University of Groningen, Groningen
 2480. Jens van 't Klooster, UD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2481. Ruling Barragán Yañez, Professor, University of Panamá, Panamá
 2482. Scott Burnett, Asst Prof, Penn State University, State College
 2483. Robin Wisse, Alumnus, Utrecht University, Utrecht
 2484. Stefan Sudhoff, UD, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2485. Matus Diveky, Recent PhD graduate, ETH Zurich, Zurich
 2486. Joeri van der Werf, Librarian, Biblionet Groningen, Groningen
 2487. kaat wils, professor of history, KU Leuven, Leuven
 2488. Luis Manuel Garcia-Mispireta, Associate Professor, University of Birmingham, Birmingham, UK
 2489. Moritz Lennartz, Psychologist M.Sc., University of Groningen (Alumnus), Heidelberg
 2490. Dr Evelien Geerts, Research Fellow, University of Birmingham
 2491. Simon Smith, gepensioneerd, voorheen: Vrije Universiteit Amsterdam, Hezingen
 2492. Carel van Wijk, Associate professor (retired), University of Tilburg, Breda
 2493. Pınar Kılıçer, Assitant Professor, University of Groningen, Groningen
 2494. Bennet Feld, Student, London School of Economics and Political Science, London
 2495. Eva Sancho Rodriguez, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2496. Jonathan Gingerich, Senior Lecturer in Philosophy of Law, King's College London, London
 2497. Johan Rooryck, Visiting Professor, Leiden University, Leiden
 2498. Wigbertson Julian Isenia, lecturer, UvA, Amsterdam
 2499. M Poot, Arts, Groningen
 2500. Renée Vulto, Lecturer, Utrecht University, Amsterdam
 2501. Caleb Ward, Postdoctoral Scholar, Universität Hamburg, Berlin
 2502. Hannes Lundius, Student, University of Hamburg, Hamburg
 2503. Moritz Föllmer, Associate Professor of Modern History, University of Amsterdam, Amsterdam
 2504. Michael Arends, interieur verzorger, Hoogezand
 2505. Nienke Horinga, University of Groningen
 2506. Carolina Frossard, University of Amsterdam
 2507. Richard Stupart, Lecturer, University of Liverpool, Liverpool
 2508. Helen De Cruz, Danforth Chair in the Humanities, Saint Louis University, Saint Louis
 2509. Annelot, Student, University of Groningen, Groningen
 2510. Charmika Samaradiwakera-Wijesundara, Senior Lecturer, University of the Witwatersrand, Johannesburg
 2511. Anoek, Student, University of Groningen, Groningen
 2512. Alysha Wings, Student, University of Groningen, Groningen
 2513. David Dew, Student, Vrije Universiteit, Amsterdam
 2514. Dhriti Arjun, student, University of Groningen, Groningen
 2515. Kyara Keith, Student, University of Groningen, Groningen
 2516. Albert van Rees, PhD candidate, University of Twente, Enschede
 2517. Katharine Millar, Assistant Professor, London School of Economics, London
 2518. Jean-Marc Lasgouttes, researcher, Inria, Paris
 2519. John Hogan, Lecturer, Vrije Universiteit Amsterdam, Groningen
 2520. Tsolin Nalbantian, UHD, Leiden University
 2521. Hannah Hohenhövel, Student, University of Groningen, Groningen
 2522. Sarah Bloem, PhD researcher, Linköping University
 2523. Selbi Durdiyeva, Postdoctoral Fellow, Philipps University Marburg, Marburg
 2524. Harald Viersen, UD, Radboud, Nijmegen
 2525. Micaela Peltoniemi, student, University of Groninge
 2526. Juan Pablo Pardo-Guerra, Associate Professor, UC San Diego, San Diego
 2527. Sruti Bala, Lecturer, UvA, Amsterdam
 2528. Neville Morley, Professor, Unversity of Exeter, Exeter
 2529. Helena Schmidt, PhD, TU Delft, Rotterdam
 2530. Sheeling Neo, PhD researcher, University of Utrecht
 2531. Stefana Carina Perez Flores, Student, University of Vienna, Vienna
 2532. Ursula Daxecker, University of Amsterdam, AMSTERDAM
 2533. L.H. Roper, Distinguished Professor, State University of New York--New Paltz, New Paltz
 2534. Bharat Baruah, Faculty, Kennesaw State University, Kennesaw
 2535. Wessel de Cock, PhD Student, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin
 2536. Ellen Nathues, Postdoctoral Researcher, Leuphana University & University of Twente, Lüneburg & Enschede
 2537. Dr Richard C Budd, Lecturer, Lancaster University, Lancaster
 2538. Paul Werner, Critic, The Orange Press, New York
 2539. Marlet Bron, Advocaat, AbelnBron Advocaten, Groningen
 2540. Christelle Rabier, reader, Ecole des hautes études en sciences sociales, Marseille
 2541. Florence Villesèche, Associate Professor, Copenhagen Business School, Copenhagen
 2542. Dustin Hosseini, Doctoral student, University of Glasgow, Glasgow
 2543. Laura Mary, Archaeologist, Recherches et Prospections archéologiques ASBL, Namen
 2544. Rébecca Franco, Postdoctoral researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 2545. Greta Barho, Student, Groningen
 2546. Bilge Koyun, Research Assistant, Middle East Technical University, Ankara
 2547. Domitilla Olivieri, Utrecht University
 2548. Anne van der Linden, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 2549. Shaireen Rasheed, Professor, Lon Island University, New York
 2550. Robin Douglass, Professor, King's College London, London
 2551. Ivana Zecevic, Ph.D. student, Groningen
 2552. Martina Parini, PhD student, RUG, Groningen
 2553. Kai Tjong-Ayong, Student, Universiteit Leiden, Leiden
 2554. Marcello Seri, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2555. Hansjörg Dilger, Professor, Freie Universität Berlin, Berlin
 2556. Jeroen van de Linde, Student Assistant, Universiteit Leiden, Leiden
 2557. Karen Campos McCormack, Equality manager, London
 2558. Anoesjka Otten, Student, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2559. Steven Van Bockstael, Asst. Prof., RUG, Groningen
 2560. Sake Jager, Assistant professor, University of Groningen
 2561. Stef Craps, Professor of English Literature, Ghent University, Ghent, Belgium
 2562. Krzysztof Rowiński, Assistant Professor, Trinity College Dublin, Dublin
 2563. Klaudija Ylaite, Artist, Groningen
 2564. Friso Timmenga, PhD Candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 2565. Houria Hammouta, Front office, Museum, ROTTERDAM
 2566. Sanli Faez, Assistant professor, Utrecht University, Utrecht
 2567. Kim Schouwenaar, peize
 2568. Sixtine Bérard, Writer, Gent
 2569. Rahema Phiri, Student, University of Groningen, Groningen
 2570. Iain Campbell, Teaching Fellow, University of Edinburgh, Edinburgh, UK
 2571. Selma van der Haar, Wageningen University
 2572. Britt van Duijvenvoorde, student, Leiden University, Radboud University, Leiden
 2573. Enlil Khalil, Student, Universiteit Leiden, The Hague
 2574. Astrid Beckers, Researcher, Atelier Libri, Nijmegen
 2575. Mariet Hofstee, Lecturer, RUG, Groningen
 2576. Hilde van Meegdenburg, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 2577. Courtney Schellekens, RUG
 2578. Dr Margriet Hoogvliet, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 2579. Mariet, Den Haag
 2580. Wouter van Gent, Geographer, UvA, Amsterdam
 2581. Sarah Mermans, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2582. Peter E Marshall, PhD Candidate, University of Kent, Canterbury
 2583. Jimmy van Rijt, Assistant professor, Tilburg University, Leunen
 2584. Lucas de Jong, student, RUG, Leeuwarden
 2585. Florian Lichtin, Doctoral student, ETH, Zurich
 2586. Giulia Astori, Student, Groningrn
 2587. Tamara van den berg, Phd researcher, Ku Leuven, Leuven/Amsterdam
 2588. Emely Bakhuis, Student
 2589. Dr. Callum Philbin, Lecturer in International Education, NHL Stenden, Groningen
 2590. Saartje Tack, Postdoctoral Researcher, Vrije Universiteit Amsterdam
 2591. Leila Essa, Assistant Professor, Utrecht University, Amsterdam
 2592. Sonja de Leeuw, Professor emeritus, Utrecht University, Utrecht
 2593. marijke nieborg, support staff, RUG, groningen
 2594. Rob Duijf, Journalist, Wormerveee
 2595. Marte Vroom, Student, UCLA & UU, Los Angeles
 2596. Emma Cook, Associate Professor
 2597. Pek van Andel, onderzoeker/publicist, RuG, Feerwerd (Gn.)
 2598. Dan Leberg, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2599. Simone Top, Zwolle
 2600. Giuseppe Fidotta, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2601. Marthe Walvoort, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 2602. Jerry Struik, Docent, UvA, Amsterdam
 2603. Fokko Jan Dijksterhuis, historicus, UT/VU, Deventer
 2604. Jana Radaković, student, University of Groningen, Groningen
 2605. Denise Fernando, Docent-onderzoeker, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 2606. Laura Stickel, Student, Universität zu Köln, Cologne
 2607. Anne Kustritz, Assistant Professor
 2608. Pamela Prickett, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2609. Jonel Bayo, Student, Alice Salomon University of Applied Science Berlin, Berlin
 2610. Siba Harb, Assistant Professor, Tilburg University
 2611. Pieter Huistra, UD Theorie van de Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Gouda
 2612. Marianne Boer, Journalist, 's-Gravendeel
 2613. Jasper Candel, Assistant Professor, Wageningen University, Wageningen
 2614. Sandra Becker, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 2615. Alice Conforti, Student, University of Groningen, Groningen
 2616. Nathasja, Medical research associate, Groningen
 2617. Felisa Mesuere, Hannover
 2618. Pietro Ortolani, Utrecht
 2619. Oleksii Sharhorodskyi, Student, Hanze, Groningen
 2620. Densua Mumford, Assistant Professor, Leiden University, The Hague
 2621. Charlotte Kramer, PhD Student, Wageningen University, Utrecht
 2622. Victoria Polaka, student, University of Groningen, groningen
 2623. Pamela Scully, Professor, Emory University, Atlanta
 2624. Tuyet Stooker, Supporting staff, University of Amsterdam, Amsterdam
 2625. Straton Papagianneas, PhD Candidate, Leiden University
 2626. Abbey Steele, Associate professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2627. Hanna Muehlenhoff, Assistant Prof, UvA, Amsterdam
 2628. Tilman Lanz, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2629. Ana Maria Manole, Student, Faculty of Economics and Business, RUG, Groningen
 2630. Peter van der Meer, Fryske Akademy
 2631. Frans Hinskens, Researcher, Meertens Instituut, KNAW, Amsterdam
 2632. Rosa Dijkstra, Docent, University of Groningen, Groningen
 2633. Ewa Masłowska, Groningen
 2634. Sven Gins, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 2635. Khanh Huynh, Researcher, University of Zurich, Zurich
 2636. Renske van der Bij, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2637. Ronak Shah, PhD, NKI-AvL, Amsterdam
 2638. Darwin Tsen, Assistant Teaching Professor, Syracuse University, Syracuse
 2639. Jesper Wallisch, Lab technician, Eawag, Zürich
 2640. Dr. Sandra Jansen, University of Greifswald, Greifswald
 2641. Annelotte Meijerink, Former Student, RuG, Groningen
 2642. Loïs Houwen, Student docent Maatschappijleer, NHL Stenden, Groningen
 2643. Tom Wagenmakers, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2644. Anne van Lierop, Groningen
 2645. Jolien Swarts, Student, RIG, Groningen
 2646. Arina, Student, UCL, London
 2647. Maja Murawka, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2648. Phil Uttley, UHD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2649. Nilab Hakim, Student, University of Groningen, Groningen
 2650. René Boomkens, em. hoogleraar filosofie, UvA, Amsterdam
 2651. H. Bier, Associate Professor, Delft University of Technology, Delft
 2652. Carla, Student, University of Groningen
 2653. Emma Moormann, researcher, Depatement of Philosophy, University of Antwerp
 2654. Ir. Erik Wouters, Eindhoven
 2655. Daniil Belenkii, Student, Univeristy of Groningen, Faculty of Science and Engineering, Groningen
 2656. Tim Daas, PhD Student, Vrije Universiteit
 2657. Willem Halffman, Hoofddocent, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2658. Artem Belopolsky, UD, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2659. Nicole Merkle, Scientific Coordinator, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe
 2660. Luuk Plasmeyer
 2661. Rhea Hummel, Onderzoeker, Hanzehogeschool, Groningen
 2662. Vera Wolkowicz, Postdoctoral Fellow, EHESS, Paris
 2663. Agnieszka Antkowiak, RM student, UvA, Amsterdam
 2664. Rutger van der Steenhoven, Master student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2665. Joanna Porkert, PhD, RUG, Groningen
 2666. Ilana Krug, Associate Professor, York College of Pennsylvania, York, PA, USA
 2667. Lena Wagner, Master Student, Universität Bielefeld
 2668. Maya Lane, JUDO, UvA, Amsterdam
 2669. Michalina Loch, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2670. Aleksandra Będzińska, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2671. Eva Waterbolk, University of Groningen
 2672. Julia Golebiewska, Student, University of Groningen, Groningen
 2673. Christa Brüstle, Senior Scientist, University of Music and Performing Arts, Graz, Austria
 2674. John Boy, UD, Leiden University
 2675. Charlotte Scholten, Student, RUG, Groningen
 2676. Marina de Regt, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2677. Thomas van den Berg, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2678. Steffen Müller, Associate Professor, RUG, Groningen
 2679. Julia Hansmeyer, Master Student, University of Potsdam, Berlin
 2680. Sietse Vlas, Treasurer/Board member, Groninger Studentenbond, GRONINGEN
 2681. Margherita, Studenten, RUG, Groningen
 2682. Nicoline van der Sijs, researcher, University, Nijmegen
 2683. Susanne Ferwerda, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 2684. Ruby de Vos, Lecturer, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2685. Rianne kolenbrander, Docent en masterstudent, Dutch filmers academy en universiteit van Amsterdam, Utrecht
 2686. Rachel Esner, UHD Art History, University of Amsterdam, Amsterdam
 2687. Paula Schlüter, PhD candidate, Paderborn University, Paderborn
 2688. Christophe Schellekens, Docent, Universiteit Utrecht, Nieuwegein
 2689. Bert Vester, Economist, Anaximenes
 2690. Neja Kaiser, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2691. Andrea Prunotto, Scientist (PhD), University of Freiburg, Freiburg im Breisgau
 2692. Ursula Krller, Full Professor in Physics, ETH Zurich, Zurich
 2693. Susan Franzen, Management Assistent en lid DEI committee, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2694. Iris Rijnsewijn, Teacher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2695. Agnieszka Wlazel, Postdoctoral fellow, University of Leeds, Leeds
 2696. Daria Popovici, RUG, Groningen
 2697. Arman Aksit, Senior Consultant, Avertim, Leiden
 2698. Robbert Schotel, Retired, FNV, Warffum
 2699. Engelien de Jong, medewerker onderwijsontwikkeling, RUG, Groningen
 2700. Lieke van den Krommenacker, Literair en cultuurjournalist, oud-student RUG, journalieke, Groningen
 2701. Sara Polak, University Lecturer, Universiteit Leiden
 2702. Magdalena Górska, Assistant Professor, Utrecht University
 2703. Ksenia Robbe, Senior lecturer, University of Groningen, Groningen
 2704. Hella Snoek, Assistant professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2705. Jelte Olthof, Universitair Docent, RuG, Eelderwolde
 2706. Annayah Prosser, PhD Student, University of Bath, Bath, UK
 2707. Pieter van Houten, Associate Professor, University of Cambridge, Cambridge, UK
 2708. Eamon Aloyo, Assistant Professor, Leiden University, Leiden / Den Haag
 2709. Isaac Vicente, Student, Barcelona
 2710. Amod Shah, PhD Researcher, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague
 2711. Helena Engler, Student assistant, University of Bern, Bern
 2712. Michael Murez, Associate Professor, Nantes University, Nantes
 2713. Ciara Carroll, Student, RUG, Groningen
 2714. Defne Yalman, Student, Utrecht University, Utrecht
 2715. Clarisse Kraamwinkel, PhD candidate, University of Groningen, Leeuwarden
 2716. Famke de Wit, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Zwolle
 2717. Frankie Stevens, Lecturer, Truro
 2718. San Pauw, Alkmaar
 2719. Sarah de Lange, Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2720. Nikolaj Kornbech, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2721. Jess Manniom, Lecturer, Atlantic Technological University, Sligo, Ireland
 2722. Dr Jasmine Hazel Shadrack, Adjunct Professor, Western University, London, Ontario, CA
 2723. Massimiliano Simons, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 2724. Seunghyun Song, Assistant professor (tenure-track), Tilburg University
 2725. M. Pilar Milagros, docent, University of Groningen, Groningen
 2726. Gjovalin Macaj, Leiden University, Leiden
 2727. Dana Atzpodien, Research Fellow/PhD Student, University of Münster, Münster, Germany
 2728. Ana Vazquez Alejos, Associate professor, Universidade de Vigo, Vigo
 2729. Sara Gemelli, PhD candidate, University of Pavia - University of Bergamo, Pavia
 2730. Jacopo Ghiglieri, Subatech
 2731. Merel van den Brink, Student, Hotelschool The Hague, Den Haag
 2732. Sam de Goeij
 2733. Necmettin Türk, PhD, University of Hamburg, Germany
 2734. Dr. Janine Dieckmann, Senior researcher, Institute for Democracy an Covil Society, Jena
 2735. Eduard krol, Student, RuG, Groningen
 2736. Jan Smits, emer. Full Professor, TU/e, Eindhoven
 2737. Dagmar Fink, Independent Scholar, Vienna
 2738. Daniela Ivančáková, student, RUG, Groningen
 2739. Andreas Milias-Argeitis, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 2740. Zoe Sanderson, PhD Student, Bristol
 2741. Esra Dagtekin, Teacher, Hamburg
 2742. Catherine Robb, Assistant Professor of Philosophy, Tilburg University, DFI, Tilburg
 2743. Sarah Duff, Assistant Professor, Colby College, Waterville, Maine, USA
 2744. Maureen Sie, Professor, Tilburg University, Utrecht
 2745. Marianne Franklin, Professor, University of Groningen, Amsterdam
 2746. Marianne Kram, Student, University of Groningen, Groningen
 2747. Ira Mavrofridou, student, University of Groningen, Groningen
 2748. Benjamin Thomas White, Senior lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 2749. Richard Bellamy, Professor, UCL, London
 2750. Anna Judson, Assistant Professor, University of Durham, Durham, UK
 2751. Roland Schmehl, Associate Professor, Delft University of Technology, Delft
 2752. Tim Kassenberg, Lecturer, RUG, Groningen
 2753. Albert Schram, Professor, UMGC, Verona
 2754. Patrick Klinik, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2755. Christa Lankhaar, RuG, Groningen
 2756. Kristine Krause, Associate Professor Anthropology, University of Amsterdam, UvA, Amsterdam
 2757. rosamunde van brakel, assistant professor, VUB, Brussel
 2758. Dr Brianna C Beck, Senior Lecturer, University of Kent, Canterbury
 2759. Yoni Tang, Student, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 2760. Robin Bunce, Tutor, Cambridge University, Cambridge
 2761. Elle Zwinkels, Student, Utrecht University, Utrecht
 2762. Salwa M, student, GfP, Groningen
 2763. Mojisola Beckley
 2764. Eva Bisschop, Student, University of Groningen, Pesse
 2765. Hanka Otte, University Teacher, University of Groningen, Groningen
 2766. Branwyn Poleykett, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2767. Jet Spits, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 2768. dagmar heeg, phd student, University of Groningen, groningen
 2769. Herman Waterbolk, alumnus Rijksuniversiteit Groningen
 2770. Jorien Vugteveen, Senior researcher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2771. Natalia Cecire, Senior Lecturer in English and American Studies, University of Sussex, Brighton and Hove
 2772. Natasja ten Berge, Studenr, RUG, Groningen
 2773. Maureen Wachtmeester, Filmeducator, Forum Groningen, Groningen
 2774. Stefan Olthof, Docent, Hanzehogeschool, Groningen
 2775. David Neurdenburg, Student, Leiden University, Leiden
 2776. Sjaak Körver, em. associate professor, Tilburg University, Eindhoven
 2777. Yann Dardonville, ResMA Student, Leiden University, Leiden
 2778. Marta Miklikowska, Associate Professor, Sweden
 2779. Justine Laurent, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2780. Edina Dóci, Associate professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2781. Gül Özerol, Associate professor, University of Twente
 2782. Sisca, Student, University Maastricht, Maastricht
 2783. Hannah Hendrix, Student, Hotelschool the Hahue, The Hague
 2784. Nina Hosseini, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2785. Ea Høg Utoft, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2786. Pelle Depla, Student, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2787. Martin van t Klooster, zonder, Utrech
 2788. Sierd Prins, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2789. Yvonne van rossenberg, Assistant professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2790. Carole Fuller, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2791. Karin van Es, Associate Professor, Utrecht University, Utrecht
 2792. Hassan Jahanandish, Postdoctoral Fellow, Stanford University
 2793. Veit Bader, Emeritus professor, UvA, Amsterdam
 2794. Juul, Student, IBED, Amsterdam
 2795. suzanne kooloos, phd candidate, universiteit van amsterdam, amsterdam
 2796. Nynke de Haas, Docent, Utrecht University, Utrecht
 2797. Saskia de Vries, Begeleider, Moeder van 4 studenten, Groningen
 2798. Claudia Luijer, Junior researcher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2799. Talitha van Essen, Groningen
 2800. Lonneke Lenferink, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 2801. Lesley Verbeek, Student, RUG, Groningen
 2802. Trude Dijkstra, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2803. Susanne Brouwer, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2804. Jakob Hausmann, Student, RUG, Groningen
 2805. yifan wang, Groningen
 2806. Renée Swinkels, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2807. Erella Grassiani, Associate Professor, Universiteit van Amsterdam, amsterdam
 2808. Afroditi Pina, Reader in Forensic Psychology, University of Kent
 2809. Margriet Knol, 's-gravenhage
 2810. Leyla De Amicis, Lecturer, University of Glasgow, Glasgow
 2811. Matthijs Bal, Professor, University of Lincoln, United Kingdom, Lincoln
 2812. Agustín De Julio, Phd student, RUG, Groningen
 2813. Daniel Gomez, Lecturer, RUG, Griningen
 2814. Anita Brongers, Hoofd Scholierenacademie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2815. Jonas Kausche, Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2816. Jason Toynbee, Senior lecturer (retired), Open University, Brighton
 2817. Antonio Schettino, Senior Advisor Open Science, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2818. Kevin Raaphorst, Assistant Professor, Radboud University, Nijmegen
 2819. Jouke Turpijn, Senior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 2820. Tim Christiaens, Assistant Professor, Tilburg University, TIlburg
 2821. Joost Jongerden, Associate professor, Wageningen University, Wageningen
 2822. Beate Kerpen, Scientific Coordinator, Jena
 2823. Renske Hoff, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 2824. Esther van Leeuwen, assistant professor, Leiden University, Leiden
 2825. Zachaar Ivanov, Student, End Fossil Delft, Delft
 2826. Haidee Kotze, Professor, Utrecht University, Utrecht
 2827. Andrew O'Dwyer, Luxembourg University
 2828. Madelon Nanninga, Indexer, Exter Indexing, Haarlem
 2829. Nejma Hagen
 2830. Kathrin Thiele, Associate Professor, Utrecht Unuversity, Utrecht
 2831. S Feissali, Student, RUG, Groningen
 2832. Lillian Sol Cueva, PhD, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 2833. Gillian Shorter, Senior Lecturer, Queen's University Belfast, Belfast
 2834. Jeroen Lorist, PhD Student, University of Amsterdam,, Amsterdam
 2835. Charlotte Dwyer, Lecture, Rotterdam
 2836. Hans van Keulen, Conservator, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2837. Janet Fuller, Hoogleraar, RUG, Groningen
 2838. Judith Naeff, Universitair Docent, Universiteit Leiden, Den Haag
 2839. Gerrit Dusseldorp, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 2840. Doug Brush, Musician/academic, Ara institute, University of Canterbury, freelance, Diamond Harbour
 2841. Arjan Haring, Project lead, JADS
 2842. Shivani Kaul, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 2843. Morteza Mahmoudi, Assistant Prof, Michigan State University, East Lansing
 2844. Arnoud Lagendijk, Professor, Radboud University, Nijmegen
 2845. Michael Petraglia, Director, Griffith University, Brisbane
 2846. Nicole Boivin, Professor, Max Planck Institute for Geoanthropology, Jena
 2847. Dr Christina Ballico, Academic, Creative Arts Research Institute, Griffith University, Australia, Perth
 2848. Esmeralda Gee, student, University of Groningen, Groningen
 2849. Holger Gzella, Hoogleraar, LMU, Munchen
 2850. Sam Rabin, Software engineer, National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA
 2851. Adrienne Ghaly, Practitioner Fellow, University of Virginia
 2852. Lieke Asma, Postdoc, Hochschule für Philosophie, München
 2853. Hieu Nguyen, Former student, Groningen
 2854. Azi Rahimi, University of Groningen
 2855. Sanne, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2856. Lukasz Dziedzic, Assistant Professor, Maastricht University
 2857. Andrew Irving, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2858. Kristin McGee, Associate Professor, Arts, Culture and Media, University of Groningen, Groningen
 2859. Samuel Ďurkáč, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2860. Maartje Janse, Associate Professor, Leiden University
 2861. Hotze Rullmann, Associate Professor, University of British Columbia, Vancouver, Canada
 2862. Saskia Wieringa, professor, University of Amsterdam, The Hague
 2863. Dieuwke, Student, RUG, Groningen
 2864. AG, London
 2865. Jon Keller Munoz, Student, University of Groningen, Groningen
 2866. Markus Stauff, Associate Professor Media Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 2867. Lena Kovac, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2868. David Ludwig, Associate Professor, Wageningen University, Wageningen
 2869. Andrea Reyes Elizondo, PhD candidate, researcher, Leiden University, Leiden
 2870. Felipe Romero, Assistant Professor, University of Groningen
 2871. Pytrik Schafraad, Lecturer Communication Science, UvA, Amsterdam
 2872. W. J. Timothy de Zeeuw, PhD candidate, Leiden University, Leiden
 2873. Desirée van Dun, Assistant Professor, University of Twente, Enschede
 2874. Amanda L. Izzo, Associate Professor, Saint Louis University, St. Louis
 2875. Judith Butler, Distinguished Professor in the Graduate School, University of California, Berkeley, Berkeley
 2876. Marcos Garcia, Postdoctoral Researcher, CiTIUS/USC, Santiago de Compostela (Galiza)
 2877. Euclid Dochery, Student, Leiden
 2878. Mareen Czekalla, TU Dresden
 2879. Valentina Di Stasio, Associate Professor, Utrecht University
 2880. Anastasiia Smolina
 2881. Karin Christof, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2882. Elif Keskiner, Universiteit Docent, Vrije Universiteit, Amsterdam
 2883. Marina Calculli, Leiden University
 2884. Steven Arisz, Researcher, UvA, Amsterdam
 2885. Vishesh Kumar, Researcher, Northwestern University, Evanston, IL, USA
 2886. Léonie de Jonge, Assistant Professor, University of Groningen
 2887. Eva Zschirnt, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 2888. Michele Birtel, Associate Professor, University of Greenwich, London
 2889. Victor Rodrigo Gonzalez Alvarez, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2890. Rahil Roodsaz, University of Amsterdam
 2891. Isabella Justice, Clerk, Bojangles, Madison
 2892. Yentl de Lange, PhD, UvA, Amsterdam
 2893. Patrick Brown, Associate Prof., University of Amsterdam, Amsterdam
 2894. Saskia Peels-Matthey, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 2895. Dimitris Pavlopoulos, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 2896. Daniel Mayerhoffer, Assistant Professor Computational Social Science, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 2897. Roger Giner-Sorolla, Professor, University of Kent, Canterbury, UK
 2898. Alon Lischinsky, Senior Lecturer, Oxford Brookes University, Oxford
 2899. Sophie Wagner, Student, Berlin
 2900. Bastiaan Ebbers, Student, Bedum
 2901. Anessa Kimball, Professor, political science, Université Laval, QUEBEC
 2902. Barbara Postema, University instructor, University of Groningen, Groningen
 2903. Stefan, Amsterdam
 2904. Roelof, University of Groningen
 2905. Cynthia van Tongeren, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2906. David Henley, Professor, Leiden University, Leiden
 2907. Paula fikkert, Professor Nederlandse taalkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen
 2908. Debby Heymans, Teacher, Utrecht
 2909. Aleyna, Frankfurt
 2910. Lotte, Student, Leeuwarden
 2911. Gianmaria Colpani, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 2912. Zuzanna Stawiska, Student, Leeuwarden
 2913. Christine Byron, Lecturer in Law, Cardiff University, Bristol, U.K.
 2914. Sanne Thierens, Docent/onderzoeker, Fontys Hogescholen, Utrecht
 2915. Jesaja Kubat, Student, TU-Dresden, Dresden
 2916. Ida Damen, Onderzoeker, Eindhoven
 2917. Fanny jager, Docent, Lelystad
 2918. Charly Müller, Groningen
 2919. Jellie Sierksma, Assistant professor, Utrecht University
 2920. Noe Stickel, student, RUG, Groningen
 2921. Celina Lehmann, Student, Technische Universität Dresden, Dresden
 2922. Merit Hondelink, PhD, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2923. Judith, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 2924. Prof. Dr Eva Rieger, musicologist, University of Bremen, Bremen
 2925. Gaston Dorren, writer & citizen, Amersfoort
 2926. Henning Deters, Senior Researcher, University of Vienna, Vienna
 2927. Adrian Rogstad, Assistant Professor, University of Groningen
 2928. Rik Huizinga, UD, Universiteit Utrecht, Utrecht
 2929. irawan sewandono, retired, open universiteit, den haag
 2930. Mahya Hosseini, PhD candidate, UMCG, Groningen
 2931. Eline Hansen, PhD, University of Amsterdam, Amsterdam
 2932. Annika Brug, student, Groningen
 2933. Marton Szombati, Student, University of Groningen, Groningen
 2934. Cliff Ahenua, Hamburg
 2935. Ann Marie Wilson, Assistant Professor, Leiden University
 2936. Pamina Rey, Student, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 2937. Marald Otten, Electrical Engineer, Eindhoven
 2938. Anna Rogers, Assistant professor, University of Copenhagen, Copenhagen
 2939. Carlos Azevedo, Research Fellow, Open University
 2940. Simon Truwant, universitair docent, KU Leuven, Leuven
 2941. Alison Chapman, Professor, St. John’s College
 2942. Daniele Lorenzini, Associate Professor of Philosophy, University of Pennsylvania, Philadelphia
 2943. Erieke Weitenberg, Researcher, Groningen
 2944. Ariane Sievert, Student, Hamburg
 2945. Matz, Secretary, Private, Kuntzig France
 2946. Meike Swager, Alumna, RUG, Groningen
 2947. Amanda Marley, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Harlingen
 2948. Jiamai Chen, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2949. Cavidan Soykan, Dr, Independent scholar, Izmir/Turkey
 2950. Marlies Heijkoop, alumna en voormalig medewermer, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2951. Wyke Ruedisulj, Legal counsel, Ruedisuj Advies, Utrecht
 2952. Carine Lallemand, Assistant professor, Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven
 2953. Marline Lisette Wilders, Assistant Professor, RUG, Groningen
 2954. Rieke Böhling, Postdoctoral Researcher, University of Bremen, Bremen
 2955. Petra Hendriks, Professor, University of Groningen, Groningen
 2956. teresa, student, rug, groningen
 2957. Kristina Lepold, Assistant Professor, Humboldt University, Berlin
 2958. Barbara De Cock, Professor, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve
 2959. Tim Brust, Student, NHL Stenden, Emmen
 2960. Anne Van Loon, Associate Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht
 2961. Ryan Wittingslow, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2962. Vasiliki Tsagkroni, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 2963. Karolina Pomorska, Associate Professor, Leiden University, The Hague
 2964. Maaike Warnaar, Assistant Professor, Universiteit Leiden, Leiden
 2965. Jona Lendering, Historian, -, Amsterdam
 2966. Ida Sabelis, VU, Heemstede
 2967. Dr Esther Mondragon, Senior Lecturer, City, University of London, London, UK
 2968. Kira Stavorinus, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2969. Eva Mijnders, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 2970. Ayhan Aksu, Postdoc, University of Groningen, Groningen
 2971. Esther Labrie, Geestelijk verzorger, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn, Netherlands
 2972. Cora Gottschalk, 35037, Marburg
 2973. ZUCC MA BALLZ, freeloader, non, ma city
 2974. Lilly Logemann, Student, Hamburg
 2975. Ren Jinruang, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 2976. Pepijn, Student, Erasmus University Rotterdam
 2977. Thomas, Student, Hanze, groningen
 2978. Eva Visser, Student, University of Groningen, Groningen
 2979. Harrie Baken, proeflezer, Tilburg
 2980. Andrada Sava, Student, University Of Groningen, Groningen
 2981. Doris Täuber, Sozialpädagogin, Erfurt
 2982. Alexandra Brigatti, Student, University of Groningen, Groningen
 2983. E.F.F., Student, University of Groningen, Leeuwarden
 2984. Marc van Oostendorp, Researcher., Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam
 2985. Rixt Deelstra, Groningen
 2986. Fennel Aurora, Product Management Community Lead, F-Secure, Paris
 2987. Dr. Alison E F Benbow, Psychologist, Senior Lecturer, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 2988. Daniël van der Kooij, Student, University of Groningen, Groningen
 2989. Samer Abdelnour, Associate Professor, University of Edinburgh, Edinburgh
 2990. Herman van de Werfhorst, Professor of Sociology, European University Institute, Florence
 2991. Oliver, Student, United International Business Schools, Barcelona
 2992. Marjolein de Vries, student, University of Groningen, Eindhoven
 2993. Yingqian Zhang, Associate professor, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 2994. Jeffrey de Boer, Student, University of Groningen, Groningen
 2995. Barend van der Meulen, Professor Institutional aspects of higher education, University of Twente, Enschede
 2996. Stefanie Heidmann, freelancer, none, Peissenberg
 2997. Hana Pandosova, student, University of Groningen, Groningen
 2998. Sasha Beer, Student, University of Groningen, Groningen
 2999. Willem van der Sluis, MA Student, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3000. Maximilian Spiegel, Research Assistant, The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill
 3001. Lotte Burrie, Student, University of Groningen, Groningen
 3002. Amelie Burchardt, Student, University of Groningen, Groningen
 3003. Ildikó Zonga Plájás, lecturer, Leiden University & University of Amsterdam, Amsterdam
 3004. Siri, Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 3005. Emma-Lee Amponsah, post-doctoral researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 3006. Hugo Verheul, policy advisor, Groningen
 3007. Anna Tijsseling, Trainer, Rijksuniversiteit Groningen
 3008. Ellen Evers, Associate professor, University of California at Berkeley, Berkeley
 3009. Floor van der Marck, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3010. Lee Marie Frey, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3011. Sophie Elzinga, Student, Groningen
 3012. Sule Tomkinson, Associate Professor, Laval University, Quebec City
 3013. Mia Emily Dagtekin, Student, University of Groningen, Groningen
 3014. Laura Wevers, Groningen
 3015. Olivia Guest, Assistant Professor, Radboud, Nijmegen
 3016. Lara Khattab, Assistant professor, Mount Allison university, Canada
 3017. Johanna Stamm, Student, Groningen
 3018. Shu-Chien Chen, Bachelor Student, University of Amsterdam, Amstelveen
 3019. Nesrine Hmida, Student, Rotterdam
 3020. Catherine Meissner, Curriculum development, University of Groningen, Groningen
 3021. Willemien Sanders, researcher, Utrecht University, Utrecht
 3022. Prayoga Permana, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3023. Ignacio Polo, PhD student, UvA/NTU, Amsterdam
 3024. Sander van Lanen, Assistant professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3025. Anika Wittenberg, student, University of Groningen, Leeuwarden
 3026. Fenna de jong, Student
 3027. francesco testini, Adjunct professor, Jagiellonian University, Krakow
 3028. Tazuko van Berkel, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 3029. Emma Garnier, Violenstraat, Student, Groningen
 3030. Ivana Isailovic, Assistant professor, University of Amsterdam, AMSTERDAM
 3031. Nevien Kerk, Researcher, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 3032. Rosa Reitsamer, University of Music and Performing Arts Vienna
 3033. Kristin Eichhorn, temporary-replacement professor, University of Stuttgart, Stuttgart
 3034. Sophia Hohmann, Student, Bielefeld University, Bielefeld
 3035. Sandra Saab, University of Groningen, Groningen
 3036. Birna van Riemsdijk, Associate professor, University of Twente
 3037. Nils Donselaar, Lecturer, Radboud University Nijmegen
 3038. Stella Schröter, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3039. Sam Hamer, Junior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 3040. Judith Bolding, Study Manager, Groningen
 3041. Eyassu, Software Developer, Hamburg
 3042. Nicky de Joode, Student, Windesheim Flevoland, Lelystad
 3043. Tara Dekleva, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3044. Yelena Kilina, University of Groningen
 3045. Ronald Trip, Financieel Controller, Hoogezand
 3046. Liv Sibinga, Student, New York
 3047. Fanis Missirlis, Research Professor, Cinvestav, Mexico City
 3048. Catherine Moughalian, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3049. Charlene Jaeger, Student, University of Groningen, Groningen
 3050. Milena dos Santos Bendixen, Student, University of Groningen, Groningen
 3051. Sinine Nakhle, PhD Candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 3052. Dominic Schmid, Student, Technische Universität Dresden, Dresden
 3053. Amelia Seine, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3054. Jana, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3055. Eduardo Costa Martins, Student Assistant, TU/e, Eindhoven
 3056. Antoine Vincenot, Student, Lunds universitet, Lund
 3057. Jonathan Spellerberg, teaching assistant, University of Groningen, Groningen
 3058. Tanja de Bie, Leiden
 3059. Thomas Mareite, Postdoctoral Researcher, Universität Tübingen
 3060. Ansgar Mohnkern, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3061. Carol Garzon-Lopez, Assistant professor, Campus Fryslân, University of Groningen, Leeuwarden
 3062. Ulle Endriss, Professor, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3063. Rineke Verbrugge, Professor, University of Groningen, Groningen
 3064. Francesca Moschino, student, Elte, Abbiategrasso
 3065. Daan Mekel, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3066. Drasko Kascelan, Lecturer, University of Essex, Colchester
 3067. Melda, Student, Leeuwarden
 3068. Femke Bijma, Groningen
 3069. Alex, Student, University of Groningen, Groningen
 3070. W. Nejjari, Assistant professor, Radboud University, Nijmegen
 3071. Debanjan Borthakur, Scarborough
 3072. Mauro Gatti, Associate Professor, University of Bologna, Bologna
 3073. Jülide Kont, PhD candidate, RUG, Groningen
 3074. Marieke Hoetjes, Assistant professor, Radboud university, Nijmegen
 3075. Lina Günter, Student, RUG, Groningen
 3076. Daphne Brandenburg, Assistant Professor of Philosophy, University of Groningen, Groningen
 3077. Jana, Student, University of Groningen, Groningen
 3078. Pamela, Groningen
 3079. Igor Lachet, Student, groningen
 3080. Tara Walker, Assistant Professor, St. Bonaventure University, Olean, NY, USA
 3081. Bram Lancee, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3082. Rozemarijn van de Wal, Researcher, Groningen
 3083. Sule Aytac, Sociology, PhD, -, İstanbul
 3084. Sumeyra, Student, Hanzehogeschool, Groningen
 3085. M. Carmen Parafita Couto, University Lecturer/Senior Researcher, Leiden University & Universidade de Vigo, Leiden/Vigo
 3086. River Stockmans, Student, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 3087. Dr. Susan Coltman, Postdoctoral Fellow, University of Colorado, Aurora, CO, USA
 3088. Karolina Jóźwiak, Student, University of Groningen, Groningen
 3089. Annelies Kleinherenbrink, Assistant prof., Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 3090. Morta Vidunaite, PhD student, Vytautas Magnus university, Vilnius, Lithuania
 3091. Elena Thomas, Student, RUG
 3092. Zeynep Kaşlı, Assistant Professor, ISS, EUR, Rotterdam
 3093. Bill Flack, Professor, Bucknell University, Lewisburg PA USA
 3094. Iris keuning, Study adviser, Groningen
 3095. Bryan Kruize, Student, University of Groningen, Groningen
 3096. Kim, Groningen
 3097. Lars Peter LAAMANN, Assoc. Professor (History), SOAS, University of London, London
 3098. Guillem Guerrero, Student, University of Amsterdam (UvA), Amsterdam
 3099. Layal ftouni, Assistant professor in gender studies, Utrecht University
 3100. Rucita samara jetta, Student, University of Groningen, Groningen
 3101. Melle wedholm, Teacher, Rug/Nhl stenden, Groningen
 3102. Luis Martin-Estudillo, Professor, University of Iowa, Iowa City
 3103. Kristóf Csölle, Student Assistant, University of Groningen, Groningen
 3104. Alessandra Tanesini, Professor, Cardiff University, Cardiff
 3105. Zdenka Skerdova, student, University of Groningen, Groningen
 3106. Kim, Student, Groningen
 3107. Yuqi Khoo, Student, RuG, GRONINGEN
 3108. susana vivancos serrano, Student, RUG, Barcelona
 3109. Marion Rijskamp, Student, Groningen
 3110. Nadia Fadil, Associate Professor, KU Leuven, Brussels
 3111. Karen, University of Groningen, Groningen
 3112. Kendra Hare, Communication Consultant, Groningen
 3113. A.Wiekens, Gepensioneerd, N.v.t., Groningen
 3114. Marie Rodet, Reader, SOAS, University of London, London
 3115. Anna Cyprianová, student, RUG, Groningen
 3116. Gladys Akom Ankobrey, Postdoctoral researcher, Maastricht University, Maastricht
 3117. T Klooster, Student of RUG, University of Groningen, Groningen
 3118. Juliette Kars, Student Advisor, RUG, Groningen
 3119. Lotje Elizabeth Siffels, PhD candidate, Radboud University, Utrecht
 3120. Tekla Slangen, Groningen
 3121. Cas Mudde, Stanley Wade Shelton UGAF Professor, University of Georgia, Athens, GA
 3122. Otilia Boldea, Associate Professor, Tilburg University, Tilburg
 3123. Josijn Scheltema, Student, UvA, Amsterdam
 3124. Natalia, Former RA, RUG, Formerly Groningen
 3125. Rens Bod, Hoogleraar, UvA, Amsterdam
 3126. Marthe Baas, Student Advisor, University of Groningen, Groningen
 3127. Michel van Duijnen, Den Haag
 3128. Jelena Brankovic, Postdoctoral Researcher, Bielefeld University, Bielefeld
 3129. Dennis Jansen, PhD Candidate, Utrecht University
 3130. Kaya Simmons, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3131. Evelyn Bosma, Postdoc, Fryske Akademy
 3132. Marieke van den Brink, Professor, Radboud Universiteit, Nijmegen
 3133. Michelle, PhD, UvA, amsterdam
 3134. Alexia Birgersson, Student, University of Groningen, Groningen
 3135. Sander, University of Groningen, Groningen
 3136. Miriam Dunst, Student, University of Groningen, Groningen
 3137. Sarah Schrader, Assistant Professor, Leiden Universiteit, Leiden
 3138. Peter Anastasiadis
 3139. Esther Andela, Student, RUG & UMCG, Groningen
 3140. Christine Vidon, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3141. Marieke Dubbelboer, Student Advisor, University of Groningen
 3142. Sabina Vaccarino Bremner, Former Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3143. Benjamin Herborth, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3144. Jeroen de Kloet, Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3145. Stijn Peeters, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3146. Yvonne Benschop, Prof, Radboud U, Nijmegen
 3147. Raquel Fernández, Professor, University is Amsterdam
 3148. Nicole van Os, Voorzitter Delegatie Werknemersorganisaties, Universiteit Leiden, Leiden
 3149. Jana Bacevic, Assistant Professor, Durham University, United Kingdom, DURHAM
 3150. Leo Lucassen, Professor, Universiteit Leiden, Leiden
 3151. Tim de winkel, Phd, Universiteit Utrecht, Rotterdam
 3152. Quinten, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3153. Alex Brandsen, Postdoc, Leiden University, Leiden
 3154. Katrine Stokke, student, Groningen
 3155. micha
 3156. Anton Bredenbals, Student, RUG, Groningen
 3157. Bruno Bottega, PhD candidate, UvA, Amsterdam
 3158. Sara Ahmed, independent scholar, UK, Weston Colville
 3159. Maurice Seredjuk, Student, Groningen
 3160. Natasza Dejczer, bachelor student, Hanze University of Applied Sciences Groningen, Groningen
 3161. Alissa Jones Nelson, Writer & Translator, University of St Andrews, Scotland, Berlin
 3162. Benja Blaschke, BSc student, University of Groningen, Groningen
 3163. Matt Sims, PhD Student, University of Groningen / Macquarie University, Groningen
 3164. Ludo Juurlink, UHD, Leiden University, Leiden
 3165. Ileana, Student, Hanzehogeschool, Groningen
 3166. Benjamin Hucko, student, University of Groningen, Groningen
 3167. Antonia dayal, Student, ., Groningen
 3168. M. Dingemanse, UHD, Radboud Universiteit, Nijmegen
 3169. Maya Nolles, Recruitment Officer, University of Groningen / Campus Fryslân, Groningen
 3170. Gerwin van Schie, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 3171. Tivadar Vervoort, PhD Fellow, KU Leuven, Brussels
 3172. Anna Watts, Professor of Astrophysics, University of Amsterdam, Amsterdam
 3173. Ashwini Vasanthakumar, Associate Professor, Queen's Law School, Kingston, Ontario, Canada
 3174. Fady, Student, University of Groningen
 3175. Christopher Brooke, Associate Professor in Political Theory, University of Cambridge, Cambridge
 3176. Ali Cenk Gedik, Associate Professor, dokuz eylül university, Izmir
 3177. Murat Aydemir, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3178. Stefania Travagnin, Professor, SOAS, London
 3179. Marek Susdorf, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3180. Linda Bos, Associate Professor, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3181. Paula Perea Garcia, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3182. Clara Schier, Student, University of Groningen, Groningen
 3183. Stefan Couperus, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 3184. Brad Wyble, Professor of Psychology, Penn State University, State College
 3185. Ethemcan Turhan, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3186. Klaus Müller, Retirement, American medical company, Ulzburg
 3187. Arlette Tuynman, Consultant (alumna RuG, Groningen
 3188. Francesca Bratton, Occasional Lecturer, Maynooth University, Maynooth
 3189. Charlotte Cheah mc corry, Groningen
 3190. Hannah Geerlings, Independent scholar, Frederick, MD
 3191. Tessa Magnée, Researcher, Rotterdam
 3192. Robbert
 3193. Iva Pesa, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3194. Taeke Schuurman, Social worker & student, University of Groningen, Groningen
 3195. Morgan Love, Study Advisor, University of Groningen, Groningen
 3196. Alice, Ex-PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 3197. Maria, student, University of Groningen, Groningen
 3198. Rocco Bellanova, Research Professor, Vrije Universiteit Brussel, Brussels
 3199. Sarina Sutter, PhD student, Vrije Universiteit
 3200. anonymous
 3201. Jaap de Wilde, professor, University of Groningen, Groningen
 3202. Fabienne Burkard, Student, University of Groningen, Groningen
 3203. Sophie Love, student, Harens Lyceum, Groningen
 3204. Emilija Jokubauskaite, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 3205. Yannick Coenders, PhD Candidate, Northwestern University, Chicago
 3206. Mallika Sille, Student, Groningen
 3207. Sergio Rigoletto, lecturer, University of Gronngen, Amsterdam
 3208. Stern, student, RUG, Groningen
 3209. Claudia Minchilli, Lecturer, RUG, Groningen
 3210. Kris Hardies, Professor, University of Antwerp, Antwerp
 3211. Ludovica, Student, Rug, Groningen
 3212. Mirta Krsnik, student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3213. Sophie Friedrich, student, Groningen
 3214. Ilona Sporrel, Studieadviseur, University of Groningen, Groningen
 3215. Giulia Evolvi, Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 3216. Zoe, Student, RUG
 3217. Andy Dietrich, Erfurt
 3218. Marijn Nagel, Freelance event manager, Groningen
 3219. anonymous
 3220. Daan Lijdsman, Policy advisor, RUG, Groningen
 3221. Ester Goddijn, Beheerder website adviescommissie DIHOO, Ministerie van OCW, Den Haag
 3222. Jamie March, Junior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 3223. Andreea Suta, Bsc Student, University of Groningen, Groningen
 3224. Peter van Rooden, Associate Professor, University of Amsterdam, Leiden
 3225. Giovanna Micconi, Staff, Harvard University, Cambridge, MA, USA
 3226. Francesca Bulian, Postdoc, University of groningen, Groningen
 3227. Dion Kramer, Assistent Professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3228. Jay, Nijmegen
 3229. Tatiana Markaki, Senior Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 3230. Henriette Engelke, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg
 3231. John Hoeks, Professor, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 3232. Vincent Dela Crux, Student, RUG, Groningen
 3233. Christopher Huck, Grip, Erfurt
 3234. Eva Susanna, student, RUG
 3235. Camilla Sutherland, Assistant Professor, RUG, Groningen
 3236. Pablo Rojas, Scientific Staff, University of Vienna, Vienna
 3237. Julian Rengers, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 3238. Ulrike Täuber, Operations Manager, Erfurt
 3239. Anda Kronberga, Student, Rijkstuniversiteit Groningen, Groningen
 3240. Cristiana Strava, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 3241. Elias Treumann, student, University of Groningen, Groningen
 3242. Lata Narayanaswamy, Associate Professor, University of Leeds, Leeds
 3243. Malvin Gattinger, Assistant professor, ILLC, University of Amsterdam, Amsterdam
 3244. Juan de Dios Santander Vela, JAO Development Systems Engineer, Joint ALMA Observatory, Vitacura
 3245. Can Çakır, Researcher, University of Münster, Münster
 3246. Helen Hetzke, Student, Hanze, Groningen
 3247. Berta Escolà, Student, RUG, Badalona
 3248. Margy MacMillan, Professor Emerita, Mount Royal University
 3249. Chloe Kervio, Lecturer, Groningen
 3250. Patrick Oliveras, Software developer, Independent, Guadalajara
 3251. Amelie, Student, RUG, Groningen
 3252. Wim Donners, 6114GV Susteren
 3253. Max Kemper, ReMa student, University of Groningen, Groningen
 3254. Andrew Hettiaratchi, Student, university of groningen, Groningen
 3255. Alexandra Done-Zikeli, Student, Groningen
 3256. ALESSANDRA Arcuri, Professor, Erasmus University, Rotterdam
 3257. Iris, Student, RUG, Groningen
 3258. Carina van de Wetering, Lecturer, Leiden University, Leiden
 3259. Niek Slijper
 3260. Rashid Gabdulhakov, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 3261. Madeleine Divinagracia, Student, University of Groningen, Groningen
 3262. Sara Giarrusso, Postdoctoral scholar, CNRS, Toulouse
 3263. Emily Shoebridge, student, LTAS, groningen
 3264. Alva Nordman, Student, Groningen
 3265. Maja Rihtaric, LTAS, Groningen
 3266. Josephine Haas, Student, Groningen
 3267. Laliv Melamed, Assistant professor,, RUG, Ansterdam
 3268. chloe ní fhiontaigh, Student, Hanze, Groningen
 3269. Stephan, Groningen
 3270. Zoë Anneveldt, Groningen
 3271. Paula Parra, Student, Groningen University, Groningen
 3272. Pauline Löhr, student, ug, groningen
 3273. Emilie van Zandbergen, Student, Rijksuniversiteit, Groningen
 3274. Flavia, social worker, groningen
 3275. Nathalie Hagelstein, Student, University of Groningen, Groningen
 3276. Sander Vink, Translator, Toronto
 3277. Myrthe de Vree, Student, Rijks Universiteit Groningen, Groningen
 3278. Noemi, Student, Groningen
 3279. Miriam Prior, Student, University of Groningen, Groningen
 3280. Simona, Violinist, BOLOGNA
 3281. Talita Cetinoglu, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3282. Elena Cool, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3283. Isabel, Teacher/researcher, RUG, Groningen
 3284. Gerrit Dijkstra, Archaeologists, Warns
 3285. Julia Trost, Student, Groningen
 3286. Margaux Soulet, Groningen
 3287. Tess, Psychologist, Groningen
 3288. Ava Verkuil, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3289. Quirijn van den Hoogen, universitair docent kunstebleid, Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit van Amsterdam, Rotterdam
 3290. Agha Bayramov, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3291. Ashling, Customer success manager, RUG, Groningen
 3292. Marije Michel, Full professor, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3293. Sven Schellekens, Student, UvA, Amsterdam
 3294. Nina Yrausqyib, Student, RUG, Groningen
 3295. Marko Markovic, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3296. Beatrice Cugut, Student, Groningen
 3297. Annelien de Dijn, Hoogleraar, Universiteit Utrecht, AMSTERDAM
 3298. Abegael Kerns, Magazijn medewerker, Groningen
 3299. Annie van den Oever, Associate Professor / Extraordinary Professor, University of Groningen/ University of the Free State, Groningen / Bloemfontein
 3300. Alex Drace-Francis, Associate Professor, European Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 3301. Charlotte Spiekman, Student, University of Groningen, Groningen
 3302. Lotus Friede, Student, Amsterdam
 3303. Zoé Linden, Student, RUG, Groningen
 3304. Leon A. Heim, PhD Student, University of Potsdam, Potsdam
 3305. Carine van Rhijn, ass.professor, Utrecht University, Utrecht
 3306. Ilka Gleibs, Associate Professor, London School of Economics, London
 3307. Fleur Renkema, Student, University of Groningen, Groningen
 3308. Anna Bleeck, PhD candidate, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3309. Carin Maas, Learning & Development advisor, Vrije Universiteit Amsterdam, Almere
 3310. Katell Lavéant, Associate Professor, Utrecht University, Utrecht
 3311. Elske, Student, Groningen
 3312. Jeremy Trevelyan Burman, PhD, Fellow of the American Psychological Association, UD, University of Groningen, Groningen
 3313. Sanne van Zuilekom, student, RUG, Groningen
 3314. Aliya Al Uariachi, Groningen
 3315. Moritz Steier, Student, RUG, Groningen
 3316. Mart Eerens
 3317. dr Marco Langbroek, Lecturer, TU Delft, Leiden
 3318. Karina Bravo Flores, Postdoc, Iowa City
 3319. Hannah Foerster, student, University of Passau, University of London, Passau
 3320. Suzanne Aalberse, Assistant professor, University of Amsterdam
 3321. Vineet Thakur, University Lecturer, Leiden University, Leiden
 3322. Arwen de Sera, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3323. Maeve McKeown, Assistant Professor of Political Theory, University of Groningen, Groningen
 3324. Sebastiaan Faber, Professor of Hispanic Studies, Oberlin College, Oberlin, OH, USA
 3325. abeba, mozilla foundation
 3326. Cristiana Cacencu, student, Groningen
 3327. Trivik Verma, Assistant Professor, TU Delft
 3328. Ferdinand Wüller, Student, University of Groningen, Groningen
 3329. Julia Daszkiewicz, Student, University of Groningen, Groningen
 3330. Toni Haastrup, Professor in International Politics, University of Stirling, Stirling
 3331. Brigitte Vedder, Oberstudienrätin, Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen, Köln
 3332. Gertjan Hoetjes, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 3333. Madison Mundy, Student, Groningen
 3334. Renée, den haag
 3335. Paola Gori Giorgi, Professor, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3336. Julian Scharler, Student, University of Groningen, Groningen
 3337. Nea Kauko, Student, Groningen
 3338. Stephanie Steinmetz, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3339. Maarten Derksen, UHD, RuG
 3340. Nina Köll, Assistant Professor, University College Utrecht
 3341. Lidia van Huizen, sr. consultant quality & patient safety, UMC Groningen, Groningen
 3342. Taylor de Geus, Student, University of Groningen, Groningen
 3343. Sofia Wickberg, Assistant professor, University of Amsterdam
 3344. Anya Topolski, Associate Professor, Radboud University, Nijmegen
 3345. Charlotte Brandes, Student, RUG, Groningen
 3346. Laura Castañeda Cruz, Professor, Junta de Andalucia, Almería
 3347. Salman Hairan, Student, Groningen
 3348. Jacob Engelberg, Docent, Universiteit van Amsterdam, Amersfoort
 3349. Moritz Höger, Student, Rug, Groningen
 3350. Mayte Moreno, Student, RUG, Groningen
 3351. Debbie Lager, Docent, Groningen
 3352. Eelco Tromer, veni postdoctoral fellow, University of Groningen, Sauwerd
 3353. Manon Heinhuis, Master student, University of Groningen, Groningen
 3354. Kavishya Kulatunga, Student, Campus Fryslan, Leeuwarden
 3355. Freek Oude Maatman, Lecturer/PhD student, Radboud University/University of Groningen, Nijmegen/Groningen
 3356. Lise Woensdregt, PhD Candidate, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 3357. Reyhan Furman, Senior Lecturer, University of Central Lancashire, Preston
 3358. Lana Askari, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3359. Rogier van Reekum, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3360. Sheza Sham, student, Groningen
 3361. Elmer Veldkamp, Universitair docent, Universiteit Leiden, Leiden
 3362. Jana Reisinger, student, Bad Camberg
 3363. Ying-Fu Li, nt2-docent, EOA Taalrijk, Venray
 3364. Hanja Streefkerk, Docent, Openbaaronderwijs groningen, Groningen
 3365. Diana Catana, Student, University of Groningen, Groningen
 3366. Antonia Wechner, Student, EUR, Rotterdam
 3367. Teun Joshua Brandt, PhD Student, University of Groningen, Groningen
 3368. Daniela Jaramillo Dent, Postdoctoral researcher, University of Zurich, Zurich
 3369. David Owen, Academic, University of Southampton, Southampton
 3370. Jeremy Swist, Lecturer, Brandeis University, Waltham, Massachusetts
 3371. Sophie P, Student, University of Groningen, Groningen
 3372. Bettina Reitz-Joosse, Associate Professor of Latin Literature, RUG, Groningen
 3373. Moa Hollsten, Student, RUG, Groningen
 3374. Talea Brehm, Student, RUG, Groningen
 3375. Adrienne Joy Lesley Arnot-Bradshaw, PhD candidate, RMIT University, Melbourne
 3376. Silvia Mazzini, Assistant Professor in Aesthetik, Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts, Groningen
 3377. Seán Mfundza Muller, Senior Research Fellow, Johannesburg Institute for Advanced Study, Johannesburg
 3378. Matthea Westerduin, Phd, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3379. Iris Marissen, Student, Universiteit of Groningen, Groningen
 3380. Barak Kalir, professor, University of Amsterdam
 3381. Alexander Bade, Student, Rug, Groningen
 3382. Vass Verkhodanova, Assistant professor, University of Groningen
 3383. Anna Moreno, Kunstenaar, voormalige docent KABK, 's-Gravenhage
 3384. Philippe Bédard-Gagnon, Student, Groningen
 3385. Daniela Sasu, Student, RUG, Groningen
 3386. Federico Minzoni, PHD student, RUG, Groningen
 3387. K Chan, Amsterdam
 3388. Ervin Kondakciu, PhD student, University of Groningen/ University of Hamburg, Groningen
 3389. Adria LeBoeuf, Assistant Professor, University of Fribourg, Fribourg
 3390. Johann Alvensleben, Student, Groningen
 3391. Yousra Rahmouni Elidrissi, Assistant professor, Utrecht university, Utrecht
 3392. Daniel Leix Palumbo, PhD candidate, University of Groningen
 3393. Liesbeth Schoonheim, Postdoctoral researcher, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 3394. Prashant Goyal, Software Developer, Indian Institute of Technology, BHU, Noida
 3395. hans knot, coordinator alumni Orthopedagogiek RUG, universiteit Groningen, groningen
 3396. Laura Damiano, Research support, UMCG, Groningen
 3397. Özlem Yeter, Rug, Groningen
 3398. Guy Geltner, Professor of History, Monash University, Melbourne
 3399. Christian Henderson, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 3400. Saskia Bonjour, UHD, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3401. Jasmina Čengić, student, Sarajevo
 3402. Samuel Stork, Student, University Groningen, Groningen
 3403. Nick Brommersma, Student (ma), RUG, Groningen
 3404. David Weimer, Curator, Newberry Library, Chicago, USA
 3405. Lisa Gaufman, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 3406. Alex Huang, Researcher, Erasmus University, Rotterdam
 3407. sandra ponzanesi, Professor, Utrecht University, Amsterdam
 3408. Martijn de Koning, UHD, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen
 3409. Laia Bonet Orrego, Student, University of Groningen, Groningen
 3410. Omid Bagherli, Tufts Univeristy, Medford
 3411. Bert Grutjes, Publicist, Grutjes, Eindhoven
 3412. Efi Tsouri, PhD student, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam
 3413. Elizabeth O'Neill, Assistant Professor, Eindhoven University of Technology, Eindhoven
 3414. Liselotte T, Student, RUG, Groningen
 3415. Paula Miženková, Student, RUG, Groningen
 3416. Dora Yue, Student, University of Groningen, Groningen
 3417. Evelina Leivada, Autonomous University of Barcelona & ICREA
 3418. Peter Postma, PhD student, Leiden University, Groningen
 3419. Iva Dzhunova, Student, RUG, Groningen
 3420. Chris Flinterman, PhD researcher, RUG, Groningen
 3421. Ruben Hordijk, PhD researcher, Linköping University, Norrköping
 3422. Henriette Frye, Student, Groningen
 3423. Simone Varriale, Lecturer, Loughborough University, UK, Lincoln, UK
 3424. Mai Petermann, Student, RUG, Groningen
 3425. Lila Dimas, Student, University of Groningen, Groningen
 3426. Kim Knibbe, Associate professor, Groningen University, groningen
 3427. Samuel Iskandar, Student, University of Groningen, Groningen
 3428. Edith Fernández, student, RUG, Groningen
 3429. Pieter Verstraete, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen, Berlin
 3430. Antoon De Baets, Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3431. Daria Danila, Student, University of Groningen, Groningen
 3432. Mieke Waschbüsch, Student, RUG, Groningen
 3433. Rafael Funke, Student, RUG, Groningen
 3434. Anna Kles, Student, RUG, Groningen
 3435. William Whitcombe, Student, RUG, Groningen
 3436. Andreea Gabriela Ion, Student, RUG, Groningen
 3437. Mila Meinhof, Student, RUG, Leeuwarden
 3438. Beatriz foruria, Nutricion, Almería
 3439. Chloé de Canson, Assistant Professor, University of Groningen
 3440. Reebee Garofalo, Professor Emeritus, University of Mass Boston, Boston
 3441. Jantje Schaafsma, Social Work, Worried parent, Groningen
 3442. Mara Hoppe, Student, RUG, Groningen
 3443. Esmée, PhD student, Radboud Universiteit & KU Leuven, Nijmegen
 3444. Aida Mamedova, Full time student, RUG, Groningen
 3445. Tara Joanroy, RUG, Groningen
 3446. Corinna Naeve, student, RUG, Groningen
 3447. Laura Juricic, Student, Groningen
 3448. Anna-Maria Dimitriou, Student, RuG, Groningen
 3449. kaja borse, student, groningen
 3450. Ajlin Alagic, student, Groningen
 3451. Brenno Mulder, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3452. Sabrina Dehati, Groningen
 3453. Kim Hakenberg, Student, University of Groningen
 3454. Zoltán Lippényi, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3455. Adrian, Student, Groningen
 3456. Paul Dekker, UD, UvA, Amsterdam
 3457. Αngelika Strati, Student, University of Groningen, Groningen
 3458. Sonja K Billerbeck, Assistant professor, RUG, Groningen
 3459. Marlen Lauffer, Senior Researcher, Leiden University Medical Center, Leiden
 3460. Marijn Feenstra, Groningen
 3461. SMcGregor, student, RUG
 3462. J.M. Geestman, Student, RuG, GRONINGEN
 3463. Caroline van Wijngaarden, Student, RuG, Groningen
 3464. Anja Schmeinck, Student, University of Groningen, Groningen
 3465. Megan Koch, Den Haag
 3466. Alicia Fischer, Student, Groningen
 3467. Ard van Noordenne, Student, University of Groningen, Groningen
 3468. Daniel Skala, student, RuG, Groningen
 3469. D. Mädler, student, Groningen
 3470. Aaron Landers, student, RUG, Groningen
 3471. Nathan Soer, Student, RUG
 3472. Charlotte Karem Albrecht, Assistant professor, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
 3473. Sanne de Leeuw, Student, University of Groningen, Groningen
 3474. amelia Lynch
 3475. Maria Ogîrcin, Student, Groningen
 3476. Giorgi Shatirishvili
 3477. Saide jabani, Groningen
 3478. Philipp Schmerheim, Docent, Universität Hamburg, Hamburg
 3479. Marijn van Wingerden, Assistant Professor, Tilburg University
 3480. Emma Bartz, Student, Groningen
 3481. Stijn, Student, Rug, Groningen
 3482. Tess Kanters, Student, Groningen
 3483. Alex Walden-Baur, Videographer, Free-lancer, Essingen
 3484. Robert Venger, Student, n/a, Groningen
 3485. Aninthitha Nath, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3486. Abigail Berengut, Student, University of Groningen, Groningen
 3487. Ana Ranitovic, Research Analytics Policy Advisor, University of Groningen, Groningen
 3488. Timothy Bartlett, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3489. khushi, student, RUG, groningen
 3490. Carlo Ierna, Universitair Docent, Vrije Universiteit Amsterdam
 3491. Chris Lorenz, Prof.em.; international research associate, VU, History Dept.; Institute for Social Movements, RUB, Witten
 3492. Tjasa Drobnic, Student, University of Groningen, Groningen
 3493. Alexandra D'Urso, Educational Developer, independent researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 3494. Aidan McGlynn, Senior Lecturer, University of Edinburgh, Edinburgh
 3495. Lotte Hofbauer, Student, Groningen
 3496. Paulina Rabah, Lecturer, Leiden University, Leiden
 3497. Mohammed Sharifpour, Student, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 3498. nadia el ghaddar, student, groningen
 3499. Ineke Visser, Education coördinator, University of Groningen, Hurdegaryp
 3500. Audrina Jasmine, Student, University of Groningen, Groningen
 3501. Hanno Sauer, Utrecht University
 3502. Lorenz Embacher, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3503. Roxanne Phillips, Postdoc, LMU, Munich
 3504. Koen Zwart, Lab associate, ICON, Groningen
 3505. Rachel Griffin, PhD candidate, Sciences Po, Paris
 3506. Iryna, Hamburg
 3507. Nicolás Soler, Student, University of Amsterdam
 3508. Maximilian Eisenbart, Student/Former Student Assessor, RUG/Campus Fryslân, Leeuwarden
 3509. Milan Mostertman, Student, University of Groningen, Groningen
 3510. Amy Klose, Student, University of Groningen, Groningen
 3511. Sara Todorovikj, Research Assistant, Technische Universität Chemnitz, Chemnitz
 3512. Maddalena Fazzo Cusan, Student, RUG, Groningen
 3513. Farah Focquaert, Docent, UGent, Gent
 3514. Andrei Onet, BSc Student, University of Groningen, Groningen
 3515. Anthi Georgiadou, Student, University of Groningen, Groningen
 3516. Vivien Fabry, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3517. Bogdan-Ionut Tofaleanu, Student, University of Groningen, Groningen
 3518. Angela Tol, PhD, UMCG, Groningen
 3519. Willy Lokies, Schorndorf
 3520. Judith Meurs, Student, University of Groningen, CF, Leeuwarden
 3521. Līna Austra Putāne, student, University of Groningen Campus Fryslan, Leeuwarden
 3522. Clint Verdonschot, Docent, Universiteit Utrecht, Utrecht
 3523. Elize Greidanus, Groningen
 3524. Ronja Eike, PhD Student, UMCG/RUG, Groningen
 3525. Finja Gaber, Student, University of Groningen, Zuidwolde
 3526. M mohammed, Student, Tilburg
 3527. Catarina Dutilh Novaes, Professor of Philosophy, VU Amsterdam, Amsterdam
 3528. Arnab Dutta, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3529. Wouter Wiersma, PhD, University of Groningen, Groningen
 3530. Lisa Smit, Student, University of Groningen, Groningen
 3531. Julia Gorny
 3532. Saskia Heisterborg, MA Student @RUG, Groningen for Palestine, Groningen
 3533. Sebastian Lazarus, Student, Hanze UAS, Groningen
 3534. Ella Levien, Student, University of groningen, HAMBURG
 3535. Miguel Cibien, Student, University of Groningen, Groningen
 3536. Eleni Kouzi, Student, Faculty of psychology, Groningen
 3537. Sietse Hagen, Student, University of Groningen, Groningen
 3538. Brenda Bartelink, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3539. Stefanie Lüpke, LagE e. V., Hannover
 3540. Mia Lerm Hayes, Professor, UvA, Amsterdam
 3541. David Shim, Senior Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3542. Mathijs van de Sande, assistant professor of political philosophy, Radboud Universiteit, Nijmegen
 3543. Maxwell Modell, PhD Student, Cardiff University, Cardiff
 3544. Kim Smeenk, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3545. Amaryllis Remes-Abicht, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3546. Oskar Lemke, Student, Leuphana University Luneburg, Luneburg
 3547. Anoushka muller, Retailworker, Groningen
 3548. Eden Young, PhD, University of Groningen, Groningen
 3549. Iris van Rooij, Professor of Computational Cognitive Science, Radboud University, Nijmegen
 3550. Ruby Lüpke, student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3551. Yasmin Madsen, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3552. Nienke de Jonge, University of Groningen, Groningen
 3553. Valentina Gasser, PhD Student, ETH Zürich, Zürich
 3554. Dide van Eck, Postdoctoral researcher, KU Leuven, Leuven
 3555. Jordis Vera Dörfler, Student, Groningen
 3556. Paula Lokies, Student, Universität Mannheim, Mannheim
 3557. Tessa Foekens, Student, RuG, Groningen
 3558. Jesse van Amelsvoort, Lecturer, University of Amsterdam, Amsterdam
 3559. Maja Hertoghs, Universitair docent, UvA, Amsterdam
 3560. Polly Pallister-Wilkins, Associate Professor, University of Amsterdam
 3561. Julius Westerhoff, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3562. Jarla Busse, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3563. Francesco Battaglia, Professor, Donders Institute, Radboud Universiteit
 3564. Marike Schneider, Student, University of Groningen, Groningen
 3565. Roos Metselaar, Student, University of Amsterdam, Amsterdam
 3566. Noah Staiger, Student, University of Groningen, Groningen
 3567. Ajani Yokeeswaran, Student, RUG, Groningen
 3568. Julia Costa Lopez, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3569. Aleksandra Piletić, Postdoctoral Researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 3570. Berfu Unal, Lecturer
 3571. Kim Knibbe, Associate professor, University of Groningen, Groningen
 3572. Shyama Vermeersch, Research and teaching assistant zooarchaeology, University of Groningen, Groningen
 3573. Rosalba Icaza, Professor of Global Politics, Feminisms and Decoloniality, Erasmus University Rotterdam, Den Haag
 3574. Jelle Couwenberg, MES-Engineer/student, Hanzehogeschool Groningen, Groningen
 3575. Nasser Kalantar, Professor, University of Groningen, Groningen
 3576. Xavier Guillaume, Associate Professor, University of Groningen / IRIO
 3577. Agata Szperl, Educationalist, FSE RUG, Groningen
 3578. Indira van der Zande, Assistant Professor, University of Groningen, Leeuwarden
 3579. Yolande Jansen, Prof, Uva and vu
 3580. Claire Hancock, professor, Univ. Paris-Est Creteil, Paris
 3581. Sybren Siebesma, student, NHL Stenden, Leeuwarden
 3582. Julien Djenidi, Student, UvA, Amsterdam
 3583. Jiska Engelbert, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3584. Jorrit Lettinga, Docent/student, RUG, Groningen
 3585. Hilde De Weerdt, Professor, Knaw-iisg & KU Leuven, Leiden
 3586. Francisca de Haan, Prof. em., CEU
 3587. Theresa Josephine Seipp, PhD researcher, University of Amsterdam, Amsterdam
 3588. Luisa Hörtnagel, student, University of Groningen, Leeuwarden
 3589. Minita Franzen, UD, EUR, Rotterdam
 3590. Claire Weeda, UD, Universiteit Leiden, Leiden
 3591. Lauri Stevens, Student, University of Groningen, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3592. Shahrzad Shafei, Teaching Assistant, University of Groningen, Groningen
 3593. Annika Priebe, Student, University of Groningen, Groningen
 3594. Arman Noroozian, Post-Doctoral Researcher, University of Amsterdam
 3595. María Isabel Marín Morales, PhD student, University of Groningen, Groningen
 3596. Marguerite van den Berg, UHD, Universiteit Utrecht
 3597. Johann Clasen, Student, University of Groningen, Groningen
 3598. Robert-Jan Wille, Researcher/Lecturer, Universiteit Utrecht, Nijmegen
 3599. George Blaustein, University of Amsterdam, Amsterdam
 3600. Jill Toh, PhD candidate, University of Amsterdam, Amsterdam
 3601. Sanaz Afshin, PhD student, University of Groningen, Groningen
 3602. Deepesh Toshniwal, Assistant professor, Delft University of Technology, Delft
 3603. Sabine Oertelt-Prigione, Professor, Radboudumc / University of Bielefeld, Nijmegen
 3604. Max de Vries, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3605. Waheed Adam, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3606. Jochen Hung, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 3607. Irma lammers, PhD researcher, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3608. Lucia Admiraal, Assistant professor, University of Groningen
 3609. Laura Laguna Salvado, Assistant professor, ESTI institute of technology, Bayonne (France)
 3610. Inga Luchs, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3611. Gavin Mueller, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3612. Laura Keesman, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3613. Kathi Lemmens-Krug, Hengelo
 3614. Danai Petropoulou Ionescu, PhD Candidate, Maastricht University, Maastricht
 3615. João C. Magalhães, Assistant Professor, University of Groningen
 3616. Dirk-Jan Scheffers, Professor, University of Groningen, Groningen
 3617. Rachel Spronk, UHD, Universiteit van Amsterdam
 3618. Faye Oosterhoff, Not applicable, Not affiliated, Delft
 3619. Elaine Swan, academic, University of Sussex, London
 3620. Alex, Student, University of Groningen, Campus Fryslan, Groningen
 3621. Sophie Wichert, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslan, Leeuwarden
 3622. Ana Uribe Sandoval, Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3623. Naomi Appelman, PhD onderzoeker, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 3624. Mariia Abdurashitova, Student, University of Groningen, Groningen
 3625. Seiki Tanaka, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3626. Timo Koren, Lecturer, Erasmus University, Rotterdam
 3627. Garjan Sterk, Coördinator Radboud Gender & Diversity Studies, Radboud Universiteit, Utrecht
 3628. Elise Benard, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslan, Leeuwarden
 3629. Sophie Schildberger, Student, Rug, Leeuwarden
 3630. Girija Joshi, Postdoctoral researcher, EHESS and Leiden University, Paris
 3631. Lisa Thomas, Student, University of Groningen, Campus Fryslan, Krefeld
 3632. Tanja Bhuiyan, Postdoc, University of Freiburg, Freiburg
 3633. Eliza Steinbock, Associate Professor Gender and Diversity Studies, Maastricht University, Maastricht
 3634. Dorien koopmans, Office management assistant, University of Groningen, Groningen
 3635. Minke Tamsma, Student, University if Groningen, Tynaarlo
 3636. Giorgos Kouloumis, Student, University of Groningen, Groningen
 3637. Francesco Maresca, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3638. Miko Flohr, University Lecturer, University of Leiden, Leiden
 3639. Sara Malou Strandvad, Associate Professor, University of Groningen
 3640. Frank Zengerink, Teacher of English, Volta Beilen, Groninen
 3641. Tim Jelfs, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3642. Stijn Klarenbeek, PhD Candidate, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3643. Isabel Awad, Associate professor, EUR, Rotterdam
 3644. Bart Mijland, Utrecht University, Utrecht
 3645. Meggy Lennaerts, PhD Candidate, University of Groningen, Groningen
 3646. Charlotte Knowles, Assistant Professor of Philosophy, University of Groningen, Groningen
 3647. Ron vom Scheidt, Student, Leeuwarden
 3648. Joey Verhaar, Student / Docent, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3649. Josephine Pascoe, PhD candidate, Utrecht University, Utrecht
 3650. Annika Thömmes, Student, University of Groningen, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3651. Reijer Hendrikse, Postdoc, VUB, Brussel
 3652. Sira, Student, Groningen
 3653. Evy de Joode, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3654. Robin Celikates, Professor of Philosophy, Freie Universität Berlin, Berlin
 3655. Naomi Van Overveld, PhD Candidate, Groningen
 3656. Nicholas Baer, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 3657. Solveig Castelli, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3658. Charlotte Greve, Student, University of Groningen - Campus Fryslân, Leeuwarden
 3659. Janne Tullius, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3660. Simone Francescato, Associate Professor, Ca' Foscari University of Venice, Venice
 3661. Heinz G. Fehrenbach, Univ.-Prof., Research Center Borstel, Germany, Borstel, Germany
 3662. Sjors Weggeman, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3663. Lara O’Toole, Student, Groningen
 3664. Tatiana Acevedo Guerrero, Assistant Professor, Utrecht University
 3665. Marije Miedema, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3666. Veronica Marije Torjussen, Student, Groningen
 3667. Melanie Richter-Montpetit, Senior Lecturer, University of Sussex, UK
 3668. Ella Pickman, Student, University of Groningen
 3669. Joanna Zienkiewicz, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3670. Alberto Godioli, Associate professor, University of Groningen
 3671. Carolina Reyes, Scientist, Empa, Dübendorf
 3672. Ugur Aytac, Postdoctoral researcher, Utrecht University, Utrecht
 3673. Mar Castañeda, Administrativo, marcoleki66@gmail.com, Almería
 3674. Cynthia Liem, Associate Professor, TU Delft, Delft
 3675. Jago Müller, Docent, University Groningen, Groningen
 3676. Bart van Donselaar, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3677. Kristina Kolbe, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3678. Derk van 't Slot, Student, University of Groningen/ Cous Fryslan, Leeuwarden
 3679. YonathanListik, Lecturer, Leiden university, Amsterdam
 3680. Ella Fitzpatrick, Student, University of Groningen, Groningen
 3681. Remco Breuker, Professor of Korean Studies, Leiden University, Leiden
 3682. Alissa Vogel, Student, University of Groningen, Groningen
 3683. Giulia Trentacosti, Research Support, University of Groningen Library, Groningen
 3684. Samaya Nissanke, Associate Professor in Physics and Astronomy, University of Amsterdam, Amsterdam
 3685. Julia Zurita, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3686. Esmé Johnson, Faculty student assessor, Rijksuniversiteit Groningen, Leeuwarden
 3687. Carlijn Klinkhamer, Student, University of Groningen - Campus Fryslân, Leeuwarden
 3688. Daniel LOICK, Associate Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3689. Nika, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3690. Aoife O'Mahony, Student, University of Groningen Campus Fryslân, Leeuwarden
 3691. Nelly Marosi, PhD student, University of Groningen, Groningen
 3692. Ilse Josepha Lazaroms, Writer and publisher, Amsterdam
 3693. Sheila Slofstra, Student, University of Groningen
 3694. Ladan Rahbari, Assistant Professor of Political Sociology, University of Amsterdam, Amsterdam
 3695. Thijs Lijster, Assistant professor, University of Groningen, Groningen
 3696. Mylène Jacquemart, Postdoctoral Researcher, ETH, Zurich
 3697. anonymous, Associate Professor, Amsterdam
 3698. Henriette, MCL
 3699. Titus Stahl, Assistant Professor, University of Groningen,
 3700. Henriette, student, RUG, Leeuwarden
 3701. Tom Goldschmidt, Student, Groningen
 3702. Ingrid Robeyns, Professor in Ethics of Institutions, Utrecht University, Utrecht
 3703. Mineke Bosch, Prof. em., RUG, Groningen
 3704. Leon Feld, PhD student, ETH Zürich, Zürich
 3705. Cato Piek, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3706. Brunilda Pali, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3707. Leonie Christel, Student, RUG, Leeuwarden
 3708. Faisal Hamadah, Assistant Professor, Maastricht University, Maastricht
 3709. Julide Sezer, Student, Utrecht University, Utrecht
 3710. annelies moors, Professor emerita anthropology, University of amsterdam, amsterdam
 3711. Amanda Alencar, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam
 3712. Minke Hajer, Postdoctoral researcher, University of Groningen, Groningen
 3713. Nina Köll, Assistant Professor, University College Utrecht, Amsterdam
 3714. Ivan Huizinga, Chair, DWARS Groningen, Groningen
 3715. Simon Otjes, Assistant Professor, Leiden University, Leiden
 3716. Dan Hassler-Forest, Assistant Professor, Utrecht University, Utrecht
 3717. Toon Kerkhoff, Universitair docent, Universiteit Leiden, Leiden
 3718. Eric Schliesser, Professor of Political Science, University Of AMSTERDAM, Amsterdam
 3719. Nellie Konijnendijk (op eigen titel), Beleidsadviseur Diversiteit en Inclusie, KNAW, Amsterdam
 3720. Barry Hilliard, Student, Groningen
 3721. Dick Zijp, Lecturer, Utrecht University, Utrecht
 3722. Leila Demarest, Associate Professor, Leiden University, The Hague
 3723. Lieke Smits, Postdoctoral researcher, University of Antwerp, Antwerp
 3724. Kocku von Stuckrad, Professor of Religious Studies, University of Groningen, Groningen
 3725. Cameron Laszlo Filkin, Student, University of Groningen, Groningen
 3726. Nynke Douma, PhD Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3727. Onur Sahin, Researcher, Utrecht University, Utrecht
 3728. Iris Bijlsma, Student, Groningen
 3729. Donya Alinejad, Assistant Professor, Utrecht university
 3730. Sarah Bracke, Prof. Sociology, University of Amsterdam, Amsterdam
 3731. Sonia Polidori, Student, University of Groningen, Groningen
 3732. Dr. Jana Lasser, PostDoc, Graz University of Technology, Graz
 3733. Koen Leurs, Associate professor, Utrecht University, Utrecht
 3734. Manon Wilms, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3735. Naomi van Stapele, Lector, THUAS, Katwijk aan zee
 3736. Zakia Essanhaji, Researcher, Vrije Universiteit Amsterdam
 3737. Hannah Dik, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3738. Yrsa Waanders, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3739. Carolyn Birdsall, Associate Professor of Media Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 3740. Nynke Gubbels, Student, Groningen
 3741. Dr Stuart W. Flint, Associate Professor, University of Leeds, Leeds
 3742. Ilse Claassen, Student, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3743. Janet Hering, Director and Prof. Emerita, Eawag / ETH Zurich / EPFL, Zurich
 3744. Daniel Leising, Professor of Psychology, Technische Universität Dresden, Dresden
 3745. Lea Lemke, Student, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3746. Lucy Avraamidou, GRONINGEN
 3747. Jason Resnikoff, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3748. Jana Knot-Dickscheit, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 3749. João Graça, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3750. Michael Dee, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 3751. Bharath Ganesh, Assistant Professor, University of Groningen
 3752. Rachel van der Merwe, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3753. Mille van der Spoel, Student, University of Groningen, Groningen
 3754. Rosalie Levenslicht, Student, University of Groningen, Leeuwarden
 3755. Alina Achenbach, PhD researcher, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3756. Jolijn, PhD candidate, GIA University of Groningen, Groningen
 3757. Amaranta, Marketing, Recruitment & IR manager, UG/Campus Fryslân, Groningen
 3758. Maarten Zwiers, universitair docent, Faculty of Arts, Groningen
 3759. Sepideh Yousefzadeh, Associate Professor, Campus Fruslan, University of Groningen, Leeuwarden
 3760. Tessa Van der voort, Environmental scientist, NMI, Groningen
 3761. Jeanette den Toonder, Associate professor, European languages and cultures, Groningen
 3762. Mark L. Thompson, Senior Lecturer, Faculty of Arts, Groningen
 3763. Dr. Jan Teurlings, Lecturer, Media Studies, University of Amsterdam, Amsterdam
 3764. Jamie Snow, Manager of International Affairs and Alliances, Technical University Munich, School of Management, Munich
 3765. Anja Smykowski, Grant and impact support, University Medical Center Groningen, Groningen
 3766. Patricia Schor, Researcher, Dept. Ethics and Political Philosophy, Radboud University Nijmegen, Nijmegen
 3767. Natalie Scholz, Assistant Professor, University of Amsterdam, Amsterdam
 3768. J.D. Schnepf, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3769. Jamie Snow, Manager of International Affairs, Technical University Munich, Munich
 3770. Caitlin Ryan, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3771. Arianna Rotulo, Assistant Professor, Campus Fryslân, Leeuwarden
 3772. Enzo Rossi, Associate Professor of Political Science, University of Amsterdam, Amsterdam
 3773. Kathryn Roberts, Assistant Professor, RUG, Groningen
 3774. Manuel Reyes, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3775. Miente Pietersma, PhD-Student, RUG, Groningen
 3776. Madelon van Oostrom, Senior Researcher, Hanze University of Applied Sciences, Groningen
 3777. Hanne Nijtmans, PhD Candidate, RUG, Groningen
 3778. Marijke Naezer, Independent researcher, n/a, Groningen
 3779. Dana Mustata, Assistant Professor, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 3780. Stephen Milder, Assistant Professor of European Politics and Society, Faculty of Arts, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3781. Anna Mikhaylovskaya, PhD candidate, RUG, Leeuwarden
 3782. Hugh McDonnell, Assistant Professor in European Languages and Cultures, RUG, Groningen
 3783. Sera Markoff, Professor of Theoretical Astrophysics, University of Amsterdam, Amsterdam
 3784. Hannah Malone, Assistant Professor Contemporary History, University of Groningen, Groningen
 3785. Mónica López López, Associate Professor, University of Groningen, Groningen
 3786. Nora Leidinger, Teaching Assistant, RUG, Groningen
 3787. Ann-Sophie Lehmann, Professor for Art History and Material Culture, RUG, Groningen
 3788. Laurent Krook, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3789. Tina de Keyzer, Owner, Empress Empowerment Coaching, Burgwerd
 3790. Verena Kämpken, Verena Kämpken, RUG, Groningen
 3791. Safoora Kamjan, Safoora Kamjan, University of Groningen, Centre for Isotope Research, Groningen
 3792. Rachel Johnston-White, Assistqnt Professor, University of Groningen, Groningen
 3793. Judith Jansma, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3794. Rebecca Van Hove, Assistant Professor in Ancient History, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 3795. Kai Hopen, PhD researcher, University of Groningen, Groningen
 3796. Yuliya Hilevych, Yuliya Hilevych, University of Groningen, Groningen
 3797. Pelin Gül, Assistant Professor, Assistant Professor, Leeuwarden
 3798. Maarten Goldberg, P&S coordinator for Research; FNV labour union representative, RUG, Groningen
 3799. Eske van Gils, Eske van Gils, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3800. Gregory Fuller, Assistant Professor, RUG, Groningen
 3801. J.Fruchtl, prof. em., UvA, Amsterdam
 3802. Flávio Eiró, Assistant Professor Faculty of Arts,, RUG, Groningen
 3803. Marieke Dwarswaard, PhD candidate, University of Groningen, Groningen
 3804. Selena Dolderer, Lecturer, University of Groningen, Groningen
 3805. Elisabetta Costa, Assistant Professor, Faculty of Arts, University of Groningen, Groningen
 3806. David Cheruiyot, David Cheruiyot, University of Groningen, Groningen
 3807. Efe Cengiz, PhD Student, University of Groningen Campus Fryslân, Leeuwarden
 3808. Deborah Castro, Assistant Professor, University of Groningen,
 3809. Mijntje ten Brummelaar, Assistant Professor, University of Groningen, Groningen
 3810. Lise Beumeler, Postdoc, RUG/Campus Fryslân, Groningen
 3811. Anne Beaulieu, Aletta Jacobs Chair, University of Groningen, Groningen
 3812. Gijs Altena, PhD Candidate, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 3813. Donya Ahmadi, Assistant Professor of International Relations, University of Groningen, Groningen
Create an open letter
and co-sign it